Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży – Aviva

Ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży – Aviva

Data publikacji: 2017-12-20
Zwykłe ubezpieczenie bagażu w Avivie nie obejmie ochroną Twoich nart czy rakiety do tenisa. Aby zabezpieczyć takie rzeczy, musisz wykupić ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego Aviva

Ubezpieczenie sprzętu sportowego dokupisz jako dodatek do polisy turystycznej w Avivie. Aby przekonać się, czy propozycja tej firmy jest dla Ciebie korzystna, wejdź na stronę porównywarki ubezpieczeń podróżnych i sprawdź poszczególne propozycje.

Zakres ubezpieczenia sprzętu sportowego Aviva

Ubezpieczenie sprzętu sportowego chroni rakietę tenisową Polisa chroni sprzęt sportowy w trakcie podróży na takich samych warunkach, jakie Aviva zapewnia dla innych rzeczy w ramach ubezpieczenia bagażu.

Uwaga! Pamiętaj, że ustalając wysokość odszkodowania Aviva uwzględni kwotę w wysokości 25 euro, która stanowi udział własny ubezpieczonego.

Rozszerzenie ubezpieczenia sprzętu sportowego w Avivie

Jeżeli chcesz objąć ochroną sprzęt służący do uprawiania:

 • narciarstwa,
 • snowboardu
 • lub nurkowania

musisz dopłacić dodatkową składkę.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu sportowego w Avivie

W przypadku tego ubezpieczenia obowiązują oczywiście wszystkie generalne wyłączenia odpowiedzialności polisy podróżnej. Oprócz tego Aviva nie wypłaci odszkodowania za szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez Ciebie lub osoby, z którymi pozostajesz we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wyrządzone przez Ciebie wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy wskutek ich zużycia, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a wobec rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – także potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej,
 • polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pokrowców, pojemników służących do przechowywania sprzętu sportowego,
 • wynikające z wad sprzętu sportowego,
 • powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego, jeżeli chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana z materiału nieodpornego na zniszczenie przy użyciu niewielkiej siły (np. brezent) lub gdy bagażnik nie był zamknięty na odpowiedni zamek zabezpieczający,
 • powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar,
 • powstałe w następstwie uprawiania przez Ciebie sportów wyczynowych i zawodowych, a także sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów,
 • powstałe w następstwie uprawiania przez Ciebie sportów w miejscu do tego niedozwolonym,
 • spowodowane użytkowaniem sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem,
 • będące następstwem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
 • powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu szkodliwych substancji,
 • powstałe w związku ze zniszczeniem, konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez organy celne lub inne władze.

Uwaga! Ochroną Avivy nie jest objęty sprzęt sportowy wynajęty, pożyczony lub powierzony osobie ubezpieczonej.

Zgłoszenie szkody w Avivie z ubezpieczenia sprzętu sportowego

W razie uszkodzenia lub utraty sprzętu sportowego zachowaj się tak, jak w przypadku zgłaszania szkody z ubezpieczenia bagażu: niezwłocznie poinformuj odpowiednie służby, uzyskaj potwierdzenie tego powiadomienia, a do Avivy zgłoś się w ciągu 7 dni od powrotu do kraju.

Sprawdź też, jak zgłosić inną szkodę w Avivie i jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Kiedy warto kupić ubezpieczenie sprzętu sportowego Aviva

Ubezpieczenie sprzętu sportowego jest już standardowym dodatkiem do polisy turystycznej w praktycznie każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wiele z tych firm nie wymaga płacenia dodatkowej składki za ochronę nart czy deski snowboardowej. Dlatego jeśli wybierasz się na stok, zdecyduj się raczej na polisę sprzętu sportowego, której nie będziesz musiał rozszerzać, by objąć ochroną także swój sprzęt narciarski. Jeśli natomiast zamierzasz uprawiać inny sport, możesz rozważyć ofertę Avivy.

Sprawdź także:

Ubezpieczenia Aviva

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej w Avivie

Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia nie będziesz musiał płacić za leczenie w zagranicznym szpitalu. To jednak polisa NNW zapewni Ci dodatkowe świadczenie za skutki wypadku. Sprawdzamy warunki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie bagażu podróżnego – Aviva

Szacuje się, że rocznie na lotniskach na całym świecie ginie ok. 35 milionów sztuk bagażu. Jeżeli jednak ubezpieczysz swoje rzeczy w Avivie, nie musisz wpadać w panikę, jeżeli okaże się, że tym...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie turystyczne Aviva

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym powoli zdobywa uznanie Polaków. Szczególnie przydatne może się ono okazać w trakcie wakacji, kiedy poczucie beztroski łatwo może doprowadzić...

Czytaj więcej
Komentarze