Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie szyb - Auto Szyba Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie szyb - Auto Szyba Wiener (dawniej Gothaer)

Data aktualizacji: 2021-09-13
Szyby to jeden z elementów pojazdu najbardziej narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego Wiener proponuje kierowcom specjalne ubezpieczenie chroniące właśnie szyby. Sprawdź, czy opłaca się je kupić.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia szyb w Wiener - dawniej Gothaer
 3. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb w Wiener - dawniej Gothaer
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyby w Wiener - dawniej Gothaer
 5. Kiedy warto kupić ubezpieczenie szyb w Wiener - dawniej Gothaer?

Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczenie szyby w samochodzie w Wiener Ubezpieczenie szyb jest oferowane jako dodatek do polis OC i AC. Aby dowiedzieć się, ile zapłacisz w Wiener za te podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Ten kalkulator umożliwi Ci wyliczenie składki w Wiener oraz porównanie propozycji tego ubezpieczyciela z innymi ofertami.

Zakres ochrony ubezpieczenia szyb w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczenie proponowane przez Wiener chroni:

 • szybę czołową,
 • tylną
 • oraz boczne.

W ramach polisy firma zorganizuje i pokryje koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych albo zniszczonych szyb.

Należy zauważyć, że w taki sposób ubezpieczenie działa jedynie w Polsce. Jeśli do szkody dojdzie w innym europejskim kraju, ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić za granicą naprawę lub wymianę szyby. Wiener zwróci uzasadnione koszty w granicach sumy ubezpieczenia.

Dodatkowo ubezpieczyciel może zastosować udział własny w wysokości 25% w przypadku konieczności wymiany szyby czołowej. Kupując ubezpieczenie, decydujesz, czy wolisz zapłacić niższą składkę za polisę z udziałem własnym czy też wolisz ponieść wyższy koszt na początku i dzięki temu znieść udział własny.

Sprawdź, jakie dodatki do OC proponuje Wiener (dawniej Gothaer)

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb w Wiener - dawniej Gothaer

Pamiętaj, że ubezpieczenie nie zadziała w każdym przypadku szkody na szybie w Twoim samochodzie. Z odpowiedzialności Wiener są wyłączone uszkodzenia i zniszczenia szyb ubezpieczonego pojazdu spowodowane:

 • umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego, ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • przez osobę, która podczas kierowania pojazdem:
  • znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii);
  • nie posiadała do tego aktualnych uprawnień;
  • w chwili powstania szkody wykorzystywała pojazd jako narzędzie przestępstwa.

Wiener nie pokrywa też kosztów wymiany lub naprawy szyby w ubezpieczonym pojeździe, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie powstało:

 • w szybie wcześniej uszkodzonej i nienaprawionej przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej lub w szybie, w której zakład naprawczy wyznaczony przez koordynatora stwierdził jej delaminację;
 • z przyczyn eksploatacyjnych lub było związane z wadą techniczną wykonania pojazdu;
 • w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu, a także wskutek niewłaściwego wykonywania czynności załadowywania i wyładowywania;
 • podczas udziału pojazdu w wyścigach, jazdach treningowych, rajdach, próbach szybkościowych, konkursach, jazdach próbnych lub pokazowych;
 • w wyniku wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego oraz podczas obowiązkowego świadczenia usług na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także w pojazdach wykorzystywanych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg.

Z odpowiedzialności Wiener wyłączone są też następujące uszkodzenia i zniszczenia:

 • w innych szklanych elementach nadwozia pojazdu, np. w szyberdachu, w dachu panoramicznym oraz w szkłach reflektorów i świateł;
 • nalepki kontrolnej;
 • w elementach związanych z szybami, tj. w uszczelkach, listwach, folii antywłamaniowej, ogrzewaniu, instalacji alarmowej oraz antenie radiowej, chyba że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem albo zniszczeniem szyby lub gdy ich wymiana jest podyktowana technologią naprawy bądź wymiany szyby.

Pamiętaj także, że Wiener nie ponosi odpowiedzialności za koszty likwidacji szkody, jeżeli naprawa lub wymiana szyby nie zostały zorganizowane przez ubezpieczyciela.

Zobacz, jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w przypadku AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyby w Wiener - dawniej Gothaer

Każde uszkodzenie lub zniszczenie szyby należy zgłosić w Centrum Alarmowym ubezpieczyciela w ciągu 5 dni roboczych. Nie podejmuj się likwidacji szkody we własnym zakresie (wyjątkiem są działania mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody).

Jeśli wskazany przez koordynatora zakład naprawczy nie naprawi lub nie wymieni szyby w ciągu 24 godzin od ustalonego terminu z przyczyny leżącej po stronie zakładu, możesz zorganizować naprawę we własnym zakresie. Wiener zwróci wtedy poniesione koszty maks. do wysokości sumy ubezpieczenia.

Pamiętaj, że każde wypłacone odszkodowanie pomniejsza sumę ubezpieczenia. Płacąc dodatkową składkę, można doubezpieczyć szyby pojazdu, czyli uzupełnić sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Przekonaj się, jak wygląda proces likwidacji szkody w Wiener

Kiedy warto kupić ubezpieczenie szyb w Wiener - dawniej Gothaer?

Ubezpieczenie szyb jest polisą o dość wąskim zakresie ochrony. Zainteresuj się tym ubezpieczeniem wtedy, kiedy istnieje nieco większe prawdopodobieństwo niż zwykle, że Twoja szyba zostanie uszkodzona. Tak jest jeżeli dość często poruszasz się po drogach żwirowych albo też regularnie przejeżdżasz blisko budowy lub innych podobnych miejsc.

Sprawdź, jakie jeszcze ubezpieczenia komunikacyjne oferuje Wiener (dawniej Gothaer)

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym Wiener (dawniej Gothaer)

Ludzie ranni w wypadkach komunikacyjnych bardzo często wymagają długotrwałego i kosztownego leczenia. Dzięki ubezpieczeniu proponowanemu przez Wiener nie będziesz musiał się jednak w takim momencie...

Czytaj więcej
Komentarze
Gerard
2021-06-06 21:46
IP: 37.47.x.x
Wiener, a raczej jeszcze Gothar 2018r. w ubezpieczeniu szyb to dziadostwo jakiego nie ma na polskim rynku (niestety to kontynuują w Wienerze) Jakie było zdziwienie brata jak po namowie agentki, wykupił polisę Auto szyba do OC+AC miał zdarzenie zgłosił z polisy auto szyba, a na kolejny rok widniała szkoda na AC (po co płacić dodatkowo szybę jak raportują do UFG jako szkoda z AC) ?? dodatkowa składka i zamiennik Oszołomstwo i tyle Przestrzegam przed autoszybą w Wienerze szkoda pieniędzy
odpowiedz
Ubea.pl
2021-06-07 08:20
IP: 212.106.x.x
U wielu ubezpieczycieli jest tak, że ubezpieczenie szyby zabezpiecza przed zwyżką na AC tylko w tym samym towarzystwie, w którym wykupiło się ochronę szyby. Kupując taką polisę, warto więc sprawdzić uważnie ten zapis / dopytać się u ubezpieczyciela.
odpowiedz