Strona główna  |  Wiadomości  |  Zgłoszenie szkody InterRisk

Zgłoszenie szkody InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-30
Ubezpieczyciele powoli otwierają się na nowe technologie, co widać także w procesie likwidacji szkody. W InterRisk zdarzenie możesz zgłosić przez Internet.

Jeżeli chcesz, by proces likwidacji szkody przebiegł sprawnie, zgłoś zdarzenie do ubezpieczyciela tak szybko, jak jest to możliwe. Zebranie potrzebnych dokumentów będzie wtedy o wiele łatwiejsze. Sprawdzamy, jak najlepiej zgłosić szkodę w InterRisk.

Spis treści:

 1. Proces likwidacji szkody InterRisk
 2. Zgłoszenie szkody InterRisk
 3. Wypłata odszkodowania w InterRisk
 4. Jak złożyć reklamację w InterRisk?
 5. Rozpatrzenie reklamacji InterRisk

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Porównywarka ubezpieczeń Ubea: Proces likwidacji szkody InterRisk

Pożar samochodu Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się każdemu. Ubezpieczenie nie sprawi, że do nich nie dojdzie, ale uchroni Cię przed finansowymi konsekwencjami zdarzenia.

Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek szkody, w miarę możliwości zmniejsz jej rozmiary i zgłoś zdarzenie do ubezpieczyciela. Dostarcz także wszystkie potrzebne dokumenty. Na ich podstawie InterRisk oceni szkodę i wyliczy odszkodowanie.

Pamiętaj, by nie akceptować bez zastanowienia pierwszej wyceny. Ubezpieczyciele nadal niestety często ją zaniżają. Przyjrzyj się więc dokładnie wyliczeniu i nie wahaj się złożyć reklamacji, jeśli zauważysz jakieś niezgodności.

Zobacz, jak sprawdzić cenę OC/AC w InterRisk

Zgłoszenie szkody InterRisk

Jeśli masz ubezpieczenie w InterRisk lub sprawca wypadku, w którym zostałeś poszkodowany, ma polisę w tym towarzystwie, możesz zgłosić szkodę:

 • telefonicznie: (22) 212 20 12

 • online

 • mailem: szkody@interrisk.pl

Sprawdź, jak skontaktować się z InterRisk, by zmienić dane na polisie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu w InterRisk

Jeśli Twoje auto zostanie uszkodzone, postaraj się nie zmieniać nic w uszkodzonym pojeździe do czasu przeprowadzenia oględzin przez InterRisk (chyba że dana zmiana jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa).

W przypadku ubezpieczenia AC na powiadomienie InterRisk o zdarzeniu masz zazwyczaj 7 dni (o ile szkoda miała miejsce w Polsce). W przypadku kradzieży są to już jednak tylko 3 dni. Aby zwiększyć szanse na otrzymanie pełnego odszkodowania, okaż ubezpieczycielowi wszelkie posiadane dowody dotyczące wypadku i poniesionych kosztów.

Jeżeli do zdarzenia doszło za granicą, ubezpieczyciela trzeba powiadomić nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do kraju. Jeśli natomiast pomoc towarzystwa jest potrzebna już za granicą, powiadom ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od powstania szkody.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego InterRisk

Jeśli przydarzy Ci się wypadek za granicą, skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Assistance InterRisk i opisz, jakiej pomocy potrzebujesz. Jeśli nie ma możliwości skontaktowania się od razu z InterRisk, zgłoś się do lekarza i stosuj się dokładnie do jego zaleceń. Ubezpieczyciela o zdarzeniu poinformuj najpóźniej w ciągu 14 dni od daty powrotu do Polski / kraju zamieszkania, o ile Twój stan zdrowia na to pozwala.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu turystycznym w InterRisk

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania InterRisk

W przypadku wystąpienia szkody, powiadom, jeśli jest taka potrzeba, odpowiednie służby (straż pożarną, policję itd.). Ubezpieczyciela należy poinformować tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Postaraj się nie zmieniać nic w miejscu ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela InterRisk, chyba że dana naprawa jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa. Zapis ten nie obowiązuje, jeśli InterRisk nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia go o zdarzeniu.

Dowiedz się więcej o warunkach ubezpieczenia mieszkania w InterRisk

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia na życie InterRisk

W przypadku śmierci ubezpieczonego osoba upoważniona do otrzymania odszkodowania powinna dostarczyć do InterRisk:

 • zaświadczenie lekarskie – kartę zgonu,
 • akt zgonu ubezpieczonego lub orzeczenie sądu uznające go za osobę zmarłą.

Wypłata odszkodowania w InterRisk

InterRisk powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia go o szkodzie. Jeśli w tym czasie wyjaśnienie okoliczności nie będzie możliwe, pieniądze mają zostać wysłane w terminie 14 od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności ustalenie należnego odszkodowania było możliwe.

Uwaga! Bezsporna część odszkodowania musi zostać wypłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Sprawdź, jak zgłosić sprzedaż samochodu w InterRisk

Jak złożyć reklamację w InterRisk?

Jeśli kwota wypłaconego odszkodowania nie spełnia Twoich oczekiwań, masz prawo złożyć reklamację. Do InterRisk można ją dostarczyć:

 • osobiście do oddziału
 • osobiście do agenta
 • pocztą
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  Vienna Insurance Group
  ul. Noakowskiego 22
  02-342 Warszawa
 • telefonicznie
  (22) 575 25 25

Sprawdź, jak wypowiedzieć OC w InterRisk

Rozpatrzenie reklamacji InterRisk

Odpowiedź na reklamację powinna zostać wysłana w ciągu 30 dni od momentu otrzymania jej przez ubezpieczyciela. W szczególnie skomplikowanych przypadkach ten termin może zostać wydłużony do maks. 60 dni od czasu otrzymania reklamacji. W takiej sytuacji InterRisk musi jednak poinformować o przyczynach opóźnienia.

Odrzucenie reklamacji przez ubezpieczyciela nie oznacza jeszcze, że nie masz już szans na zwiększenie wypłaconego odszkodowania. W takim przypadku masz następujące możliwości:

 • skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego,
 • zwrócenie się o pomoc do miejskich / powiatowych rzeczników konsumenta,
 • złożenie roszczenia do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • zwrócenie się o pomoc do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń InterRisk

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jak Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) pomaga kierowcom?

Jesienią 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych zamienił się w Rzecznika Finansowego. Jaką pomoc i ochronę może zapewnić Rzecznik Finansowy kierowcom?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-30

Zgłoszenie szkody w HDI

Szybkie zgłoszenie szkody zwiększa szanse na sprawną wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Sprawdź, jak wygląda proces likwidacji szkody w HDI.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Zgłoszenie szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Od pewnego czasu Wiener coraz śmielej wykorzystuje nowe technologie w obsłudze klienta. Zgłoszenie szkody także jest już możliwe za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej
Komentarze