Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w Compensa

Ubezpieczenie NNW w Compensa

Data aktualizacji: 2021-09-20
Najważniejszą rzeczą w polisie NNW jest suma ubezpieczenia. W Compensie można ją ustalić samodzielnie.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC Compensa
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia NNW Compensa
 3. Zakres terytorialny NNW Compensa
 4. Suma ubezpieczenia NNW Compensa
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW Compensa
 6. Zgłoszenie szkody ubezpieczenia NNW Compensa
 7. Wypowiedzenie ubezpieczenia NNW Compensa
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW Compensa

Kalkulator OC Compensa

Compensa sprzedaje ubezpieczenia NNW jedynie razem z AC lub OC. Aby wyliczyć wysokość składki tych polis, musisz skontaktować się z agentem towarzystwa. Ofertę Compensy warto jednak porównać w kalkulatorze OC Ubea.pl z propozycjami innych firm.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę ubezpieczenia OC i AC w Compensie

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW Compensa

Odszkodowanie za wypadek Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w bezpośrednim związku z ruchem pojazdu.

Polisą objęte są też następstwa wypadków powstałych:

 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • przy załadunku lub rozładunku,
 • w trakcie postoju i naprawy na trasie,
 • na skutek upadku pojazdu, pożaru, wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

Compensa wypłaci świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, a także pokryje koszty leczenia.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczyciel może pięciokrotnie powiększyć sumę polisy z tytułu śmierci ubezpieczonego w trakcie kierowania pojazdem.

Zobacz, co zapewni Ci ubezpieczenie ochrony prawnej w Compensie

Zakres terytorialny NNW Compensa

Compensa odpowiada za wypadki, do których doszło na terenie Polski oraz innych państw należących do systemu Zielonej Karty.

Sprawdź zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance w Compensie

Suma ubezpieczenia NNW Compensa

Sumę ubezpieczenia NNW w Compensie można dobrać według swoich potrzeb. Może ona wynosić:

 • 10 000 zł,
 • 15 000 zł,
 • od 20 000 zł do 100 000 zł.

Dodatkowe ograniczenia obowiązują w przypadku świadczenia pokrycia kosztów leczenia. Po pierwsze Compensa pokryje jedynie uzasadnione i udokumentowane koszty leczenia poniesione w Polsce. Po drugie kwota świadczenia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW Compensa

W polisie NNW obowiązują wszystkie wyłączenia generalne ubezpieczeń komunikacyjnych Compensy (znajdziesz je w artykule opisującym warunki ubezpieczenia AC w Compensie). Oprócz tego ochroną nie są objęte zdarzenia powstałe w następstwie:

 • użycia pojazdu jako rekwizytu do jazd próbnych i testowych, rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
 • użycia pojazdu do nauki jazdy lub jako taksówki;
 • zarobkowego wynajmowania pojazdu (rent a car);
 • przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania usług holowniczych,

o ile ten sposób użycia pojazdu był przyczyną nieszczęśliwego wypadku. To wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje oczywiście, jeśli polisę rozszerzono o ochronę pojazdów używanych do takich celów.

Compensa nie ponosi też odpowiedzialności za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia na skutek leczenia lub zabiegów leczniczych;
 • powstałe na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
 • powstałe na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami lub innymi materiałami niebezpiecznymi;
 • których przyczyną była choroba ubezpieczonego, zawał serca lub udar mózgu.

Ubezpieczenie nie obejmuje też pokrycia:

 • kosztów zakupu lub naprawy protez stomatologicznych;
 • kosztów operacji, honorariów lekarskich, materiałów opatrunkowych lub innych środków leczniczych poniesionych w celu usunięcia oszpeceń, okaleczeń lub deformacji powierzchni ciała ubezpieczonego powstałych wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

Odpowiedzialnością Compensy nie jest też objęte zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących do ubezpieczonego, powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Zgłoszenie szkody ubezpieczenia NNW Compensa

O każdym wypadku niezwłocznie powiadom Compensę. Udostępnij ubezpieczycielowi posiadaną dokumentację lekarską i odpowiadaj na wszelkie jego pytania. Stosuj się także ściśle do wszystkich zaleceń lekarza, aby Compensa nie mogła Ci zarzucić, że przez zaniedbanie zwiększyłeś rozmiar szkody.

Dowiedz się więcej o procesie likwidacji szkody w Compensie

Wypowiedzenie ubezpieczenia NNW Compensa

Pamiętaj, że umowę ubezpieczenia NNW można wypowiedzieć w Compensie w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Będziesz musiał oczywiście zapłacić za okres, w którym towarzystwo udzielało Ci ochrony.

Sprawdź, jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC w Compensie

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW Compensa

Ubezpieczenie NNW jest dobrym uzupełnieniem podstawowych polis komunikacyjnych OC i AC. Zaletą polisy w Compensie jest możliwość dobrania wysokiej sumy ubezpieczenia.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń Compensy

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Czytaj więcej
Komentarze