Kontakt
  • Link4
  • AXA Direct
  • Aviva
  • Liberty Ubezpieczenia
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Gothaer ubezpieczenia

Gothaer
OC w GothaerGothaerCena ubezpieczenia OC w Gothaer2.851783450
OC + AC w GothaerGothaerCena ubezpieczenia OC + AC w Gothaer3.50185950
OC + AC + NNW w GothaerGothaerCena ubezpieczenia OC + AC + NNW w Gothaer3.40233850
OC + NNW w GothaerGothaerCena ubezpieczenia OC + NNW w Gothaer2.90252150

Gothaer w rankingu towarzystw

OC 2,85
OC + AC 3,50
OC + AC + NNW 3,40
OC + NNW 2,90

Oblicz ubezpieczenie w Gothaer

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Ubezpieczenia PTU

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA funkcjonuje na rynku ubezpieczeń od 1990 r. Spółka należy do 10 największych polskich zakładów ubezpieczeń. PTU SA jest jedynym towarzystwem, spośród 69 zakładów ubezpieczeń na rynku, z wyłącznie polskim kapitałem.

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA to jedna z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Firma powstała w 1990 roku jako Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych TUK SA. Oferowano wtedy wyłącznie ubezpieczenia komunikacyjne. Wkrótce jednak, dążąc do pozyskania różnych grup klientów, firma poszerzyła swoją ofertę o inne ubezpieczenia majątkowe.

W 2003 roku nastąpiła znacząca poprawa wyników finansowych Towarzystwa, a Spółka uplasowała się na 10 pozycji wśród towarzystw majątkowych w Polsce pod względem wielkości przypisanej składki brutto. Od 2004 roku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA spełnia wszelkie wymogi przewidziane ustawą o działalności ubezpieczeniowej, w szczególności dotyczące pełnego pokrycia kapitału gwarancyjnego i marginesu wypłacalności. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń należy do 10 największych towarzystw na krajowym rynku ubezpieczeniowym i jest jedynym towarzystwem, spośród 69 towarzystw na rynku, z wyłącznie polskim kapitałem.

Oferta ubezpieczeniowa PTU

Klient indywidualny

  • Dla swoich Klientów PTU posiada szeroką gamę ubezpieczeń, chroniących na wszystkich obszarach życia. PTU ubezpieczenia obejmują ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe, zdrowotne, komunikacyjne, turystyczne i rolne.

Klient biznesowy

  • Klient biznesowy ma duże możliwości wyboru spośród ubezpieczeń OC PTU, majątkowych, wypadkowych, turystycznych, zdrowotnych, transportowych, finansowych, techniczne i inżynieryjne.

Kontakt z PTU

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
00-876 Warszawa
ul. Ogrodowa 58 (budynek City Gate)
tel. (22) 575 98 98

Strona internetowa: www.ptu.pl

NIP: 524-030-23-93
REGON: 010594552
KRS nr 0000033882
Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 66.059.248 zł; opłacony w całości

Placówki i oddziały Gothaer