Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w MTU

Ubezpieczenie NNW w MTU

Data aktualizacji: 2021-09-15
Stłuczka drogowa nie zawsze niestety kończy się jedynie uszkodzeniem auta. Jeśli efektem wypadku jest uszczerbek na zdrowiu kierowcy lub pasażera, możesz otrzymać pieniądze z ubezpieczenia NNW z MTU.

Spis treści

 1. Kalkulator ubezpieczeń w MTU
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w MTU
 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW w MTU
 4. Suma ubezpieczenia NNW w MTU
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w MTU
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w MTU
 7. Wysokość świadczeń z ubezpieczenia NNW w MTU
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w MTU?

Kalkulator ubezpieczeń w MTU

Ubezpieczenie NNW można w MTU dokupić jedynie jako dodatek do polisy OC lub AC. Warto zatem sprawdzić w kalkulatorze Ubea.pl, ile wyniesie składka za te ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w MTU

Nieszczęśliwy wypadek Z AC otrzymasz odszkodowanie na naprawę auta. Z NNW zostanie Ci natomiast wypłacone świadczenie za szkody osobowe będące wynikiem stłuczki drogowej.

Mówiąc dokładnie, ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów związane z używaniem samochodu w zakresie:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci,
 • kosztów leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • kosztów nabycia środków pomocniczych, protez, innych przedmiotów ortopedycznych wymaganych do leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • kosztów odbudowy stomatologicznej zębów,
 • całkowitej niezdolności do pracy właściciela pojazdu powstałej w wyniku wypadku drogowego, w którym właściciel uczestniczył jako kierowca ubezpieczonego pojazdu.

Sprawdź także zakres świadczeń oferowany przez ubezpieczenie Assistance

Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW w MTU

Ubezpieczenie NNW w MTU ma dość szeroki zakres terytorialny. Ubezpieczyciel wypłaci Ci świadczenie w przypadku wypadku drogowego, który miał miejsce na terenie:

 • Europy,
 • Algierii,
 • Maroka,
 • Tunezji,
 • Izraela,
 • Iranu.

Sprawdź, jakie są zalety ubezpieczenia OC w MTU

Suma ubezpieczenia NNW w MTU

Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł na każdego ubezpieczonego i ulega ona zmniejszeniu o kwotę każdego wypłaconego odszkodowania (MTU stosuje więc konsumpcję sumy ubezpieczenia).

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w MTU

Do ubezpieczenia NNW stosuje się wszystkie wyłączenia generalne opisane w artykule o warunkach AC w MTU. Oprócz tego polisa nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych:

 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa / samobójstwa przez ubezpieczonego;
 • w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi;
 • w wyniku samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na własną prośbę niezależnie od stanu poczytalności ubezpieczonego;
 • w wyniku wykonania praktyk medycznych przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji (chyba że praktyki te były wykonane w celu ratowania życia ubezpieczonego);
 • wskutek prowadzenia pojazdu nieposiadającego ważnego badania technicznego (pod warunkiem że stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie wypadku lub wartość szkody);
 • w trakcie wykorzystywania ubezpieczonego pojazdu jako rekwizytu;
 • w wyniku zawału serca i udaru mózgu.

Co ważne odpowiedzialność MTU nie obejmuje też zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne czy szkód polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy oraz utraty dochodów.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w MTU

Szkodę z ubezpieczenia NNW zgłoś w MTU od razu po wypadku. Nie przejmuj się tym, że nie masz jeszcze pełnej dokumentacji lekarskiej. Będziesz mógł ją uzupełnić w późniejszym terminie.

Następnie poddaj się zaleconemu leczeniu i stosuj się do wszelkich rekomendacji lekarza. Dzięki temu MTU nie będzie Ci mogło zarzucić, że specjalnie pogorszyłeś swój stan zdrowia.

Bądź przygotowany na to, że jeśli dokumentacja medyczna nie pozwoli dokładnie określić rozmiaru uszczerbku na zdrowiu, MTU zaleci wykonanie dodatkowych badań. Oczywiście ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty związane z tymi procedurami.

W przypadku śmierci ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia musi dostarczyć do MTU dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia:

 • odpis aktu zgonu,
 • dokument stwierdzający pokrewieństwo / powinowactwo z ubezpieczonym lub inny dokument upoważniający do otrzymania świadczenia.

Jeśli ubezpieczony nie wskazał przed śmiercią osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia, MTU wypłaci pieniądze członkom najbliższej rodziny.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkody w MTU

Wysokość świadczeń z ubezpieczenia NNW w MTU

MTU wypłaca świadczenie według następujących zasad:

 • w przypadku śmierci ubezpieczyciel wypłaca 100% sumy ubezpieczenia,
 • za trwały uszczerbek na zdrowiu MTU wypłaca procent sumy ubezpieczenia zgodny z tabelą załączoną w warunkach polisy NNW,
 • udowodnione niezbędne koszty leczenia zwracane są maksymalnie do wysokości 30% sumy,
 • koszt środków pomocniczych, protez, innych przedmiotów ortopedycznych, odbudowy stomatologicznej zębów stałych zwracany jest maksymalnie do wysokości 20% sumy. Jednocześnie zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych nie może przekroczyć kwoty 200 zł brutto na ząb;
 • świadczenie dla właściciela pojazdu z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Uwaga! Koszty leczenia zwracane są tylko wtedy, jeżeli poniesiono je na terenie Polski.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w MTU?

Zaletą ubezpieczenia NNW w MTU jest dość szeroki zakres świadczeń, m.in. rzadko spotykane w tej polisie odszkodowanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zwróć jednak uwagę na stosunkowo niską sumę ubezpieczenia, której nie można dopasować do swoich potrzeb.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń NNW

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW InterRisk

Nawet najlepsze drogi i systemy bezpieczeństwa w samochodzie nie zabezpieczą Cię przed wszystkimi zdarzeniami drogowymi. Ubezpieczenie NNW pomoże Ci jednak, jeśli w stłuczce ktoś zostanie ranny...

Czytaj więcej
Komentarze