Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w Aviva

Ubezpieczenie AC w Aviva

Data aktualizacji: 2021-09-22
Ubezpieczenie OC muszą posiadać wszystkie samochody zarejestrowane w Polsce. Jednak to jedynie dobrowolna polisa AC zapewni odszkodowanie, jeżeli uszkodzisz swój pojazd. Aviva udowodnia, że dobre autocasco wcale nie musi być drogie.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia AC Aviva
 2. Zakres terytorialny AC w Avivie
 3. Warunki AC w Avivie
 4. Szkoda całkowita w Avivie
 5. Warianty ubezpieczenia AC w Avivie
 6. Suma ubezpieczenia AC w Avivie
 7. Generalne wyłączenia odpowiedzialności dla ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie
 8. Wyłączenia odpowiedzialności w AC
 9. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w Avivie
 10. Kiedy warto kupić AC w Avivie?

Kalkulator ubezpieczenia AC Aviva

Ubezpieczenie AC dla samochodu Chcesz zapewnić ochronę swojemu autu, a jednocześnie szukasz sposobu na zaoszczędzenie na polisie? Skorzystaj z kalkulatora OC/AC, aby przekonać się, które towarzystwo ma dla Ciebie najkorzystniejszą propozycję. Aviva nie tylko umożliwia zakup polisy online, lecz także oferuje dodatkową zniżkę osobom kupującym przez Internet.

Zakres terytorialny AC w Avivie

Ubezpieczenie AC w Avivie zapewnia ochronę w całej Europie, oprócz Rosji. Zwróć jednak uwagę, że w przypadku kradzieży pojazdu autocasco nie obejmuje zakresem Białorusi, Ukrainy ani Mołdawii, czyli państw, gdzie statystycznie ryzyko utraty pojazdu jest największe.

Warunki AC w Avivie

Warunki polis AC są różne w każdym towarzystwie, dlatego wybierając polisę, przyjrzyj się nie tylko cenom ubezpieczeń, lecz także zakresowi ochrony oraz wyłączeniom odpowiedzialności.

W przypadku Avivy ubezpieczyć można samochód oraz:

 • zamontowane na stałe wyposażenie dodatkowe (na sumę ubezpieczenia maks. 2 000 zł.),
 • dwa foteliki dla dzieci (na sumę maks. 300 zł na każdy z fotelików).

Uwaga! Ubezpieczenie AC w Avivie można kupić jedynie dla aut, których wiek nie przekracza 15 lat.

W ramach AC ubezpieczyciel zapewnia także pomoc w razie zaginięcia lub kradzieży kluczy / sterowników do pojazdu. Aviva zapłaci wtedy za:

 • wyrobienie nowych kluczy lub sterowników,
 • wymianę lub przeprogramowanie sterownika centralnego zamka lub włącznika zapłonu.

Co ważne, jeśli odszkodowanie za taką szkodę nie przekroczy 500 zł, nie będzie miała ona wpływu na zniżkę za bezszkodową jazdę.

Aviva pomoże także w przypadku zniszczenia dokumentów związanych z pojazdem:

 • ubezpieczyciel zwróci koszty wyrobienia nowego prawa jazdy i / lub dowodu rejestracyjnego (do sumy 100 zł na każdy dokument)

Uwaga! Jeżeli pojazdem będą jeździć osoby poniżej 26 roku życia, należy o tym powiedzieć ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Jeśli się o tym nie wspomni, a taki kierowca spowoduje szkodę, Aviva potrąci z odszkodowania dodatkowy udział własny w wysokości 2 000 zł (za wyjątkiem sytuacji, kiedy szkoda nie powstała z winy kierującego).

Sprawdź, czy warto dokupić do AC NNW w Avivie

Należy także pamiętać, że w momencie wyliczania należnego odszkodowania koszt oryginalnych części zamiennych zostanie pomniejszony o zużycie eksploatacyjne:

Wiek pojazdu Zużycie eksploatacyjne
Rok produkcji 20%
1 rok 25%
2 lata 30%
3 lata 40%
4 lata 50%
5 lat i więcej 60%


Warto też zauważyć, że jeżeli samochód naprawia się w jednym ze współpracujących z Avivą warsztatów, może on udostępnić pojazd zastępczy na czas naprawy (nie dłużej jednak niż na 14 dni).

Na koniec przypomnijmy, że do ubezpieczenia AC w Avivie jest dodawana bezpłatnie polisa assistance w wariancie podstawowym.

Sprawdź także:

Jakie darmowe dodatki do OC proponuje Aviva?

Szkoda całkowita w Avivie

Aviva, podobnie jak wielu innych ubezpieczycieli, ustala szkodę całkowitą w AC, jeżeli przewidywane koszty naprawy są równe lub wyższe 70% aktualnej wartości rynkowej pojazdu.

Warianty ubezpieczenia AC w Avivie

Oferta Avivy jest elastyczna: jeżeli zapłacisz jedynie podstawową składkę, otrzymasz dość standardową polisę AC. Jeżeli jesteś natomiast zainteresowany nieco większą ochroną, musisz zapłacić dodatkową składkę. Aviva umożliwia:

 • wybranie wariantu kosztorysowego dla pojazdów powyżej 5 lat,
 • zlikwidowanie udziału własnego,
 • zwiększenie sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego do 4 000 zł,
 • użycie części oryginalnych przy naprawie aut mających więcej niż 5 lat.

Suma ubezpieczenia AC w Avivie

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać aktualnej wartości rynkowej samochodu. Co ważne, nie ulega ona pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności dla ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie

Wyłączenia odpowiedzialności to tak naprawdę najważniejszy punkt warunków ubezpieczenia. Dopiero po ich przeanalizowaniu będziesz wiedzieć, jaką faktycznie ochronę otrzymujesz.

Poniżej podajemy wyłączenia odpowiedzialności obowiązujące w przypadku każdego ubezpieczenia dobrowolnego dla samochodu w Avivie. Takie polisy nie obejmują szkód:

 • powstałych w wyniku działań wojennych, strajków, akcji protestacyjnych, aktów terroryzmu,
 • powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania lub skażenia radioaktywnego,
 • powstałych w pojazdach przeznaczonych lub używanych do nauki jazdy, jako taksówki lub do zarobkowego przewozu osób lub towarów,
 • powstałych w czasie, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na wystąpienie szkody,
 • spowodowanych umyślnie przez ubezpieczającego / ubezpieczonego lub osoby, z którymi ubezpieczający / ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego / ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • powstałych w wyniku udziału pojazdu w wyścigach, rajdach czy innych zawodach lub konkursach lub treningach do nich,
 • powstałych w czasie używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa, przez osobę upoważnioną do korzystania z pojazdu,
 • powstałych po przekazaniu pojazdu do sprzedaży komisowej lub osobom trzecim w celu sprzedaży.

Aviva nie odpowiada również za szkody, jeżeli kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia lub oddalił się z tego miejsca bez uzasadnionej przyczyny.

Jeżeli w chwili wypadku pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych potwierdzonych wpisem w dowodzie rejestracyjnym, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Aviva może odpowiednio zmniejszyć lub nie wypłacić odszkodowania.

Jeśli natomiast w chwili wypadku lub po przybyciu na miejsce wypadku policji kierujący pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych Aviva może zmniejszyć odszkodowanie (o ile stan kierującego miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody).

Wyłączenia odpowiedzialności w AC

Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia AC Aviva nie wypłaci odszkodowania, jeżeli:

 • uszkodzenia mają charakter eksploatacyjny lub powstały w wyniku używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • uszkodzeniu uległo wyłącznie ogumienie pojazdu, chyba że do uszkodzenia doszło w wyniku aktów wandalizmu,
 • kradzież pojazdu / wyposażenia była wynikiem niezabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji (to wyłączenie nie obowiązuje, jeśli do szkody doszło w efekcie rozboju),
 • szkoda polegająca na kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia powstała w następstwie:
  • pozostawienia bez nadzoru w pojeździe lub miejscu, do którego dostęp mają osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu klucza, karty, sterownika lub innego urządzenia służącego do jego otwarcia lub uruchomienia pojazdu, chyba że zostały one utracone w wyniku rozboju,
  • wejścia sprawcy w posiadanie klucza, karty, sterownika lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą ubezpieczającego lub ubezpieczonego,
 • szkoda powstała w następstwie ruchu pojazdu z otwartymi drzwiami lub otwartą pokrywą bagażnika lub silnika lub jeśli do uszkodzeń doszło na skutek otwarcia drzwi, pokrywy silnika lub bagażnika w czasie ruchu pojazdu, chyba że do tego otwarcia doszło w wyniku kolizji,
 • szkoda powstała w następstwie przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 kk,
 • szkoda powstała w pojeździe w następstwie działania zwierząt, które przedostały się lub zostały wpuszczone do wnętrza pojazdu,
 • szkoda powstała w następstwie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa.

Aviva nie wypłaci też odszkodowania za szkodę w wyposażeniu dodatkowym, które nie było zamontowane w pojeździe na stałe.

Sprawdź, jak ubezpieczenie szyb chroni Twoje zniżki na AC w Avivie

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w Avivie

Avivę należy poinformować o każdej szkodzie w ciągu 3 dni roboczych od zdarzenia. Dodatkowo kradzież pojazdu należy zgłosić niezwłocznie na policję.

Uwaga! Pamiętaj, by nie naprawiać nic w samochodzie, zanim przedstawiciel Avivy nie przybędzie na oględziny.

Zobacz też, jak zgłosić szkodę w Avivie i jak można najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Kiedy warto kupić AC w Avivie?

Jeżeli szukasz standardowego ubezpieczenia AC w atrakcyjnej cenie, Aviva będzie dla Ciebie raczej dobrym wyborem. Pamiętaj jednak, by przed zakupem przyjrzeć się dokładnie wszystkim ograniczeniom ochrony, by wiedzieć dokładnie, za co płacisz ubezpieczycielowi.

Dowiedz się więcej:

Inne ubezpieczenia dla samochodu Avivy

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC InterRisk

Ubezpieczenie AC chroni Twoje auto, dlatego warto poświęcić chwilę na ocenę warunków oferowanych przez ubezpieczycieli. Sprawdzamy, co zapewnia autocasco proponowane przez InterRisk.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC Compensa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą natomiast skorzystać z oferty AC Mini.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie AC Benefia

Pakiety OC i AC w Benefii są jednymi z tańszych dostępnych na polskim rynku. Podstawowy zakres autocasco można rozszerzyć o liczne umowy dodatkowe, dzięki czemu ubezpieczenie zapewni odpowiednią...

Czytaj więcej
Komentarze