Strona główna  |  Wiadomości  |  Link4 - Ubezpieczenie szyb

Link4 - Ubezpieczenie szyb

Data aktualizacji: 2021-09-15
Link4 umożliwia nam ubezpieczenie szyb razem z OC i AC. Prezentujemy zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności i bonusy ubezpieczenia szyb w Link4.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w Link4
 2. Warunki ubezpieczenia „Szyby 24” w Link4
 3. Zakres ochrony "Szyby 24" w Link4
 4. Wyłączenia odpowiedzialności
 5. Bonusy w ofercie ubezpieczenia szyb w Link4
 6. Czy warto kupić ubezpieczenie szyb w Link4?

Kalkulator OC w Link4

Aby zakupić ubezpieczenie szyb w Link4, trzeba posiadać jednocześnie OC w tej firmie. Ubezpieczenie auta rozpocznij więc od sprawdzenia, w której firmie znajdziesz najtańsze OC dla samochodu (pomoże Ci w tym kalkulator OC/AC Ubea.pl, a dopiero potem zajmij się dodatkami.

Warunki ubezpieczenia „Szyby 24” w Link4

Ubezpieczenie szyby w Link4

 • naprawa lub wymiana szyby w warsztacie sieci NordGlass (nie ma możliwości wyboru innego warsztatu niż wskazany przez ubezpieczyciela)
 • jeśli transport pojazdu do warsztatu jest niemożliwy, naprawa może zostać dokonana w miejscu zdarzenia (w porozumieniu z ubezpieczycielem)
 • umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek (na rachunek niebędącego ubezpieczającym właściciela pojazdu)
 • ochrona pod warunkiem, że pojazd jest jednocześnie ubezpieczony w Link4 w zakresie OC
 • naprawa szkód do wysokości ubezpieczenia (koszty powyżej tej kwoty pokrywa ubezpieczony)
 • umowa na okres roku, pokrywający się z okresem ochrony OC
 • należy powiadomić ubezpieczyciela o szkodzie nie później, niż 24 godziny od jej wystąpienia i udostępnić pojazd do oględzin w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia szkody

Sprawdź także warunki ubezpieczenia OC w Link4

Zakres ochrony "Szyby 24" w Link4

Ubezpieczenie obejmuje zniszczenie szyb (przednia, boczne i tylna) w przypadku:

 • umyślnego wybicia przez osobę trzecią
 • w skutek działania sił przyrody
 • w wyniku wypadku (zderzenie z innymi pojazdami, ludźmi, zwierzętami lub przedmiotami)
 • pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu
 • zatopienia

W przypadku wymiany szyby czołowej ubezpieczony ponosi koszt udziału własnego w szkodzie (jego wysokość ustalana jest w indywidualnej umowie ubezpieczenia)

Wyłączenia odpowiedzialności

Link4 wyłącza z ubezpieczenia:

 1. działanie właściciela lub osób upoważnionych do używania pojazdu poprzez:
  • umyślne zniszczenie
  • użycie samochodu jako narzędzia przestępstwa
  • działanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  • brak uprawnień do kierowania pojazdem
  • oddalenie się z miejsca wypadku (nie dotyczy konieczności ratowania życia)
 2. gdy pojazd:
  • nie ma aktualnej rejestracji lub badań technicznych
  • jego stan techniczny wpłynął na powstanie szkody
  • został sprzedany lub przekazany osobie trzeciej w celu sprzedaży
  • stanowi własność innej osoby, niż ubezpieczony
  • jest używany do nauki jazdy, przewozu towarów lub osób, jazd pokazowych lub jest odpłatnie wynajmowany
  • został nielegalnie sprowadzony do Polski (chyba, że ubezpieczony nie miał takiej wiedzy)
  • pochodzi z przestępstwa (chyba, że ubezpieczony nie miał takiej wiedzy)
  • jest używany niezgodnie z przeznaczeniem
  • posiada szkody powstałe w trakcie naprawy lub po przekazaniu do naprawy
 3. gdy do szkody doszło w sytuacji:
  • działań wojennych, akcji protestacyjnych, blokad dróg, ataku terrorystycznego
  • trzęsienia ziemi lub działania broni jądrowej
  • użycia pojazdu na rzecz wojska lub policji
  • udziału w wyścigach i rajdach
  • pozostawienia w pojeździe kluczyków, dokumentów lub cennych przedmiotów i oddalenie się od niego (nie dotyczy rozboju i konieczności ratowania życia)
 4. przypadki
  • zniszczenia innych niż wymienione (szyby: boczne, przednia i tylna) elementów szklanych, jak np. szyberdach, lusterka, reflektory
  • uszkodzenia elementów na stałe związanych z szybami, jak np. uszczelki, listwy, folie antywłamaniowe, ogrzewanie, instalacja alarmowa
  • gdy szyba była wcześniej uszkodzona
  • niezgodność informacji podanych przez ubezpieczającego ze stanem faktycznym
  • całkowite zniszczenie lub utrata pojazdu (umowa przestaje wtedy obowiązywać, a ubezpieczonemu przysługuje zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony)

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia AC w Link4

Bonusy w ofercie ubezpieczenia szyb w Link4

 • ochrona obejmuje utratę szyb nawet w wyniku wypadku
 • pokrycie kosztów parkingu do 48h, jeśli uprawniony przedstawiciel ubezpieczyciela zdecyduje, że natychmiastowa naprawa jest niemożliwa (do kwoty 500 zł)
 • ochrona zniżki w kolejnym roku (przy odnowieniu polisy w LINK4)

Czy warto kupić ubezpieczenie szyb w Link4?

Warunki ubezpieczenia szyb oferowane przez Link4 są bardzo zbliżone do tych proponowanych przez inne towarzystwa. Warto przemyśleć zakup takiej polisy przede wszystkim wtedy, kiedy nie planujesz kupować pełnego AC.

Więcej o ubezpieczeniu w Link4

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie szyb - Auto Szyba Wiener (dawniej Gothaer)

Szyby to jeden z elementów pojazdu najbardziej narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego Wiener proponuje kierowcom specjalne ubezpieczenie chroniące właśnie szyby. Sprawdź, czy opłaca...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie szyb w HDI

Ubezpieczasz swoje auto i zastanawiasz się, czy warto rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie szyb? Sprawdzamy dokładne warunki polisy chroniącej szyby oferowanej przez HDI.

Czytaj więcej
Komentarze