Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie GAP Benefia

Ubezpieczenie GAP Benefia

Data aktualizacji: 2021-09-20
Wszyscy kierowcy znają ubezpieczenie OC czy AC. Polisa GAP jest natomiast jeszcze mało popularna w Polsce. Takie ubezpieczenie od straty finansowej na pojeździe można zakupić w Benefii.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC i AC
 2. Ubezpieczenie GAP
 3. Zakres ochrony ubezpieczenia GAP w Benefii
 4. Suma ubezpieczenia GAP Benefia
 5. Warunki ubezpieczenia GAP w Benefii
 6. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia GAP w Benefii
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia GAP w Benefii
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie GAP w Benefii

Kalkulator OC i AC

Ubezpieczenie GAP działa najlepiej jako uzupełnienie polisy AC. Wysokość składki tego ubezpieczenia w Benefii można poznać za pośrednictwem kalkulatora Ubea.pl. W tym samym miejscu wyliczysz także cenę obowiązkowego OC.

Ubezpieczenie GAP

Wnętrze nowego samochodu Co kryje się pod tajemniczą nazwą GAP? Jest to ubezpieczenie od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty samochodu (np. w wyniku kradzieży) lub jego całkowitego zniszczenia.

GAP zabezpiecza Cię od strat wynikających ze spadku wartości pojazdu. Podczas gdy z polisy AC odszkodowanie jest wypłacane maksymalnie do wysokości kwoty równej wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody, to GAP daje możliwość odzyskania pozostałej sumy, za którą zakupiłeś samochód.

Zakres ochrony ubezpieczenia GAP w Benefii

Ubezpieczenie GAP chroni od ryzyka poniesienia straty finansowej wynikającej z różnicy między wartością pojazdu na fakturze a:

 • kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą lub za utratę pojazdu wypłaconego z AC / kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą na pojeździe wypłaconego z OC,
 • albo aktualną na dzień utraty pojazdu lub szkody całkowitej wartością samochodu.

Uwaga! Do ustalenia wysokości straty finansowej przyjmuje się zawsze wartość wyższą z wymienionych powyżej.

Umowę GAP w Benefii zawiera się na czas określony: 36 miesięcy.

Sprawdź też warunki ubezpieczenia NNW w Benefii

Suma ubezpieczenia GAP Benefia

Suma ubezpieczenia zależy oczywiście od wartości pojazdu, jednak maksymalnie może ona wynieść 45 000 zł.

Sprawdź sumę ubezpieczenia assistance samochodowego w Benefii

Warunki ubezpieczenia GAP w Benefii

Należy zaznaczyć, że ubezpieczenie GAP nie jest przeznaczone dla wszystkich kierowców. Abyś mógł wykupić tę polisę, Twój samochód musi spełniać następujące warunki:

 • jego okres eksploatacji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy;
 • jego wartość fakturowa nie może przekraczać 260 000 zł;
 • musi być ubezpieczony polisą AC w zakresie obejmującym utratę pojazdu i szkodę całkowitą;
 • pojazd nabyto na podstawie faktury u przedsiębiorcy trudniącego się obrotem pojazdami mechnicznymi;
 • od dnia zakupu pojazdu do dnia zawarcia umowy GAP minęło nie więcej niż 30 dni;
 • pojazd posiada ważne badanie techniczne.

Co ważne przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być pojazdy:

 • wykorzystywane do udziału w rajdach, wyścigach, konkursach i związanych z nimi treningach, jazdach testowych, próbnych;
 • wykorzystywane jako rekwizyt;
 • wynajmowane zarobkowo przez osoby prowadzące wypożyczalnie pojazdów;
 • wykorzystywane do nauki jazdy;
 • wykorzystywane do zarobkowego przewozu osób (TAXI, przewóz osób na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej);
 • służące jako ambulanse, karawany, a także należące do policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej lub innych państwowych służb specjalnych.

Sprawdź zalety ubezpieczenia OC w Benefii

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia GAP w Benefii

Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający lub osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządzili szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, Benefia jest wolna od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Benefia nie ponosi też odpowiedzialności:

 • gdy pojazd w chwili zdarzenia, w wyniku którego wystąpiła utrata pojazdu albo szkoda całkowita, nie posiadał ważnego ubezpieczenia AC (wyjątkiem jest sytuacja kiedy odszkodowanie za szkodę całkowitą na pojeździe wypłacono z ubezpieczenia OC);
 • gdy ubezpieczyciel OC lub ubezpieczyciel AC nie odpowiada za szkodę całkowitą lub utratę pojazdu;
 • za szkody zaistniałe przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia;
 • za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, utratę zysków oraz straty powstałe na skutek braku możliwości użytkowania pojazdu.

Zobacz, kiedy nie zadziała ubezpieczenie ochrony prawnej w Benefii

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia GAP w Benefii

Zdarzenie trzeba zgłosić do Benefii w ciągu 3 dni od momentu utraty pojazdu lub dowiedzenie się o zakwalifikowaniu danej szkody jako całkowitej.

Jeśli do szkody doszło za granicą, Benefię należy zawiadomić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od powrotu do Polski.

Pamiętaj, że, podobnie jak to jest w przypadku polisy AC, jeśli podejrzewasz, że szkoda jest wynikiem czynu zabronionego (np. kradzieży), powinieneś niezwłocznie powiadomić policję.

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z Benefią i jak zgłosić szkodę w Benefii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie GAP w Benefii

Ubezpieczenie GAP jest skierowane przede wszystkim do osób kupujących nowy samochód. Szczególnie przydatne będzie ono dla tych, którzy zakup auta finansują kredytem bankowym.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń komunikacyjnych Benefii

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC w HDI

Nie każdego kierowcę stać na pełne AC. HDI to rozumie i proponuje autocasco w różnych wariantach. Dzięki temu każdy znajdzie ofertę dopasowaną do swoich oczekiwań.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-09

Auto w leasingu - czy dostaniesz pełne odszkodowanie z AC?

Coraz więcej aut jest użytkowanych w ramach leasingu. Warto wiedzieć, że likwidacja szkód dotyczących takich pojazdów jest dość specyficzna.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w MTU24

Uważasz, że ubezpieczenie AC zawsze jest drogie? MTU24 udowodnia, że nie musi tak być. Kilka wariantów polisy pozwoli każdemu znaleźć pasujący zakres ochrony za odpowiednią cenę.

Czytaj więcej
Komentarze