Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive
 • Allianz

Ubezpieczenie Auto Assistance Gothaer

Data publikacji: 2018-09-20

Assistance Podstawowe jest dołączane przez Gothaer bezpłatnie do polisy OC lub AC. Czy warto płacić dodatkową składkę, by rozszerzyć ochronę o usługi oferowane w ramach Assistance Standard lub Lux?

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Kalkulator OC i AC w Gothaer

Podstawowe assistance jest bezpłatnym dodatkiem do OC lub AC. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zapłacisz za te polisy w Gothaer, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń.

Zobacz, jak działa kalkulator OC/AC w Gothaer

Zakres ochrony Assistance w Gothaer

Naprawa samochodu w warsztacie Assistance może zapewnić pomoc w najróżniejszych sytuacjach na drodze. Dokładny zakres świadczeń zależy od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybierzesz. Do wyboru masz trzy opcje:

 • Assistance Podstawowy,
 • Assistance Standard,
 • Assistance Lux.

Sprawdź, jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie powypadkowe w Gothaer

Warto zauważyć, że zarówno opcja Standard, jak i Lux, są dostępne w trzech wariantach: Polska, Europa oraz polisa krótkoterminowa. To ostatnie ubezpieczenie zawiera się na minimum 30 dni. Powinno ono zainteresować te osoby, które wybierają się w zagraniczną podróż autem, a na co dzień nie posiadają assistance lub mają tę polisę jedynie w podstawowym zakresie.

Wariant Europa zapewnia pomoc na terenie Polski oraz innych państw europejskich z wyłączeniem:

 • wysp Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii,
 • terytoriów zamorskich i wysp Francji
 • oraz azjatyckich części Rosji i Turcji.

Sprawdź, gdzie działa ubezpieczenie opon proponowane przez Gothaer

Warianty Assistance w Gothaer

Assistance Podstawowy dołączany za darmo do OC oraz AC w Gothaer oferuje następujące usługi:

1. Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia – do 400 zł;

2. Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia (jeśli usprawnienie na miejscu jest niemożliwe) - do najbliższego warsztatu (jeśli do zdarzenia doszło poza godzinami pracy warsztatu, Gothaer odholuje auto najpierw na parking, a potem do warsztatu) lub miejsca zamieszkania. Na terenie Polski limit holowania to 135 km, a za granicą 75 km;

3. Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej – jeśli sprawcą wypadku na terenie Polski jest ubezpieczony, Gothaer odholuje auto do najbliższego warsztatu / na parking strzeżony / do miejsca zamieszkania na terenie Polski;

4. Wynajem pojazdu zastępczego - przysługuje po wypadku na terenie Polski, jeśli naprawa nie może być zrealizowana w dniu zgłoszenia zdarzenia. Wynajem możliwy jedynie na okres jednej doby. Świadczenie przysługuje raz w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Aby można było skorzystać z tej usługi, ubezpieczony musi mieć co najmniej 21 lat. Pojazd zastępczy będzie kategorii A lub B. Gothaer pokryje też koszty dostarczenia samochodu lub jego odbioru;

5. Pomoc dla zwierząt - w razie wypadku na terenie Polski Gothaer:

 • przewiezie zwierzę z miejsca zdarzenia do innego opiekuna / schroniska dla zwierząt / doraźnego opiekuna na terenie Polski, jeśli opiekun z powodu odniesionych obrażeń nie może zająć się zwierzęciem;
 • przewiezie zwierzę z miejsca zdarzenia do lecznicy – jeśli zwierzę zostało ranne w wyniku wypadku;
 • pokryje koszty leczenia zwierzęcia będące skutkiem wypadku (do 1000 zł na jedno zdarzenie);
 • zorganizuje i pokryje koszty pobytu zwierzęcia przez maks. 7 dni w hotelu lub schronisku dla zwierząt, jeśli opiekun z powodu odniesionych obrażeń nie może zająć się zwierzęciem;
 • zorganizuje utylizację zwłok zwierzęcia, które poniosło śmierć w wyniku wypadku (Gothaer nie pokryje jednak kosztów tej usługi);

6. Pomoc informacyjną (w tym przekazanie wiadomości).

Warunki poszczególnych wariantów Assistance Standard przedstawia poniższa tabela:

Świadczenie Polska Europa Krótkoterminowy
Zakres terytorialny Polska Polska i inne kraje europejskie Polska i inne kraje europejskie
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Do 400 zł Polska – 400 zł
Zagranica – 100 euro
Polska – 400 zł
Zagranica – 100 euro
Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia
(jeśli usprawnienie na miejscu jest niemożliwe)
200 km Polska – 200 km
Zagranica – 100 km
Polska – 200 km
Zagranica – 100 km
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej Tak Tak Tak
Dostarczenie paliwa (koszty paliwa pokrywa ubezpieczony) Tak Tak Tak
Zorganizowanie parkingu 3 doby 3 doby 3 doby
Dostarczenie części zamiennych
(ubezpieczony pokrywa koszt części)
Nie Tylko w razie zdarzenia za granicą Nie
Złomowanie pojazdu Tak Tak Tak
Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Tak Tak Tak
Zakwaterowanie
(w hotelu 2- lub 3-gwiazdkowym)
250 zł za dobę na osobę
Maks. 3 doby
Polska - 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 150 euro za dobę na osobę
Maks. 3 doby
Polska - 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 150 euro za dobę na osobę
Maks. 3 doby
Wynajem pojazdu zastępczego oraz dostarczenie lub odbiór pojazdu
Warunkiem skorzystania z pojazdu zastępczego jest:
- uprzednie wykonanie holowania zorganizowanego przez Gothaer
- ukończenie przez ubezpieczonego 21 lat
- użytkowanie pojazdu zastępczego tylko w Polsce
Gothaer dostarczy pojazd kategorii A lub B
3 doby 3 doby 3 doby
Odbiór naprawionego pojazdu Tak Tak Nie
Pomoc administracyjna Nie Tylko za granicą Tylko za granicą
Serwis tłumacza przez telefon Nie Tylko za granicą Tylko za granicą
Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do innego opiekuna Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Leczenie zwierzęcia Do 1000 zł Do 1000 zł w Polsce Do 1000 zł w Polsce
Opieka nad zwierzęciem 7 dób 7 dób w Polsce 7 dób w Polsce
Utylizacja zwłok zwierzęcia Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Transport medyczny Do 500 zł Polska – do 500 zł
Zagranica - tak
Polska – do 500 zł
Powrót pasażera Tak Tak Tylko w Polsce
Pomoc psychologa 5 wizyt 5 wizyt w Polsce 5 wizyt w Polsce
Natychmiastowa wizyta członka najbliższej rodziny Do 250 zł za dobę na osobę
Maks. 10 dni
Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 150 euro za dobę na osobę
Maks. 10 dni
Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Maks. 10 dni
Natychmiastowa opieka dla jednego pasażera
(jeśli nie korzysta się ze świadczenia natychmiastowej wizyty)
Do 250 zł za dobę na osobę Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 200 euro za dobę na osobę
Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Transport medyczny ze szpitala Do 500 zł Polska – do 500 zł Polska – do 500 zł
Organizacja wizyty pielęgniarskiej Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Pożyczka środków pieniężnych w związku z utratą bagażu Nie Zagranica – do 200 euro (kwota podlega zwrotowi przez ubezpieczonego) Nie
Pomoc prawnika Nie Zagranica – do 2000 euro
(kwota podlega zwrotowi przez ubezpieczonego)
Nie
Przekazanie kaucji Nie Zagranica – do 2000 euro
(kwota podlega zwrotowi przez ubezpieczonego)
Nie
Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna za granicą Nie Tak Nie
Hospitalizacja za granicą Nie Do 5000 euro Nie
Zastępczy kierowca Nie Tylko za granicą Nie
Dostarczenie niezbędnych leków
(koszty leków pokrywa ubezpieczony)
Nie Tylko za granicą Nie
Odwiezienie dzieci pozostawionych bez opieki Nie Tylko zza granicy Nie
Transport zwłok Nie Tylko zza granicy Nie
Pomoc przy uszkodzeniu opony Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Pomoc informacyjna
(w tym przekazanie wiadomości)
Tak Tak Tak


Uwaga! Assistance Standard zapewnia pomoc techniczną w razie awarii tylko wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce w odległości większej niż:

 • 5 km od miejsca zamieszkania (warianty Polska i Europa)
 • 50 km od miejsca zamieszkania (wariant krótkoterminowy).

Usługi z zakresu Pomoc w podróży będą natomiast realizowane tylko wtedy, kiedy zdarzenie miało miejsce powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

Sprawdź od czego chroni ubezpieczenie Auto Bagaż w Gothaer

Warunki poszczególnych wariantów Assistance Lux przedstawia poniższa tabela:

Świadczenie Polska Europa Krótkoterminowy
Zakres terytorialny Polska Polska i inne kraje europejskie Polska i inne kraje europejskie
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Do 400 zł Polska – 400 zł
Zagranica – 100 euro
Polska – 400 zł
Zagranica – 100 euro
Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia
(jeśli usprawnienie na miejscu jest niemożliwe)
Bez limitu Polska – bez limitu
Pojazd w wieku do 12 lat za granicą – 1100 km (holowanie do Polski) lub 500 km (holowanie do innego miejsca za granicą)
Pojazd powyżej 12 lat za granicą – 700 km (holowanie do Polski) lub 350 km (holowanie do innego miejsca za granicą)
Polska – bez limitu
Pojazd w wieku do 12 lat za granicą – 1100 km (holowanie do Polski) lub 500 km (holowanie do innego miejsca za granicą)
Pojazd powyżej 12 lat za granicą – 700 km (holowanie do Polski) lub 350 km (holowanie do innego miejsca za granicą)
Dostarczenie paliwa
(koszty paliwa pokrywa ubezpieczony)
Tak Tak Tak
Zorganizowanie parkingu 3 doby 3 doby 3 doby
Dostarczenie części zamiennych
(ubezpieczony pokrywa koszt części)
Nie Tylko w razie zdarzenia za granicą Nie
Złomowanie pojazdu Tak Tak Tak
Przewóz ubezpieczonego z miejsca zdarzenia (na maks. 100 km) Tak Tak Tak
Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Tak Tak Tak
Zakwaterowanie
(w hotelu 2- lub 3-gwiazdkowym)
250 zł za dobę na osobę
Maks. 3 doby
Polska - 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 150 euro za dobę na osobę
Maks. 3 doby
Polska - 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 150 euro za dobę na osobę
Maks. 3 doby
Wynajem pojazdu zastępczego oraz dostarczenie i odbiór pojazdu
Warunkiem skorzystania z pojazdu zastępczego jest:
- uprzednie wykonanie holowania zorganizowanego przez Gothaer
- ukończenie przez ubezpieczonego 21 lat
- użytkowanie pojazdu zastępczego tylko w Polsce
Gothaer dostarczy pojazd kategorii A lub B
7 dób 7 dób 7 dób
Odbiór naprawionego pojazdu Tak Tak Nie
Pomoc administracyjna Nie Tylko za granicą Tylko za granicą
Serwis tłumacza przez telefon Nie Tylko za granicą Tylko za granicą
Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do innego opiekuna Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Leczenie zwierzęcia Do 1000 zł Do 1000 zł w Polsce Do 1000 zł w Polsce
Opieka nad zwierzęciem 7 dób 7 dób w Polsce 7 dób w Polsce
Utylizacja zwłok zwierzęcia Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Transport medyczny Do 500 zł Polska – do 500 zł
Zagranica - tak
Polska – do 500 zł
Powrót pasażera Tak Tak Tylko w Polsce
Pomoc psychologa 5 wizyt 5 wizyt w Polsce 5 wizyt w Polsce
Natychmiastowa wizyta członka najbliższej rodziny Do 250 zł za dobę na osobę
Maks. 10 dni
Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 150 euro za dobę na osobę
Maks. 10 dni
Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Maks. 10 dni
Natychmiastowa opieka dla jednego pasażera
(jeśli nie korzysta się ze świadczenia natychmiastowej wizyty)
Do 250 zł za dobę na osobę Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Zagranica – 200 euro za dobę na osobę
Polska - do 250 zł za dobę na osobę
Transport medyczny ze szpitala Do 500 zł Polska – do 500 zł Polska – do 500 zł
Organizacja wizyty pielęgniarskiej Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Pożyczka środków pieniężnych w związku z utratą bagażu Nie Zagranica – do 200 euro
(kwota podlega zwrotowi przez ubezpieczonego)
Nie
Pomoc prawnika Nie Zagranica – do 2000 euro
(kwota podlega zwrotowi przez ubezpieczonego)
Nie
Przekazanie kaucji Nie Zagranica – do 2000 euro
(kwota podlega zwrotowi przez ubezpieczonego)
Nie
Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna za granicą Nie Tak Nie
Hospitalizacja za granicą Nie Do 5000 euro Nie
Zastępczy kierowca Nie Tylko za granicą Nie
Dostarczenie niezbędnych leków
(koszty leków pokrywa ubezpieczony)
Nie Tylko za granicą Nie
Odwiezienie dzieci pozostawionych bez opieki Nie Tylko zza granicy Nie
Transport zwłok Nie Tylko zza granicy Nie
Pomoc przy uszkodzeniu opony Tak Tylko w Polsce Tylko w Polsce
Pomoc informacyjna
(w tym przekazanie wiadomości)
Tak Tak Tak


Uwaga! Assistance Lux w wariancie krótkoterminowym zapewnia pomoc techniczną w razie awarii tylko wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania.

Usługi z zakresu Pomoc w podróży będą realizowane tylko, jeśli zdarzenie miało miejsce powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (ograniczenie to nie dotyczy usługi wynajmu pojazdu zastępczego w razie wypadku lub kradzieży w wariantach Polska i Europa oraz usługi wynajmu pojazdu w razie awarii samochodu w wieku do 12 lat w wariantach Polska i Europa).

Warto także zaznaczyć, że zarówno w wariancie Standard, jak i Lux ze świadczeń:

 • zakwaterowanie,
 • kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania,
 • wynajem pojazdu zastępczego

ubezpieczony musi wybrać tylko jedną usługę w momencie zdarzenia.

Sprawdź, jaką ochronę zapewni Ci ubezpieczenie szyb w Gothaer

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ciekawą opcją dostępną w Gothaer jest ubezpieczenie Assistance Pojazd Zastępczy. Zgodnie z nazwą oferuje ono jedynie samochód zastępczy w razie wypadku lub kradzieży. Zależnie od wybranego wariantu samochód jest udostępniany na:

 • 3,
 • 7,
 • 14
 • lub 21 dni.

Gothaer wynajmuje pojazd kategorii A lub B, a polisa dostępna jest dla kierowców, którzy ukończyli 21 lat.

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia AC

Wyłączenia odpowiedzialności Assistance Gothaer

Gothaer nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, jeżeli:

 • ubezpieczony działał bez uprzedniego porozumienia z Centrum Alarmowym Gothaer TU S.A., a brak zgłoszenia przyczynił się do zwiększenia kosztów usług assistance lub uniemożliwił ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia objętego ochroną assistance;
 • ubezpieczony zorganizował usługę assistance własnym staraniem i na własny koszt w związku z opóźnieniem lub niedyspozycyjnością przedstawiciela Centrum Alarmowego Gothaer, jeżeli to opóźnienie lub niedyspozycyjność trwały krócej niż 2 godziny od zgłoszenia zdarzenia;
 • pojazd został unieruchomiony wskutek obciążenia ponad dopuszczalną masę całkowitą;
 • koszty dotyczą opłat za paliwo, autostradę oraz poniesionych kosztów pośrednich w związku z unieruchomieniem pojazdu.

Ponadto odpowiedzialność Gothaer TU S.A. jest wyłączona, jeśli zdarzenie miało miejsce w związku z:

 • winą umyślną lub rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, chyba że - w razie rażącego niedbalstwa - zapłata odszkodowania lub świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego lub inną osobę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) bądź też bez ważnego prawa jazdy;
 • uczestnictwem ubezpieczonego w przestępstwie lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa;
 • samobójstwem lub samookaleczeniem ubezpieczonego lub ich usiłowaniem;
 • użyciem pojazdu w celu uczestnictwa pojazdu w wyścigach lub treningach do takich imprez;
 • działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, sabotażu;
 • katastrofą nuklearną lub działaniem radioaktywności albo na skutek wycieków, zanieczyszczeń, skażeń;
 • powodzią;
 • epidemią lub pandemią;
 • eksploatacją pojazdu niezgodną z zaleceniami producenta lub utrzymaniem pojazdu w stanie technicznym uniemożliwiającym jego zgodną z przepisami eksploatacje.

Odpowiedzialnością Gothaer TU S.A. nie są też objęte:

 • pomyłka w zastosowanym rodzaju paliwa;
 • awarie powtarzające się, będące następstwem nieusunięcia przez ubezpieczonego ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A.

Świadczenia pomocy medycznej z assistance nie przysługują w razie:

 • obrażeń ciała i chorób o powierzchownym i łagodnym charakterze, umożliwiających kontynuowanie podróży pojazdem;
 • obrażeń ciała, chorób i stanów patologicznych będących konsekwencją użycia toksyn, narkotyków i środków odurzających oraz leków nieprzepisanych przez lekarza;
 • chorób chronicznych powodujących uszkodzenia neurologiczne, zaburzenia oddechowe, krążeniowe, nerkowe i krwiotwórcze, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż;
 • nawrotów chorób i okresów rekonwalescencji, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż;
 • zdarzeń w podróży podjętej przez ubezpieczonego wbrew pisemnym zaleceniom lekarza.

Z zakresu pomocy medycznej są też wyłączone świadczenia związane ze zdarzeniami pozostającymi w związku z:

 • ciążą;
 • lub chorobą psychiczną uprzednio leczoną stacjonarnie.

Gothaer TU S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za niezrealizowanie świadczeń przysługujących w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem opony pojazdu, jeśli w pojeździe nie ma przewidzianego przez producenta koła zapasowego / zestawu naprawczego albo też są one niesprawne.

Zobacz, kiedy nie działa ubezpieczenie NNW w Gothaer

Zgłoszenie szkody z assistance w Gothaer

Jeśli potrzebujesz pomocy assistance, powinieneś skontaktować się z Centrum Alarmowym Gothaer nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia zdarzenia.

Postaraj się postępować dokładnie według dyspozycji Gothaer i nie organizuj pomocy na własną rękę (chyba że przedstawiciel ubezpieczyciela nie pomoże w ciągu 2 godzin od poinformowania o zdarzeniu).

Nieco inaczej wygląda zagadnienie świadczeń medycznych. Jeśli odniesiesz obrażenia, które wymagają hospitalizacji, powinieneś poinformować o tym Gothaer w ciągu 3 dni od momentu zdarzenia.

Sprawdź, jak najszybciej zgłosić szkodę w Gothaer

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w Gothaer?

Gothaer posiada jedną z najbardziej różnorodnych ofert assistance na rynku. Liczne warianty pozwalają faktycznie dopasować ochronę do swoich potrzeb. Większości osób powinno wystarczyć Assistance Standard, ale jeśli często pokonujesz autem duże odległości, zastanów się nad wariantem Lux.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w Gothaer

Tagi:

Komentarze