Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Auto Bagaż Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie Auto Bagaż Wiener (dawniej Gothaer)

Data aktualizacji: 2021-09-13
Samochodem często przewozi się cenne rzeczy. Jeżeli chcesz chronić bagaż przewożony w aucie, skorzystaj z ubezpieczenia proponowanego przez Wiener.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia Auto Bagaż w Wiener - dawniej Gothaer
 3. Suma ubezpieczenia bagażu w Wiener - dawniej Gothaer
 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Auto Bagaż w Wiener - dawniej Gothaer
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu w Wiener - dawniej Gothaer
 6. Kiedy warto kupić ubezpieczenie bagażu w Wiener - dawniej Gothaer?

Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczenie bagażu przewożonego w aucie można wykupić w Wiener jako dodatek do OC lub AC.

Pamiętaj, że składkę za te podstawowe polisy komunikacyjne w Wiener możesz poznać za darmo za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń. Dzięki temu urządzeniu nie tylko dowiesz się, ile zapłacisz za polisę w Wiener, lecz także szybko porównasz tę ofertę z innymi.

Zakres ochrony ubezpieczenia Auto Bagaż w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczenie bagażu w samochodzie w Wiener Ubezpieczenie chroni bagaż przewożony w pojeździe, a także box dachowy wraz z przewożonymi w nim rzeczami.

Polisa działa na terenie Europy i chroni w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu albo boxu dachowego w wyniku wypadku pojazdu.

Zobacz, jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Suma ubezpieczenia bagażu w Wiener - dawniej Gothaer

W ramach tego ubezpieczenia Wiener ponosi odpowiedzialność do kwoty 2000 zł. Dodatkowo ubezpieczyciel ustalił następujące limity:

 • podlimit na nawigację satelitarną: 500 zł
 • podlimit na telefon komórkowy: 300 zł

Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wysokość wypłaconych odszkodowań i nie mogą zostać odtworzone.

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia Assistance w Wiener (dawniej Gothaer)

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Auto Bagaż w Wiener - dawniej Gothaer

Wiener nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • spowodowane przez osobę, która podczas kierowania pojazdem:
  • znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii);
  • nie posiadała wymaganych prawem aktualnych uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, a także pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego;
 • powstałe podczas udziału pojazdu w wyścigach, jazdach treningowych, rajdach, próbach szybkościowych, konkursach, jazdach próbnych lub pokazowych;
 • powstałe w pojeździe wykorzystywanym w chwili powstania szkody jako narzędzie przestępstwa przez osobę upoważnioną do jazdy samochodem;
 • powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego oraz podczas obowiązkowego świadczenia usług na rzecz wojska lub innych podmiotów;
 • powstałe w pojazdach wykorzystywanych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg;
 • powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • których wysokość nie przekracza 100 zł albo równowartości tej kwoty.

Dodatkowo z odpowiedzialności ubezpieczyciela są wyłączone szkody dotyczące:

 • dokumentów, rękopisów, gotówki i papierów wartościowych, książeczek i bonów oszczędnościowych oraz biletów na przejazdy środkami komunikacji;
 • złota, srebra, platyny w złomie i sztabach oraz biżuterii;
 • dzieł sztuki oraz zbiorów kolekcjonerskich;
 • broni wszelkiego rodzaju;
 • rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej (np. znaczki, numizmaty i ich zbiory);
 • wyposażenia dodatkowego oraz części zamiennych do samochodów;
 • rzeczy, których liczba lub asortyment wskazują na przeznaczenie handlowe lub stanowiące ładunek przewożony w ramach świadczonych usług;
 • przedmiotów łatwo tłukących się, szczególnie przedmiotów glinianych, ze szkła, porcelany oraz marmuru.

Sprawdź wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu w Wiener - dawniej Gothaer

Szkodę powinno zgłosić się do ubezpieczyciela nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

W miarę możliwości zabezpiecz uszkodzone rzeczy, aby przedstawiciel Wiener mógł dokonać ich oględzin.

Jeżeli szkodzie uległy:

 • sprzęt elektroniczny,
 • wózek dziecięcy,
 • fotelik samochodowy

musisz okazać ubezpieczycielowi fakturę potwierdzającą ich zakup. Jeśli nie przekażesz faktury do towarzystwa, odszkodowanie wyniesie maksymalnie 50% sumy ubezpieczenia bagażu.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Kiedy warto kupić ubezpieczenie bagażu w Wiener - dawniej Gothaer?

Ubezpieczenie bagażu warto kupić, jeśli często przewozisz autem stosunkowo cenne rzeczy. Pamiętaj jednak o sumie ubezpieczenia, która w przypadku tej polisy wynosi 2000 zł. Jeśli więc zamierzasz przewozić autem coś droższego, warto pomyśleć nad odrębnym ubezpieczeniem tej rzeczy.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w Wiener (dawniej Gothaer)

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-06-02

Auto zastępcze z OC sprawcy – dla kogo? Na jak długo? Na co uważać?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony z winny innego kierowcy, możesz skorzystać z opcji wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy. Czy jednak taki pojazd zastępczy przysługuje każdemu? Jak długo...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym Wiener (dawniej Gothaer)

Ludzie ranni w wypadkach komunikacyjnych bardzo często wymagają długotrwałego i kosztownego leczenia. Dzięki ubezpieczeniu proponowanemu przez Wiener nie będziesz musiał się jednak w takim momencie...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie szyb - Auto Szyba Wiener (dawniej Gothaer)

Szyby to jeden z elementów pojazdu najbardziej narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego Wiener proponuje kierowcom specjalne ubezpieczenie chroniące właśnie szyby. Sprawdź, czy opłaca...

Czytaj więcej
Komentarze