Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive
 • Allianz

Auto Assistance w Generali

Data publikacji: 2018-02-08

Nie potrzebujesz Assistance na cały rok, lecz jedynie na czas zagranicznego wyjazdu? Generali ma taką polisę w swojej ofercie.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Pod jedną nazwą „ubezpieczenie assistance” kryją się tak naprawdę bardzo różnorodne usługi. Dokładny zakres pomocy zależy od tego, jakie towarzystwo oraz który wariant wybierzesz.

W przypadku Generali podstawowa opcja Assistance pomoże Ci jedynie w razie wypadku w Polsce. Bardziej rozbudowaną pomoc oferują droższe warianty.

Kalkulator OC/AC

Wymiana koła w samochodzie w warsztacie Większość wariantów Assistance w Generali można zakupić jedynie razem z OC lub AC. Dlatego warto najpierw wyliczyć składki tych podstawowych polis samochodu w Generali i sprawdzić, czy są one w ogóle dla Ciebie atrakcyjne. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela lub przy pomocy kalkulatora OC/AC Ubea.pl.

Zobacz także, jak wypowiedzieć OC w Generali?

Warianty

Ubezpieczenie Assistance jest dostępne w Generali w 4 wariantach:

 • Standard – otrzymujesz go bezpłatnie w Generali razem z OC,
 • Komfort – w tym wariancie umowę możesz zawrzeć na 15 dni, 30 dni lub na cały rok,
 • Komfort Plus – możesz wybrać ten wariant, jeśli jednocześnie kupujesz AC lub OC 360°,
 • Lux – wariant dostępny, jeśli zawierasz jednocześnie umowę AC lub OC 360°. Opcja tylko dla aut osobowych mających nie więcej niż 10 lat.

Poniższa tabela prezentuje dokładne warunki poszczególnych wariantów:

Warunek Standard Komfort Komfort Plus Lux

Terytorium

Polska

Polska i inne państwa europejskie

Polska i inne państwa europejskie

Polska i inne państwa europejskie
Rodzaj zdarzenia, po którym przysługuje pomoc Wypadek
Wypadek, kradzież lub awaria
- (dla pojazdów powyżej 10 lat świadczenie w razie awarii przysługuje, jeśli doszło do niej co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania)
- W przypadku awarii Generali zorganizuje pomoc dla maks. dwóch takich zdarzeń w okresie ubezpieczenia
Wypadek, kradzież lub awaria
- W przypadku awarii Generali zorganizuje pomoc dla maks. dwóch takich zdarzeń w okresie ubezpieczenia
Wypadek, kradzież lub awaria
- W przypadku awarii Generali zorganizuje pomoc dla maks. trzech takich zdarzeń w okresie ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1000 zł dla jednego wypadku

5000 zł dla jednego zdarzenia

5000 zł dla jednego zdarzenia

20 000 zł dla jednego zdarzenia

Pomoc informacyjna

Tak

Tak

Tak

Tak

Przekazanie informacji

Tak

Tak

Tak

Tak

Pomoc tłumacza

Nie

Z języka angielskiego

Z języka angielskiego

Z języka angielskiego
Usługi Concierge Nie Nie Nie
Tak
- Generali udzieli informacji kulturalnych, sportowych, turystycznych i dokona telefonicznej rezerwacji biletów na wydarzenia, miejsca w restauracji, zamówi TAXI, zamówi oraz dostarczy kwiaty, prezenty i zakupy
- Koszty usług pokrywa ubezpieczony

Próba naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia

Nie

Tak

Tak

Tak
Holowanie pojazdu
Do najbliższego warsztatu
- Na maks. 100 km
- Jeśli ubezpieczony skorzystał z holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe na autostradzie, Generali zwróci udokumentowane koszty do 1000 zł
- Jeśli holownik nie jest przystosowany do przewozu osób, Generali zorganizuje transport ubezpieczonych do miejsca holowania pojazdu (na maks. 100 km)

Jeśli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa
- Do wskazanego przez ubezpieczonego miejsca
- Na maks. 100 km
- Jeśli ubezpieczony skorzystał z holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe na autostradzie, Generali zwróci udokumentowane koszty do 2000 zł
- Jeśli holownik nie jest przystosowany do przewozu osób, Generali zorganizuje transport ubezpieczonych do miejsca holowania pojazdu (na maks. 100 km)

Jeśli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa
- Do wskazanego przez ubezpieczonego miejsca
- Na maks. 200 km
- Jeśli ubezpieczony skorzystał z holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe na autostradzie, Generali zwróci udokumentowane koszty do 2000 zł
- Jeśli holownik nie jest przystosowany do przewozu osób, Generali zorganizuje transport ubezpieczonych do miejsca holowania pojazdu (na maks. 100 km)

Jeśli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa
- Do wskazanego przez ubezpieczonego miejsca
- Na maks. 1000 km
- Jeśli ubezpieczony skorzystał z holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe na autostradzie, Generali zwróci udokumentowane koszty do 2000 zł
- Jeśli holownik nie jest przystosowany do przewozu osób, Generali zorganizuje transport ubezpieczonych do miejsca holowania pojazdu (na maks. 100 km)
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej
Jeśli ubezpieczony jest sprawcą zdarzenia
- Do warsztatu naprawczego wskazanego przez Generali lub do miejsca zamieszkania na terenie Polski

Jeśli ubezpieczony jest sprawcą zdarzenia
- Do warsztatu naprawczego wskazanego przez Generali lub do miejsca zamieszkania na terenie Polski

Jeśli ubezpieczony jest sprawcą zdarzenia
- Do warsztatu naprawczego wskazanego przez Generali lub do miejsca zamieszkania na terenie Polski

Jeśli ubezpieczony jest sprawcą zdarzenia
- Do warsztatu naprawczego wskazanego przez Generali lub do miejsca zamieszkania na terenie Polski
Zakwaterowanie Nie
W hotelu dwu lub trzygwiazdkowym na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży
- Nie dłużej niż 3 doby hotelowe
- O ile zdarzenie miało miejsce co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania

W hotelu dwu lub trzygwiazdkowym na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży
- Nie dłużej niż 3 doby hotelowe
- O ile zdarzenie miało miejsce co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania

W hotelu dwu lub trzygwiazdkowym na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży
- Nie dłużej niż 5 dób hotelowych
- O ile zdarzenie miało miejsce co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania
Kontynuacja podróży po kradzieży pojazdu Nie
Transport do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży

Transport do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży

Transport do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży
Kontynuacja podróży w razie unieruchomienia pojazdu Nie Nie Nie
Jeśli zakończenie naprawy nie jest możliwe w ciągu 5 dni, Generali zorganizuje transport do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży
Kierowca zastępczy Nie
W razie śmierci, hospitalizowania ponad 5 dni lub stanu zdrowia uniemożliwiającemu kierowcy dalsze prowadzenie pojazdu Generali zapewni kierowcę zastępczego w celu kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania (koszty podróży ponosi ubezpieczony, a trasę ustala Generali)

W razie śmierci, hospitalizowania ponad 5 dni lub stanu zdrowia uniemożliwiającemu kierowcy dalsze prowadzenie pojazdu Generali zapewni kierowcę zastępczego w celu kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania (koszty podróży ponosi ubezpieczony, a trasę ustala Generali)

W razie śmierci, hospitalizowania ponad 5 dni lub stanu zdrowia uniemożliwiającemu kierowcy dalsze prowadzenie pojazdu Generali zapewni kierowcę zastępczego w celu kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania (koszty podróży ponosi ubezpieczony, a trasę ustala Generali)
Pojazd zastępczy
Na czas naprawy, ale nie dłużej niż na 3 dni
- Usługa przysługuje raz w okresie ubezpieczenia
- Pojazd przysługuje, jeśli naprawa potrwa ponad 24 h lub nastąpiło całkowite zniszczenie auta
- Pojazd zastępczy odpowiada klasie ubezpieczonego auta, ale nie wyższej niż D
- Generali pokryje koszt wynajęcia i podstawienia pojazdu na miejsce wskazane przez ubezpieczonego

Na terenie Polski na maks. 5 dni
- Świadczenie przysługuje w razie wypadku lub kradzieży
- Usługa przysługuje dwa razy w okresie ubezpieczenia
- W razie wypadku pojazd zastępczy przysługuje, jeśli naprawa potrwa ponad 24 h lub nastąpiło całkowite zniszczenie auta
- Pojazd zastępczy odpowiada klasie ubezpieczonego auta, ale nie wyższej niż D
- Generali pokryje koszt wynajęcia i podstawienia pojazdu na miejsce wskazane przez ubezpieczonego

Na terenie Polski na maks. 5 dni
- Świadczenie przysługuje w razie wypadku lub kradzieży
- Usługa przysługuje dwa razy w okresie ubezpieczenia
- W razie wypadku pojazd zastępczy przysługuje, jeśli naprawa potrwa ponad 24 h lub nastąpiło całkowite zniszczenie auta
- Pojazd zastępczy odpowiada klasie ubezpieczonego auta, ale nie wyższej niż D
- Generali pokryje koszt wynajęcia i podstawienia pojazdu na miejsce wskazane przez ubezpieczonego

Na terenie Polski na maks. 10 dni
- Usługa przysługuje dwa razy w okresie ubezpieczenia
- W razie wypadku lub awarii pojazd zastępczy przysługuje, jeśli naprawa potrwa ponad 24 h lub nastąpiło całkowite zniszczenie auta
- Pojazd zastępczy odpowiada klasie ubezpieczonego auta, ale nie wyższej niż D
- Generali pokryje koszt wynajęcia i podstawienia pojazdu na miejsce wskazane przez ubezpieczonego


Sprawdź warunki ubezpieczenia NNW w Generali

Wyłączenia odpowiedzialności w Assistance

W ubezpieczeniu Assistance obowiązują wszystkie generalne wyłączenia odpowiedzialności, które wymieniono przy okazji opisu polisy AC.

Oprócz tego Generali nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe:

 • w wyniku działania siły wyższej, rozumianej jako: trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu,
 • wskutek świadczenia płatnych usług polegających na przewozie osób lub ładunków,
 • w pojazdach oddanych do sprzedaży komisowej,
 • wskutek niewłaściwego umocowania ładunku lub bagażu lub wskutek ich niewłaściwego przewożenia,
 • podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd,
 • podczas użycia pojazdu jako rekwizytu lub do jazd próbnych i testowych,|
 • wskutek zużycia eksploatacyjnego, w tym polegającego na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, zapleśnieniu, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz spowodowane pogorszeniem się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju.

Generali nie pokrywa też kosztów transportu zwierząt (poza domowymi) oraz bagażu, którego rozmiar lub masa przekracza ładowność pojazdu z uwzględnieniem dodatkowych bagażników zamontowanych na pojeździe.

W ramach realizowanych świadczeń assistance Generali nie pokrywa kosztów opłat drogowych oraz promowych.

Sprawdź także wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb w Generali

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance w Generali

O wypadku lub awarii auta należy poinformować Centrum Pomocy od razu po zdarzeniu (numer telefonu znajdziesz na polisie). Kradzież samochodu należy natomiast zgłosić w ciągu 7 dni.

Co jednak zrobić, jeżeli zewnętrzne okoliczności uniemożliwiają natychmiastowy kontakt z Generali? Możesz wtedy samodzielnie zorganizować usługi assistance, ale musisz pamiętać, że ubezpieczyciel zrefunduje koszty maksymalnie do takiej sumy, jaka jest dostępna w posiadanym przez Ciebie wariancie Assistance.

Oczywiście tylko niektóre okoliczności zostaną uznane przez Generali za faktycznie uniemożliwiające natychmiastowy kontakt. Takimi sytuacjami są:

 • stan chorobowy Ubezpieczonego,
 • działanie siły wyższej, rozumianej jako trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, a także brak możliwości kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy Generali z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego (awaria lub brak zewnętrznych urządzeń telekomunikacyjnych w miejscu zdarzenia).

Sprawdź, jak przebiega proces likwidacji szkody w Generali

Czy warto kupić Assistance w Generali?

Jeśli chcesz rozszerzyć zakres ochrony poza to co, zapewnia Assistance Standard dodawane bezpłatnie do OC, wybierz wariant Komfort. Niewątpliwą zaletą tej opcji jest możliwość zakupu ubezpieczenia krótkoterminowego assistance na 15 lub 30 dni. Nad wariantem Lux warto zastanowić się natomiast jedynie wtedy, kiedy często jeździsz daleko po Polsce lub planujesz zagraniczny wyjazd. Limit holowania wynoszący 1000 km zapewni Ci wtedy pełen spokój.

Zobacz, jakie są warunki innych ubezpieczeń dostępnych w Generali

Tagi:

Komentarze