Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Auto Szyby InterRisk

Ubezpieczenie Auto Szyby InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-15
Uchronienie szyby samochodu przed zarysowaniem nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście uniknięcie konsekwencji finansowych takiej szkody jest już o wiele prostsze. Oceniamy ubezpieczenie Auto Szyby proponowane przez InterRisk.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC / AC InterRisk
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia szyb InterRisk
 3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia szyb InterRisk
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyby InterRisk
 5. Kiedy warto kupić ubezpieczenie szyb w InterRisk

Kalkulator OC / AC InterRisk

Polisa Auto Szyby jest ubezpieczeniem, które można dokupić w InterRisk do OC lub AC. Pamiętaj, że aby poznać wysokość składki za te podstawowe polisy samochodowe, musisz skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela. InterRisk nie prowadzi bowiem sprzedaży online. Ofertę tej firmy warto jednak porównać z innymi w kalkulatorze OC / AC Ubea.pl.

Zakres ochrony ubezpieczenia szyb InterRisk

Ubezpieczenie szyby Ubezpieczenie działa bardzo prosto. Zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby przedniej, bocznej lub tylnej, jeśli w wyniku szkody takie działania będą konieczne.

Uwaga! Ubezpieczyciel nie pomoże, jeśli szyba jest integralną częścią dachu.

Sprawdź warianty ubezpieczenia Assistance w InterRisk

Pamiętaj, że ubezpieczenie szyb w InterRisk działa jedynie na terenie Polski.

Dodatkowo InterRisk stosuje udział własny w wysokości 50% kosztów w przypadku szkody powstałej wskutek drugiego i każdego następnego wypadku wymagającego wymiany szyby przedniej.

Ubezpieczyciel zapewnia pomoc do kwoty 2000 zł. Warto zwrócić uwagę, że polisa chroni także Twoje zniżki na AC. Jeśli skutkiem szkody będzie jedynie uszkodzenie szyby, możesz spokojnie zgłaszać zdarzenie do ubezpieczyciela. Zniżki uzbierane przez Ciebie na AC w InterRisk nie doznają żadnego uszczerbku.

Uwaga! Jeśli naprawa lub wymiana szyby nie są możliwe w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody, InterRisk w uzasadnionych przypadkach zorganizuje i pokryje koszty parkingu strzeżonego (maks. przez 3 dni do kwoty 500 zł). Taka usługa musi jednak zostać najpierw uzgodniona z ubezpieczycielem.

Zobacz, jakie warianty ubezpieczenia ochrony prawnej proponuje InterRisk

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia szyb InterRisk

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia tak i w przypadku tej polisy mamy do czynienia z pewnymi wyłączeniami odpowiedzialności. InterRisk nie odpowiada za szkody:

 • powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu bez wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe wskutek działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej;
 • powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego pojazdu odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach albo zanieczyszczeniami w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, emitowanymi do otoczenia;
 • eksploatacyjne;
 • powstałe w innych niż szyba czołowa, boczna lub tylna szklanych elementach pojazdu: szyberdachu, szkle reflektora, lusterku, dachu szklanym;
 • w szybach stanowiących integralną część dachu pojazdu;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów wyposażenia pojazdu, które są związane na stałe z szybą: uszczelki, listwy, ogrzewanie, chyba że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub gdy ich wymiana podyktowana jest technologią naprawy lub wymiany szyby;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów pojazdu, które nie stanowią integralnego elementu konstrukcyjnego szyby, a są związane na stałe z szybą: folii, instalacji alarmowej;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nalepki kontrolnej.

InterRisk nie ponosi też odpowiedzialności za koszty naprawy lub wymiany szyby, jeżeli usługa nie została zorganizowana przez ubezpieczyciela.

Zobacz, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu NNW w InterRisk

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyby InterRisk

InterRisk należy zawiadomić o zdarzeniu telefonicznie, nie później niż w przeciągu 3 dni. Okaż ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty, które udowadniają opisywany przez Ciebie przebieg wypadku.

Pamiętaj, by nie naprawiać ani nie wymieniać szyby we własnym zakresie. W takim przypadku InterRisk nie będzie chciał zwrócić poniesionych przez Ciebie kosztów.

Uwaga! Jeśli InterRisk, z przyczyn leżących po jego stronie, nie zlikwiduje szkody w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia, ubezpieczony może zorganizować pomoc we własnym zakresie. InterRisk zwróci wtedy koszty usługi do takiej wysokości, w jakiej zostałyby poniesione, gdyby szkoda była likwidowana przez ubezpieczyciela.

Sprawdź, jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szyb w InterRisk

Kiedy warto kupić ubezpieczenie szyb w InterRisk

Specjalne ubezpieczenie dla szyb może się niektórym wydawać zbytnią fanaberią. Jest to jednak jeden z elementów samochodu najbardziej narażony na uszkodzenia. Jeśli dodatkowo przejeżdżasz często autem w pobliżu budowy lub innego miejsca zwiększającego zagrożenie porysowania szyby, taka polisa może okazać się bardzo opłacalna. Ubezpieczenie Auto Szyby proponowane przez InterRisk ma dość typowe ograniczenia ochrony (działanie jedynie w Polsce, brak ochrony szyberdachu), więc jeśli kupujesz OC lub AC w tym towarzystwie, zastanów się nad takim dodatkiem.

Sprawdź warunki ubezpieczenia szyb w InterRisk

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie szyb - Auto Szyba Wiener (dawniej Gothaer)

Szyby to jeden z elementów pojazdu najbardziej narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego Wiener proponuje kierowcom specjalne ubezpieczenie chroniące właśnie szyby. Sprawdź, czy opłaca...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie szyb w HDI

Ubezpieczasz swoje auto i zastanawiasz się, czy warto rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie szyb? Sprawdzamy dokładne warunki polisy chroniącej szyby oferowanej przez HDI.

Czytaj więcej
Komentarze