Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczenie OC dla rowerzystów

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-13

Moda na rower zadomowiła się w Polsce na dobre i każdego roku na drogach pojawia się coraz więcej zwolenników dwóch kółek. Statystycznie rośnie więc liczba wypadków z udziałem rowerzystów oraz liczba zgłoszeń o kradzieży rowerów, dlatego też ubezpieczyciele przygotowali specjalne pakiety OC także dla rowerzystów.

Rower jest idealną alternatywą dla komunikacji miejskiej – jest wygodny, szybki i tani w eksploatacji. Idealnie sprawdza się w dużych i zakorkowanych miastach, jak i w niewielkich miasteczkach, gdzie wszędzie jest blisko. Nic wiec dziwnego w tym, że z roku na rok przybywa rowerów.

Jednakże jazda na rowerze zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko wypadku spowodowanego bądź to z własnej winy, bądź też z powodu kierowcy lub innego rowerzysty, a nawet pieszego. Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i obowiązują go te same przepisy co kierowców, jednak w odróżnieniu od tych drugich rowerzysta nie ma w obowiązku posiadać ubezpieczenia OC.

Trudno przypuszczać, że w najbliższej przyszłości pojawi się taki obowiązek. Ważnym argumentem na niekorzyść obowiązkowych polis jest to, że najbardziej aktywni rowerzyści sami mogą wykupić potrzebną ochronę. Jej koszt zwykle nie przekracza 50 zł. Wiele zależy jednak od tego, czy ubezpieczenie jest bardziej rozbudowane.

Rodzaje ubezpieczeń dla rowerzystów

Rowerzyści mają do wyboru kilka opcji ubezpieczeń. Odpowiednie produkty mogą mieć postać pojedynczych polis lub łączonych pakietów ubezpieczeń. Firmy ubezpieczeniowe oferują rowerzystom:

-Ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej)

Ochrona ubezpieczeniowa, która gwarantuje pokrycie kosztów zadośćuczynienia w przypadku wyrządzenia szkody osobowej (spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub utratę życia) lub uszkodzenia mienia osoby trzeciej podczas jazdy rowerem.

-Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Odszkodowanie z tytułu NNW zostanie wypłacone w sytuacji, gdy rowerzysta posiadający pakiet NNW dozna obrażeń lub poniesie śmierć w wyniku wypadku podczas jazdy na rowerze. Wysokość wypłaconego odszkodowania oceniana jest przez specjalną komisję na podstawie procentu poniesionego uszczerbku, który mnożony jest przez wartość wykupionej polisy. Opcje dodatkowe ubezpieczenia mogą pokrywać całkowite koszty leczenia ( w tym transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium), rekonwalescencji oraz operacji plastycznej.

-Ubezpieczenie AC (od kradzieży)

Zasada działania ubezpieczenia typu CASCO jest identyczna jak ubezpieczenie AC samochodu, czyli chroni nas jako właścicieli pojazdu przed stratami poniesionymi w przypadku kradzieży ubezpieczonego mienia. W sytuacji, gdy rower znajduje się w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, traktowany jest jako ruchomość domowa i objęty jest ubezpieczeniem mieszkania lub domu.

-Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Rower może być również ubezpieczony poza miejscem zamieszkania w ramach ubezpieczenia bagażu. Taką opcje oferuje rozszerzona oferta WARTA Dom Komfort.

Po ogólnym przedstawieniu zasad działania polis rowerowych, warto sprawdzić aktualną ofertę rynkową (patrz poniższa tabela). Krajowi rowerzyści nie mają dużego wyboru, gdyż odpowiednią i kompleksową ochronę dla nich oferują tylko trzy towarzystwa (TU Europa, PZU oraz Proama). Warto nadmienić, że poniższe zestawienie nie uwzględnia polis, które są dodatkiem do innych produktów (np. ubezpieczeń mieszkaniowych) i zapewniają tylko ograniczoną ochronę (np. przed kradzieżą roweru z domu).

Wszyscy porównywani ubezpieczyciele w ramach standardowych pakietów zapewniają ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków na rowerze (NNW) oraz szkodami wyrządzonymi osobom trzecim (OC). Takie elementy pakietów jak Assistance oraz ubezpieczenie bagażu i rowerowe Casco dla większości rowerzystów są mniej istotne. Każda z analizowanych firm ma jakiś dodatkowy ciekawy element w swojej ofercie.

Polisa oferowana przez TU Europa może być również grupowa i obejmować powyżej 10 osób. Proama przewiduje natomiast możliwość objęcia ochroną całej rodziny (patrz poniższa tabela). Z kolei klienci PZU mogą rozszerzyć ochronę poza obszar Polski. W przypadku ubezpieczenia oferowanego przez TU Europa ochrona obejmuje również pas przygraniczny (30 km) w krajach sąsiadujących z Polską (wyjątek to Białoruś). Więcej informacji o polisach znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (tzw. OWU).

Porównanie oferty kompleksowych polis przeznaczonych dla rowerzystów*

Nazwa ubezpieczyciela
Nazwa polisy
Zakres ochrony Sumy ubezpieczenia Dodatkowe informacje
TU Europa
Ubezpieczenie Rowerzysty
Standardowa ochrona:
- koszty ratownictwa i poszukiwań
- następstwa nieszczęśliwych wypadków na rowerze (NNW)
- odpowiedzialność cywilna rowerzysty (OC)
- ubezpieczenie Assistance
Za dopłatą:
- ubezpieczenie kosztów rehabilitacji w Polsce
Wariant Standard/Standard Plus
- następstwa nieszczęśliwych wypadków:
10 000 zł/20 000 zł, w tym:
a) uszczerbek na zdrowiu:
10 000 zł/20 000 zł
b) śmierć ubezpieczonego:
6000 zł/12 000 zł
- koszty ratownictwa i poszukiwań:
3000 zł/5000 zł
- koszty rehabilitacji na terenie Polski:
0 zł/300 zł
- odpowiedzialność cywilna:
15 000 zł/25 000 zł
w tym:
a) szkody w mieniu:
3 000 zł/5 000 zł
b) szkody na osobie:
15 000 zł/25 000 zł
Ochrona obowiązuje na obszarze Polski oraz strefy przygranicznej (do 30 km) sąsiednich krajów (z wyłączeniem Białorusi).

Ubezpieczenie dostępne przez Internet.

Ubezpieczenie dostępne również w formie grupowej (przynajmniej dla 10 osób).

Umowa może być zawarta na okres: 1 dzień - 29 dni, 30 dni, 180 dni i 365 dni.
Proama
Pakiet Rowerzysta
- następstwa nieszczęśliwych wypadków na rowerze oraz w życiu codziennym (NNW)
- odpowiedzialność cywilna rowerzysty (OC)
- ubezpieczenie Assistance
Sumy:
- śmierć w wyniku wypadku:
10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł lub 50 000 zł
- trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku:
10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł lub 50 000 zł
- OC w życiu prywatnym:
20 000 zł, 30 000 zł lub 50 000 zł
Istnieje możliwość objęcia ochroną całej rodziny.
PZU
Bezpieczny rowerzysta
Standardowo:
- następstwa nieszczęśliwych wypadków na rowerze (NNW)
- odpowiedzialność cywilna rowerzysty (OC)
Za dopłatą:
- ubezpieczenie casco dla roweru
- ubezpieczenie bagażu
Sumy:
- NNW:
50 000 zł
- OC:
200 000 zł
- casco dla roweru:
5000 zł
- ubezpieczenie bagażu:
3000 zł
Okres ubezpieczenia od 1 dnia do 1 roku.

Ochrona obowiązuje na terenie Polski (istnieje możliwość rozszerzenia zasięgu polisy).

*Porównanie nie uwzględnia m.in. polis chroniących rower przed kradzieżą, które są sprzedawane jako dodatek do ubezpieczeń mieszkaniowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl i stron ubezpieczycieli (dane z 11 czerwca 2016 r.)

Sprawdź, czy rowerzyście przyda się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Tagi:

Komentarze