Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej w Avivie

Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej w Avivie

Data publikacji: 2017-12-20
Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia nie będziesz musiał płacić za leczenie w zagranicznym szpitalu. To jednak polisa NNW zapewni Ci dodatkowe świadczenie za skutki wypadku. Sprawdzamy warunki NNW na zagraniczną podróż w Avivie.

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego w Avivie

Pobyt w szpitalu po wypadku W przeciwieństwie do niektórych towarzystw, polisa NNW nie jest w Avivie obowiązkowym elementem ubezpieczenia turystycznego. Do Ciebie należy więc wybór, czy zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Zanim jednak podejmiesz tę decyzję, sprawdź przy pomocy porównywarki ubezpieczeń turystycznych, jaką ofertę polisy podróżnej mają inne firmy.

Zakres ubezpieczenia NNW w Avivie

Polisa NNW zapewni Ci dodatkowe świadczenie za trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, które zaszły w trakcie zagranicznej podróży. W przypadku śmierci Aviva wypłaci wskazaną przez Ciebie w umowie sumę ubezpieczenia osobie upoważnionej do otrzymania świadczenia.

Jeśli dojdzie natomiast do trwałego uszczerbku na zdrowiu, wysokość świadczenia będzie uzależniona od warunków zawartych w tabeli NNW. Pamiętaj, by przyjrzeć się jej przed podpisaniem umowy.

Warianty ubezpieczenia NNW Aviva

Cechą wyróżniającą ofertę Avivy jest możliwość wybrania, na podstawie której z tabel uszczerbku na zdrowiu towarzystwo ma wyliczyć świadczenie. Do wyboru jest:

 • Tabela świadczeń – obejmuje jedynie najpoważniejsze rodzaje uszczerbków na zdrowiu,
 • Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – jej zakres jest szerszy.

Decyzję należy podjąć w momencie zawierania umowy. Oczywiście wybór tabeli świadczeń o większym zakresie wiąże się z koniecznością zapłaty wyższej składki.

Dodatkowo można także rozszerzyć umowę tak, by polisa obejmowała następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w następstwie:

 • rekreacyjnego uprawiania narciarstwa, snowboardu, nurkowania,
 • wykonywania ciężkiej pracy fizycznej.

Wyłączenia odpowiedzialności Avivy w ubezpieczeniu NNW

Jak zawsze, także w przypadku tej polisy obejmują generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego. Dodatkowo Aviva nie wypłaci pieniędzy za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe:

 • wskutek chorób, nawet takich które występują nagle, w szczególności wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
 • podczas prowadzenia przez Ciebie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień,
 • w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabie-gami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonane, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • w następstwie wyczynowego lub zawodowego uprawiania przez Ciebie sportu (w tym treningów)
 • w następstwie uprawiania przez Ciebie sportów wysokiego ryzyka (w tym treningów),
 • w następstwie uczestniczenia w rajdach lub wyścigach samochodowych,
 • w następstwie zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
 • w następstwie zażycia leków niezaleconych przez lekarza, przebywania w stanie po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub wskutek zaburzeń świadomości (o ile miało to wpływ na powstanie szkody),
 • w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez osobę ubezpieczoną samobójstwa lub dokonania przez nią umyślnego samouszkodzenia ciała,
 • w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie przestępstwa

Zgłoszenie szkody w Avivie z ubezpieczenia NNW

Centrum Alarmowe Avivy należy poinformować o wypadku niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zdarzenia (za wyjątkiem sytuacji kiedy niezależne czynniki uniemożliwiają kontakt z ubezpieczycielem).

Staraj się jak najściślej stosować do zaleceń Centrum i udzielaj Avivie wszelkich informacji. Uzyskaj także pełną dokumentację lekarską z placówki medycznej.

Jeżeli osoba ubezpieczona zginie w wyniku wypadku, należy dostarczyć do Avivy odpis skrócony aktu zgonu oraz dokumenty wskazujące, kto należy do grupy ustawowych spadkobierców (chyba że ubezpieczony wskazał wcześniej osobę uposażoną).

Sprawdź też, jak zgłosić inną szkodę w Avivie i jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w Avivie

Ubezpieczenie NNW zapewni realną pomoc tylko wtedy, kiedy wybierze się odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia (bardzo często uszczerbek na zdrowiu jest wyceniony jedynie na kilka procent. Jeżeli więc ustalisz niską sumę, w ramach NNW otrzymasz tylko kilkaset złotych). Dodatkowo, w przypadku polisy proponowanej przez Avivę, najlepiej zdecydować się na tabelę świadczeń o rozszerzonym zakresie ochrony.

Sprawdź także:

Jakie warunki ubezpieczeń proponuje Aviva?

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie bagażu podróżnego – Aviva

Szacuje się, że rocznie na lotniskach na całym świecie ginie ok. 35 milionów sztuk bagażu. Jeżeli jednak ubezpieczysz swoje rzeczy w Avivie, nie musisz wpadać w panikę, jeżeli okaże się, że tym...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży – Aviva

Zwykłe ubezpieczenie bagażu w Avivie nie obejmie ochroną Twoich nart czy rakiety do tenisa. Aby zabezpieczyć takie rzeczy, musisz wykupić ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie turystyczne Aviva

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym powoli zdobywa uznanie Polaków. Szczególnie przydatne może się ono okazać w trakcie wakacji, kiedy poczucie beztroski łatwo może doprowadzić...

Czytaj więcej
Komentarze