Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie ochrony prawnej Aviva

Ubezpieczenie ochrony prawnej Aviva

Data aktualizacji: 2021-09-22
Wiele osób wie już, że po uszkodzeniu samochodu w wyniku wjechania w dziurę, może żądać odszkodowania od zarządcy drogi. Mało kierowców ma jednak energię i pieniądze, by swoich praw dochodzić w sądzie. Z pomocą przychodzi wtedy ubezpieczenie ochrony prawnej w Avivie.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń Aviva
 2. Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej Aviva
 3. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej Aviva
 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej Aviva
 5. Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej w Avivie

Kalkulator ubezpieczeń Aviva

Polisę ochrony prawnej można dokupić w Avivie jedynie do pakietu OC/AC. Warto więc sprawdzić najpierw w kalkulatorze ubezpieczeń, ile zapłaci się za taki zestaw produktów.

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej Aviva

Ubezpieczenie ochrony prawnej - proces Ubezpieczenie proponowane przez Avivę chroni prawne interesy ubezpieczonego i osób upoważnionych do kierowania danym pojazdem. Nazwa tej polisy brzmi dość tajemniczo, dlatego poniżej tłumaczymy, jaką dokładnie pomoc zapewnia takie ubezpieczenie:

 • pomoc informacyjna
 • pokrycie kosztów ochrony prawnej, jeśli:
  • w postępowaniu sądowym ubezpieczony dochodzi odszkodowania w związku z wypadkiem drogowym, w tym w wyniku wjechania samochodu w dziurę,
  • w postępowaniu sądowym ubezpieczony dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi / gwarancji za wady fizyczne lub prawne pojazdu,
  • ubezpieczony dochodzi odszkodowań / kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań przez przedsiębiorcę, który naprawiał pojazd, montował instalację gazową, holował lub mył pojazd, -przeciwko ubezpieczonemu prowadzone jest postępowanie karne w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa drogowego / wykroczenia drogowego,
  • przeciw ubezpieczonemu prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące zatrzymania prawa jazdy / dowodu rejestracyjnego.

Na pokrycie jakich wydatków można liczyć? Aviva pokryje koszty:

 • procesu (koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, koszty zastępstwa procesowego adwokaty lub radcy prawnego),
 • postępowania przed organami administracji państwowej / samorządowej,
 • procesu, które są należne stronie przeciwnej, o ile na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego zobowiązano ubezpieczonego / osobę upoważnioną do kierowania pojazdem do ich pokrycia.

Pamiętaj jednak, że Aviva musi najpierw zaakceptować koszty, o których pokrycie się ubiegasz.

Uwaga! Ubezpieczenie ochrony prawnej w Avivie działa jedynie w Polsce. Ubezpieczyciel nie pomoże Ci zatem, jeśli wdasz się w spór sądowy w trakcie zagranicznych wakacji.

Sprawdź także:

Warunki Assistance samochodowego w Avivie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej Aviva

Jeżeli dowiesz się o wszczęciu postępowania przeciw Tobie, niezwłocznie skontaktuj się z Avivą (nie później niż w ciągu 24 h) pod numerem +48 22 557 44 44.

Jeśli natomiast to Ty masz zamiar podjąć postępowanie, skontaktuj się z Avivą przed rozpoczęciem procesu.

W terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku o pokrycie kosztów ochrony prawnej Aviva zadecyduje, czy zgodzi się na tę prośbę. Jeśli ubezpieczyciel zgodzi się pokryć wydatki, otrzymasz pieniądze w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia do ubezpieczyciela dokumentów potwierdzających wysokość kosztów.

Pamiętaj, że bez akceptacji Avivy nie możesz:

 • zawrzeć ugody,
 • zrzec się roszczenia,
 • dokonać innych czynności faktycznych lub prawnych uniemożliwiających dochodzenie roszczenia.

Masz prawo natomiast swobodnie wybierać adwokata lub radcę prawnego (na Twoją prośbę Aviva może przedstawić listę proponowanych prawników, ale nie może inaczej wpływać na decyzję).

Zobacz też, jak zgłosić szkodę w Avivie i jak można najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej Aviva

Pamiętaj, że Aviva pokryje koszty ochrony prawnej tylko wtedy, kiedy analiza sprawy wykaże, że obrona interesów ubezpieczonego nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

Oprócz generalnych wyłączeń odpowiedzialności prawnej wymienionych przy okazji opisu ubezpieczenia AC Aviva nie zrefunduje dodatkowo kosztów:

 • zasądzonych odszkodowań, kar administracyjnych lub sądowych,
 • nieuzgodnionych z nią,
 • wynikających ze świadomego zatajenia lub podania przez ubezpieczonego nieprawidłowych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie obejmuje też:

 • spraw wynikających lub związanych z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością gospodarczą,
 • spraw dotyczących opłat za parkowanie pojazdu lub korzystanie z dróg, np. przejazd przez autostrady, tunele, mosty,
 • spraw dotyczących przepisów podatkowych lub celnych,
 • roszczeń i sporów prowadzonych między ubezpieczonym a Avivą.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej w Avivie

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie jest obecnie zbyt popularną polisą, jednak można podejrzewać, że wraz ze wzrostem świadomości wśród obywateli przysługujących im praw, będzie zwiększało się także zainteresowanie takim produktem. Pewną wadą tego ubezpieczenia w Avivie jest jego ograniczenie terytorialne jedynie do obszaru Polski.

Zobacz też:

Ubezpieczenia samochodu, turystyczne i mieszkaniowe Aviva

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC w MTU

Ubezpieczenie AC w MTU jest dostępne w dwóch wariantach. Maxicasco zapewni kompleksową ochronę, a minicasco zagwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Proama

Proama docenia bezszkodowych kierowców. Osoby, które mogą pochwalić się jazdą przez kilka lat bez żadnej kolizji, mogą otrzymać nawet 70% zniżki na ubezpieczeniu AC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie szyb w Aviva

Nie chcesz stracić zniżek na AC z powodu zniszczonej szyby? Dokup dodatkowo ubezpieczenie szyb, dzięki któremu naprawisz ten najbardziej narażony na zniszczenie element auta bez uszczerbku dla...

Czytaj więcej
Komentarze