Strona główna  |  Wiadomości  |  Link4 - Ubezpieczenie Kluczyki Plus

Link4 - Ubezpieczenie Kluczyki Plus

Data aktualizacji: 2021-09-15
Link4 udostępnia ubezpieczenie Kluczyki Plus razem z OC i AC. Prezentujemy zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności i bonusy ubezpieczenia "Kluczyki Plus".

Spis treści:

 1. Kalkulator OC/AC w Link4
 2. Warunki ubezpieczenia „Kluczyki Plus” w Link4
 3. Zakres ochrony ubezpieczenia "Kluczyki Plus" w Link4
 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia "Kluczyki Plus" w Link4
 5. Bonusy ubezpieczenia "Kluczyki Plus" w Link4
 6. Czy warto kupić ubezpieczenie Kluczyki Plus w Link4?

Kalkulator OC/AC w Link4

Ubezpieczenie Kluczyki Plus jest jedynie dodatkiem do bardziej kompleksowych polis OC oraz AC. Na początek sprawdź zatem, jakie składki oraz warunki tych ubezpieczeń proponuje Ci Link4. W tym celu najlepiej skorzystać z kalkulatora OC/AC na stronie porównywarki Ubea.pl.

Warunki ubezpieczenia „Kluczyki Plus” w Link4

Kluczyki do samochodu

 • umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek (na rachunek niebędącego ubezpieczającym właściciela pojazdu)
 • ochrona pod warunkiem, że pojazd jest jednocześnie ubezpieczony w Link4 w zakresie OC i/lub AC
 • zawierana na okres jednego roku, pokrywający się z okresem ochrony OC i/lub AC
 • warunkiem wypłaty świadczenia jest powiadomienie Link4 o szkodzie w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia oraz niezwłoczne poinformowanie policji (w przypadku kradzieży lub rozboju)
 • odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów zakupu kluczyków, tablic lub opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i/lub tablic jedynie do wysokości ubezpieczenia (koszty przekraczające tę sumę ponosi ubezpieczony) – należy przedstawić rachunki lub faktury

Zakres ochrony ubezpieczenia "Kluczyki Plus" w Link4

Ubezpieczenie pokrywa koszt skradzionych kluczyków, tablic i dowodu rejestracyjnego.

 • Przez kluczyki rozumie się każde urządzenie służące uruchomieniu samochodu, które stanowi standardowe wyposażenie na podstawie informacji Info-Expert.
 • Tablice i dowód rejestracyjny podlegające ubezpieczeniu dotyczą pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (za wyjątkiem pozwolenia czasowego wydawanego przy czasowej rejestracji pojazdu).
 • Kradzież obejmuje również akt rozboju
 • Koszty nabycia skradzionego lub zagubionego przedmiotu ubezpieczenia zwracane są do wysokości sumy ubezpieczenia (maksymalnie jeden raz w jednym okresie ochrony dla każdego zdarzenia)
 • Ubezpieczenie obejmuje szkody zaistniałe na terytorium Polski

Sprawdź, jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia w Link4

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia "Kluczyki Plus" w Link4

 1. szkoda umyślna
 2. użycie pojazdu jako narzędzie przestępstwa
 3. szkoda w wyniku użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (w tym substancji psychotropowych)
 4. jeśli pojazd:
  • został sprzedany lub przekazany osobie trzeciej w celu odsprzedaży,
  • stanowi własność innej osoby, niż ubezpieczony,
  • był używany do nauki jazdy, jazd próbnych lub pokazowych, odpłatnego wynajmu, przewozu towarów lub osób
  • został nielegalnie wprowadzony na terytorium Polski
  • pochodzi z przestępstwa
 5. szkoda w trakcie przekazania do naprawy
 6. działania wojenne, zamieszki, akcje protestacyjne
 7. trzęsienie ziemi lub użycie broni jądrowej
 8. przekazanie pojazdu wojsku lub policji
 9. udział w wyścigach lub rajdach
 10. pozostawienie otwartego samochodu (nie dotyczy rozboju lub ratowania życia)
 11. kradzież pojazdu, którego kluczyki, tablice i dowód rejestracyjny stanowią przedmiot ubezpieczenia
 12. rażące niedbalstwo
 13. brak możliwości ustalenia okoliczności powstania szkody

Bonusy ubezpieczenia "Kluczyki Plus" w Link4

 • pokrycie kosztu nawet w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego
 • 7% zniżki dla kupujących ubezpieczenie przez internet
 • wypłata odszkodowania nie wpływa na zmniejszenie innych zniżek

Czy warto kupić ubezpieczenie Kluczyki Plus w Link4?

Zgubienie kluczyków do auta czy dowodu rejestracyjnego pociąga za sobą wiele stresu i formalności. Ubezpieczenie Kluczyki Plus w Link4, będące tanim rozszerzeniem polisy OC czy AC, pomoże w takiej sytuacji pokonać te trudności.

Więcej o ubezpieczeniu w Link4

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jakie ubezpieczenie od kradzieży samochodu wybrać?

W samym 2017 r. wszczęto aż 9 823 postępowań w sprawach o kradzież auta. Niestety, zdecydowana większość skradzionych pojazdów nie powraca już do właścicieli. Czy można znaleźć tanie ubezpieczenie...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie Auto Assistance w Link4

W momencie awarii pojazdu pomoc potrzebna jest zazwyczaj od razu. Mając Assistance w Link4 wiesz, że otrzymasz ją zawsze wtedy, kiedy na drodze wydarzy się coś nieprzewidzianego.

Czytaj więcej
Komentarze