Strona główna  |  Wiadomości  |  Darowizna samochodu - prawa i obowiązki formalne

Darowizna samochodu - prawa i obowiązki formalne

Data aktualizacji: 2020-10-01
Darowizna jest przeniesieniem własności samochodu, podobnie jak sprzedaż, jednak pociąga za sobą inne obowiązki formalne. Darowizna samochodu jest często stosowana podczas przekazania własności najbliższym, gdyż zwalnia ich od płacenia podatku. Jest to jednak bardziej skomplikowana procedura niż tylko uściśnięcie dłoni chrześniakowi z ceremonialnym wręczeniem kluczyków do auta. Co trzeba wiedzieć o darowiźnie samochodu?

Kwestię spadków i darowizn reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 888 § 1 darczyńca przez umowę darowizny zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W celu przekazania darowizny darczyńca powinien złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego. W sytuacji, gdy umowa darowizny samochodu została zawarta w formie pisemnej z pominięciem notariusza, to również staje się ważna, jeżeli darczyńca wydał samochód obdarowanemu.

Darowizna samochodu

Spis treści:

 1. Jak powinna wyglądać umowa darowizny?
 2. Podatek od darowizny - kiedy nie trzeba go płacić?
 3. Co oznaczają poszczególne grupy podatkowe?

Jak powinna wyglądać umowa darowizny?

Umowa darowizny jest często wykorzystywana między innymi przez osoby, które decydują się na współwłasność samochodu. Aby jednak była ona ważna, umowa musi zawierać pewne elementy.

Czego nie może zabraknąć w umowie darowizny?

 1. Określenie terminu i miejsca zawarcia umowy darowizny.
 2. Oznaczenie stron umowy (Darczyńcy i Obdarowanego) z podaniem szczegółowych danych identyfikacyjnych.
 3. Oświadczenie Darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności przedmiotu darowizny, czyli w naszym przypadku, samochodu.
 4. Określenie danych identyfikacyjnych przedmiotu darowizny: marka i model samochodu, rok produkcji, numer rejestracyjny itd.
 5. Oświadczenie Darczyńcy o braku obciążeń przedmiotu darowizny zobowiązaniami na rzecz osób trzecich oraz o tym, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłby wymieniony pojazd, a także o tym, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
 6. Oświadczenie Darczyńcy o darowaniu Obdarowanemu wymienionego auta.
 7. Oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu darowizny.
 8. Określenie terminu wydania przedmiotu darowizny.
 9. Oświadczenie Darczyńcy o stopniu pokrewieństwa z Obdarowanym i o liczbie dokonanych na jego rzecz darowizn (ma to duże znaczenia przy uiszczaniu podatku od darowizn).
 10. Zobowiązanie Obdarowanego do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z umową darowizny.
 11. Podpisy stron umowy: Darczyńcy i Obdarowanego.

Dużo zachodu? Jeżeli sporządzimy umowę darowizny u notariusza, mamy pewność, że będzie wykonana dobrze i niczego w niej nie zabraknie.

Podatek od darowizny - kiedy nie trzeba go płacić?

Przejdźmy do punktu, który interesuje wielu najbardziej, a więc podatku od darowizny. Podatek to najmniej przyjemny aspekt przy darowiźnie samochodu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4 niniejszej ustawy zwalnia od podatku nabycie własności przez małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (rodzice), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. od dnia zawarcia umowy lub od dnia otrzymania samochodu. W sytuacji niezgłoszenia faktu otrzymania darowizny do urzędu skarbowego - nabycie własności rzeczy podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej.

Sprawdź również, o czym należy pamiętać, kiedy decydujesz się na sprzedaż samochodu.

Obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego nie obejmuje następujących przypadków:

 1. Po pierwsze, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy ostatnio nabytych nie przekracza kwoty 9.637 zł (dla I grupy podatkowej).
 2. Po drugie, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Obowiązek podatkowy pojawia się w sytuacji złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a gdy zawarcie umowy przebiega bez udziału notariusza, w momencie spełnienia przyrzeczenia, a więc przekazania pojazdu. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 1. 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Co oznaczają poszczególne grupy podatkowe?

W przypadku darowizny kluczowe znaczenie ma to, do której grupy podatkowej należy nabywca rzeczy:

I grupa podatkowa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie
II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
III grupa podatkowa: inni nabywcy.

Poznaj sposoby na taniec OC dla młodych

Stawki podatku od darowizny są następujące:

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10.278 3 %
10.278 20.556 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10.278 7 %
10.278 20.556 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10.278 12 %
10.278 20.556 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

Także w sytuacji gdy chrześniak naszego Kowalskiego jest jego bratankiem, a więc przynależy do II grupy podatkowej, od samochodu o wartości równej 11 000 zł przyjdzie mu zapłacić podatek spadkowy o wysokości 719 zł 50 gr plus 9% od nadwyżki 10. 278 zł (w przypadku auta Kowalskiego ok. 65zł), co daje w sumie kwotę ok. 780 zł podatku.

Należy też pamiętać, że z chwilą gdy zmienia się właściciel pojazdu, ubezpieczyciel u którego wykupiona jest polisa OC dla danego auta, może dokonać rekalkulacji składki OC. Jeżeli chcemy zmienić ubezpieczenie OC na tańsze, najprościej i najszybciej będzie skorzystać z naszego kalkulatora OC.

Chcesz podarować jedynie część samochodu, aby auto miało dwóch lub więcej współwłaścicieli? Pooglądaj poniższy film, w którym eksperci Ubea.pl odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące współwłasności pojazdu:

Stan prawny dotyczący darowizn i spadków na: luty 2012 r.

Najczęściej zadawane pytania
Jak powinna wyglądać umowa darowizny?

Umowa darowizny jest często wykorzystywana między innymi przez osoby, które decydują się na współwłasność samochodu. Aby jednak była ona ważna, umowa musi zawierać pewne elementy. W artykule wymieniamy wszystkie elementy, które musi zawierać umowa darowizny.

Podatek od darowizny - kiedy nie trzeba go płacić?

Podatek to najmniej przyjemny aspekt przy darowiźnie samochodu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4 niniejszej ustawy zwalnia od podatku nabycie własności przez małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (rodzice), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. od dnia zawarcia umowy lub od dnia otrzymania samochodu. W sytuacji niezgłoszenia faktu otrzymania darowizny do urzędu skarbowego - nabycie własności rzeczy podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej.
Sprawdź również, o czym należy pamiętać, kiedy decydujesz się na sprzedaż samochodu.

Co oznaczają poszczególne grupy podatkowe?

W przypadku darowizny kluczowe znaczenie ma to, do której grupy podatkowej należy nabywca rzeczy:

 • I grupa podatkowa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie
 • II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
 • III grupa podatkowa: inni nabywcy.
Poznaj sposoby na taniec OC dla młodych.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-08-30

Przejęcie OC

Po zmianie właściciela auta OC przechodzi automatycznie na nabywcę. Mimo to przejęcie OC rodzi wiele pytań. Eksperci Ubea.pl przygotowali więc poradnik, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-13

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - co to jest, jak zgłosić?

Sprzedałeś auto? Zanim odetchniesz z ulgą, że już wszystkie formalności za Tobą, zgłoś sprzedaż samochodu do Wydziału Komunikacji oraz ubezpieczyciela. Podpowiadamy, jak szybko i skutecznie złożyć...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-07-29

Ile wynosi podatek od kupna samochodu?

Zakup auta oznacza nie tylko konieczność zapłacenia sprzedawcy ustalonej ceny. Taka transakcja skutkuje również obowiązkami podatkowymi, które postanowiliśmy opisać.

Czytaj więcej
Komentarze
karolin
2018-12-27 15:31
IP: 5.170.x.x
czy jesli brat da w darowzinie bratu auto to jego znizki oc przechodza na brata i bedzie mizna je oredstawic w nowej ubezpieczalni?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-01-02 09:13
IP: 81.190.x.x
Nie, darowizna auta nie powoduje przejścia zniżek OC na nowego właściciela. Zniżki OC są powiązane z osobą a nie z autem.
odpowiedz
wisz
2018-08-09 17:24
IP: 194.181.x.x
Witam. Problem jest następujący. Ojciec ma auto. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisany tylko on jako właściciel. Ojciec jest w związku małżeńskim z matką i obowiązuje małżeńska wspólnota majątkowa (samochód kupiony przez ojca w czasie trwania związku i wspólnoty majątkowej). Małżonkowie mają wspólnego syna. Ojciec przekazuje auto synowi ( jako darowiznę. Pytania: 1. czy w umowie darowizny, jako darczyńcy występują obydwoje małżonkowie czy tylko ojciec (jako ten wpisany do dowodu rejestracyjnego auta)? 2. jeśli wpisać do umowy darowizny tylko ojca jako darczyńcę to czy wskazywać na prawa osób trzecich czyli matki do tego auta (z tytułu wspólnoty majątkowej)? 3. jak wówczas uwzględniać w tej umowie zgodę matki na tę darowiznę na rzecz syna? Pozdrawiam,
odpowiedz
Adela Pasek
2018-01-25 17:45
IP: 83.6.x.x
Mąż podarował córce pieniądze na umowę darowizny a ja matka samochód też na darowiznę. Czy w umowie z matką to będzie pierwsza darowizna?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-01-26 10:07
IP: 81.190.x.x
Będzie to pierwsza darowizna od matki. Limit darowizny odnosi się do każdego z rodziców osobna. Pod względem podatkowym wygląda to następująco: darowizna od najbliższej rodziny (I grupa podatkowa - między innymi rodzice) jest zwolniona z podatku jeśli w przeciągu 5 lat łączna wartość darowizn nie przekroczy 9 637 zł (gdy darczyńcą jest jedna osoba) lub 19 274 zł (gdy darczyńców jest więcej). W Państwa przypadku to czy trzeba zapłacić podatek zależy więc od tego, czy wartość obu darowizn dla córki przekracza 19 274 zł. Proszę także pamiętać, że w przypadku darowizny od osób z I grupy podatkowej można uniknąć podatku nawet od większej kwoty darowizny, pod warunkiem że zgłosi się ją w przeciągu 6 miesięcy,
odpowiedz
krzysztof Bylica
2016-01-18 00:29
IP: 91.232.x.x
Witam.Prosze o pomoc nie bylo mnie ponad rok w kraju moja dziewczyna miala moje pelnomocnictwa czyli do reprezentowania mnie przed urzedami i dalem jej tez dwa podpisy na czystej kartce i na jednym jakims cudem naniosla ze nabyla o demnie druga czesc seata ibizy bo pierwsza dalem jej w 2013 roku a reszte niby dalem jej w darowiznie w styczniu 13 2014 i na jednym swistku dostala dwa auta w darowiznie czy i jak jest to mozliwe drugi to seat leon a w grudniu sfalszowala podpis i kupila sobie seata leona a w komunikacji nawet nie ma zmianki ze byla wlascicelka polowy. zlozylem papiery do prokuratury teraz jest sprawa na policji ale wlasnie pokazala im do oswiadczenie ze niby przekazalem jej w styczniu 2014 roku darowizne tych samochodow to sa jaja poprostu.Prosze o pomoc moj telefon to 695975268 nie wiem jak to rozwiazac dla mnie to trochu inaczej wyglada bo nigdy jej tego nire dawalem.Nie ma zadnej pieczatki nic na tym tylko taki swistek na bialej kartce napisanej na komputerze.Prosze o pomoc!
odpowiedz
Dawid
2015-02-22 21:43
IP: 91.227.x.x
Witam, A jak to ma się w następującej sytuacji: Tata ma firmę, ma w niej samochód. W tej firmie od niedawna również pracuję ja (jako zwykły pracownik). Czy on może mi darować ten samochód, a ja go mogę sprzedać po upływie 6 miesięcy? Samochód jest w firmie ponad 7 lat, w pełni zamortyzowany i VATu było odliczone od niego 60% (6000 zł) Czy w takiej sytuacji jak on mi go podaruje, to nie będzie to jego przychód, jak również nie będzie to mój przychód i będę go mógł sprzedać po co najmniej 6 miesiącach bez płacenia od niego podatku?
odpowiedz
jk
2015-02-05 10:54
IP: 85.219.x.x
Witam serdecznie, otrzymałam w umowie darowizny od wujka motocykla WSK z 1973 roku. czy powinnam zgłosić ten fakt do urzędu, a jeśli tak to w jakiej formie??
odpowiedz
Gosia
2015-01-28 11:07
IP: 193.150.x.x
Witam, małżonkowie po rozwodzie jak rozumiem należą do III grupy?
odpowiedz
dotka
2014-12-12 10:40
tu jeszcze dla dłużników dobre info o darowiźnie vs komornik http://www.eporady24.pl/darowizna_auta,pytania,4,214,8837.html jak na ringu, trzeba walczyć o swoje :P
odpowiedz
ska
2014-10-09 17:32
czy majac umowe darowizny z rodzicem, musza obydwie strony zglosic sie do US?
odpowiedz
tymoteusz
2015-02-16 08:55
IP: 77.253.x.x
a kto przejął obowiązki podatkowe (zgodnie z umową darowizny)? obdarowany czy darujący? ten wtedy zgłasza do US
odpowiedz
Dawid
2013-12-04 17:12
Dzień Dobry. Mam 23Lata i mam od stycznia tego roku prawo jazdy. 24Listopada kupiłem od znajomego samochod . Ale chciałem na starsza osobe i mi obcą ale ze znizkami przepisac te auto. Tylko ze ta osoba ma komornika i nie mogę isc tego zgłosic do urzędu skarbowego bo mi zabiorą auto. CO MAM ZROBIĆ ?? Dzięki.
odpowiedz
t-rex
2014-01-11 22:23
przede wszystkim nie podpisuj jakiejkolwiek umowy z osobą, która ma długi, czy ma komornika. Jesteś młody i dlatego zapamiętaj tą zasadę, choćby to była twoja rodzona matka.
odpowiedz
malutki11@wp.pl
2013-11-19 21:48
Witam Serdecznie! Dordzy Panstwo nie za bardzo rozumiem tej tabelki z tymi kwotami darowizny. Jezeli naleze do grupy 3 bo nie jestem spokrewniony z wlascicielem pojazdu lecz tylko wspolwlascicielem i ta osoba chciala sie zrzec w ramach darowizny swojej czesci auta na moja korzysc. Czy ktos jest w stanie obliczyc ile wynosi podatek od darowizny 3grupy jezeli wartosc rynkowa pojazdu wynosi 15 000 -20 000zł ????Prosze o pomoc napiszcie jak to sie liczy?
odpowiedz
good luck
2014-01-11 22:29
wg moich obliczeń przy założeniu ceny 20 tys. zapłaciłbyś podatek 2.788,92 zł tj. 9.722(20.000-10278) x 16% = 1.555.52 + 1.233,40 i masz 2.788,92 zł
odpowiedz
Ralf
2013-08-09 23:17
Witam, czy na umowie darowizny musi pojawić się wartość (cena ) np. auta ? Czy wystarczy dokładny opis przedmiotu, rocznika, modelu, typu itd. ?
odpowiedz
Antonina
2013-07-23 22:21
Witam, Od okołu dwóch lat użytkuje samochód mojego taty. Teoretycznie samochód jest mój ale zarejestrowany na niego. Czy abym stała się jego właścicielem konieczna jest umowa darowizny czy sam fakt przekazania samochodu jest wystarczający (ustna umowa). Jakich dopełnić formalności? i jaki ewentualnie trzeba będzie zapłacić podatek jeśli wartość samochodu przekracza 10 tyś. Jeśli auto jest zarejestrowane na tatę w przypadku darowizny musi zostać przerejestrowane?
odpowiedz
ola
2013-07-02 18:10
witam, mam pyt kupilam samochod i bylam juz wczesniej go zarejesterowac i dostalam dowod tymczasowy na samochod i moje pyt brzmi czy moge napisac na ojca darowizna zeby miec jego znizki na pzu ?
odpowiedz
Marcin
2013-04-10 14:18
Szanona Pani Redaktor! 1. Czy przeniesienie własności samochodu na małżeństwo (wspólność) skutkuje PCC w 50% wysokości? 2. Czy można dokonać ww. darowizny w jednym akcie prawnym? Uprzejmie proszę o odpowiedź.
odpowiedz
Ipolisa.pl
2013-04-10 15:05
Panie Marcinie. Wiele zależy od stopnia powinowactwa darczyńcy z osobami otrzymującymi darowiznę oraz wartości samochodu. Artykuł powstał po jednorazowej konsultacji z prawnikiem, dlatego przy bardziej szczegółowych pytaniach, na które nie znalazł Pan odpowiedzi w tekście, polecałabym skierować pytanie do prawnika lub specjalisty w zakresie podatków. Pozdrawiam, Joanna Kubica
odpowiedz
maria
2013-03-15 19:34
otrzymam od córki zamieszkałej w Niemczech samochód w formie darowizny-czy musze płacic podatek w skarbówce?
odpowiedz
fistaszek
2013-02-20 12:15
@moto-loto, no ale jeśli OC przeszło na ciebie to chyba zostałeś współwłaścicielem i na ciebie też jest zarejestrowany motorower? Mnie się wydaje że z chwilą zakupu, powinieneś motorower zarejestrować na siebie i wtedy nie ma problemu, po pół roku sprzedajesz. A tak to lepiej idź do wydziału komunikacji i go zarejestruj na siebie i zapytaj co z tą sprzedażą.
odpowiedz
moto-loto
2013-02-17 23:32
Witam mam trochę podobny problem, otóż ojciec podarował mi motorower pod koniec września 2012, spisaliśmy umowę darowizny i na początku października pojechaliśmy przenieść ubezpieczenie OC na mnie. Tam pani z okienka przyjęła umowę, podbiła jakąś pieczątkę i przeniesiono OC na mnie. Niedługo planuję sprzedać motorower ale wyczytałem coś o podatku 19% jeśli sprzedam go przed upływem 6 miesięcy od (i tu też pytanie do was) dnia umowy, czy też może od dnia zarejestrowania go na mnie? Dodam że od dnia spisania umowy nie byłem w wydziale komunikacji i motorower nadal jest zarejestrowany na ojca. Pozdrawiam
odpowiedz
Greg
2013-02-05 14:47
@Restes. Z powyższego tekstu wynika że rodzeństwo jeśli nie zgłosi w ciągu 6 miesięcy darowizny do urzędu, to podlega opodatkowaniu według I grupy podatkowej. Czyli zgłaszać nie musisz, ale za to zapłacisz podatek. Jeśli auta warte jest 5 tys. a podatek dla grupy pierwszej w tym przedziale wartości auta to 3 proc. czyli podatek jakieś 150 zł. Oceń sam czy lepiej załatwiać po urzędach czy rozliczać podatek? Ja bym wolał zostać z kasą :)
odpowiedz
dociekliwy
2014-02-18 13:39
http://www.epodatnik.pl/kalkulatory/kalkulatory/kalkulator_spadek_darowizna.php Super kalkulator podatku od spadków i darowizn. W gr.I od wartego 5000zł samochodu nic się nie zapłaci, bo do kwoty 9637zł w tej grupie jest to 0zł. Wspomniane 3% należy doliczyć dopiero dla kwoty w przedziale 9637zł - 10.278zł. Czyż nie?
odpowiedz
Michał83
2013-03-25 12:23
Głupoty piszesz. Podatek w I grupie podatkowej jest dla darowizn powyżej 9637zł. Auto jest za 5000zł, więc nie ma podatku. Gdyby auto było za 10 tys. to wtedy byłby podatek, od którego byłoby zwolnienie pod warunkiem zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy.
odpowiedz
Restes
2013-02-05 14:00
Mam pytanie odnośnie zgaszania darowizny do urzędu, jeżeli wartość samochodu to ok 5000zł a darczyńcą był brat to czy muszę to zgłaszać czy też nie ma takiej konieczności?
odpowiedz
Michał83
2013-03-25 12:21
Darowizna od brata w kwocie do 9637zł nie podlega opodatkowaniu, wiec nawet nie trzeba jej zgłaszać. Inna kwestia to potwierdzenie ze skarbówki o uregulowanej kwestii podatkowej - bez tego wydział komunikacji nie przerejestruje auta na ciebie. Więc o ile ze względu na podatek nie trzeba zgłaszać, to ze względu na rejestrację poszedłbym do US po kwitek, że nie trzeba płacić podatku.
odpowiedz
andrzej
2014-12-27 19:18
Wydzial komunikacji nie jest upoważniony do kontroli uregulowania kwesti podatkowych. Nic ich to nie obchodzi i przy rejestracji samochodu nie trzeba zadnych potwierdzen z urzedu skarbowego.
odpowiedz
szyna
2013-02-03 15:34
Witam jeżeli spisałam z dziadkiem umowę darowizny samochodu to czy muszę płacić ten podatek w skarbówce?
odpowiedz
Greg
2013-02-05 14:57
Z tekstu wynika, że jeśli w ciągu 6 mies. zgłosisz do urzędu skarbowego darowiznę, a dziadek to bliska rodzina, to nie powinnaś zapłacić podatku. :)
odpowiedz
Elizabitch
2014-01-11 22:16
generalnie jest jedna zasada - jeśli zrobisz darowiznę lub sprzedaż u notariusza to zawsze ta inf trafi do skarb ówki i bedą wiedzieć nawet jak sama nie zgłosisz. Jeśli nie będziesz np tego auta używać służbowo do np działalności to skarbówka się nie dowie.
odpowiedz
Wiktor
2013-01-15 16:38
Tylko w PL takie rzeczy że skarbówka musi ze wszystkiego zdzierać kasę od obywateli?
odpowiedz
Asia
2013-01-12 14:27
Wartość samochodu można obliczyć na darmo przez internet, najlepiej wpisać w wyszukiwarce "wycena samochodu" i parę stron wyskoczy.
odpowiedz
Kasia
2012-12-14 16:09
w jaki sposób oblicza się wartość?
odpowiedz
zuza
2012-11-03 21:08
Maż dostał aktem darowizny ciągnik ursus w roku 2001r podpity w urzędzie skarbowym. Dowód rejestracyjny jest na teścia. Mówi że sprzeda go.ma do tego prawo.
odpowiedz
ipolisa.pl
2012-09-05 09:32
Panie Karolu. Art. 4 zwalnia od podatku nabycie własności przez małżonka, JEŻELI zgłosi nabycie własności rzeczy naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego czyli od dnia zawarcia umowy lub od dnia otrzymania samochodu. Jeżeli tego NIE zrobi w terminie, to podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej.
odpowiedz
Karol
2012-09-04 18:12
Artykuł podaje sprzeczne informacje (jest chyba kopią innych z internetu bo tam jest ten sam błąd). Dla przykładu małżonek raz jest zwolniony na podst art. 4 Ustawy a potem opodatkowany, gdyż należy do 1 grupy.
odpowiedz
ela
2015-03-03 22:01
IP: 83.143.x.x
te, czytaj dokładnie!
odpowiedz
martyna
2012-08-31 11:20
Szkoda że tego nie przeczytałam wcześniej, gdy otrzymałam samochód w darowiznie od chrzestnego. Tyle zachodu, że szok.
odpowiedz