Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

ERGO Hestia – jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia?

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-30

Osoby, które są w trakcie likwidacji szkody, lubią wiedzieć na bieżąco, na jakim dokładnie etapie znajduje się w danym momencie ten proces. Dzięki systemowi iHestia jest to możliwe bez ciągłego wydzwaniania do ubezpieczyciela.

Spis treści:

 1. Proces likwidacji szkody w ERGO Hestii
 2. Jak zgłosić szkodę w ERGO Hestii?
 3. iHestia
 4. Rzecznik Klienta
 5. Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia samochodu
 6. Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia turystycznego
 7. Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia mieszkania
 8. Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia na życie
 9. Wypłata odszkodowania ERGO Hestia
 10. Jak złożyć reklamację w ERGO Hestii?
 11. Co zrobić, jeśli ERGO Hestia nie uzna reklamacji?

Proces likwidacji szkody w ERGO Hestii

Zgłoszenie szkody - zalany dom Kupno dobrego ubezpieczenia to nie wszystko. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak się zachować po szkodzie, aby nie stracić szansy na pełne odszkodowanie.

Tuż po zdarzeniu należy przede wszystkim:

 1. Ustalić dane innych uczestników zdarzenia i świadków. Jeżeli doszło do zderzenia aut pamiętaj, by wziąć od sprawcy numer jego polisy OC i spisać wspólnie oświadczenie o przebiegu kolizji.
 2. Niezwłocznie powiadomić policję, jeżeli do szkody mogło powstać w wyniku przestępstwa lub wykroczenia (np. podejrzewasz kradzież bagażu).
 3. Zgłosić szkodę i dostarczyć niezbędne dokumenty.
 4. Stosować się do zaleceń ERGO Hestii, udzielać jej informacji i pełnomocnictw.

W przypadku każdego ubezpieczenia ERGO Hestia podaje dokładny termin, w jakim należy najpóźniej zgłosić do niej szkodę. Generalną zasadą jest jednak taka, że należy zrobić to tak szybko, jak to tylko możliwe.

Sprawdź, jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia ochrony prawnej w ERGO Hestii

Jak zgłosić szkodę w ERGO Hestii?

Najprostszym sposobem zgłoszenia szkody w ERGO Hestii jest skorzystanie z indywidualnego konta klienta na portalu. Miłośnicy bardziej tradycyjnych metod też jednak znajdą coś odpowiedniego dla siebie. Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii jest możliwe:

801 107 107
(58) 55 55 555

Sprawdź możliwe sposoby kontaktu z ERGO Hestią w innych kwestiach

iHestia

Ubezpieczyciel udostępnia swoim klientom nowoczesny portal iHestia. Każda z osób ubezpieczonych w tym towarzystwie ma tam osobiste konto, na którym znajdzie informacje o umowach i płatnościach.

Ze swojego konta możesz też szybko zgłosić szkodę. Na portalu znajdziesz także bieżące informacje o przebiegu likwidacji.

Rzecznik Klienta

Dodatkowo w ERGO Hestii pracuje Rzecznik Klienta , do którego można się zgłosić, jeżeli masz nietypowy problem lub uważasz, że ubezpieczyciel źle ocenił Twoją szkodę. Zanim złożysz oficjalną reklamację, skontaktuj się z Rzecznikiem i sprawdź, czy nie znajdziecie wspólnie satysfakcjonującego rozwiązania.

Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia samochodu

Pamiętaj, że ERGO Hestia należy do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Jeżeli zatem nawet drugi kierowca, który jest sprawcą szkody, ma OC w innym towarzystwie, Ty nadal możesz zgłosić szkodę w ERGO Hestii. Ubezpieczyciel wypłaci Tobie pieniądze, a potem sam zajmie się odzyskaniem środków od firmy sprawcy.

Jeżeli masz natomiast AC w ERGO Hestii i ktoś ukradnie Ci auto, zgłoś to zdarzenie jak najszybciej na policji. Inaczej ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania.

Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia turystycznego

Jeżeli za granicą ulegniesz wypadkowi, powiadom Centrum Alarmowe niezwłocznie po zajściu zdarzenia. Jeżeli jest to tylko możliwe, powinieneś skontaktować się z ERGO Hestią jeszcze przed udaniem się do lekarza.

Sprawdź, kiedy można poczekać ze zgłoszeniem szkody z ubezpieczenia turystycznego?

Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia mieszkania

O szkodzie w mieszkaniu powiadom ERGO Hestię od razu po zajściu zdarzenia. Poinformuj także administrację budynku, jeśli dojdzie do zalania.

Staraj się nie zmieniać nic na miejscu zdarzenia do czasu przybycia przedstawiciela ERGO Hestii (chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody). Jeśli jednak z przyczyn leżących po stronie ubezpieczyciela ERGO Hestia nie rozpoczęła likwidacji szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, możesz zacząć naprawę.

Sprawdź, jakie są warunki ubezpieczenia mieszkania i domu w ERGO Hestii

Zgłoszenie szkody w ERGO Hestii z ubezpieczenia na życie

W przypadku zgonu ubezpieczonego osoba upoważniona do otrzymania pieniędzy powinna dostarczyć do ERGO Hestii:

 • zgłoszenie roszczenia,
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • kartę zgonu z podaną przyczyną śmierci lub zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu, wystawione przez lekarza / właściwe władze,
 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie (do wglądu).

Wypłata odszkodowania ERGO Hestia

ERGO Hestia powinna wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności jest niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie przyczyn było możliwe.

Uwaga! Bezsporna część odszkodowania powinna być wypłacona w ciągu pierwszych 30 dni.

Jak złożyć reklamację w ERGO Hestii?

Nie jesteś zadowolony z wysokości wypłaconego odszkodowania? Masz prawo złożyć reklamację. W ERGO Hestii złożenie reklamacji jest możliwe w następujący sposób:

801 114 114
(58) 55 87 000

 • pisemnie:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
ul. Hestii 1,
81-731 Sopot

Odpowiedź na reklamację powinna być wysłana w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Jednak w skomplikowanych przypadkach odpowiedź będzie wysłana w ciągu 60 dni.

Co zrobić, jeśli ERGO Hestia nie uzna reklamacji?

Nieuznanie reklamacji nie oznacza, że nie masz już żadnej szansy na zwiększenie odszkodowania. Możesz:

 • zwrócić się do Rzecznika Finansowego,
 • złożyć powództwo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania,
 • oddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

Pamiętaj, że ubezpieczyciele wypłacają coraz większe odszkodowania. Nie poddawaj się zatem po pierwszym odrzuconym wniosku.

Sprawdź warunki ubezpieczeń ERGO Hestia

Tagi:

Komentarze