Strona główna  |  Wiadomości  |  „W podróży” - ubezpieczenie turystyczne Aviva

„W podróży” - ubezpieczenie turystyczne Aviva

Data aktualizacji: 2021-09-22
Podczas zagranicznych wakacji nawet niegroźna choroba oznacza wiele trudności. Jeżeli nie chcesz, by do tych komplikacji dołączyły zmartwienia związane z kosztem leczenia, wykup wcześniej ubezpieczenie turystyczne. Jakie warunki proponuje Aviva?

Spis treści:

 1. Kalkulator i zakup ubezpieczenia turystycznego Aviva
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia „W podróży” Aviva
 3. Suma ubezpieczenia turystycznego Aviva
 4. Generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Aviva
 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance Aviva
 7. Limity ubezpieczenia kosztów leczenia Aviva
 8. Świadczenia Assistance ubezpieczenia turystycznego Aviva
 9. Wyłączenia ubezpieczenia kosztów leczenia
 10. Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne Aviva

Kalkulator i zakup ubezpieczenia turystycznego Aviva

Tuż przed wyjazdem mało kto ma czas na spotykanie się z agentem w celu zakupu polisy. Dlatego umowę ubezpieczenia turystycznego najlepiej zawrzeć przez Internet. Aviva proponuje dodatkowo specjalne zniżki dla osób wybierających zakup on-line. Na stronie porównywarki ubezpieczeń turystycznych możesz sprawdzić, czy propozycja Avivy jest dla Ciebie korzystniejsza od ofert innych towarzystw.

Zakres ochrony ubezpieczenia „W podróży” Aviva

Ubezpieczenie turystyczne zapewni bezpieczeństwo w podróży Ubezpieczenie turystyczne „W podróży” jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających na maksymalnie 29 dni. Turystom planującym dłuższy wypad Aviva proponuje roczne polisy podróżne.

Kupując polisę w Avivie, musisz obowiązkowo zakupić ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance. Dodatkowo możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia:

Uwaga! Ochroną można objąć jedynie osoby, które w momencie zawarcia umowy nie ukończyły 70 lat.

Warto zwrócić uwagę, że podczas gdy polisa NNW, bagażu oraz sprzętu sportowego działa już w momencie rozpoczęcia podróży (jeszcze na terenie Polski), to ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance oraz odpowiedzialności cywilnej chroni jedynie za granicą.

Jeżeli zatem zostawisz torbę w przechowalni bagażu na dworcu w Poznaniu i ktoś Ci ją ukradnie, możesz otrzymać odszkodowanie. Jeśli jednak na lotnisku we Wrocławiu wylejesz przypadkiem napój i poplamisz drogą sukienkę osoby stojącej obok, sam będziesz musiał zapłacić za szkodę.

Suma ubezpieczenia turystycznego Aviva

Aviva nie narzuca z góry jednej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przedstawia kilka wariantów, z których możesz wybrać opcję najbardziej odpowiadającą Twoim potrzebom. Ustalając sumę ubezpieczenia, zwróć przede wszystkim uwagę na odległość celu podróży od Polski oraz przeciętną wysokość kosztów leczenia w kraju pobytu.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego

W czasie podróży dochodzi niestety do najróżniejszych wypadków. Nie wszystkie z nich są objęte ochroną Avivy. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:

 • zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków i lokautów,
 • wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana czy też nie, wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
 • aktu terroryzmu obejmującego użycie lub groźbę użycia przemocy, lub pozbawienie życia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmujące także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo lub groźbę pozbawienia życia czy też zniszczenia lub uszkodzenia mienia), na skutek działania promieniowania radioaktywnego lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub biologicznymi, dokonane przez osoby lub grupy osób podejmujących działania z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych, tak aby osiągnąć cele wynikające z przekonań, zastraszyć społeczeństwo lub jego część,
 • wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywała osoba ubezpieczona, z wyjątkiem przypadku, gdy przebywała on na pokładzie samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Aviva

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku natychmiast skontaktuj się z Centrum Alarmowym (działającym 24 h na dobę) pod numerem +48 22 205 50 60.

Staraj się jak najściślej stosować do zaleceń Avivy, współpracuj z ubezpieczycielem i przekazuj mu wszystkie potrzebne dokumenty.

Sprawdź też, jak zgłosić inną szkodę w Avivie i jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance Aviva

To najważniejszy, obowiązkowy element ubezpieczenia turystycznego, który uchroni Cię od samodzielnego ponoszenia kosztów leczenia za granicą (rachunek za takie usługi może wynieść nawet kilka tysięcy złotych).

Uwaga! Pod pojęciem kosztów leczenia rozumie się także koszty akcji poszukiwawczej.

Co ważne ubezpieczenie kosztów leczenia w Avivie obejmuje koszty wynikające z nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej. Odpowiedzialność za takie zdarzenia jest jednak ograniczona do wysokości limitu zapisanego w umowie. Jeżeli chcesz, by dla tego typu zachorowań obowiązywała suma ubezpieczenia wskazana przez Ciebie w polisie, musisz zapłacić dodatkową składkę.

Dodatkową składkę trzeba także zapłacić, jeśli ochronę chce się rozszerzyć o koszty leczenia i assistance świadczone w następstwie:

 • rekreacyjnego uprawiania narciarstwa, snowboardu, nurkowania,
 • wykonywania ciężkiej pracy fizycznej.

Uwaga! Aviva pokryje jedynie koszty leczenia niezbędnego do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego transport do Polski / kraju rezydencji lub kontynuowanie podróży.

Limity ubezpieczenia kosztów leczenia Aviva

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia obowiązują dodatkowe limity na pewne usługi:

 • leczenie stomatologiczne – do kwoty będącej równowartością 150 euro,
 • koszty akcji poszukiwawczej – do kwoty stanowiącej 20% podanej w polisie sumy ubezpieczenia,
 • koszty leczenia poniesione na skutek nagłego zachorowania wynikającego z choroby przewlekłej – do kwoty stanowiącej 10% podanej w polisie sumy ubezpieczenia.

Świadczenia Assistance ubezpieczenia turystycznego Aviva

W przeciwieństwie do wielu towarzystw Aviva nie proponuje różnych wariantów Assistance o zróżnicowanym zakresie usług. Wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia trzeba kupić assistance zapewniające następujące świadczenia:

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego
 • dostarczenie leków – na życzenie ubezpieczonego i po konsultacji z lekarzem, Aviva dostarczy leki mające zastąpić leki, które zaginęły w czasie podróży. Trzeba zwrócić koszt tych leków w ciągu 10 dni od zakończenia podróży.
 • transport do Polski / kraju rezydencji – w razie nagłego zachorowania / nieszczęśliwego wypadku
 • transport zwłok / pochówek za granicą – jeśli śmierć jest wynikiem nagłego zachorowania / nieszczęśliwego wypadku. Koszty pochówku maks. do równowartości 3 000 euro.
 • powrót osób bliskich – jeżeli Aviva zorganizowała też transport osoby ubezpieczonej / zwłok
 • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej w podróży – jeśli ubezpieczony jest w szpitalu, a pobyt ten przedłuży się poza przewidziany termin powrotu. Do kwoty będącej równowartością 100 euro za jedną dobę, maks. 7 dób.
 • organizacja i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby oddelegowanej do zastępstwa ubezpieczonego – jeśli z powodu nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania ubezpieczony musi przerwać podróż. Koszty do równowartości 1 000 euro.
 • transport niepełnoletnich dzieci – jeśli ubezpieczony przebywa w szpitalu, a oprócz niego w podróży nie uczestniczyła żadna inna dorosła osoba, Aviva zorganizuje i pokryje koszt transportu dzieci do Polski / kraju rezydencji. Dzieci podróżują pod opieką przedstawiciela.
 • przekazywanie informacji – wskazanej osobie w razie nieprzewidzianego zdarzenia
 • organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej – jeżeli ubezpieczony jest w szpitalu ponad 7 dni, a nie towarzyszy mu żadna pełnoletnia osoba, Aviva zorganizuje i pokryje koszty transportu w obie strony 1 osoby, jej zakwaterowania i wyżywienia. Maks. do równowartości 100 euro za dobę, nie więcej niż 7 dób.
 • organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w czasie rekonwalescencji – jeśli transport nie może nastąpić od razu po zakończeniu hospitalizacji, Aviva organizuje i pokryje koszty przedłużonego zakwaterowania i wyżywienia. Maks. do równowartości 100 euro za dobę, nie więcej niż 7 dób.
 • organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży – jeśli z powodu nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania ubezpieczony musiał przerwać podróż, to w razie poprawy jego zdrowia, Aviva zorganizuje i pokryje koszty transportu z miejsca zachorowania / wypadku do następnego etapu podróży. Maks. do równowartości 500 euro.
 • pomoc w razie utraty środków płatniczych – w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia środków płatniczych, Aviva pomoże w skontaktowaniu się z bankiem ubezpieczonego
 • pomoc w razie utraty dokumentów podróży – w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentów niezbędnych w podróży, Aviva poinformuje, co należy zrobić
 • pomoc przy zablokowaniu konta – w razie kradzieży lub zaginięcia kart kredytowych, czeków podróżnych, Aviva pomoże zablokować konto osobiste

Wyłączenia ubezpieczenia kosztów leczenia

Oprócz generalnych wyłączeń odpowiedzialności Aviva nie pokryje także kosztów poniesionych na:

 • leczenie przekraczające niezbędny zakres,
 • leczenie, jeżeli istniały medyczne przeciwwskazania do odbycia przez Ciebie podróży ze względów zdrowotnych, a Ty pomimo wiedzy o ich istnieniu, podjąłeś decyzję o podróży,
 • leczenie lub kontynuację leczenia w Polsce lub w kraju rezydencji,
 • leczenie bezpłodności albo będące następstwem porodu, który nastąpił w okresie późniejszym niż 2 miesiące poprzedzające przewidywany termin porodu,
 • leczenie będące następstwem zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia,
 • leczenie zaburzeń psychicznych lub nerwic,
 • leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV,
 • operacje plastyczne lub zabiegi kosmetyczne,
 • stomatologiczne leczenie profilaktyczne i protetyczne,
 • leczenie, którego koszty nie przekraczają równowartości 25 euro.

Ochroną nie są objęte też szkody powstałe:

 • w następstwie nieskorzystania przez Ciebie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
 • w związku z wykonywaniem przez Ciebie pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych prawem, bądź z naruszeniem przepisów BHP (o ile miało to wpływ na powstanie szkody),
 • podczas prowadzenia przez Ciebie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku,
 • podczas prowadzenia przez Ciebie pojazdu, który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, o ile stan techniczny wpłynął na powstanie nieszczęśliwego wypadku,
 • w następstwie wyczynowego lub zawodowego uprawiania przez Ciebie sportu (w tym treningów),
 • w następstwie uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w tym treningów),
 • w następstwie uczestniczenia w rajdach lub wyścigach samochodowych,
 • w następstwie zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
 • w następstwie zażycia leków nie zaleconych przez lekarza, przebywania w stanie po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub wskutek zaburzeń świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
 • w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez osobę ubezpieczoną samobójstwa lub dokonania umyślnego samouszkodzenia ciała,
 • w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie przestępstwa.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne Aviva

Jeżeli Twoja podróż nie będzie trwała dłużej niż 29 dni, ubezpieczenie turystyczne Avivy jest opcją wartą rozważenia. Pamiętaj jednak o ograniczonej ochronie zapewnianej na terenie Polski.

Sprawdź także:

Jakie ubezpieczenia dla samochodu proponuje Aviva?

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-15

Ubezpieczenie turystyczne w Link4: Podróże

Nagłe zachorowanie za granicą może przydarzyć się zawsze, niezależnie od tego, czy jedziesz na długi weekend do Niemiec czy na dwa tygodnie do Meksyku. Dlatego przed każdą podróżą warto kupić...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej w Avivie

Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia nie będziesz musiał płacić za leczenie w zagranicznym szpitalu. To jednak polisa NNW zapewni Ci dodatkowe świadczenie za skutki wypadku. Sprawdzamy warunki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży – Aviva

Zwykłe ubezpieczenie bagażu w Avivie nie obejmie ochroną Twoich nart czy rakiety do tenisa. Aby zabezpieczyć takie rzeczy, musisz wykupić ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Czytaj więcej
Komentarze