Strona główna  |  Wiadomości  |  Gdzie i jak należy zgłosić sprzedaż samochodu?

Gdzie i jak należy zgłosić sprzedaż samochodu?

Data publikacji: 2021-11-15
Znalazłeś osobę chętną na zakup Twojego pojazdu? To świetnie! Pamiętaj jednak, że na podpisaniu umowy sprawa się nie kończy. Jako byłego właściciela samochodu, czeka Cię jeszcze załatwienie kilku innych formalności.

Najważniejszym obowiązkiem byłego właściciela pojazdu jest zgłoszenie jego sprzedaży. W tym artykule wyjaśnimy Ci, jak tego dokonać, podpowiemy, jakie dokumenty przygotować i wytłumaczymy, dlaczego nie warto zwlekać z wizytą w urzędzie. Wykorzystaj poniższe porady, a cały proces przebiegnie bez problemu.

Spis treści:

 1. Dlaczego zgłaszanie zbycia pojazdu jest konieczne?
 2. Co jest potrzebne do zgłoszenia zbycia pojazdu?
 3. Gdzie należy zgłosić sprzedaż pojazdu?
 4. Zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie
 5. Zgłoszenie sprzedaży samochodu przez internet
 6. Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi

Pod pojęciem zbycia pojazdu rozumiemy nie tylko jego sprzedaż, ale też sytuacje, w których samochód jest darowany komuś innemu. Niezależnie od okoliczności, każdą zmianę właściciela trzeba zgłosić w odpowiednich instytucjach.

Dlaczego zgłaszanie zbycia pojazdu jest konieczne?

Paragraf znak

Obowiązek zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu nałożony jest przez ustawę Prawo o ruchu drogowym, a konkretniej przez artykuł 78 ustęp 2 tego aktu prawnego. Zawiadomienie należy przekazać do właściwego wydziału komunikacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty sprzedaży lub darowizny. A co w przypadku niezgłoszenia tego faktu? Zgodnie z tą samą ustawą, osobom, które nie dopilnowały wymaganego terminu, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 złotych. Co ważne, przepis ten dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Ważne! Od 1 lipca 2021 r. termin na dokonanie zgłoszenia tymczasowo wydłużono z 30 do 60 dni kalendarzowych. Będzie on obowiązywał do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z pandemią Covid-19.

W praktyce zaś dzięki zawiadomieniu o sprzedaży samochodu zdejmujesz z siebie szereg innych obowiązków, które są nałożone na właścicieli pojazdów w naszym kraju. Jednym z nich jest płacenie składki ubezpieczeniowej. Jeśli auto nie jest zarejestrowane na Twoje nazwisko, nie musisz się też martwić, że zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne wykroczenia popełnione przez nowego właściciela pojazdu. Dopóki nie zawiadomisz o zmianie odpowiednich organów, to mimo podpisanej umowy kupna-sprzedaży Twoje nazwisko wciąż będzie figurowało w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nie możesz więc wykluczyć kontaktu ze strony funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej w sprawie, z którą nie masz żadnego związku.

Co jest potrzebne do zgłoszenia zbycia pojazdu?

Zanim udasz się do urzędu, musisz skompletować konieczną dokumentację. Co powinno się w niej znaleźć?

 • Pierwszym z wymaganych dokumentów jest oczywiście Twój dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), a w przypadku cudzoziemca – karta pobytu.
 • Niezbędny będzie też dokument potwierdzający zbycie pojazdu. W zależności od sytuacji będzie to umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny lub faktura VAT. Do urzędu przynieś jej kopię, skan lub zdjęcie. Na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą również wersję oryginalną.
 • Musisz też wypełnić formularz zawiadamiający o zbyciu pojazdu. To właśnie on traktowany jest jako oświadczenie o tym, że nie jesteś już dłużej właścicielem samochodu. Możesz posłużyć się wzorami dostępnymi w internecie lub poprosić o pusty kwestionariusz w urzędzie.
 • Jeżeli zbycie pojazdu zgłasza pełnomocnik właściciela lub jeden współwłaściciel, to konieczny będzie dokument potwierdzający pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (17,00 zł).

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu powinno zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i PESEL właściciela samochodu (a także współwłaściciela, jeśli taki występuje)
 • nazwę, REGON i adres siedziby, jeśli dotychczasowym właścicielem było przedsiębiorstwo
 • imię, nazwisko i adres nabywcy
 • markę, model i dotychczasowy numer rejestracyjny samochodu
 • numer VIN samochodu
 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu
 • datę transakcji
 • nazwę urzędu, w którym składamy dokument
 • oświadczenie zbywcy o przekazaniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych
 • załącznik w postaci kopii dokumentu sprzedaży.

Gdzie należy zgłosić sprzedaż pojazdu?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu możemy zgłosić na kilka sposobów. Najpopularniejszym wciąż jest osobiste udanie się do urzędu – tym przypadku będzie to właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania wydział komunikacji. Jeśli nie możesz pojawić się na miejscu osobiście, innym wyjściem jest wysłanie zawiadomienia drogą internetową. Więcej szczegółów na temat obu procedur znajdziesz w dalszej części artykułu.

O zbyciu pojazdu trzeba też poinformować ubezpieczyciela. Jest to wymogiem prawnym, podobnie jak płacenie składki OC. Udaj się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, by nie narażać się na niepotrzebne wydatki.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie

Dokumenty, o których pisaliśmy wyżej, należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. W zależności od Twojego miejsca zamieszkania, powinieneś więc udać się do:

 • starostwa powiatowego
 • urzędu miasta na prawach powiatu
 • urzędu dzielnicy (w przypadku Miasta Stołecznego Warszawa).

Uwaga! Jeśli auto było zarejestrowane na więcej niż jedną osobę, to w wydziale komunikacji muszą stawić się wszyscy współwłaściciele pojazdu. Jeśli nie jest to możliwe, należy przygotować pisemne pełnomocnictwo. Trzeba zawrzeć w nim dane osoby upoważniającej i upoważnianej (wraz z numerem dowodu i PESEL), informacje o sprawie, jakiej dotyczy pełnomocnictwo, informacje na temat samochodu oraz datę i miejsce sporządzenia pisma. Do pełnomocnictwa trzeba dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (17,00 zł) w kasie lub na konto podane przez urząd. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo, które zostało udzielone mężowi, żonie, dziecku, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Sprawa realizowana jest na miejscu i zwykle nie ma potrzeby, byś udawał się do urzędu kilkukrotnie – o ile urzędnik nie stwierdzi niezgodności danych lub braku niezbędnych dokumentów. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie adnotacja umieszczona na przedstawionym przez Ciebie dokumencie zbycia pojazdu. To wszystko - nie otrzymasz żadnego innego potwierdzenia pisemnego, które trzeba będzie przechowywać na wszelki wypadek.

Pamiętaj, że jeśli nie masz możliwości stawienia się osobiście w wydziale komunikacji, dokumentację możesz wysłać do właściwego urzędu pocztą. Jeszcze innym rozwiązaniem jest wypełnienie formularza online.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu przez internet

W ostatnich latach, wielu z nas decyduje się na załatwianie spraw urzędowych drogą internetową. To przede wszystkim duża oszczędność czasu i ogromne udogodnienie dla osób, które nie mogą pojawić się w danej instytucji osobiście. Jeśli chcesz zgłosić sprzedaż samochodu bez wychodzenia z domu, potrzebny będzie Ci profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Pomogą one potwierdzić Twoją tożsamość. Jak je założyć? Najprostszym sposobem jest wykorzystanie w tym celu Twojego konta w banku. Listę banków, które umożliwiają założenie profilu zaufanego, znajdziesz na www.gov.pl.

Masz już profil zaufany? Następnym krokiem będzie przygotowanie skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu. Jeśli o sprzedaży samochodu chcesz zawiadomić drogą online, nie musisz wcześniej wypełniać formularza. Miej jednak pod ręką informacje na temat pojazdu oraz dane osoby kupującej.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu przez internet? Instrukcja krok po kroku

1) Wejdź na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

2) Znajdź zakładkę „kierowcy i pojazdy”

3) Wybierz opcję „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”

4) Po odpowiedzi na dwa pytania, kliknij przycisk „Wyślij zgłoszenie” i zaloguj się przy pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu.

W formularzu, który wyświetli się w następnej kolejności, powinieneś zweryfikować swoje dane, dane pojazdu, a także podać dane nabywcy. Będziesz musiał też zaadresować formularz – adresatem powinien być urząd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Podpisz formularz profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym i kliknij przycisk „Wyślij”. Wcześniej sprawdź, czy załączyłeś skan z dokumentem potwierdzającym sprzedaż lub darowiznę.

Potwierdzeniem przyjęcia formularza będzie Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które powinno pojawić się na Twojej skrzynce ePUAP w niedługim czasie od wysyłki. To jedyny dokument, jaki otrzymasz z urzędu w tej sprawie. Jeżeli jesteś współwłaścicielem pojazdu, to musisz przed wysłaniem formularza potwierdzić, że działasz za zgodą innych właścicieli pojazdu.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi

O zbyciu pojazdu powinieneś też poinformować swojego ubezpieczyciela. Termin wynosi tu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Możesz zrobić to osobiście, mailowo, poprzez formularz online lub przez multiagencję ubezpieczeniową. Dostępne formy zgłoszenia różnią się pomiędzy towarzystwami, ale niemal wszystkie największe firmy ubezpieczeniowe w Polsce umożliwiają załatwienie tej sprawy bez wychodzenia z domu.

Niezależnie od formy, w oświadczeniu powinny znaleźć się:

 • dane personalne i adresowe zbywającego oraz nabywcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL - osoby fizyczne/nazwa, siedziba i numer REGON - firmy)
 • dane samochodu
 • data sprzedaży
 • numer polisy.

Ubezpieczyciela, tak samo jak urząd, warto niezwłocznie zawiadomić o sprzedaży auta dla własnego spokoju. Pamiętaj, że osoba kupująca samochód przejmuje od Ciebie nie tylko numer rejestracyjny pojazdu, ale też przypisaną do auta polisę OC. Jednakże, dopóki nie poinformujesz ubezpieczyciela o zbyciu auta, to z jego perspektywy wciąż jesteś właścicielem pojazdu. Może to za sobą pociągnąć wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Ubezpieczyciel może domagać się od Ciebie zapłaty kolejnej raty składki OC, a w przypadku stłuczek lub wypadków możesz być zmuszony do udowodnienia, że to nie Ty byłeś ich sprawcą. Jeśli poinformujesz ubezpieczyciela o zbyciu samochodu, umowa OC nie przedłuży się automatycznie po zakończeniu terminu jej ważności. O tym ostatnim fakcie powinien też pamiętać kupujący.

W przypadku zmiany właściciela samochodu, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji wysokości składki. Jeśli ta będzie niekorzystna dla nowego właściciela auta, ma on pełne prawo do zrezygnowania z umowy i znalezienia innego towarzystwa ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji, otrzymasz zwrot niewykorzystanej składki OC.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest więc niezbędne przede wszystkim do szybkiej i prawidłowej identyfikacji właściciela pojazdu. Jeśli auto już nie należy do Ciebie, poinformuj o tym odpowiednie organy.

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-12-31

Kary za brak OC w 2023 r. - teraz są już oficjalne

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny potwierdził kary za brak OC w 2023 r. Dla kierowców bez obowiązkowego ubezpieczenia będzie naprawdę drogo.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-08-08

Kara za brak OC w 2023 r. sięgnie 7000 zł?

W 2023 r. minimalna płaca ma się zmienić dwukrotnie. Wyjaśniamy, jak w takiej sytuacji będą wyglądały nowe stawki karne za brak OC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-07-11

Najtańsze ubezpieczenie OC przez Internet - jak je kupić pierwszy raz?

Najtańsze OC przez Internet kupimy znacznie szybciej niż u stacjonarnego agenta ubezpieczeniowego. Tłumaczymy, jak wybrać swoje pierwsze OC kupowane online.

Czytaj więcej
Komentarze