Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w Proama

Ubezpieczenie AC w Proama

Data aktualizacji: 2021-09-14
Proama docenia bezszkodowych kierowców. Osoby, które mogą pochwalić się jazdą przez kilka lat bez żadnej kolizji, mogą otrzymać nawet 70% zniżki na ubezpieczeniu AC.

Dzięki ubezpieczeniu OC nie będziesz musiał sam wypłacać odszkodowania osobom poszkodowanym w spowodowanej przez Ciebie stłuczce. Zajmie się tym Twój ubezpieczyciel. Jeśli jednak chcesz dostać pieniądze na naprawę własnego auta, musisz posiadać polisę AC.

Spis treści

 1. Kalkulator AC Proama
 2. Zakres świadczeń AC w Proama
 3. Warianty ubezpieczenia AC w Proama
 4. Suma ubezpieczenia AC w Proama
 5. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC w Proama
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w Proama
 7. Czy warto kupić ubezpieczenie AC w Proama?

Kalkulator AC Proama

Ubezpieczenie AC chroni auto po kolizji Składkę ubezpieczenia AC wyliczysz na stronie Proamy. Możesz to także zrobić w kalkulatorze OC/AC Ubea.pl, gdzie jednocześnie porównasz ofertę Proamy z propozycjami innych towarzystw.

Zakres świadczeń AC w Proama

Ubezpieczenie AC w Proamie można zakupić jedynie w pakiecie z polisą OC. Zapewnia ono wypłatę odszkodowania w przypadku:

 • kradzieży samochodu / jego wyposażenia,
 • uszkodzenia
 • lub zniszczenia pojazdu

wskutek wszelkich zdarzeń losowych, oprócz tych które jednoznacznie wymieniono w wyłączeniach odpowiedzialności. Proama oferuje bowiem AC w formule All Risks.

W zakres AC (bez konieczności opłaty dodatkowej składki) jest włączone także ryzyko kradzieży motocykli.

Zobacz, jak uzyskać zwrot za niewykorzystaną składkę AC w Proamie

Polisa działa na terenie Polski oraz innych państw europejskich. Proama nie ponosi jednak odpowiedzialność za kradzież auta lub jej usiłowanie na terenie:

 • Rosji,
 • Białorusi
 • i Ukrainy.

Ubezpieczyciel może zastosować franszyzę redukcyjną, czyli potrącać kwotę w ustalonej wysokości z każdego odszkodowania z polisy AC. Zdecydowanie się na taki zapis w umowie wpłynie na obniżenie składki.

Uwaga! Pojazdy o wartości do 200 000 zł brutto muszą mieć zainstalowane przynajmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą. Pojazdy o wyższej wartości muszą mieć natomiast co najmniej dwa takie urządzenia różnego rodzaju.

Zobacz, jakie darmowe dodatki Proama dodaje do ubezpieczenia OC

Bezszkodowi klienci Proamy z pełną historią ubezpieczeniową mogą dodatkowo skorzystać z opcji stałej i nieredukcyjnej sumy polisy. Co ważne, nie muszą nic płacić za takie rozszerzenie ochrony.

Warianty ubezpieczenia AC w Proama

Kupując ubezpieczenie AC w Proamie, można wybrać jeden z dwóch wariantów:

 • Casco ASO – dostępne dla pojazdów do 12 lat . Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie wyceny Proamy lub faktur / rachunków dokumentujących zakres i koszty naprawy,
 • Casco Warsztat Proama – dostępne dla pojazdów mających od 5 do 12 lat. Wysokość odszkodowania ustalana na podstawie wyceny Proamy lub kosztów naprawy dokonanej w jednym z warsztatów współpracujących z tym ubezpieczycielem.

Co ważne w żadnym z tych wariantów towarzystwo nie stosuje amortyzacji.

Zobacz, jakie są warianty ubezpieczenia Assistance w Proamie

Suma ubezpieczenia AC w Proama

Suma ubezpieczenia AC ma odpowiadać:

 • cenie nabycia pojazdu – w przypadku ubezpieczenia zawieranego w czasie 1 miesiąca od nabycia pojazdu, który nie był wcześniej ubezpieczany w zakresie OC. Przebieg auta nie może przekraczać 5 000 km. Sumę ubezpieczenia można ustalić na podstawie ceny nabycia samochodu także wtedy, kiedy kupiło się go od autoryzowanego dealera danej marki. W takim przypadku pojazd musi zostać nabyty przez tego dealera jako fabrycznie nowy i stanowić jego własność nie dłużej niż 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji.
 • wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia – w pozostałych przypadkach.

Uwaga! O ile nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia jest zmniejszana o wypłacone odszkodowanie.

Zobacz, jak działa suma ubezpieczenia w polisie NNW

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC w Proama

W przypadku ubezpieczenia AC odpowiedzialność Proamy nie obejmuje szkód:

 • będących skutkiem działań wojennych, aktów terroryzmu, rozruchów lub zamieszek lub powstałych w czasie użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji, jak też powstałych w wyniku rozporządzeń jakiegokolwiek rządu lub władzy państwowej lub lokalnej oraz w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg,
 • spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • spowodowanych przez ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do korzystania z pojazdu, a także osoby, z którymi pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym w związku z ich stanem nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków,
 • spowodowanych przez kierowcę kierującego pojazdem bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na powstanie szkody, a także w trakcie użycia przez niego pojazdu jako narzędzia przestępstwa, jak również wtedy kiedy zbiegł on z miejsca zdarzenia lub oddalił się mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez upoważnioną osobę, chyba że miało to na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego,
 • powstałych w związku z okolicznościami, które spowodowały niedopuszczenie pojazdu do ruchu lub niezaliczenie przez pojazd badań technicznych, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – odmowę zarejestrowania pojazdu, o ile miało to wpływ na powstanie i rozmiar szkody,
 • powstałych w trakcie wyścigów, rajdów i zawodów lub treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych,
 • wynikających z wadliwego wykonania pojazdu lub jego naprawy,
 • powstałych w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (w tym wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu), jak również powstałych w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, a także będących skutkiem wadliwego doboru, montażu lub regulacji instalacji gazowej,
 • polegających na uszkodzeniu silnika pojazdu wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
 • polegających na pogorszeniu się stanu technicznego pojazdu w tym wskutek eksploatacji, korozji, utlenienia, zawilgocenia, pleśni lub oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych,
 • polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu,
 • stanowiących awarię pojazdu.

W przypadku kradzieży, z wyłączeniem rozboju i wymuszenia rozbójniczego, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych, gdy:

 • w pojeździe lub w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione został pozostawiony dowód rejestracyjny lub karta pojazdu albo kluczyki lub inne urządzenia służące do otwarcia, uruchomienia lub zabezpieczenia samochodu,
 • zostały utracone kluczyki lub urządzenie służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, a właściciel pojazdu nie wymienił zamków w pojeździe lub nie zmienił kodów dostępu do pojazdu po ich utracie, o ile powyższe sytuacje miały bezpośredni na wpływ na powstanie szkody.

Warunkiem odpowiedzialności Proamy za szkody powstałe wskutek kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu (w tym jego wyposażenia), jest zamknięcie pojazdu zgodnie z zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz prawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w wymaganej liczbie. Nie dotyczy to szkód powstałych w związku z dokonaniem rozboju lub wymuszenia rozbójniczego.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w Proama

Jeżeli dojdzie do wypadku samochodowego lub podejrzewasz, że szkoda jest wynikiem popełnienia przestępstwa, powiadom od razu policję. Na zgłoszenie służbom kradzieży pojazdu masz maksymalnie 3 dni.

Także w ciągu 3 dni powinieneś zawiadomić o kradzieży samochodu Proamę. Na poinformowanie ubezpieczyciela o innych zdarzeniach masz natomiast 7 dni.

Zobacz, jak skontaktować się z Proamą

Staraj się nie zmieniać nic w pojeździe do czasu oględzin samochodu przez przedstawiciela Proamy (chyba że dane działanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa). Możesz jednak rozpocząć naprawę, jeśli ubezpieczyciel nie podjął żadnych kroków w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody.

Jeśli do uszkodzenia auta doszło za granicą, z naprawą powinieneś zaczekać do momentu powrotu do Polski, chyba że:

 • Proama zgodzi się na częściową naprawę za granicą w zakresie niezbędnym do dalszej bezpiecznej jazdy
 • lub koszt naprawy pojazdu w dniu jej wykonania nie przekracza równowartości 1 000 euro.

Uwaga! W razie kradzieży pojazdu należy przekazać Proamie wszystkie dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu oraz komplety kluczyków / innych urządzeń służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu wraz z kompletem sprawnych urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, kiedy przewidywane koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu powstania szkody. Jeżeli dokupisz klauzulę Stałej Sumy Ubezpieczenia Proama weźmie zawsze pod uwagę wartość auta z dnia zawarcia umowy polisy.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody i wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia Proamy

Czy warto kupić ubezpieczenie AC w Proama?

Ubezpieczenie AC w Proamie oferuje kompleksową ochronę i z tego powodu nadaje się ono dla właścicieli stosunkowo nowych aut. W przypadku starszych pojazdów lepszym rozwiązaniem będzie raczej wybranie innego ubezpieczyciela, który ma w swojej ofercie także tańsze AC o mniejszym zakresie ochrony.

Sprawdź inne ubezpieczenia w Proama

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC Compensa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą natomiast skorzystać z oferty AC Mini.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC w MTU

Ubezpieczenie AC w MTU jest dostępne w dwóch wariantach. Maxicasco zapewni kompleksową ochronę, a minicasco zagwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-17

Ubezpieczenie AC w Generali

Generali oferuje kompleksowe ubezpieczenie AC zapewniające pomoc wtedy, kiedy to Twoje auto zostanie uszkodzone. Dzięki formule All Risk ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze nawet w najbardziej...

Czytaj więcej
Komentarze