Strona główna  |  Wiadomości  |  NNW Kierowcy i Pojazdu w Generali

NNW Kierowcy i Pojazdu w Generali

Data aktualizacji: 2021-09-17
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Generali wyróżnia się na polskim rynku. W tym towarzystwie można kupić polisę nie tylko na konkretny pojazd, lecz także na danego kierowcę.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC/AC w Generali
 2. Warianty NNW w Generali
 3. Zakres świadczeń NNW w Generali
 4. Suma ubezpieczenia NNW w Generali
 5. Wyłączenia odpowiedzialności NNW w Generali
 6. Zgłoszenie szkody z NNW w Generali
 7. Czy warto kupić NNW w Generali?

Kalkulator OC/AC w Generali

NNW w Generali można dokupić jako dodatek do polis OC lub AC. Dzięki kalkulatorowi ubezpieczeń Ubea.pl szybko sprawdzisz, ile wyniesie składka za te ubezpieczenia.

Sprawdź, jak działa kalkulator OC w Generali

Warianty NNW w Generali

Pomoc po wypadku samochodowym Jeżeli często jeździsz różnymi pojazdami, powinieneś zainteresować się propozycją Generali. Oprócz standardowej polisy zawieranej na dany pojazd, ubezpieczyciel proponuje bowiem także NNW Kierowcy. Chroni ono daną osobę niezależnie od tego, którym autem się porusza.

Kupując NNW w Generali, możesz zatem wybrać:

 • NNW Pojazdu – chroni życie i zdrowie kierującego i pasażerów samochodu w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w danym pojeździe,
 • NNW Kierowcy – chroni życie i zdrowie kierowcy określonego na polisie w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w każdym kierowanym przez niego pojeździe.

Sprawdź, jakie warianty Assistance są dostępne w Generali

Zakres świadczeń NNW w Generali

W ramach NNW otrzymasz odszkodowanie w przypadku następujących zdarzeń:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – Generali wypłaci 50% sumy ubezpieczenia,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu – towarzystwo wypłaci 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie wyliczane na podstawie tabeli załączonej do warunków polisy.
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – poszkodowany otrzyma świadczenie w wysokości 1% sumy polisy za każdy dzień pobytu w szpitalu. Takie odszkodowanie nie może jednak przekroczyć 10% sumy.

Polisa NNW proponowana przez Generali działa w Polsce oraz na terenie innych państw europejskich

Zobacz, jakie są dostępne rozszerzenia ubezpieczenia OC w Generali

Suma ubezpieczenia NNW w Generali

Kupując NNW pojazdu, sam możesz ustalić sumę ubezpieczenia. Musi się ona jednak mieścić w przedziale od 3 000 zł do 100 000 zł (kwota na jednego ubezpieczonego).

W przypadku NNW kierowcy suma musi natomiast wynieść 100 000 zł.

Sprawdź warunki ubezpieczenia AC w Generali

Wyłączenia odpowiedzialności NNW w Generali

Ochroną ubezpieczeniową w Generali nie są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe:

 • podczas ruchu pojazdu, jeżeli w pojeździe znajdowała się większa liczba osób, niż określona w dowodzie rejestracyjnym, o ile miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia,
 • w związku ze świadomym samookaleczeniem się lub okaleczeniem na własną prośbę oraz próbą samobójczą ubezpieczonego,
 • w związku z chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi ubezpieczonego albo ich skutkami, a w szczególności atakami konwulsji lub epilepsji,
 • wskutek działań wojennych lub stanu wojennego, podczas aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, wywołane terroryzmem, zamieszkami, rozruchami społecznymi lub sabotażem czy blokadami dróg,
 • wskutek oddziaływania energii jądrowej, skażeniem radioaktywnym, promieniami laserowymi oraz polem magnetycznym i elektromagnetycznym,
 • podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd,
 • podczas użycia pojazdu jako rekwizytu lub do jazd próbnych,
 • w związku z ruchem następujących pojazdów: motocykli, motorowerów, quadów, pojazdów używanych do celów specjalnych, wolnobieżnych maszyn budowlanych, wolnobieżnych maszyn rolniczych.

Zgłoszenie szkody z NNW w Generali

Generali powinno otrzymać wiadomość o wypadku w ciągu 7 dni od zdarzenia. Wyjątkiem jest śmierć ubezpieczonego. Osoba uposażona lub uprawniona do świadczenia ma wtedy 30 dni na poinformowanie towarzystwa.

Od razu jednak po zdarzeniu poddaj się opiece lekarskiej. Inaczej Generali może zarzucić Ci celowe pogarszanie swojego stanu, co jest podstawą do zmniejszenia wypłaconego odszkodowania.

Wniosek o wypłatę świadczenia składany do Generali powinien zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia zawierający opis okoliczności zaistniałego nieszczęśliwego wypadku oraz dyspozycję wypłaty świadczenia, w tym nr rachunku bankowego,
 • kopię notatki policyjnej dotyczącej okoliczności i przyczyn zajścia zdarzenia (lub przynajmniej dane adresowe placówki policji oraz sygnaturę akt sprawy),
 • dokument potwierdzający uprawnienia ubezpieczonego do kierowania pojazdem,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • kserokopię dokumentu tożsamości osoby objętej ochroną ubezpieczeniową / uposażonego,
 • w przypadku roszczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – pełną dokumentację medyczną z leczenia urazów doznanych w wyniku wypadku,
 • w przypadku śmierci – odpis aktu zgonu osoby objętej ochroną ubezpieczeniową oraz kserokopię statystycznej karty zgonu. Jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe, należy przekazać dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę śmierci.

Jak widać, lista dokumentów jest dość długa. Przekazanie ich wszystkich zagwarantuje jednak, że otrzymasz pełne odszkodowanie.

Zobacz, jak zgłosić szkodę z innych ubezpieczeń w Generali

Czy warto kupić NNW w Generali?

Ubezpieczenie NNW ma sens jedynie wtedy, kiedy wybierzesz wysoką sumę ubezpieczenia. Wynika to z prostej matematyki. Uszczerbek na zdrowiu często jest oceniany zaledwie na kilka procent. Decydując się na sumę polisy w wysokości 5 000 zł, za uszczerbek wyceniony na 5% otrzymasz tylko 250 zł. W przypadku sumy wynoszącej 100 000 zł, dostaniesz już 5 000 zł. Różnica w świadczeniu jest zatem ogromna, a tymczasem różnica w wysokości składki jest o wiele mniej odczuwalna.

Sprawdź inne ubezpieczenia Generali

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie NNW w Benefii

Zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na wymarzone wakacje niż na leczenie po wypadku. Mając ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymasz od ubezpieczyciela świadczenie za uszczerbek...

Czytaj więcej
Komentarze