Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym Wiener (dawniej Gothaer)

Data aktualizacji: 2021-09-13
Ludzie ranni w wypadkach komunikacyjnych bardzo często wymagają długotrwałego i kosztownego leczenia. Dzięki ubezpieczeniu proponowanemu przez Wiener nie będziesz musiał się jednak w takim momencie martwić finansami.

Spis treści

 1. Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia powypadkowego w Wiener - dawniej Gothaer
 3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia powypadkowego w Wiener - dawniej Gothaer
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia powypadkowego Wiener - dawniej Gothaer
 5. Kiedy warto kupić ubezpieczenie powypadkowe w Wiener - dawniej Gothaer

Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia jest dostępne dla osób, które kupują w Wiener przynajmniej jedno z następujących ubezpieczeń: OC, AC lub NNW.

Leczenie po wypadku komunikacyjnym Zanim jednak zdecydujesz się zawrzeć polisę w tym towarzystwie, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń. Dzięki temu urządzeniu sprawdzisz cenę polis komunikacyjnych w Wiener, a także w innych towarzystwach. Będziesz więc wiedział, która firma ma dla Ciebie faktycznie najkorzystniejszą ofertę.

Zakres ochrony ubezpieczenia powypadkowego w Wiener - dawniej Gothaer

Polisa chroni zdrowie kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Co ważne, limity odpowiedzialności ubezpieczyciela odnoszą się do każdej osoby oddzielnie.

Ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w Polsce i poza granicami kraju. Same usługi są jednak organizowane jedynie na terenie Polski.

Poniższa tabela przedstawia dokładnie, na jakie świadczenia możesz liczyć w ramach tego ubezpieczenia.

Świadczenie Limit

Telefoniczna informacja medyczna

Brak limitu

Infolinia szpitalna

Brak limitu

Konsultacje: chirurga, okulisty, otolaryngologa, ortopedy, kardiologa, neurologa, pulmonologa, lekarza rehabilitacji, neurochirurga

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Konsultacje psychologa

Maks. 3 wizyty w przypadku śmierci bliskiej osoby

Zabiegi ambulatoryjne

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Badania laboratoryjne

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Badania radiologiczne

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Badania ultrasonograficzne

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Rehabilitacja

Maks. 20 zabiegów na zdarzenie

Opieka pielęgniarska

Maks. 3 wizyty na zdarzenie

Sprzęt rehabilitacyjny

Koszt zakupu / wypożyczenia do 600 zł na zdarzenie
Dostarczenie sprzętu bez limitu

Transport do i z placówki medycznej oraz między placówkami

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Transport na komisję lekarską i z powrotem

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Transport na wizytę kontrolną i z powrotem (jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczony był hospitalizowany przez ponad 4 dni)

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania

Dostarczenie lekarstw (ubezpieczony pokrywa koszt leków)

Do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania
Pomoc domowa po hospitalizacji trwającej ponad 4 dni Maks. 3 wizyty po 3 godziny w okresie kolejnych 14 dni na zdarzenie


Jaka jest maksymalna liczba świadczeń? Z 26 dostępnych w ramach ubezpieczenia świadczeń każdemu poszkodowanemu przysługuje maksymalnie 15 świadczeń z zakresu opieki medycznej i pomocy opiekuńczej na jedno zdarzenie.

Należy zauważyć, że limity odpowiedzialności ubezpieczyciela dla każdego ze świadczeń odnoszą się do każdej z ubezpieczonych osób oddzielnie.

Sprawdź warunki ubezpieczenia AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia powypadkowego w Wiener - dawniej Gothaer

W przypadku tego ubezpieczenia Wiener nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub opóźnienia w realizacji świadczenia, gdy udzielenie tego świadczenia zostało uniemożliwione lub opóźnione z powodu:

 • trzęsienia lub osunięcia się ziemi, powodzi, huraganu, pożaru;
 • strajków, niepokojów społecznych, ataków terroru, wojen, skutków promieniowania radioaktywnego, a także ograniczeń w poruszaniu się po drogach publicznych, wprowadzonych decyzjami władz administracyjnych;
 • ograniczonego lub niemożliwego dostępu do ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku do których miało zostać spełnione świadczenie, względnie do miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, w którym miało zostać spełnione świadczenie.

Z odpowiedzialności Wiener wyłączone są także zdarzenia będące następstwem:

 • uszkodzenia ciała ubezpieczonego spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane;
 • umyślnego działania ubezpieczonego, w tym także działania polegającego na usiłowaniu lub popełnieniu przez ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;
 • szkód powstałych na skutek znajdowania się przez ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu – jeżeli ubezpieczony wiedział lub powinien był wiedzieć o takim działaniu leku, na podstawie adnotacji na opakowaniu lub ulotki zawierającej informację o wpływie leku na zdolności psychomotoryczne (o ile miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie się szkody);
 • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu;
 • wykonywania zadań kaskaderskich, uprawiania sportów motorowych, w szczególności związanych z udziałem w zawodach, treningach, jazdach próbnych i testowych;
 • zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami;
 • działania ubezpieczonego po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
 • chorób psychicznych ubezpieczonego;
 • umyślnego działania ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wiener nie ponosi też odpowiedzialności za:

 • przebieg i skutki terapii, leczenia, zabiegów, badań lub rehabilitacji zorganizowanej przez ubezpieczonego,
 • wszelkie skutki braku zastosowania się przez ubezpieczonego do decyzji i zaleceń lekarza Centrum Obsługi bądź samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarza Centrum Obsługi.

Sprawdź, jak szybko skontaktować się z Wiener (dawniej Gothaer)

Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte koszty leczenia związane z udzieleniem pierwszej pomocy medycznej, bezpośrednio po zdarzeniu.

Należy podkreślić, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, środków medycznych lub innych materiałów używanych w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej.

Z odpowiedzialności Wiener wyłączone są też nieszczęśliwe wypadki powstałe wskutek prowadzenia pojazdów:

 • wykorzystywanych do zarobkowego przewozu drogowego osób lub towarów;
 • należących do przedsiębiorstw trudniących się krótkoterminowym wynajmem pojazdów;
 • zarejestrowanych jako specjalne (w tym pojazdy pomocy drogowej), a także należących do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz używanych do nauki jazdy lub do jazd próbnych;
 • oddanych do sprzedaży komisowej;
 • używanych do transportu towarów niebezpiecznych, w tym w szczególności paliw, substancji toksycznych czy wybuchowych;
 • o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,0 t;
 • używanych w momencie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego jako rekwizyty, do jazd próbnych, do jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd.

Uwaga! Odpowiedzialnością Wiener nie są objęte osoby przewożone w pojeździe w liczbie większej od liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Sprawdź, jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w przypadku ubezpieczenia NNW w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia powypadkowego Wiener - dawniej Gothaer

Wiener powinno się zawiadomić o zajściu zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na skutek wypadku poinformowanie towarzystwa w tym terminie jest niemożliwe. Wtedy powinno się to uczynić w ciągu 14 dni od ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wcześniejsze zgłoszenie.

Ubezpieczycielowi należy podać wszelkie potrzebne informacje, a także przekazać wypełniony wniosek o realizację świadczeń oraz kopie:

 • skierowania / zalecenia lekarza prowadzącego do przeprowadzenia konsultacji, badań, dodatkowych świadczeń;
 • dotychczas zgromadzonej dokumentacji medycznej;
 • protokołu policyjnego z miejsca wypadku.

W oparciu o te dokumenty lekarz Centrum Obsługi ubezpieczyciela zdecyduje w ciągu 2 dni roboczych, czy spełnione zostały medyczne przesłanki do udzielenia danych świadczeń. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, postępuj dalej zgodnie z dyspozycjami ubezpieczyciela.

Zgodnie z deklaracją ubezpieczyciela czas oczekiwania na realizację świadczeń wynosi:

 • do 5 dni roboczych w przypadku konsultacji u lekarzy specjalistów,
 • do 3 dni roboczych w przypadku pozostałych świadczeń obsługi medycznej.

Dowiedz się, jak najszybciej zgłosić szkodę w Wiener (dawniej Gothaer)

Kiedy warto kupić ubezpieczenie powypadkowe w Wiener - dawniej Gothaer

Zawarcie ubezpieczenia powypadkowego w Wiener nie wiąże się z dużym wydatkiem, a po zdarzeniu taka polisa może okazać się bardzo przydatna. Po pierwsze ograniczy koszty, które trzeba ponieść po wypadku, a po drugie znacząco przyspieszy wizytę u odpowiedniego lekarza.

Sprawdź jakie inne ubezpieczenia oferuje Wiener (dawniej Gothaer)

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie Auto Bagaż Wiener (dawniej Gothaer)

Samochodem często przewozi się cenne rzeczy. Jeżeli chcesz chronić bagaż przewożony w aucie, skorzystaj z ubezpieczenia proponowanego przez Wiener.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie szyb - Auto Szyba Wiener (dawniej Gothaer)

Szyby to jeden z elementów pojazdu najbardziej narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego Wiener proponuje kierowcom specjalne ubezpieczenie chroniące właśnie szyby. Sprawdź, czy opłaca...

Czytaj więcej
Komentarze