Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie OC w Link4

Ubezpieczenie OC w Link4

Data aktualizacji: 2021-09-15
Link4 regularnie plasuje się na czołowych miejscach rankingu ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl. Sprawdzamy czym jeszcze, oprócz atrakcyjnej ceny, wyróżnia się OC od Link4.

Ubezpieczenie OC musi posiadać każdy samochód zarejestrowany w Polsce. Link4 do tej polisy proponuje atrakcyjne darmowe dodatki.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w Link4
 2. Darmowe dodatki do OC w Link4
 3. Zgłoszenie szkody w Link4
 4. Wyłączenia odpowiedzialności w OC w Link4
 5. BLS a Link4
 6. Zielona Karta w Link4
 7. Ubezpieczenie krótkoterminowe w Link4
 8. Czy warto kupić OC w Link4?

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea

Kalkulator OC w Link4

Wypadeksamochodowy-OC Zakup ubezpieczenia OC w Link4 jest bardzo prosty: wystarczy wypełnić internetowy formularz i po chwili polisa trafia na Twojego maila. Możesz skorzystać z kalkulatora udostępnionego na stronie internetowej Link4 lub z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. To drugie narzędzie pozwoli Ci sprawdzić od razu oferty różnych firm.

OC można także nabyć przez telefon lub u agenta w placówce, ale pamiętaj, że Link4 oferuje rabat 7% osobom kupującym online.

Ubezpieczyciel umożliwia także płatność punktami Payback za polisę.

Przeczytaj więcej o kalkulatorze OC w Link4

Darmowe dodatki do OC w Link4

Link4 do każdego ubezpieczenia OC dodaje specjalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, który zapewnia:

 • samochód zastępczy na maks. 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,
 • pomoc drogową w przypadku unieruchomienia na skutek wypadku:
  • usprawnienie pojazdu na miejscu (maksymalnie do kwoty 200 zł)
  • lub holowanie do 100 km, jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa, do wybranego przez Link4 warsztatu lub na wybrany przez ubezpieczyciela parking, a potem do warsztatu (jeśli do zdarzenia doszło poza godzinami pracy warsztatu)
 • przekazanie informacji o wypadku wybranej osobie
 • pomoc informacyjna przez całą dobę (informacja o warsztatach, pomocy drogowej, wynajmie pojazdów zastępczych)
 • Assistance Opony:
  • wymiana uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie jest koło zapasowe,
  • lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa.

Uwaga! Odpowiedzialność Link4 w ubezpieczeniu Assistance Opony jest ograniczona do kwoty 2000 zł.

Zobacz, jak wypowiedzieć OC w Link4

Co ważne program pomocy działa jedynie na terenie Polski, ale Link4 pomoże niezależnie od tego, jak blisko od miejsca zamieszkania nastąpiło zdarzenie (wielu ubezpieczycieli udziela świadczeń jedynie wtedy, kiedy do zdarzenia dojdzie np. co najmniej 20 km od domu).

Uwaga! Pomoc z Assistance Opony przysługuje, jeśli do zdarzenia doszło na twardej drodze publicznej.

Do ubezpieczenia OC możesz także dokupić inne polisy jak NNW, ubezpieczenie kluczyków czy ubezpieczenie szyb.

Zgłoszenie szkody w Link4

Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczeń oferowanych w ramach Programu Pomocy, musisz skontaktować się z Link4 od razu po zdarzeniu. Wszelkie koszty, które poniesiesz bez konsultacji z ubezpieczycielem, nie zostaną zwrócone.

Jeżeli chcesz otrzymać od Link4 samochód zastępczy, musisz poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu w ciągu 24 godzin. Dodatkowo jeśli doszło do kradzieży, policja musi zostać o niej powiadomiona (Link4 zażąda od Ciebie kopii potwierdzenia przyjęcia przez policję zgłoszenia).

Uwaga! Link4 pokrywa koszty wynajmu samochodu kategorii tożsamej z kategorią ubezpieczonego pojazdu, ale nie wyższej niż B.

Dowiedz się więcej, o zgłoszeniu szkody w Link4

Wyłączenia odpowiedzialności w OC w Link4

W przypadku polisy OC obowiązują jedynie te wyłączenia odpowiedzialności, które są wymienione w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dodatkowe ograniczenia występują jedynie w świadczeniach oferowanych w ramach programu pomocy. W jego przypadku Link4 nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niespełnienie świadczenia assistance, gdy udzielenie świadczeń zostało uniemożliwione z powodu działania siły wyższej
 • ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Link4, mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia, takich jak: działania wojenne, zamieszki, rozruchy, akty terroru, sabotażu, strajki, blokady dróg, terenów i gmachów, akcje protestacyjne, ograniczenia w poruszaniu się wprowadzone decyzjami władz administracyjnych, katastrofy nuklearne, działania radioaktywne,
 • uzasadnione opóźnienia lub niemożność zrealizowania świadczenia, jeżeli dostęp do pojazdu był ograniczony lub niemożliwy ze względu na zaistnienie zdarzenia assistance poza miejscami ogólnodostępnymi lub drogami publicznymi.

Odpowiedzialność Link4 jest też wyłączona, jeżeli zdarzenie assistance nastąpiło:

 • w związku z działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, sabotażu,
 • w związku z katastrofą nuklearną, działaniem radioaktywności, epidemii lub skażeń chemicznych,
 • w związku z uczestnictwem pojazdu w wyścigach samochodowych lub treningach do takich imprez,
 • w czasie użycia pojazdu przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
 • w związku z prowadzeniem pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu – jeżeli kierujący wiedział lub powinien był wiedzieć o takim działaniu leku,
 • w związku z prowadzeniem pojazdu przez osobę bez wymaganych przepisami prawa uprawnień do kierowania pojazdem,
 • w związku ze świadczeniem usług na rzecz wojska,
 • w związku z unieruchomieniem pojazdu na skutek użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu.

Ponadto Link4 jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający, ubezpieczony albo osoba, z którą ubezpieczający lub ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządził/a szkodę umyślnie.

W razie rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego świadczenie assistance nie należy się, chyba że spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Odpowiedzialność Link4 z tytułu zdarzeń polegających na uszkodzeniu opony jest wyłączona, jeżeli w momencie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową opona posiadała bieżnik o grubości mniejszej niż 1,6 mm. Link4 nie pokrywa też kosztów:

 • zakupu nowej opony,
 • naprawy opony dokonanej poza standardowymi godzinami pracy warsztatu,
 • prostowania oraz naprawy, jak również wymiany felg.

Link4 nie odpowiada za szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń w ładunku pojazdów objętych pomocą i/ lub ładunku przyczep, w tym przyczep kempingowych.

BLS a Link4

W październiku 2020 r. Link4 przystąpił do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS). Jeśli zatem będziesz uczestnikiem kolizji, którą spowodował inny kierowca, możesz zgłosić szkodę do Link4. Twój ubezpieczyciel wypłaci ci odszkodowanie, a potem już sam rozliczy się z towarzystwem sprawcy.

Sprawdź, jakie inne towarzystwa są w systemie BLS

Zielona Karta w Link4

Od czasu wejścia do Unii znaczenie Zielonej Karty dla polskich kierowców znacząco spadło. Nadal jednak wśród europejskich krajów znajdziemy takie, w których będzie ona niezbędna. Link4 proponuje Zieloną Kartę za darmo do każdej polisy OC. Wystarczy przed wyjazdem zgłosić się do ubezpieczyciela i poprosić o jej wydanie.

Sprawdź, jakie są zalety ubezpieczenia turystycznego Link4

Ubezpieczenie krótkoterminowe w Link4

W Link4 jest możliwy także zakup ubezpieczenia krótkoterminowego. Jeśli więc właśnie sprowadziłeś używane auto z zagranicy i będziesz dopiero rejestrował samochód w Polsce, możesz w Link4 zaopatrzyć się w 30-dniową polisę na czas załatwiania wszystkich formalności.

Uwaga! Ubezpieczenie krótkoterminowe nie przedłuży się automatycznie.

Sprawdź, kiedy możesz kupić ubezpieczenie krótkoterminowe

Czy warto kupić OC w Link4?

Przeciętna składka OC w Link4 była w ostatnich miesiącach dość atrakcyjna. Darmowy program pomocy dodawany do polisy jest także dość rozbudowany. To wszystko sprawia, że Link4 jest jednym z popularniejszych ubezpieczycieli na polskim rynku, zwłaszcza wśród kierowców kupujących online skuszonych dodatkowym rabatem. Pamiętaj jednak, że cena OC dla każdego kierowcy jest inna. Przed zakupem porównaj więc ofertę Link4 z propozycjami innych firm.

Sprawdź także inne ubezpieczenia komunikacyjne Link4

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-08-30

Przejęcie OC

Po zmianie właściciela auta OC przechodzi automatycznie na nabywcę. Mimo to przejęcie OC rodzi wiele pytań. Eksperci Ubea.pl przygotowali więc poradnik, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-30

Wypowiedzenie i rezygnacja z OC w Link4

Większość kierowców narzeka na podwyżki ubezpieczenia OC, ale jednocześnie wielu z nich bez protestu przyjmuje propozycję przedłużenia polisy na następny rok w tym samym towarzystwie. Tymczasem...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Jak liczone są ceny ubezpieczeń OC w Link4?

Link4 był pierwszym ubezpieczycielem oferującym polskim kierowcom polisy OC przez Internet. Do dzisiaj zakup ubezpieczenia online w tej firmie nie stanowi żadnego problemu. Sprawdź, jak działa...

Czytaj więcej
Komentarze