Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie Assistance w Proama

Data publikacji: 2018-03-02

Polacy coraz chętniej korzystają z samochodowego ubezpieczenia assistance. Polisa proponowana przez Proamę może okazać się szczególnie przydatna w czasie wyjazdu autem za granicą.

Kalkulator OC/AC w Proama

Ubezpieczenie assistance w Proamie jest dostępne jedynie dla tych kierowców, którzy kupili w tym towarzystwie także obowiązkową polisę OC. Dlatego sprawdź najpierw w kalkulatorze ubezpieczeń Ubea.pl, czy Proama ma dla Ciebie atrakcyjną ofertę OC. W porównywarce sprawdzisz także od razu cenę AC.

Warianty Assistance w Proama

Ubezpieczenie Assistance - laweta Assistance w Proamie jest dostępne w trzech wariantach:

 • Assistance Wypadkowy – działa tylko w Polsce i zapewnia pomoc w razie wypadku. To ubezpieczenie jest dołączane za darmo do polisy OC w Proamie.
 • Midi Assistance – działa jedynie w Polsce i zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży.
 • Super Assistance – działa w Polsce oraz innych krajach europejskich; zapewnia pomoc dla kierowcy w razie wypadku, awarii lub kradzieży.

Uwaga! Nowe umowy w wariantach Midi i Super są dostępne tylko dla aut do 12 lat. Jeżeli jednak posiadasz już wariant Super, możesz kontynuować polisę także wtedy, kiedy auto ma ponad 12 lat.

Zakres ubezpieczenie Assistance w Proama

Na początku Proama oferowała jedynie dwa warianty Assistance: podstawowy Wypadkowy oraz rozbudowany wariant Super. W 2014 r. wprowadziła jeszcze wariant pośredni Midi, dla tych którzy potrzebują nieco większej ochrony, ale jedynie na terenie Polski. Poniższa tabela przedstawia dokładny zakres ochrony oferowany przez poszczególne warianty assistance w Proamie.

Usługa assistance Assistance Wypadkowy Midi Assistance Super Assistance
Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
Po wypadku
Do 300 zł
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia
Po wypadku
Do 400 zł
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia
Po wypadku lub awarii
Do 400 zł w Polsce
Do 300 euro za granicą
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia
Holowanie pojazdu (jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa)
Z miejsca wypadku
Do 100 km do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia
Z miejsca wypadku
Do 200 km (jednak na odległość nie większą niż najbliższy warsztat, w którym może zostać przeprowadzona naprawa)
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia
Z miejsca wypadku lub awarii
Do 500 km w Polsce i za granicą
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej
Jeśli ubezpieczony ponosi winę za wypadek
Jeśli ubezpieczony ponosi winę za wypadek Jeśli ubezpieczony ponosi winę za wypadek

Serwis informacyjny

Tak

Tak

Tak

Parkowanie unieruchomionego pojazdu
Nie Po wypadku
Do 200 zł

Po wypadku lub awarii
Do 200 zł w Polsce
Do 100 euro za granicą
Złomowanie pojazdu Nie Po wypadku
Do 200 zł

Po wypadku lub awarii
Do 200 zł w Polsce
Do 100 euro za granicą
Odwiezienie pojazdu po zakończeniu prac naprawczych Nie Po wypadku
Do 300 zł

Po wypadku lub awarii
Tylko w razie zdarzenia w Polsce
Do 300 zł

Naprawa na miejscu lub holowanie po przebiciu koła albo rozładowaniu akumulatora
Nie Naprawa na miejscu do 400 zł (przysługuje dwa razy w trakcie trwania danej umowy)
Holowanie do 500 zł

Naprawa na miejscu do 400 zł w Polsce
Do 300 euro za granicą
Dostarczenie paliwa jeśli jego brak uniemożliwia dalszą jazdę Nie
Tak
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy
Koszt paliwa pokrywa ubezpieczony

Tak
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy
Koszt paliwa pokrywa ubezpieczony
Pomoc w razie wlania do zbiornika niewłaściwego typu paliwa Nie
Pomoc do 300 zł
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy
Koszt paliwa pokrywa ubezpieczony

Pomoc do 300 zł w Polsce
Do 150 euro za granicą
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy
Koszt paliwa pokrywa ubezpieczony

Otwarcie pojazdu w razie zatrzaśnięcia kluczyków / innych urządzeń służących do otwarcia albo uruchomienia pojazdu
Nie
Pomoc do 200 zł
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy

Pomoc do 200 zł w Polsce
Do 150 euro za granicą
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy

Holowanie po odzyskaniu pojazdu po kradzieży
Nie
Tak
Do 500 zł

Tak
Do 500 zł w Polsce
Do 300 euro za granicą
Zakwaterowanie kierowcy i pasażerów Nie Po wypadku lub kradzieży
150 zł na dobę na jedną osobę
maks. 3 doby hotelowe

Po wypadku, awarii lub kradzieży
150 zł na dobę na jedną osobę w Polsce
80 euro na dobę na jedną osobę za granicą
maks. 3 doby hotelowe
Pojazd zastępczy Nie Po wypadku lub kradzieży
Klasa pojazdu zastępczego odpowiada klasie ubezpieczonego pojazdu (ale nie wyższa niż C)
W razie wypadku pojazd przysługuje na czas naprawy, ale nie dłużej niż przez 3 dni, jeśli przewidywany czas naprawy wynosi ponad 12 godzin
W razie kradzieży pojazd przysługuje od chwili zgłoszenia kradzieży przez 3 dni, ale nie dłużej niż do dnia jego odzyskania (pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na policji)

Po wypadku, awarii lub kradzieży
Klasa pojazdu zastępczego odpowiada klasie ubezpieczonego pojazdu (ale nie wyższa niż C)
W razie wypadku lub awarii pojazd przysługuje na czas naprawy, ale nie dłużej niż przez 7 dni, jeśli przewidywany czas naprawy wynosi ponad 12 godzin
W razie kradzieży pojazd przysługuje od chwili zgłoszenia kradzieży przez 7 dni, ale nie dłużej niż do dnia jego odzyskania (pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na policji)
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy, jeśli usługa jest świadczona z powodu awarii pojazdu
Przewóz taksówką Nie Po wypadku lub kradzieży
100 zł na dobę
maks. przez 3 dni

Po wypadku, awarii lub kradzieży
Tylko w Polsce
100 zł na dobę
Maks. przez 7 dni
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy, jeśli usługa jest świadczona z powodu awarii pojazdu
Odbiór pojazdu Nie Po wypadku lub w przypadku odzyskania auta po kradzieży
Zorganizowanie i pokrycie kosztów podróży 1 osoby w celu odbioru pojazdu
Koszty do 150 zł

Po wypadku, awarii lub w przypadku odzyskania auta po kradzieży
Zorganizowanie i pokrycie kosztów podróży 1 osoby w celu odbioru pojazdu
Koszty do 150 zł w Polsce
Koszt biletu kolejowego II klasy do równowartości 300 zł lub, jeśli czas podróży przekracza 12 godzin, koszt biletu lotniczego klasy ekonomicznej do równowartości 1000 zł za granicą
Pomoc w powrocie do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróży Nie Po wypadku lub kradzieży
150 zł na osobę

Po wypadku, awarii lub kradzieży
150 zł na osobę, jeśli cel podróży jest w Polsce
300 zł na osobę, jeśli cel podróży za granicą
Pomoc w wizycie osoby bliskiej w razie nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania kierowcy lub pasażerów Nie 150 zł na dobę na osobę w zakresie kosztów hotelu
Maks. 3 doby hotelowe
1000 zł w zakresie kosztów podróży w odniesieniu do wszystkich osób

150 zł na dobę na osobę w zakresie kosztów hotelu w razie zdarzenia w Polsce
80 euro na dobę na osobę w zakresie kosztów hotelu w razie zdarzenia za granicą
Zarówno w Polsce, jak i za granicą maks. 3 doby hotelowe
1000 zł w zakresie kosztów podróży w odniesieniu do wszystkich osób
Kierowca zastępczy w razie nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania kierowcy Nie Jeśli hospitalizacja kierowcy trwa ponad 3 dni lub zmarł on, a żaden z pasażerów nie ma prawa jazdy
Do 300 zł
Podróż powrotna najkrótszą drogą i przez maks. 2 dni

Jeśli hospitalizacja kierowcy trwa ponad 3 dni lub zmarł on, a żaden z pasażerów nie ma prawa jazdy
Do 300 zł w razie zdarzenia w Polsce
Do 200 euro w razie zdarzenia za granicą
Podróż powrotna najkrótszą drogą i przez maks. 3 dni za granicą i 2 dni w Polsce

Opieka nad dziećmi w razie nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania kierowcy lub pasażerów
Nie
500 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia
Opieka sprawowana maks. 3 dni

500 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia
Opieka sprawowana maks. 3 dni

Infolinia medyczna

Nie

Tak

Tak

Dostawa części niezbędnych do naprawy pojazdu po wypadku, awarii lub po odzyskaniu pojazdu po kradzieży
Nie Nie
Tylko w razie zdarzenia za granicą
Do 100 euro
Przysługują trzy takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia
Transport przyczepy Nie Nie
Po wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu
Do 400 km w Polsce
Do 300 euro za granicą
Przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy ubezpieczenia

Transport do placówki medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania kierowcy lub pasażerów za granicą
Nie Nie Do 500 euro

Hospitalizacja za granicą w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania kierowcy lub pasażerów za granicą
Nie Nie Do 4 000 euro w stosunku do wszystkich osób hospitalizowanych na jedno i na wszystkie zdarzenia w danym okresie

Dostawa leków w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania kierowcy lub pasażerów za granicą
Nie Nie
Jeśli potrzebne leki nie są bezpośrednio dostępne w miejscu pobytu ubezpieczonego
Do 100 euro
Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leków

Transport zwłok w razie śmierci za granicą wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
Nie Nie 1000 zł
Usługi tłumacza Nie Nie
Tylko za granicą
W razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii albo po kradzieży samochodu
500 zł
Dostępne języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski lub hiszpański
Ubezpieczonemu przysługują dwa takie świadczenia w czasie trwania danej umowy


Uwaga! W Midi Assistance usługa holowania pojazdu po przebiciu opony / dętki, rozładowaniu akumulatora, odzyskaniu pojazdu po kradzieży przysługuje dwa razy w czasie trwania danej umowy.

Należy zaznaczyć, że jeżeli ubezpieczony jest uprawniony jednocześnie do świadczeń z tytułu:

 • zakwaterowania kierowcy i pasażerów,
 • przewozu taksówką,
 • udostępnienia pojazdu zastępczego,
 • pomocy w powrocie do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróży
 • zapewnieniu kierowcy zastępczego

ubezpieczonemu przysługuje prawo tylko do jednego z powyższych świadczeń (ma on jednak swobodę wyboru usługi).

Zobacz, jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie AC

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance w Proama

Zakres ochrony dawanej przez ubezpieczenie Assistance, zwłaszcza w wariancie Super, jest bardzo szeroki, jednak trzeba pamiętać, że są takie sytuacje, w których Proama nie ma obowiązku udzielić pomocy. Świadczenia assistance, niezależnie od posiadanego wariantu ubezpieczenia, nie przysługują, jeżeli zdarzenie:

 • jest skutkiem działań wojennych, aktów terroryzmu, rozruchów, zamieszek lub zostało spowodowane działaniem materiałów radioaktywnych,
 • zostało spowodowane przez ubezpieczonego lub osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym w związku z ich stanem nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków, o ile miało to wpływ na zaistnienie i rozmiar szkody,
 • powstało w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przez ubezpieczonego przestępstwa,
 • zostało spowodowane przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu w trakcie świadczenia płatnych usług, w tym przewozu osób lub ładunków, podczas używania pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w tym paliw, substancji toksycznych czy wybuchowych, chyba że pojazd, zgodnie z wnioskiem ubezpieczającego, został ubezpieczony jako pojazd użytkowany w charakterze innym niż w celach prywatnych,
 • powstało w związku z okolicznościami, które spowodowały niedopuszczenie pojazdu do ruchu lub niezaliczenie przez pojazd badań technicznych, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – odmowę zarejestrowania pojazdu o ile miało to wpływ na zaistnienie i rozmiar szkody,
 • powstało w trakcie wyścigów, rajdów i zawodów lub treningów do tych jazd, podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych, jak również podczas zarobkowego wynajmu pojazdu,
 • polegało na uszkodzeniu silnika pojazdu wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
 • powstało wskutek błędów w konserwacji pojazdu lub wskutek naruszenia warunków gwarancji, którą jest objęty pojazd.

W przypadku Assistance Wypadkowego i Midi Assistance ochroną ubezpieczeniową nie są dodatkowo objęte zdarzenia powstałe wskutek zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji pojazdu.

Ochroną ubezpieczeniową nie jest też objęty ładunek przewożony w pojeździe oraz bagaż i inne przedmioty pozostawione w pojeździe podczas jego holowania.

Ochroną ubezpieczeniową nie są ponadto objęte takie same awarie pojazdu, jakie już były zgłoszone Proamie i w związku z którymi były świadczone usługi assistance, jeżeli po pierwszej awarii właściciel samochodu nie usunął jej przyczyny.

W przypadku organizacji transportu Ubezpieczonego Proama nie pokrywa kosztów opłat drogowych, celnych i innych o podobnym charakterze, kosztów wyżywienia w trakcie transportu, ani dodatkowych kosztów i opłat związanych z transportem przewożonego bagażu.

Zobacz, jaką ochronę zapewni ubezpieczenie turystyczne w Proamie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance w Proama

Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w której będziesz potrzebował pomocy ubezpieczyciela, zadzwoń od razu do Proamy (numer telefonu znajdziesz na umowie ubezpieczenia) i opisz dokładnie co się stało. Staraj się postępować zgodnie z poleceniami Proamy i nie organizuj żadnych usług na własną rękę.

Więcej o zgłoszeniu szkody w Proamie przeczytasz tutaj

Czy warto kupić ubezpieczenie Assistance w Proama?

Assistance Wypadkowe, dodawane bezpłatnie do OC, zapewni Ci podstawową pomoc na terenie Polski. Jeżeli chcesz rozszerzyć zakres tej ochrony, wybierz raczej wariant Super niż Midi. Nie będziesz musiał wtedy kupować specjalnego ubezpieczenia dla auta na czas zagranicznego wyjazdu. Assistance w wersji Super zapewni Ci bowiem pomoc zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Sprawdź, jakie jeszcze ubezpieczenia oferuje Proama

Tagi:

Komentarze