Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Zgłoszenie szkody w AXA

Data publikacji: 2017-11-20

Kiedy przydarzy Ci się jakaś szkoda, warto skorzystać z wykupionego wcześniej ubezpieczenia. Pierwszym krokiem do otrzymania odszkodowania jest szybkie zgłoszenie szkody. Jak zrobić to skutecznie w AXA?

Cały proces likwidacji szkody jest niestety często dość długi i skomplikowany. Aby nie stracić szansy na wysokie odszkodowanie, trzeba trzymać rękę na pulsie i sprawdzać kolejne działania ubezpieczyciela. Jednak z poniższym przewodnikiem zgłoszenie i likwidacja szkody w AXA nie powinny Ci przysporzyć większych problemów.

Jak wygląda proces likwidacji szkody w AXA?

Zgłoszenie szkody na samochodzie Dokładny przebieg procesu likwidacji szkody w AXA zależy od tego, z jakiego ubezpieczenia zgłaszasz zdarzenie. Podstawowe działania są jednak zawsze takie same:

1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia – zrób to co możliwe, by zapobiec powiększeniu się szkody.

2. Zgłoś szkodę – w przypadku niektórych ubezpieczeń masz ściśle określony, dość krótki czas na zgłoszenie zdarzenia. W przypadku innych AXA jest bardziej elastyczna. Zawsze jednak lepszym wyjściem jest tak szybkie poinformowanie ubezpieczyciela, jak to tylko możliwe. Dopóki sprawa jest świeża, łatwiej będzie zebrać Ci dokumenty i rachunki pokazujące poniesiony przez Ciebie koszty.

3. Przekaż potrzebne dokumenty – współpracuj z ubezpieczycielem i od razu dostarczaj do AXA wszelkie potrzebne dokumenty.

4. Umów się na oględziny – w przypadku szkód na mieniu przedstawiciel AXA skontaktuje się najprawdopodobniej z Tobą, aby umówić się na oględziny zniszczonych rzeczy. Przed jego wizytą staraj się niczego nie naprawiać, aby ubezpieczyciel nie miał wątpliwości co do rozmiarów szkody.

5. Przejrzyj propozycję wyceny – kiedy otrzymasz już propozycję wyceny, przyglądnij się jej uważnie i sprawdź, czy ubezpieczyciel uwzględnił wszystkie koszty. Jeżeli masz jakieś uwagi do przedstawionego kosztorysu, bez wahania pisz w tej sprawie do AXA.

Jak zgłosić szkodę w AXA?

AXA udostępnia następujące sposoby skontaktowania się z nią w celu zgłoszenia szkody:

- mail:

Ogólny:

Dla szkód z ubezpieczenia turystycznego:

- telefon:

Telefon ogólny: 22 599 95 22

Dział Rejestracji i Likwidacji Szkód pracuje od pn. do pt. od 8:00 do 18:00
Dział Assistance jest natomiast dostępny 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta dla ubezpieczenia turystycznego: 801 200 200
Czynne w dni powszednie od 8:00 do 19:00

Centrum Alarmowe 24 h dla ubezpieczenia turystycznego: +48 22 575 90 80

- listownie:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

- formularz internetowy (jedynie dla ubezpieczeń na życie):

Formularz zgłoszenia szkody w AXA

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej w AXA

O wypadku lub kolizji drogowej należy poinformować AXA w ciągu 7 dni. Natomiast na powiadomienie o kradzieży samochodu masz już tylko 2 dni.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu musi zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela (użytkownika pojazdu),
 • imię i nazwisko kierowcy,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • czas, miejsce oraz okoliczności zdarzenia,
 • numer polisy.

Sprawdź też:

Jakie są warunki ubezpieczenia AC w AXA?

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania

W razie szkody należy przede wszystkim zabezpieczyć nieruchomość przed powiększeniem się zniszczeń i wezwać odpowiednie służby (np. policję jeśli dojdzie do kradzieży z włamaniem). AXA powinna natomiast otrzymać powiadomienie o szkodzie w ciągu 3 dni.

Wiele osób, które mierzą się z problemem zniszczonego domu lub mieszkania, zastanawia się, czy mogą zacząć porządkowanie zniszczonego miejsca jeszcze przed wizytą przedstawiciela ubezpieczyciela. Mimo że jest to uciążliwe, to tak naprawdę w miarę możliwości nie powinno się nic zmieniać do czasu oględzin (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jakieś działanie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa).

Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli przedstawiciel AXA nie dotarł na miejsce zdarzenia w terminie 7 dni roboczych od poinformowania towarzystwa o szkodzie lub w innym terminie uzgodnionym z ubezpieczonym.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego

Jeżeli za granicą konieczne jest skorzystanie z ubezpieczenia kosztów leczenia, powinno się natychmiast zgłosić to zdarzenie do AXA. Bez zgody ubezpieczyciela nie podejmuj żadnych działań (oprócz tych które są wymagane ze względu na ochronę życia lub zdrowia poszkodowanego).

W przypadku innych zdarzeń należy od razu poinformować odpowiednie służby i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia. Na powiadomienie AXA masz natomiast zazwyczaj 7 dni od momentu powrotu do Polski.

Wypłata odszkodowania

AXA ma 30 dni na wypłacenie świadczenia od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeśli wyjaśnienie okoliczności w tym terminie nie było możliwe, powinieneś dostać pieniądze w ciągu 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności ustalenie wysokości odszkodowania było możliwe.

Jeżeli AXA odmówi wypłaty pieniędzy lub otrzymane odszkodowanie jest w Twojej ocenie zbyt niskie, możesz:

 • odwołać się (złożyć reklamację),
 • złożyć roszczenie do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania,
 • poprosić Rzecznika Finansowego o interwencję (żeby jednak móc skorzystać z tej opcji, Twoja reklamacja musi zostać najpierw odrzucona przez ubezpieczyciela).

Zobacz też:

Na co polscy kierowcy skarżą się u Rzecznika Finansowego?

Złożenie reklamacji w AXA

Reklamację do AXA możesz dostarczyć:

- mailem:

Jeżeli reklamacja dotyczy czegoś innego niż likwidacja szkody:

- osobiście u agenta

- listownie:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa

- telefonicznie:

22 599 95 22

Co powinna zawierać reklamacja?

Aby mieć szansę na zwiększenie odszkodowania, reklamacja powinna zawierać:

 • dane wnoszącego reklamację,
 • wskazanie umowy ubezpieczenia lub numeru szkody, której dotyczy reklamacja,
 • wypisane zastrzeżenia co do usług świadczonych przez AXA,
 • argumenty uzasadniające Twoją tezę o zaniżonym odszkodowaniu.

AXA powinna wysłać odpowiedź na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach ubezpieczyciel może przesłać odpowiedź w ciągu 60 dni (w takiej sytuacji ma jednak obowiązek poinformowania o przyczynie opóźnienia).

Pamiętaj, że ubezpieczyciele nadal dość często zaniżają pierwsze odszkodowanie, więc nie wahaj się korzystać z prawa do reklamacji.

Sprawdź także:

Jakie ubezpieczenia oferuje AXA?

Tagi:

Komentarze