Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Twoje miejsce – ubezpieczenie mieszkania i domu w AXA

Data publikacji: 2017-11-22

AXA ma jedną z najbardziej elastycznych ofert polis nieruchomości na polskim rynku. Osoby szukające minimalnego zabezpieczenia mogą ubezpieczyć same mury, a Ci zainteresowani kompleksową ochroną mają do wyboru wariant All Risk. Czy jednak warunki ubezpieczenia mieszkania w AXA są atrakcyjne?

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania w AXA

Ubezpieczany dom musi mieć odpowiednie zabezpieczenia Ubezpieczenie mieszkania, podobnie jak inne polisy, można kupić w AXA za pośrednictwem kalkulatora udostępnionego na stronie internetowej.

Przed zawarciem umowy warto jednak porównać propozycję tego ubezpieczyciela z ofertami innych towarzystw przy pomocy porównywarki ubezpieczeń mieszkaniowych.

Zakres ochrony ubezpieczenia domu w AXA

W AXA jest możliwe ubezpieczenie różnego typu budynków:

 • domu jednorodzinnego,
 • domu jednorodzinnego w budowie,
 • domu letniskowego,
 • budynku niemieszkalnego (trzeba jednak jednocześnie ubezpieczyć też dom jednorodzinny lub mieszkanie),
 • mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Można oczywiście ubezpieczyć także wyposażenie nieruchomości.

Warianty ubezpieczenia nieruchomości w AXA

Ubezpieczenie mieszkania w AXA jest dostępne w trzech wariantach:

 • podstawowy
 • optymalny
 • All Risk

Ta ostatnia opcja chroni od wszystkich tych ryzyk, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie ubezpieczenia. Pozostałe dwa warianty zabezpieczają natomiast jedynie od sytuacji wymienionych w warunkach polisy.

Uwaga! W wariancie All Risk nie jest możliwe ubezpieczenie domu w budowie ani domku letniskowego.

Poniższa tabela przedstawia dokładne różnice w zakresie ochrony mienia oferowanym przez te trzy warianty:

Świadczenie Wariant podstawowy Wariant optymalny All Risk
Pożar Tak Tak Tak
Uderzenie pioruna Tak Tak Tak
Wybuch Tak Tak Tak
Upadek statku powietrznego Tak Tak Tak
Huk ponaddźwiękowy Tak Tak Tak
Zalanie Tak Tak Tak
Spływ wód po zboczach Tak Tak Tak
Silny wiatr Tak Tak Tak
Deszcz nawalny Tak Tak Tak
Grad Tak Tak Tak
Śnieg Tak Tak Tak
Trzęsienie ziemi Tak Tak Tak
Lawina Tak Tak Tak
Osunięcie się ziemi Tak Tak Tak
Zapadanie się ziemi Tak Tak Tak
Dym i sadza Tak Tak Tak
Uderzenie pojazdu Tak Tak Tak
Upadek przedmiotu Tak Tak Tak
Uszkodzenie szyb i elementów szklanych Z dopłatą składki Tak Tak
Przepięcia Z dopłatą składki Tak Tak
Powódź Z dopłatą składki Z dopłatą składki Z dopłatą składki
Dewastacja Z dopłatą składki Tak Tak
Ubezpieczenie mienia w garażu / piwnicy Z dopłatą składki Tak Tak
Szkody mrozowe Z dopłatą składki Tak Tak
Koszty poszukiwania i usunięcia szkody Z dopłatą składki Tak Tak
Przedmioty wartościowe Z dopłatą składki Tak Tak
Elementy wyposażenia posesji Z dopłatą składki Tak Tak
Materiały budowlane Z dopłatą składki dla domu jednorodzinnego w budowie W zakresie dla domu jednorodzinnego w budowie Nie dotyczy
Narzędzia budowlane Z dopłatą składki dla domu jednorodzinnego w budowie W zakresie dla domu jednorodzinnego w budowie Nie dotyczy
Rażące niedbalstwo Brak możliwości włączenia Brak możliwości włączenia Tak
Graffiti Brak możliwości włączenia Brak możliwości włączenia Tak
Kradzież mienia w garażu / piwnicy Z dopłatą składki Tak Tak
Kradzież przedmiotów wartościowych Z dopłatą składki Tak Tak
Kradzież materiałów budowlanych Z dopłatą składki dla domu jednorodzinnego w budowie W zakresie dla domu jednorodzinnego w budowie Nie dotyczy
Kradzież narzędzi budowlanych Z dopłatą składki dla domu jednorodzinnego w budowie W zakresie dla domu jednorodzinnego w budowie Nie dotyczy
Kradzież zwykła Brak możliwości włączenia Brak możliwości włączenia Tak

Od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania w AXA?

Ceny ubezpieczeń mieszkania są bardzo zróżnicowane, ponieważ na ostateczną wysokość składki wpływa wiele czynników. W AXA cena polisy zależy przede wszystkim od:

 • przedmiotu ubezpieczenia (czy ubezpieczana nieruchomość to dom jednorodzinny czy kawalerka?)
 • sumy ubezpieczenia (powinna ona odpowiadać rzeczywistej wartości nieruchomości),
 • zakresu ubezpieczenia (który wariant ochrony wybierasz? Ile dodatkowych umów zawierasz?)
 • prowadzenia działalności gospodarczej w ubezpieczanym miejscu,
 • wynajmowania ubezpieczanej nieruchomości osobom trzecim,
 • typu konstrukcji (konstrukcja palna domku letniskowego znacząco podniesie składkę),
 • formy własności,
 • wieku nieruchomości,
 • kondygnacji (w przypadku lokali na parterze oraz na ostatnim piętrze ryzyko szkody jest większe),
 • dodatkowych zabezpieczeń antywłamaniowych,
 • sposobu płatności (jednorazowo czy w ratach),
 • liczby innych polis posiadanych w AXA,
 • częstotliwości szkód we wcześniejszych latach,
 • zgody na przyjęcie wartości rzeczywistej jako podstawy szacowania wartości mienia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia domu w AXA

Poszczególne warianty ubezpieczenia mieszkania w AXA zawierają dość sporo wyłączeń odpowiedzialności. Warto je uważnie przeanalizować przed podpisaniem umowy. Poniżej wymieniamy generalne wyłączenia obowiązujące zawsze, niezależnie od tego jaki budynek ubezpieczasz i jaki wariant wybierzesz. AXA nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego. W wariancie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (All Risk) wyłączenie odpowiedzialności w zakresie rażącego niedbalstwa nie dotyczy szkód wywołanych przez:
  • pozostawienie włączonego do sieci elektrycznej żelazka, prostownicy lub suszarki do włosów, grzejnika elektrycznego, termowentylatora oraz kuchenki elektrycznej,
  • pozostawienie na wolnym ogniu, palniku, włączonej kuchence elektrycznej, płycie grzewczej lub indukcyjnej naczyń służących do podgrzewania wody lub posiłków,
  • pozostawienie niewygaszonego kominka.
 • wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • będące następstwem:
  • działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, strajków,
  • aktów terroryzmu,
  • działania materiałów rozszczepialnych
  • decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów.
 • górnicze (w rozumieniu prawa górniczego).

Należy także zauważyć, że istnieją pewne elementy wyposażenia, których nie można w AXA objąć ubezpieczeniem:

 • rękopisy i dokumenty inne niż dowód osobisty, legitymacja szkolna / studencka / emeryta / rencisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karty płatnicze i kredytowe,
 • metale szlachetne w złomie i sztabach,
 • nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne nie stanowiące wyrobu użytkowego,
 • przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej (chyba że poinformuje się ubezpieczyciela o prowadzeniu takiej działalności),
 • dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych komputerów i wymiennych nośnikach danych,
 • ruchomości domowe znajdujące się w domach jednorodzinnych w stadium budowy oraz w budynkach o konstrukcji palnej (nie dotyczy domu letniskowego),
 • w przypadku ubezpieczenia od stłuczeń: sprzęt elektryczny lub elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, nośniki danych i urządzenia gospodarstwa domowego, biżuteria (w tym zegarki), instrumenty muzyczne, okulary, artykuły piśmiennicze, kamienie szlachetne, zastawy kuchenne oraz stołowe, a także szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne nie będące elementami stałymi lub takie, które nie zostały zamontowane bądź zainstalowane w miejscu ubezpieczenia (nie dotyczy ceramicznych, szklanych i indukcyjnych płyt grzewczych),
 • pojazdy silnikowe, przyczepy, łodzie motorowe, skutery wodne,
 • rośliny i zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych,
 • żywność lub leki, które uległy rozmrożeniu lub zepsuciu w wyniku przerwy w dostawie prądu, awarii urządzeń gospodarstwa domowego lub niewłaściwego przechowywania.

Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia nieruchomości w AXA

Jeżeli w ubezpieczonym domu czy mieszkaniu dojdzie do szkody, musisz poinformować AXA o tym fakcie w ciągu 3 dni.

Do momentu wizyty przedstawiciela ubezpieczyciela nie zmieniaj nic w nieruchomości (oprócz przeprowadzenia napraw niezbędnych ze względów bezpieczeństwa). Ta zasada nie obowiązuje, jeżeli rzeczoznawca AXA nie dotrze do Ciebie w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania towarzystwa o szkodzie.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w AXA oraz możliwych sposobach kontaktu z AXA

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w AXA?

AXA kusi atrakcyjną ceną polisy mieszkaniowej, jednak pamiętaj, że wybieranie minimalnej wersji ubezpieczenia, obejmującej jedynie mury lokalu, nie ma praktycznie sensu. Nawet jeśli nie chcesz ubezpieczać wyposażenia, wykup przynajmniej ochronę stałych elementy mieszkania (czyli m.in. elementów instalacji, drzwi wejściowych, okien, pokryć podłóg).

Sprawdź także:

Ubezpieczenia AXA na podróż i samochodowe

Tagi:

Komentarze