Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w Aviva

Ubezpieczenie NNW w Aviva

Data aktualizacji: 2021-09-22
Ubezpieczenie NNW jest przydatnym dodatkiem do polisy OC oraz AC. W Avivie można dodatkowo rozszerzyć zakres tej polisy, tak aby obejmowała także wypadki niezwiązane z jazdą samochodem.

Spis treści

 1. Kalkulator NNW Aviva
 2. Zakres ochrony NNW w Aviva
 3. Warianty polisy NNW w Avivie
 4. Wyłączenia odpowiedzialności NNW w Avivie
 5. Zgłoszenie szkody z NNW - Aviva
 6. Kiedy warto kupić NNW w Aviva?

Kalkulator NNW Aviva

Wypadek - ubezpieczenie NNW NNW w Avivie można zakupić jednocześnie z polisą OC lub AC. Korzystając z kalkulatora ubezpieczeń, sprawdzisz szybko, jaką dokładnie składkę proponuje Ci Aviva i jak oferta tego ubezpieczyciela wypada na tle innych towarzystw.

Zakres ochrony NNW w Aviva

Dzięki NNW, czyli ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymasz dodatkowe świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć będące wynikiem wypadku.

Wysokość odszkodowania zależy od tabeli świadczeń NNW stosowanej przez Avivę (musisz ją otrzymać do wglądu razem z warunkami polisy) oraz wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia. Pamiętaj, że NNW na niską sumę nigdy się nie opłaca.

Polisa NNW oferowana przez Avivę zapewnia pomoc na terenie całej Europy oprócz Rosji.

Sprawdź także warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w Avivie

Warianty polisy NNW w Avivie

Tym co wyróżnia ofertę Avivy jest możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w opcji podstawowej lub rozszerzonej. Czym się one różnią?

 • wariant podstawowy:

  • ochroną objęte są jedynie następstwa wypadków związanych z ruchem pojazdu
  • ubezpieczenie obejmuje kierowcę pojazdu oraz pasażerów
 • wariant rozszerzony:

  • ochroną objęte następstwa wypadków niezwiązane z ruchem pojazdu
  • ubezpieczenie obejmuje jedynie ubezpieczającego

Uwaga! Jeżeli chcesz kupić wariant rozszerzony, musisz jednocześnie zawrzeć umowę NNW w wersji podstawowej.

Wyłączenia odpowiedzialności NNW w Avivie

W przypadku polisy NNW obowiązują generalne wyłączenia odpowiedzialności wymienione przy okazji opisu ubezpieczenia AC.

Oprócz tego Aviva nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

 • zdarzenie powstało podczas i w związku z załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu,
 • w chwili nieszczęśliwego wypadku w pojeździe podróżowało więcej osób, niż wpisano w jego dowodzie rejestracyjnym (jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody),
 • osoba poszkodowana w wyniku nieszczęśliwego wypadku podróżowała bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (jeśli miało to wpływ na powstanie szkody, a poszkodowany nie był zwolniony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa),
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku poszkodowane zostało dziecko przewożone bez fotelika wymaganego przepisami Prawa o ruchu drogowym (jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody).

Aviva nie wypłaci też świadczenia pasażerom, którzy podróżowali z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chyba że pasażer nie mógł posiadać wiedzy o stanie osoby kierującej.

W wariancie rozszerzonym Aviva nie wypłaci dodatkowo świadczenia z tytułu zdarzeń, które powstały:

 • w związku z zażyciem przez ubezpieczonego leków niezaleconych przez lekarza, w związku z pozostawaniem przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciem narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy oraz wskutek zaburzeń świadomości,
 • w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez ubezpieczonego przestępstwa podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na wystąpienie szkody,
 • w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, jeżeli to działanie lub zaniechanie nosi znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
 • w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony, z wyjątkiem gdy:
  • był pasażerem lub członkiem załogi na pokładzie samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych,
  • należał do personelu medycznego opiekującego się chorym w trakcie transportu,
  • był przewożony jako chory do lub z placówki medycznej, która jest odpowiedzialna za leczenie,
 • w wyniku świadomego i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że udział ten wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
 • jako wynik uprawiania przez ubezpieczonego sportu wyczynowego lub zawodowego,
 • jako wynik uprawiania przez ubezpieczonego sportów o ryzykownym charakterze, za które Aviva uznaje sporty motorowe lub motorowodne, lotnicze, spadochronowe, baloniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, kitesurfing, kajakarstwo górskie, skoki do wody, wspinaczkę, alpinizm, narciarstwo ekstremalne, snowboarding ekstremalny, speleologię, skoki bungee, rafting, canyoning, zorbing.

Zgłoszenie szkody z NNW - Aviva

Każdy wypadek należy zgłosić do Avivy pod numerem +48 22 557 44 44 nie później niż w ciągu 14 dni od jego zajścia (chyba że jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego – wtedy wypadek trzeba zgłosić w terminie 7 dni od dnia ustania tej przyczyny).

Zobacz też, jak zgłosić szkodę w Avivie i jak można najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Kiedy warto kupić NNW w Aviva?

NNW jest przydatną polisą, jednak jedynie wtedy, kiedy wybierzesz odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia. Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, by otrzymać świadczenie z kilku ubezpieczeń NNW za ten sam wypadek. Nawet jeśli masz więc już inną polisę NNW, warto zdecydować się na wariant rozszerzony proponowany przez Avivę.

Sprawdź także:

Pełna oferta ubezpieczeń Aviva

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW InterRisk

Nawet najlepsze drogi i systemy bezpieczeństwa w samochodzie nie zabezpieczą Cię przed wszystkimi zdarzeniami drogowymi. Ubezpieczenie NNW pomoże Ci jednak, jeśli w stłuczce ktoś zostanie ranny...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie NNW w Benefii

Zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na wymarzone wakacje niż na leczenie po wypadku. Mając ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymasz od ubezpieczyciela świadczenie za uszczerbek...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2017-11-16

Ubezpieczenie NNW w AXA

Polisa AC ochroni w razie wypadku Twoje auto, ale to ubezpieczenie NNW zapewni wypłatę pieniędzy, jeżeli w zdarzeniu doznasz uszczerbku na zdrowiu. W AXA możesz zdecydować, czy ochrona ma objąć...

Czytaj więcej
Komentarze