Strona główna  |  Wiadomości  |  Jak zgłosić szkodę w Link4?

Jak zgłosić szkodę w Link4?

Data aktualizacji: 2021-09-30
Zgłoszenie szkody jest dopiero pierwszym krokiem na długiej drodze do otrzymania odszkodowania. Link4 umożliwia sprawdzanie na bieżąco przez Internet statusu szkody, dzięki czemu wiesz, kiedy możesz spodziewać się przesłania pieniędzy.

Spis treści:

 1. Jak zgłosić szkodę w Link4?
 2. Jak zgłosić szkodę komunikacyjną?
 3. Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia turystycznego w Link4?
 4. Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia mieszkania
 5. Likwidacja szkody w Link4
 6. Odszkodowanie z Link4
 7. Reklamacja w Link4
 8. Ile czasu ma Link4 na rozpatrzenie reklamacji?
 9. Co zrobić, jeśli Link4 odrzuci reklamację?

Porównywarka ubezpieczeń Ubea: Jak zgłosić szkodę w Link4?

Zgłoszenie szkody w Link4 jest możliwe na dwa sposoby. Można to zrobić:

Jak zgłosić szkodę komunikacyjną?

Zgłoszenie szkody po wypadku na nartach O stłuczce drogowej poinformuj Link4 w ciągu 24 godzin. Najlepiej zadzwoń jeszcze z miejsca zdarzenia. Konsultant będzie mógł wtedy zapewnić Ci od razu potrzebną pomoc (np. zorganizować odholowanie pojazdu). Link4 obiecuje, że taka pomoc powinna dotrzeć w ciągu 30 minut.

Jeżeli to inny kierowca był sprawcą zdarzenia, pamiętaj, by spisać jego numer polisy.

Zobacz, jak uzyskać pomoc z Auto Assistance w Link4

Rzeczoznawca Link4 skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni od zgłoszenia szkody i ustali termin oględzin auta. Na podstawie jego raportu ubezpieczyciel sporządzi kalkulację kosztów naprawy. Pamiętaj, że możesz wybrać rozliczenie:

 • gotówkowe - Link4 wypłaci Ci pieniądze,
 • lub bezgotówkowe - wstawiasz auto do wskazanego warsztatu, a ubezpieczyciel sam się już z nim rozlicza.

Jeżeli zależy Ci na naprawieniu auta, wybierz ten drugi wariant.

Sprawdź warunki ubezpieczenia AC w Link4

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia turystycznego w Link4?

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela. Możesz to zrobić za Ciebie upoważniona osoba. W czasie rozmowy należy podać, oprócz danych osobowych, także numer polisy, więc miej go zawsze przy sobie.

Na podstawie rozmowy przedstawiciel Link4 określi wstępnie, jaka pomoc jest potrzebna i skieruje Cię do odpowiedniej placówki medycznej. Jeżeli jednak tuż po zdarzeniu nie ma możliwości skontaktowania się z ubezpieczycielem, a Twoje zdrowie lub życie są zagrożone, skorzystaj z potrzebnej pomocy, a dopiero potem zwróć się do ubezpieczyciela po zwrot poniesionych wydatków.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu turystycznym w Link4

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia mieszkania

O szkodzie w mieszkaniu powinieneś poinformować Link4 nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu.

Postaraj się nie zmieniać nic w nieruchomości aż do czasu przybycia przedstawiciela Link4, który dokona oględzin i ustali rozmiar oraz okoliczności szkody. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uporządkowanie jest konieczne w celu zabezpieczenia mienia przed powiększaniem się rozmiarów szkody lub też wymaga tego interes publiczny.

Sprawdź warunki ubezpieczenia mieszkania w Link4

Likwidacja szkody w Link4

Kiedy zgłosisz szkodę, Link4 przystąpi do jej likwidacji. Dzięki specjalnemu portalowi możesz na bieżąco sprawdzać dokładny status szkody.

Nie musisz już więc dzwonić do ubezpieczyciela, by dowiedzieć się, co jeszcze musi zostać wykonane, zanim otrzymasz odszkodowanie.

Przez Internet możesz także uzupełnić dokumentację szkodową i skontaktować się z likwidatorem.

Odszkodowanie z Link4

Odszkodowanie powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni. Pamiętaj, że dla ubezpieczyciela liczy się data zgłoszenia szkody, a nie samego zdarzenia. Szybkie poinformowanie Link4 jest więc ważne z dwóch powodów.

Po pierwsze przekroczenie terminu zgłoszenia szkody określonego w warunkach ubezpieczenia daje powód ubezpieczycielowi do zmniejszenia odszkodowania lub nawet całkowitej odmowy jego wypłacenia. Po drugie im szybciej powiadomisz Link4, tym szybciej będzie on zobowiązany do wypłaty pieniędzy.

Jeśli wypłata w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody jest niemożliwa (np. okoliczności zdarzenia są bardzo skomplikowane i ubezpieczyciel nie zdążył jeszcze ich dokładnie zbadać), odszkodowanie powinieneś dostać w ciągu 14 dni od momentu wyjaśnienia okoliczności. Link4 nie może jednak przekroczyć terminu 90 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sprawa trafiła do sądu, który ma dopiero określić, kto był winny zdarzeniu. Tak może się stać, kiedy np. po kolizji drogowej żadna ze stron nie chce przyznać się do winy).

Reklamacja w Link4

Otrzymałeś mniejsze odszkodowanie od oczekiwanego? Ubezpieczyciel uznał tylko niektóre z Twoich roszczeń? Pamiętaj, że zawsze możesz złożyć reklamację do Link4.

Poświęć jednak chwilę czasu na napisanie takiego odwołania. Przyjrzyj się warunkom ubezpieczenia i sprawdź dokładnie, na jakie zapisy możesz się powołać. Nie daj się ponieść emocjom. Jeżeli Twoja reklamacja nie będzie poparta rzeczowymi argumentami, ubezpieczyciel nie zwróci na nią uwagi.

Kiedy masz już gotową reklamację, pozostaje Ci dostarczenie jej do towarzystwa. Jak można złożyć reklamację w Link4?

1 Osobiście w placówce Link4 lub u agenta – tutaj możesz znaleźć najbliższy oddział ubezpieczyciela

2 Tradycyjną pocztą

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

3 Telefonicznie

(22) 444 44 44

Telefon jest czynny:

 • pon. - pt.: 8 - 20:00
 • sob.: 9 – 16

4 Przy pomocy formularza internetowego

Sprawdź, jak skontaktować się z Link4 w innych sprawach

Ile czasu ma Link4 na rozpatrzenie reklamacji?

Zgodnie z przepisami prawa reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od momentu, kiedy ubezpieczyciel otrzyma odwołanie.

W skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 60 dni. Link4 musi jednak poinformować wtedy o przyczynach opóźnienia.

Co zrobić, jeśli Link4 odrzuci reklamację?

Odrzucenie reklamacji przez Link4 nie oznacza jeszcze, że straciłeś już wszelkie szanse na zwiększenie otrzymanego odszkodowania. Masz prawo:

 • poprosić o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 • poprosić o rozpatrzenie sporu w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym,
 • wystąpić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta,
 • wytoczyć postępowanie przeciwko ubezpieczycielowi przed sądem właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Zanim zdecydujesz się wystąpić do sądu, warto poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego. Będzie to o wiele prostsze i tańsze rozwiązanie, a może okazać się równie skuteczne.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach oferowanych przez Link4

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Zgłoszenie szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Od pewnego czasu Wiener coraz śmielej wykorzystuje nowe technologie w obsłudze klienta. Zgłoszenie szkody także jest już możliwe za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-30

Zgłoszenie szkody InterRisk

Ubezpieczyciele powoli otwierają się na nowe technologie, co widać także w procesie likwidacji szkody. W InterRisk zdarzenie możesz zgłosić przez Internet.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-10-18

Zgłoszenie szkody w Generali

Proces likwidacji szkody w Generali jest jednym z najprostszych na rynku. Zarówno zgłoszenie szkody, jak i późniejsze sprawdzanie jej statusu, jest możliwe przez Internet.

Czytaj więcej
Komentarze