Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Assistance samochodowe InterRisk

Ubezpieczenie Assistance samochodowe InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-15
Polacy coraz bardziej doceniają ochronę oferowaną przez ubezpieczenia assistance. InterRisk proponuje tę polisę w 3 wariantach, aby każdy kierowca mógł dobrać usługi do swoich potrzeb.

Spis treści

 1. Kalkulator OC/AC
 2. Zakres ochrony Assistance w InterRisk
 3. Warianty Assistance w InterRisk
 4. Suma ubezpieczenia Assistance InterRisk
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance w InterRisk
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance InterRisk
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance InterRisk?

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie Assistance jest w InterRisk dostępne razem z OC lub AC. Kontaktując się z agentem ubezpieczyciela, poznasz wysokość proponowanej składki. Możesz ją potem porównać z innymi ofertami wyliczonymi przy pomocy kalkulatora Ubea.pl.

Zakres ochrony Assistance w InterRisk

Brak paliwa - pomoc assistance Assistance samochodowe pomoże Ci w razie wypadku, awarii czy kradzieży samochodu. InterRisk zorganizuje natychmiastową pomoc oraz pokryje jej koszty.

Pamiętaj, że polisą Assistance możesz objąć pojazd, którego okres eksploatacji nie przekroczył:

 • w przypadku aut ubezpieczonych w wariancie Premium: 10 lat,
 • w przypadku aut ubezpieczonych w wariancie Standard: 13 lat.

Starsze auto możesz objąć jedynie ochroną w zakresie zapewnianym przez wariant Start.

Sprawdź, jak skontaktować się z InterRisk

Warianty Assistance w InterRisk

Pod nazwą ubezpieczenie Assistance kryje się bardzo wiele różnych usług. Aby ułatwić kierowcom zorientowanie się w dostępnych możliwościach, InterRisk stworzył 3 warianty o różnym stopniu rozbudowania oferty.

Assistance jest proponowane w następujących wariantach:

 • Start – zapewnia pomoc na terenie Polski w razie wypadku. Jest dodawany za darmo do polisy OC.
 • Standard – oferuje pomoc na terenie Polski z możliwością rozszerzenia zakresu na terytorium innych krajów Europy po opłaceniu dodatkowej składki. Zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży. Jest dodawany za darmo do polisy AC, o ile okres eksploatacji ubezpieczanego samochodu nie przekroczył 10 lat.
 • Premium – zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży na terenie Polski i innych krajów Europy.

W Wariancie Standard i Premium dopłacając dodatkową składkę, można także zlikwidować wymóg zajścia wypadku powyżej 20 km od miejsca zamieszkania obowiązujący w większości świadczeń.

Świadczenie Start Standard Premium

Usprawnienie na miejscu
Tak Tak Tak
Dostarczenie materiałów i drobnych części niezbędnych do usprawnienia pojazdu w miejscu wypadku Nie
- Jeśli ubezpieczony nie ma na miejscu wypadku niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, InterRisk dostarczy potrzebną do uruchomienia żarówkę, bezpiecznik, świecę żarową lub wodę destylowaną
- InterRisk może odmówić wykonania usługi, jeśli czas nabycia potrzebnych materiałów jest dłuższy niż 60 minut
- InterRisk pokrywa koszt nabycia materiałów, nie więcej niż do 100 zł

- Jeśli ubezpieczony nie ma na miejscu wypadku niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, InterRisk dostarczy potrzebną do uruchomienia żarówkę, bezpiecznik, świecę żarową lub wodę destylowaną
- InterRisk może odmówić wykonania usługi, jeśli czas nabycia potrzebnych materiałów jest dłuższy niż 60 minut
- InterRisk pokrywa koszt nabycia materiałów, nie więcej niż do 100 zł
Holowanie pojazdu
(jeśli usprawnienie na miejscu nie jest możliwe)
Tak
- Do najbliższego warsztatu Sieci Partnerskiej (o ile warsztat nie należący do Sieci Partnerskiej nie jest bliżej)
lub do miejsca zamieszkania (o ile warsztat nie jest bliżej)

Tak
- Do najbliższego warsztatu Sieci Partnerskiej lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
- Maks. 100 km
- Dopłacając dodatkową składkę, można zwiększyć limit do 1 000 km w razie zajścia wypadku za granicą
- Jeśli do wypadku doszło poza godzinami pracy warsztatu, InterRisk pokryje też koszty parkowania pojazdu przez maks. 3 dni
- Jeśli unieruchomienie pojazdu nastąpiło na autostradzie i ubezpieczony korzysta z pomocy specjalnych służb drogowych, InterRisk zwróci poniesione koszty na podstawie rachunków
- Maks. do kwoty 125 euro w Polsce i 250 euro na terenie pozostałych krajów

Tak
- Do najbliższego warsztatu Sieci Partnerskiej lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
- W Polsce bez limitu
- Za granicą maks. 200 km
- Dopłacając dodatkową składkę, można zwiększyć limit do 1 000 km w razie zajścia wypadku za granicą
- Jeśli do wypadku doszło poza godzinami pracy warsztatu, InterRisk pokryje też koszty parkowania pojazdu przez maks. 3 dni
- Jeśli unieruchomienie pojazdu nastąpiło na autostradzie i ubezpieczony korzysta z pomocy specjalnych służb drogowych, InterRisk zwróci poniesione koszty na podstawie rachunków
- Maks. do kwoty 125 euro w Polsce i 250 euro za granicą
Przewiezienie kierowcy i pasażera Nie
- W przypadku holowania pojazdu
- Przewiezienie do miejsca udostępnienia pojazdu zastępczego, zakwaterowania w hotelu, miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży

- W przypadku holowania pojazdu
- Przewiezienie do miejsca udostępnienia pojazdu zastępczego, zakwaterowania w hotelu, miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży
Wynajem pojazdu zastępczego
(jeśli pojazd nie może zostać naprawiony tego samego dnia lub został skradziony oraz jeśli zdarzenie miało miejsce pow. 20 km od miejsca zamieszkania)
Nie
- W przypadku awarii na maks. 3 dni
- W przypadku wypadku na maks. 7 dni
- W przypadku kradzieży na maks. 7 dni
- InterRisk podstawia pojazd
- Koszt zwrotu pojazdu do wypożyczalni ponosi ubezpieczony
- Pojazd zastępczy porównywalnej klasy co ubezpieczony o maks. pojemności silnika 2 000 cm³

- W przypadku awarii na maks. 7 dni
- W przypadku wypadku na maks. 14 dni
- W przypadku kradzieży na maks. 14 dni
- InterRisk podstawia pojazd
- Koszt zwrotu pojazdu do wypożyczalni ponosi ubezpieczony
- Pojazd zastępczy porównywalnej klasy co ubezpieczony o maks. pojemności silnika 2 000 cm³

Zakwaterowanie w hotelu
(jeśli pojazd nie może zostać naprawiony tego samego dnia lub został skradziony oraz jeśli zdarzenie miało miejsce pow. 20 km od miejsca zamieszkania)
Nie - W hotelu maks. 3-gwiazdkowym
- Na maks. 3 doby
- W hotelu maks. 3-gwiazdkowym
- Na maks. 4 doby

Przejazd do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego o ile nie jest ono dalej niż miejsce zamieszkania
(jeśli pojazd nie może zostać naprawiony tego samego dnia lub został skradziony oraz jeśli zdarzenie miało miejsce pow. 20 km od miejsca zamieszkania)
Nie Tak Tak

Zakwaterowanie w hotelu na jedną dobę i wynajem pojazdu zastępczego
(jeśli pojazd nie może zostać naprawiony tego samego dnia lub został skradziony oraz jeśli zdarzenie miało miejsce pow. 20 km od miejsca zamieszkania)
Nie - Zakwaterowanie w hotelu maks. 3-gwiazdkowym
- Pojazd zastępczy na:
1) maks. 2 dni w razie awarii
2) maks. 5 dni w przypadku wypadku lub kradzieży
- Zakwaterowanie w hotelu maks. 3-gwiazdkowym
- Pojazd zastępczy na:
1) maks. 3 dni w razie awarii
2) maks. 7 dni w przypadku wypadku lub kradzieży

Odbiór naprawionego pojazdu
Nie
Jeśli wcześniej ubezpieczony skorzystał z usługi odholowania do warsztatu

Jeśli wcześniej ubezpieczony skorzystał z usługi odholowania do warsztatu
Pomoc w razie wyczerpania paliwa
(jeśli zdarzenie miało miejsce pow. 20 km od miejsca zamieszkania)
Nie
InterRisk organizuje i pokrywa koszty dowozu paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do stacji paliw
lub organizuje i pokrywa koszt holowania do najbliższej stacji paliw

InterRisk organizuje i pokrywa koszty dowozu paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do stacji paliw
lub organizuje i pokrywa koszt holowania do najbliższej stacji paliw

Pomoc po rozładowaniu akumulatora
(jeśli zdarzenie miało miejsce pow. 20 km od miejsca zamieszkania)
Nie Uruchomienie silnika
lub holowanie pojazdu na zasadach określonych wyżej, jeśli uruchomienie silnika jest możliwe jedynie w warsztacie
Uruchomienie silnika
lub holowanie pojazdu na zasadach określonych wyżej, jeśli uruchomienie silnika jest możliwe jedynie w warsztacie
Pomoc po zatrzaśnięciu kluczyków lub sterowników
(usługa przysługuje też w razie kradzieży, zagubienia lub utraty kluczyków lub sterowników)
Nie
- InterRisk otworzy pojazd
- Jeśli otwarcie nie jest możliwe na miejscu, ubezpieczyciel odholuje pojazd do najbliższego warsztatu
lub przewiezie ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterowniki
- Druga opcja dostępna tylko jeśli do zdarzenia doszło w Polsce

- InterRisk otworzy pojazd
- Jeśli otwarcie nie jest możliwe na miejscu, ubezpieczyciel odholuje pojazd do najbliższego warsztatu
lub przewiezie ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterowniki
- Druga opcja dostępna tylko jeśli do zdarzenia doszło w Polsce
Pomoc po awarii ogumienia Nie
Wymiana koła
lub holowanie pojazdu na zasadach określonych wyżej w celu naprawy ogumienia

Wymiana koła
lub holowanie pojazdu na zasadach określonych wyżej w celu naprawy ogumienia

Przewóz i opieka nad dziećmi ubezpieczonego
(w razie uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego albo nagłego zachorowania kierowcy)
Nie
- Pomoc przez maks. 3 dni
- Do kwoty 400 zł
- Przewóz dzieci do miejsca zamieszkania, docelowego miejsca podróży lub do opiekuna (według wyboru opiekuna prawnego)

- Pomoc przez maks. 3 dni
- Do kwoty 400 zł
- Przewóz dzieci do miejsca zamieszkania, docelowego miejsca podróży lub do opiekuna (według wyboru opiekuna prawnego)

Transport zwierzęcia przewożonego pojazdem
(w razie uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego albo nagłego zachorowania kierowcy)
Nie Transport do najbliższego hotelu dla zwierząt lub najbliższej lecznicy dla zwierząt, jeśli stan zwierzęcia tego wymaga Transport do najbliższego hotelu dla zwierząt lub najbliższej lecznicy dla zwierząt, jeśli stan zwierzęcia tego wymaga

Odholowanie przyczepy ciągniętej przez ubezpieczony pojazd
(jeśli pojazd jest unieruchomiony pow. 20 km od miejsca zamieszkania lub został skradziony pow. 20 km od miejsca zamieszkania
Nie Holowanie na zasadach określonych wyżej Holowanie na zasadach określonych wyżej
Transport w razie uszkodzenia ciała lub nagłego zachorowania kierowcy Nie
- Do najbliższego szpitala
- Do szpitala znajdującego się bliżej miejsca zamieszkania jeśli stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala

- Do najbliższego szpitala
- Do szpitala znajdującego się bliżej miejsca zamieszkania jeśli stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala
Dostawa części zamiennych
(tylko w razie zdarzenia za granicą)
Nie
- Jeśli niezbędne części nie mogą być zapewnione przez warsztat
- InterRisk pokrywa jedynie koszt transportu

- Jeśli niezbędne części nie mogą być zapewnione przez warsztat
- InterRisk pokrywa jedynie koszt transportu

Złomowanie pojazdu za granicą
(tylko w razie szkody całkowitej za granicą)
Nie Do kwoty 125 euro Do kwoty 125 euro

Telefoniczna usługa tłumacza
(tylko w razie zdarzenia za granicą)
Nie
Tłumaczenie z języka angielskiego przy załatwianiu formalności związanych z wypadkiem

Tłumaczenie z języka angielskiego przy załatwianiu formalności związanych z wypadkiem
Przekazanie środków pieniężnych za granicę
(tylko w razie zdarzenia za granicą)
Nie
InterRisk przekaże środki na naprawę pojazdu pod warunkiem uprzedniego wpłacenia tych środków na rachunek bankowy wskazany przez ubezpieczyciela

InterRisk przekaże środki na naprawę pojazdu pod warunkiem uprzedniego wpłacenia tych środków na rachunek bankowy wskazany przez ubezpieczyciela
Pomoc prawnika i tłumacza
(tylko w razie zdarzenia za granicą)
Nie
- Pomoc w postępowaniu karnym i administracyjnym prowadzonym przeciw ubezpieczonemu w związku z wypadkiem
- Koszty pokrywane do kwoty 1 000 euro

- Pomoc w postępowaniu karnym i administracyjnym prowadzonym przeciw ubezpieczonemu w związku z wypadkiem
- Koszty pokrywane do kwoty 1 000 euro

Poinformowanie o wypadku osoby bliskiej lub pracodawcy
Nie Tak Tak

Usprawnienie na miejscu innego pojazdu
Tak Tak Tak
Holowanie innego pojazdu
Jeśli usprawnienie na miejscu nie jest możliwe

Do najbliższego warsztatu Sieci Partnerskiej
lub miejsca wybranego przez kierowcę / właściciela innego pojazdu
Do najbliższego warsztatu Sieci Partnerskiej
lub miejsca wybranego przez kierowcę / właściciela innego pojazdu
Do najbliższego warsztatu Sieci Partnerskiej
lub miejsca wybranego przez kierowcę / właściciela innego pojazdu

Pomoc informacyjna

Tak

Tak

Tak

Pomoc administracyjna
(pomoc informacyjna w razie utraty lub kradzieży dokumentów)
Tak Tak Tak


InterRisk zorganizuje także parkowanie innego pojazdu oraz wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego samochodu (ubezpieczyciel nie pokrywa jednak kosztów tych usług).

Sprawdź, jakie usługi zapewnia Med Casco

Uwaga! Spośród usług:

 • wynajem pojazdu zastępczego,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • przejazd do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego,
 • zakwaterowanie w hotelu na jedną dobę i wynajem pojazdu zastępczego

należy po zdarzeniu wybrać jedną, z której się skorzysta.

Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń wynikających ze zdarzeń polegających na awarii pojazdu, braku paliwa lub wlaniu niewłaściwego paliwa, przepaleniu żarówki, rozładowaniu akumulatora lub przebiciu opony nie więcej niż dwukrotnie (w wariancie Standard) lub trzykrotnie (w wariancie Premium).

Zobacz zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia NNW

Suma ubezpieczenia Assistance InterRisk

InterRisk z tytułu jednego wypadku odpowiada maksymalnie do kwoty odpowiadającej równowartości 10 000 euro.

Sprawdź warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w InterRisk

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance w InterRisk

Ubezpieczenie AutoAssistance nie obejmuje kosztów usług wynikających z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych:

 • podczas prowadzenia pojazdu przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu bez wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • w wyniku użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku (bagażu) chyba, że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.

Zobacz, kiedy ochrony nie zapewni ubezpieczenie turystyczne w InterRisk

InterRisk nie ponosi też odpowiedzialności za koszty usług assistance poniesione bez uprzedniej zgody ubezpieczyciela, chyba że:

 • powiadomienie InterRisk było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego lub
 • wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce na autostradzie, a ubezpieczonemu pomocy udzieliły specjalne służby drogowe.

InterRisk nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powtarzających się awarii tego samego rodzaju, będących następstwem nieusunięcia ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez InterRisk.

Sprawdź, jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczenia szyb w InterRisk

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance InterRisk

O każdym zdarzeniu najlepiej poinformować od razu InterRisk, aby ubezpieczyciel mógł zorganizować potrzebną Ci pomoc. Pamiętaj, że maksymalny czas na zawiadomienie firmy o zdarzeniu to 3 dni.

Kontaktując się z ubezpieczycielem, podaj numer swojej polisy oraz opisz, co się dokładnie stało.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkody w InterRisk

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance InterRisk?

Osoby zainteresowane uzyskaniem faktycznej pomocy w ramach polisy Assistance, powinny zainteresować się wariantem Standard z InterRisk. Zakres ochrony przez niego zapewniany jest dość atrakcyjny. Jego wadą jest jednak ograniczony zakres terytorialny. Jeśli chcemy, by polisa działała nie tylko w Polsce, musimy dopłacić dodatkową składkę. W wielu innych firmach pośredni wariant Assistance zapewnia domyślnie pomoc także za granicą.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń InterRisk

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-06-17

Rzeczoznawca samochodowy - kim jest i jak może nam pomóc?

Rzeczoznawca samochodowy to ekspert, który może wspierać kierowcę w sporze z ubezpieczycielem. Nasz artykuł wyjaśnia, kim dokładnie jest taki fachowiec.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-11-25

Wakacyjne wyjazdy oznaczają więcej wypadków?

Znamy już dane na temat bezpieczeństwa drogowego w III kw. 2021 r. Warto sprawdzić, czy niedawne wakacje były bardziej bezpieczne niż rok wcześniej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-08-23

Czy będzie nowy powód do podwyżki składek ubezpieczenia OC?

Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące wyczerpywalności sum gwarancyjnych z ubezpieczenia OC. Sprawdzamy, czy wpłynie to na wysokość składek obowiązkowych polis.

Czytaj więcej
Komentarze