Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie assistance w Uniqa

Data publikacji: 2015-03-19

Uniqa oferuje swoim klientom ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24service w czterech wariantach lub w opcji Mini. Warianty nie sumują się. Sprawdzamy zakres ich ochrony.

Warunki ubezpieczenia Assistance Uniqa

Uniqa oferuje swoim klientom ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24service w czterech wariantach lub w opcji Mini. Warianty nie sumują się.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance Uniqa

 • wariant Standard bezpłatny przy każdym wariancie AC,
 • klienci, którzy mają wykupione ubezpieczenie OC, mogą wybrać polisę w wariancie Mini,
 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek,
 • ochrona obejmuje zdarzenia na terenie Polski i Europy,
 • umowę podpisuje się na okres jednego roku, razem z ubezpieczeniem AC (dopuszczalne jest zawarcie umowy w trakcie trwania polisy AC, ale kończy się razem z nią) lub OC.

Zakres ochrony ubezpieczenia Assistance Uniqa

 • ochroną mogą zostać objęte pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski:
  • samochody osobowe,
  • auta dostawcze i ciężarowe,
  • motocykle,
  • nie starsze niż 10 lat lub 15 lat w wariancie Mini (chyba, że jest to przedłużenie umowy),
 • pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów usług ujętych w poszczególnych wariantach,

Wariant Standard

W przypadku unieruchomienia pojazdu co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania lub wypadku na terytorium Polski:

 • usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia (do 100 euro, z wyłączeniem części zamiennych),
 • holowanie samochodu do stacji obsługi, miejsca zamieszkania albo celu podróży (do 50 km od miejsca zdarzenia),
 • parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym przez czas niezbędny do umieszczenia go w stacji obsługi (do 50 euro, maksymalnie 3 dni),

W przypadku kradzieży lub unieruchomienia pojazdu na okres ponad 12 godzin, w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania:

 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu trzygwiazdkowym i transport do niego (do czasu usunięcia awarii, maksymalnie 3 doby hotelowe, do 60 euro za dobę) albo
 • organizacja dalszej podróży, pokrycie kosztów transportu:
  • taxi – do 100 km,
  • kolej – pierwsza klasa, w jedną stronę,
  • wynajęty samochód – na 24 godziny, bez kosztów paliwa i dodatkowych opłat.

Dodatkowo:

 • informacja turystyczna,
 • informacje o postępowaniu w razie wypadku,
 • dane o stacjach obsługi pojazdów i pomocy drogowej,
 • rezerwacja pojazdu zastępczego,
 • przekazanie pilnej wiadomości.

Wariant Komfort

W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii lub wypadku:

 • usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia (do 100 euro, z wyłączeniem części zamiennych),
 • holowanie samochodu do stacji obsługi, miejsca zamieszkania albo celu podróży (do 70 km od miejsca zdarzenia),
 • jeśli zdarzenie wystąpiło poza granicami Polski – holowanie do najbliższej stacji obsługi,
 • parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym przez czas niezbędny do umieszczenia go w stacji obsługi (do 100 euro, maksymalnie 3 dni),

W przypadku kradzieży lub unieruchomienia pojazdu na okres ponad 12 godzin, w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania:

 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu trzygwiazdkowym i transport do niego (do czasu usunięcia awarii, maksymalnie 3 doby hotelowe, do 60 euro za dobę) albo
 • organizacja dalszej podróży, pokrycie kosztów transportu:
  • taxi – do 100 km,
  • kolej – pierwsza klasa, w jedną stronę,
  • samolot – klasa ekonomiczna, w jedną stronę (o ile czas podróży pociągiem wynosi więcej niż 12 godzin),
  • wynajęty samochód – na 24 godziny (lub 48 godzin poza terytorium Polski), bez kosztów paliwa i dodatkowych opłat,

W przypadku przebicia lub uszkodzenia opony:

 • wymiana koła na zapasowe na miejscu zdarzenia,
 • holowanie do najbliższego czynnego zakładu wulkanizacyjnego (do 50 km od miejsca zdarzenia),
 • parking strzeżony do momentu naprawy (do 100 euro, 3 dni).

Dodatkowo:

 • koszty związane z utratą lub zatrzaśnięciem kluczyków,
 • koszty wynikłe z braku paliwa lub zatankowania złego rodzaju,
 • informacja turystyczna,
 • informacje o postępowaniu w razie wypadku oraz pomoc administracyjna za granicą,
 • dane o stacjach obsługi pojazdów i pomocy drogowej,
 • rezerwacja pojazdu zastępczego,
 • przekazanie pilnej wiadomości.

Wariant Premium

W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii lub wypadku:

 • usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia (do 200 euro, z wyłączeniem części zamiennych),
 • holowanie samochodu do stacji obsługi, miejsca zamieszkania albo celu podróży (do 200 km od miejsca zdarzenia),
 • jeśli zdarzenie wystąpiło poza granicami Polski – holowanie do najbliższej stacji obsługi,
 • parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym przez czas niezbędny do umieszczenia go w stacji obsługi (do 100 euro, maksymalnie 3 dni),

W przypadku kradzieży lub unieruchomienia pojazdu na okres ponad 12 godzin, w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania:

 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu trzygwiazdkowym i transport do niego (do czasu usunięcia awarii, maksymalnie 3 doby hotelowe, do 60 euro za dobę) albo
 • organizacja dalszej podróży, pokrycie kosztów transportu:
  • taxi – do 100 km,
  • kolej – pierwsza klasa, w jedną stronę,
  • samolot – klasa ekonomiczna, w jedną stronę (o ile czas podróży pociągiem wynosi więcej niż 12 godzin),
  • wynajęty samochód – na 24 godziny (lub 48 godzin poza terytorium Polski), bez kosztów paliwa i dodatkowych opłat,
 • poza terytorium Polski: odbiór uszkodzonego pojazdu i transport ubezpieczonego do miejsca naprawy w celu samodzielnego odebrania naprawionego auta.

W przypadku przebicia lub uszkodzenia opony:

 • wymiana koła na zapasowe na miejscu zdarzenia,
 • holowanie do najbliższego czynnego zakładu wulkanizacyjnego (do 100 km od miejsca zdarzenia),
 • parking strzeżony do momentu naprawy (do 100 euro, 3 dni).

Dodatkowo:

 • koszty związane z utratą lub zatrzaśnięciem kluczyków,
 • koszty wynikłe z braku paliwa lub zatankowania złego rodzaju,
 • wynajem pojazdu zastępczego (5 dni w przypadku kradzieży, 3 dni przy awarii) – jedynie na terytorium Polski,
 • informacja turystyczna,
 • informacje o postępowaniu w razie wypadku oraz pomoc administracyjna za granicą,
 • dane o stacjach obsługi pojazdów i pomocy drogowej,
 • rezerwacja pojazdu zastępczego,
 • przekazanie pilnej wiadomości.

Wariant VIP

W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii lub wypadku:

 • usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia (do 250 euro, z wyłączeniem części zamiennych),
 • holowanie samochodu do stacji obsługi, miejsca zamieszkania albo celu podróży (do 300 km od miejsca zdarzenia),
 • jeśli zdarzenie wystąpiło poza granicami Polski – holowanie do najbliższej stacji obsługi,
 • parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym przez czas niezbędny do umieszczenia go w stacji obsługi (do 100 euro, maksymalnie 5 dni),
 • złomowanie pojazdu na wniosek właściciela pojazdu (do 75 euro),
 • holowanie przyczepy kempingowej lub takiej, której dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg (jeśli jest złączona z ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia,
 • pożyczka na naprawę pojazdu w stacji obsługi (do 500 euro, należy zwrócić w ciągu 30 dni od odebrania pojazdu z naprawy),
 • zakup i montaż łańcuchów na koła w okresie zimowym, w sytuacji awaryjnej (do 100 euro).

W przypadku kradzieży lub unieruchomienia pojazdu na okres ponad 12 godzin, w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania:

 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu maksymalnie czterogwiazdkowym i transport do niego (do czasu usunięcia awarii, maksymalnie 5 dób hotelowych, do 100 euro za dobę) albo
 • organizacja dalszej podróży, pokrycie kosztów transportu:
  • taxi – do 100 km,
  • kolej – pierwsza klasa, w jedną stronę,
  • samolot – klasa ekonomiczna, w jedną stronę (o ile czas podróży pociągiem wynosi więcej niż 12 godzin),
  • wynajęty samochód – na 24 godziny (lub 48 godzin poza terytorium Polski), bez kosztów paliwa i dodatkowych opłat,
 • poza terytorium Polski: odbiór uszkodzonego pojazdu i transport ubezpieczonego do miejsca naprawy w celu samodzielnego odebrania naprawionego auta.

W razie nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania:

 • telefoniczna informacja medyczna,
 • zorganizowanie jednej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu,
 • przewóz medyczny,
 • wizyta lekarza lub pielęgniarki (łącznie do 12 godzin, maksymalnie dwie godziny na wizytę),
 • przewóz dzieci ubezpieczonego do lat 15 w razie jego hospitalizacji,
 • usługi kierowcy zastępczego, jeśli jest to niezbędne (jeśli ubezpieczony uległ wypadkowi w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania),
 • transport zwłok lub prochów do miejsca pochówku w Polsce,
 • przekazanie pilnych wiadomości rodzinie i/lub pracodawcy.

W przypadku przebicia lub uszkodzenia opony:

 • wymiana koła na zapasowe na miejscu zdarzenia,
 • holowanie do najbliższego czynnego zakładu wulkanizacyjnego (do 100 km od miejsca zdarzenia),
 • parking strzeżony do momentu naprawy (do 100 euro, 5 dni).

Dodatkowo:

 • koszty związane z utratą lub zatrzaśnięciem kluczyków,
 • koszty wynikłe z braku paliwa lub zatankowania złego rodzaju,
 • wynajem pojazdu zastępczego (10 dni w przypadku kradzieży, 5 dni przy awarii),
 • organizacja dostawy określonych towarów pod wskazany adres,
 • organizacja wypoczynku w wybranym miejscu,
 • dostarczenie biletów na imprezę pod wybrany adres,
 • dokonanie rezerwacji w wybranym miejscu,
 • informacja turystyczna,
 • informacje o postępowaniu w razie wypadku oraz pomoc administracyjna za granicą,
 • dane o stacjach obsługi pojazdów i pomocy drogowej,
 • rezerwacja pojazdu zastępczego,
 • przekazanie pilnej wiadomości.

Mini Assistance

 • nie obejmuje awarii
 • naprawa na miejscu (do 50 euro),
 • holowanie do najbliższego warsztatu (do 50 km od miejsca zdarzenia),
 • holowanie pojazdu osoby poszkodowanej (do 50 km od miejsca zdarzenia),
 • parking do momentu naprawy (do 20 euro, maksymalnie 2 doby),
 • informacja turystyczna,
 • informacja o postępowaniu w razie wypadku,
 • dane najbliższych warsztatów i pomocy drogowej.

Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczenia Assistance Uniqa

Sumy ubezpieczeń dla poszczególnych wariantów:

 • Standard – 1500 euro,
 • Komfort – 2000 euro,
 • Premium – 3000 euro,
 • VIP – 6000 euro,

 • składka pakietu Standard jest wliczona w składkę AC,

 • składka płacona jest jednorazowo (chyba że uzgodniono inaczej).

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance Uniqa

 • pojazdy:
  • starsze niż 10 lat lub 15 lat w wariancie Mini (chyba, że jest to przedłużenie umowy),
  • wynajmowane lub używane do przewozu osób lub towarów,
  • specjalne (np. policji, straży pożarnej, pogotowia),
  • oddane do komisu,
  • używane do transportu towarów niebezpiecznych,
  • biorące udział w rajdach, wyścigach, konkursach,
  • bez ważnego badania technicznego,
 • koszty poniesione bez porozumienia z Centrum Alarmowym (nie dotyczy unieruchomienia na autostradzie i pomocy wyspecjalizowanych służb),
 • opóźnienia z przyczyn niezależnych od ubezpieczyciela,
 • kierowanie pod wpływem alkoholu albo środków odurzających,
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
 • uczestnictwo w przestępstwie,
 • samobójstwo, samookaleczenie albo jego próba,
 • działanie umyślne lub rażące niedbalstwo,
 • trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu,
 • działania wojenne, zamieszki, rozruchy, akty terroru lub sabotażu,
 • katastrofa nuklearna lub działanie radioaktywności,
 • zużycie akumulatora lub opon,
 • unieruchomienie pojazdu wskutek jego przeładowania,
 • powtarzające się awarie (po pierwszej interwencji),
 • koszty przeładunku przewożonego towaru,
 • opłaty celne, drogowe oraz wszelkie inne dodatkowe koszty,
 • ciąża,
 • choroby psychiczne.

Bonusy

 • wariant Standard bezpłatny przy każdym wariancie AC,
 • klienci, którzy mają wykupione ubezpieczenie OC, mogą wybrać polisę w wariancie Mini,
 • ubezpieczenie opon już w wariancie Komfort.
Tagi:

Komentarze