Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w AXA

Ubezpieczenie NNW w AXA

Data publikacji: 2017-11-16
Polisa AC ochroni w razie wypadku Twoje auto, ale to ubezpieczenie NNW zapewni wypłatę pieniędzy, jeżeli w zdarzeniu doznasz uszczerbku na zdrowiu. W AXA możesz zdecydować, czy ochrona ma objąć tylko kierowcę czy także pasażerów.

Kalkulator ubezpieczenie NNW w AXA

AXA umożliwia wyliczenie kosztu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na swojej stronie internetowej. Propozycję tego towarzystwa możesz porównać z ofertami innych firm, korzystając z kalkulatora ubezpieczeń.

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w AXA

Pobyt w szpitalu po wypadku Polisa NNW proponowana przez AXA działa na terenie Europy i zapewnia odszkodowanie, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do:

  • odniesienia urazów ciała przez ubezpieczonego w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci ubezpieczonego.

Wysokość świadczenia zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu określonego na podstawie tabeli, którą AXA musi Ci przedstawić w momencie zawierania umowy.

Pamiętaj, że NNW w AXA zawiera się jednocześnie z ubezpieczeniem OC.

Suma ubezpieczenia NNW w AXA

Sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, którą wypłaci AXA z tytułu danej polisy, ustala się w momencie podpisywania umowy. Wybierz odpowiednio wysoką sumę, bo tylko wtedy ubezpieczenie NNW ma sens (powinna ona wynieść co najmniej 50 000 zł). Inaczej za kilkuprocentowy uszczerbek na zdrowiu (a takie są najbardziej prawdopodobne) otrzymasz jedynie kilkaset złotych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w AXA

AXA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie powstało w wyniku:

  • zdarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, aktów terroryzmu lub sabotażu, powstałe w czasie użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska, policji i innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg itp.,
  • promieniowania radioaktywnego,
  • udziału pojazdu w zawodach, wyścigach, jazdach terenowych, rajdach lub ich próbach,
  • kierowania pojazdem przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo, lub na stałe wymagane dokumenty,
  • udziału Ubezpieczonego w zakładach, przestępstwach, bójkach (z wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie),
  • prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych (chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego).

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w AXA

O wypadku powinieneś poinformować AXA w ciągu 7 dni. Przedstaw wtedy dokładne okoliczności zdarzenia. W późniejszym czasie przekaż natomiast ubezpieczycielowi dokumenty medyczne.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w AXA oraz możliwych sposobach kontaktu z AXA

KIedy warto kupić ubezpieczenie NNW w AXA?

Ubezpieczenie NNW jest tanim i użytecznym dodatkiem do polisy OC. Tak jak jednak wspominaliśmy wyżej, taka polisa ma sens jedynie wtedy, jeżeli ustali się wysoką sumę ubezpieczenia. Taka zasada obowiązuje także w przypadku NNW proponowanego przez AXA.

Zobacz także:

Pełna oferta ubezpieczeń AXA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW InterRisk

Nawet najlepsze drogi i systemy bezpieczeństwa w samochodzie nie zabezpieczą Cię przed wszystkimi zdarzeniami drogowymi. Ubezpieczenie NNW pomoże Ci jednak, jeśli w stłuczce ktoś zostanie ranny...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie NNW w Benefii

Zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na wymarzone wakacje niż na leczenie po wypadku. Mając ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymasz od ubezpieczyciela świadczenie za uszczerbek...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie NNW w Aviva

Ubezpieczenie NNW jest przydatnym dodatkiem do polisy OC oraz AC. W Avivie można dodatkowo rozszerzyć zakres tej polisy, tak aby obejmowała także wypadki niezwiązane z jazdą samochodem.

Czytaj więcej
Komentarze