Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Czy można zmniejszyć karę za brak OC?

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-23

Zapomniałeś wykupić nowe OC po wygaśnięciu polisy poprzedniego właściciela auta? A może jeździłeś kilka lat bez OC, ale przestraszyłeś się rosnącej skuteczności „wirtualnego policjanta” UFG i zastanawiasz się, co teraz zrobić? Sprawdź, jakie dokładnie kary za brak OC Ci grożą i czy można je zmniejszyć.

Pod koniec 2011 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił System Wykrywania Nieubezpieczonych Pojazdów zwany „wirtualnym policjantem”. Wyszukuje on samodzielnie przerwy w ubezpieczeniu zarejestrowanych samochodów, uniezależniając UFG od efektów kontroli Policji. Skuteczność programu wzrasta z roku na rok. W 2012 r. wirtualny policjant znalazł 4 500 kierowców bez ważnej polisy OC na zarejestrowane auto. W 2017 r. odnalazł już natomiast ponad 52 000 takich osób.

Spis treści:

 1. Kiedy OC nie przedłuża się automatycznie?
 2. Ile wynosi kara za brak OC?
 3. Czy karę za brak OC otrzyma się za kilka lat?
 4. Czy można wykupić OC z wcześniejszym terminem rozpoczęcia polisy?
 5. Czy da się umorzyć karę za brak OC?
 6. Czy kara za brak OC ulega przedawnieniu?

Kiedy OC nie przedłuża się automatycznie?

Wirtualny policjant coraz częściej zastępuję tradycyjne kontrole policyjne

Wzrastająca skuteczność wirtualnego policjanta UFG może wywołać popłoch wśród kierowców, którzy od dawna nie płacili OC, licząc, że nie zostaną zatrzymani przez policję do kontroli. Nie zawsze jednak brak OC jest wynikiem celowego działania. Niekiedy to efekt zwykłego roztargnienia, wynikającego z faktu, że polisa OC, o ile jej nie wypowiesz, przedłuża się zazwyczaj automatycznie na kolejny rok. Od tej zasady są jednak wyjątki:

 • jeżeli kupujesz używane auto i korzystasz z OC poprzedniego właściciela, musisz pamiętać, że nie ulegnie ono automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok,
 • Twoja polisa nie zostanie przedłużona także wtedy, kiedy nie zapłaciłeś drugiej lub kolejnej raty za poprzednie ubezpieczenie,
 • przedłużane nie jest także ubezpieczenie krótkoterminowe.

Jeśli jesteś w którejś z tych sytuacji i zapomnisz o wykupieniu nowego OC, UFG będzie mogło nałożyć na Ciebie karę. Stanie się tak, nawet jeśli przerwa w ubezpieczeniu wynosiła zaledwie jeden dzień.

Zobaczmy zatem, ile dokładnie wynoszą kary za brak OC i czy istnieją sposoby na ich ewentualne zmniejszenie.

Ile wynosi kara za brak OC?

Dokładna wysokość kary za brak OC ustalana jest na podstawie stawki płacy minimalnej. W ostatnich latach płaca minimalna rokrocznie wzrasta, co pociąga za sobą także zwiększanie kary za brak OC. Za brak OC samochodu osobowego powyżej 14 dni zapłacisz w 2021 r. aż 5600 zł.

Poniższa tabela prezentuje dokładne informacje o wysokości kar za brak OC w 2021 r.:

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 5600 zł 8400 zł 930 zł
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 2800 zł 4200 zł 470 zł
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 1120 zł 1680 zł 190 zł

Podano stawki z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Ile wynosiła kara za brak OC we wcześniejszych latach?

Kara za brak OC od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 5 200 zł 7 800 zł 870 zł
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 2 600 zł 3 900 zł 430 zł
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 1 040 zł 1 560 zł 170 zł


W 2019 kara za brak OC wynosiła natomiast:

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 4 500 zł 6 750 zł 750 zł
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 2 250 zł 3 375 zł 375 zł
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 900 zł 1 350 zł 150 zł

Czy karę za brak OC otrzyma się za kilka lat?

Dla osób, które od kilku lat nie posiadają OC najważniejsza informacja jest taka, że kara jest nakładana jedynie za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli.

Zatem jeżeli przykładowo kierowca nie miał polisy od października 2014 r. do maja 2016 r., to w wyniku kontroli UFG w 2016 r. otrzyma on jedynie karę za 2016 r.

Czy można wykupić OC z wcześniejszym terminem rozpoczęcia polisy?

Osoby, które przegapiły o kilka dni termin wykupienia OC, mogą zastanawiać się, czy nie mogłyby wykupić polisy wstecz. Czyli wykupują OC np. 17 maja, ale polisa obowiązuje już od 12 maja. Trzeba jednak podkreślić, że takie działania są niedozwolone, nawet jeżeli przez te kilka dni auto stało unieruchomione w warsztacie.

Pozostaje więc jedynie jak najszybsze wykupienie OC i oczekiwanie, czy te kilka dni opóźnienia zostaną dostrzeżone przez UFG.

Czy da się umorzyć karę za brak OC?

Zasadniczo po otrzymaniu wezwania do zapłaty kary za brak OC, pozostaje Ci jedynie sięgnięcie po portfel i wyjęcie potrzebnej gotówki. Jednak zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: "w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Jeżeli zatem Twoja sytuacja życiowa rzeczywiście uniemożliwia zapłatę w tym momencie kary za brak OC, warto spróbować wystąpić do UFG z wnioskiem o umorzenie w całości lub w części należnej zapłaty.

Czy kara za brak OC ulega przedawnieniu?

Roszczenia z UFG o zapłacenie kary ulegają przedawnieniu po 3 latach od dnia dokonania kontroli. Musisz jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, które przedłużą ten termin.

Bieg przedawnienia zostanie przerwany przez:

1. każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty,
2. uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty,
3. wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach ustalenia istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia,
4. zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli wystąpi sytuacja wymieniona w punkcie 1, 2 lub 3 trzyletni termin przedawnienia zacznie naliczać się od początku.

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego ponowne obliczanie rozpocznie się dopiero po jego zakończeniu.

Wzrost skuteczności elektronicznego policjanta oraz kar za brak OC sprawia, że coraz mniej opłacalne staje się niewykupywanie polisy. A tak naprawdę wysokość kary jest jeszcze niczym w porównaniu z wielkością ewentualnej sumy, którą kierowca w ramach regresu będzie musiał zapłacić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, jeżeli spowoduje wypadek bez ważnego OC.

Wykupywanie obowiązkowego ubezpieczenia jest więc nie tylko przejawem odpowiedzialności kierowcy, ale i dowodem dbania o swoje finanse. Zwłaszcza jeżeli przed zakupieniem polisy poświęcisz chwilę i sprawdzisz, kto oferuje Ci najtańsze OC.

Odpowiedzi na inne pytania związane z karą za brak OC znajdziecie tutaj:Artykuły powiązane:

Tagi:

Komentarze

2021-08-17 14:19

data81.210.x.x

Witam, otrzymałem pierwszą informację o nieprawidłowości w kwietniu br. Natomiast teraz przyszło wezwanie do zapłaty z UFG z datą kontroli 31.12.2020r. Trudno mi uwierzyć, że tego dnia faktycznie się odbyła. Czy ktoś jeszcze dostał pismo z taką datą? Pozdrawiam.

2021-08-02 13:37

pp83.68.x.x

Mam pytanie. Posiadam samochód rok produkcji 1992. Jestem właścicielem od roku 2013. Od sierpnia 2019 roku posiadam opinie rzeczoznawcy uznającą go za unikatowy i mający znaczenie dla historii motoryzacji. Od 2013 roku do teraz pojazd nie ma polisy oc. Pojazd jest nieużytkowany na drogach publicznych. Czy wykupując teraz polisę oc mogę dostać kare od UFG za jej brak w latach poprzednich?

2021-08-02 16:26

Ubea.pl78.8.x.x

UFG może ukarać jedynie za brak OC, do którego doszło w roku kontroli. Tymczasem pojazd uznany przez rzeczoznawcę za unikatowy nie musi mieć zachowanej ciągłości OC, o ile ma ponad 25 lat. W 2021 r. ten samochód nie musi więc mieć przez cały czas polisy OC, a jedynie wtedy kiedy wyjeżdża na drogi publiczne. UFG przeprowadzając kontrolę auta w tym roku, nie może więc nałożyć kary za brak ubezpieczenia.

2021-06-17 13:45

Nowa178.235.x.x

Witam W kwietniu 2020 zawarłem umowę online u agenta, niestety link który przyszedł nie chciał się otworzyć i w dniu następnym udałem się do agenta osobiście z tym problemem. On wydrukował mi druczek do zapłaty. Po około roku kiedy postanowiłem wznowić polisę okazało się że ta poprzednia nie została zatwierdzona w programie TU i nie obowiązywała przez rok. Oczywiście zgłosiłem sprawę tzn reklamacje do danego TU niestety oni umywają ręce. W chwili obecnej UFG skontrolowało okres od 01.2021 do 04.2021 co mogę zrobić w obecnej sytuacji?

2021-06-17 15:45

Ubea.pl78.10.x.x

Dzień dobry, czy TU wyjaśniło, dlaczego polisa nie została zatwierdzona w ich systemie? Warto skontaktować się z UFG i opisać, jak dokładnie wygląda Pana sytuacja oraz wskazać, że brak OC nie nastąpił z Pana winy. Można także poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego.

2021-06-30 12:34

nowa178.235.x.x

Tak, złożona reklamacja i odpowiedź, że wina klienta bo nie zatwierdził oferty która przyszła na maila. Niestety fakt iż po tym jak był problem z tym otwarciem maila udałem się do agenta i ten dalej sprawę tak poprowadził że poliso-oferta nie została zatwierdzona w systemie. Ja otrzymałem druczek do opłacenia na poczcie, i ustną informację że wszystko załatwione. Kwitek opłaciłem przelewem i temat zamknięty. Z początkiem kwietnia kiedy to poszłem polisę wznowić okazało się że polisa w systemie nie istnieje, a pieniądze wpłacone TU zwróciło w październiku. Natychmiast zawarłem polisę żeby nie jeździć bez oc i próbowałem sprawę wyjaśnić w TU. Niestety bez efektu

2021-06-30 15:46

Ubea.pl78.9.x.x

W takim przypadku pozostają te kroki, które wspomnieliśmy powyżej: opisanie UFG całej sytuacji i zwrócenie uwagi na zaniedbania po stronie ubezpieczyciela oraz poproszenie o pomoc Rzecznika Finansowego.

2021-05-25 14:27

Pawel165.225.x.x

Auto ma wlasciciela i wspolwlasciciela. Polisa jest na wlasciciela. Przy braku ciaglosci OC kto ponosi kare za brak OC? Wlasciciel czy kara jest rozkladana rownomiernie pomiedzy wlasciciela i wspolwlasciciela?

2021-05-25 16:04

Ubea.pl178.36.x.x

W takim przypadku powinno zostać wysłane jedno wezwanie do zapłaty kary. Najprawdopodobniej zostanie ono wysłane do właściciela, jako że UFG łatwiej będzie dotrzeć do jego danych. Jeżeli wezwanie do zapłaty kary za ten sam okres zostanie wysłane zarówno do właściciela, jak i współwłaściciela, to można składać odwołanie. Za jeden okres braku OC powinna bowiem zostać nałożona tylko jedna kara.

2021-05-03 16:10

Mart78.10.x.x

Polisa na moje auto obowiązywała do dnia 12 lutego 2021. Cała polosa opiewała na kwotę ok 700zł, płatność w 4 ratach. Ze względu na problemy finansowe 2 pierwsze raty zapłaciłem w sierpniu 2020, następnie trzecią 30 listopada 2020 a następnie dosta) em wezwanie do zapłaty z towarzystwa z datą 5.12.2020 o zaleganiu z 4 ratą płatną do 12.11.2020 ma kwotę 170zł. W dniu 05.01.2021 zapłaciłem całą kwotę zgodnie z polisą i wezwaniem. Do dnia wygaśnięcia polisy nie otrzymałem żadnej informacji z ubezp abym miał kakiekolwiek zaległości. Założyłem więc, że polisa odnowi się automatycznie na przyszły rok. W dniu 14.02.2021 nie mając żadnej informacji z towarzystwa wszedłem na ich stronę i wykupiłem polisę na 2021 ale od 14.02 bo system nie puścił wstecz. Teraz otrzymałem z ufg pismo o karze ok 1200zł za brak polisy na 12 i 13.02 br. Zadzwoniłem do ubezpieczyciela a oni po jakimś czasie sprawdzili, oddzwonili i powiedzieli że polisa nie odnowiła się bo była zaległość.?? Pytam jaka? Odp - gdy pan zapłacił 2 pierwsze raty to naliczyliśmy odsetki w wys ok 35zł o taką kwotę poyrąciliśmy na odsetki z tej wpłaty!! Pytam zatem jakim prawem samowolnie zaliczono kwoty wpłacone przeze mnie na należności główne polisy, gdzie wskazywałem w tyt wpłaty kwoty i terminy na jakie ma być wpłata rozdysponowana. Ponadto jakim cudem jako klient miałem wiedzieć o naliczeniu odsetek skoro mnie o tym nie poinformowano!!!? Nie miałem żadnej wiedzy na temat takich kosztów a towarzystwo miało przecież ponad miesiąc od mojej wpłaty całości polisy w dn 5.01.2021 aby mnie o tym poinformować. Mało tego w rozmowie nie padła żadna inna kwota czyli od dwóch kolejnych rat nieopłaconych w terminie już towarzystwo odsetek nie naliczyło! Zupełna samowolka i dowolność działań. Podsumowując, brak informacji od towarzystwa po opłaceniu całej kwoty polisy było dla mnie jednoznacze jako brak zadłużenia, więc zasadne było spodziewanie się przeze mnie automatycznego odnowienia polisy na rok następny. Uważam więc że to ja powinienem być wręcz nagrodzony za to że naprawiłem błąd towarzystwa zawierając polisę już 14.02.2021, a nie karany za to -za ewidentny błąd/niedopatrzenie itp towarzystwa.Z pewnością tak tego nie zostawię i jeśli po moim piśmie nie anulują tego wytoczę sprawę w sądzie. Proszę o opinię w sprawie.

2021-05-04 08:22

Ubea.pl78.8.x.x

Dzień dobry, faktycznie ubezpieczyciel powinien poinformować Pana wcześniej o naliczonych odsetkach. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nic nie zrobi po Pana piśmie, radzimy zwrócić się jeszcze z prośbą o interwencję do Rzecznika Finansowego. Jego porada jest darmowa, a może uda się rozwiązać sprawę bez wytaczania sprawy w sądzie.

2021-02-07 22:08

pako5.173.x.x

Jeśli ktoś ma samochód który nie ma ubezpieczenia z przed wielu lat, spisać sobie umowę sprzedaży za granice z datą jej braku. Zostanie kwestia kary za brak wyrejestrowania

2021-01-15 12:40

iwona19844188.137.x.x

Witam serdecznie, co w sytuacji, kiedy zostało opłacone ubezpieczenie 25.09 za okres 11.10 do przyszlego roku, a w miedzyczasie została zawarta umowa darowizny 28.09. Pisałem do ubezpieczalni ze otrzymalem umowe darowizny i prosilem o przypisanie składki zapłaconej wcześniej za przyszły okres. nie napisali ze tak nie można, po dwóch tygodniach ubezpieczalnia zwraca pieniądze, i okazuje się ze jest luka w historii ubezpieczenia. mam potwierdzenie zaplaty skladki, certyfikat… a to zostalo anulowane, ze przy umowie darowizny niby nie przechodza zaplacone polisy ktory obejmuja okres rozpoczynajacy sie po umowie darowizny. jak odkrecic te sytuacje, przeciez bylem peien ze skladka zostanie wlasciwie przeksiegowana a nie zwrocona….

2021-01-15 15:57

Ubea.pl83.3.x.x

Faktycznie jeśli polisa zaczynała się już po dacie zawarcia umowy darowizny, to ubezpieczyciel nie musi przypisywać tej polisy do nowego właściciela. Radzimy jednak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym i poprosić go o pomoc w tej sprawie. Możliwe że przy jego pomocy uda się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

2021-01-18 10:30

iwona188.137.x.x

a w jaki sposób z tym Rzecznikiem mam się skontaktować? Mogę prosić jakieś namiary?

2021-01-18 15:57

Ubea.pl83.3.x.x

Informacje o Rzeczniku Finansowym oraz adres jego strony podajemy w tym artykule: https://ubea.pl/Jak-Rzecznik-Finansowy-dawniej-Rzecznik-Ubezpieczonych-pomaga-kierowcom%2Cartykul%2C1734/

2021-02-23 12:36

iwona19844188.137.x.x

Rzecznik Finansów stwierdził, żekara niesłusznie nałożona, a UFG pozostaje nieugięty Art 31 W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Czy tu coś wspomniano o tym, że nowa umowa nie przechodzi nabywcę? Ja się tego doszukać nie potrafię.

2021-01-13 20:26

ROMI91.240.x.x

Witam, otrzymałem o przeprowadzeniu kontroli, i stwierdzili że auto nie było ubezpieczone od 3.09 do 06.09 i nałożyli na mnie kare 2600, mam pytanie czy jest szansa na zmniejszenie tej kary??

2021-01-14 08:16

Ubea.pl83.3.x.x

UFG może się ewentualnie zgodzić na umorzenie części lub nawet całości kary w przypadku bardzo złej sytuacji materialnej ukaranej osoby. Zdarza się to jednak bardzo rzadko i wymaga naprawdę dokładnego udowodnienia takiej złej sytuacji. O wiele częściej UFG wyraża zgodę na podzielenie płatności kary na raty.

2021-01-13 10:39

Wojtek94.254.x.x

Witam. Auto wstawiłem do komisu z waznym ubezpieczeniem i przeglądem dn.15.10.2019r zabrałem je dopiero 15.01.2020 i odrazu ubezpieczyłem ponieważ mialo ubezpieczenie do 11.11.2019. Czy wina za brak ubezpieczenia spoczywa na mnie skoro auto stało w komisie?

2021-01-13 15:37

Ubea.pl83.3.x.x

Rozumiem, że z komisem została zawarta umowa komisowa, a nie sprzedaży? Za OC zawsze odpowiada właściciel samochodu, a zatem w przypadku umowy komisowej, to nadal Pan odpowiadał za polisę OC auta.

2020-12-08 10:16

Andrzej46.204.x.x

Niestety też przegapiłem temat i okazało się, że moja polisa wygasła. Czy pisma z UFG są polecone czy zwykle? Bo po powrocie z zagranicy zastałem różne awiza i nie wiem czy któreś z nich to było z UFG?

2020-11-21 21:00

x165.225.x.x

Witam, z gapiostwa i zlego zrozumienia systemu auto jest nieubezpieczone w 2020. Wezwania do zaplaty kary na razie nie dostalem. Czy w zwiazku z tym, jesli sprzedam teraz auto i nowy wlasciciel je ubezpieczy tego samego dnia, to czu UFG w dalszym ciagu moze mnie scigac za brak oc przed sprzedaza? Czy lepiej poczekac do 1 stycznia?

2020-11-23 08:07

Ubea.pl83.3.x.x

Jeśli UFG skontroluje Pana auto jeszcze w 2020 r., to otrzyma Pan wezwanie do zapłaty kary niezależnie od tego, czy będzie Pan nadal właścicielem tego auta czy już je Pan sprzeda. Jeśli natomiast sprzeda Pan auto bez OC 1 stycznia 2021 r., a UFG dokona kontroli ubezpieczenia w 2021, to otrzyma Pan wezwanie do zapłaty kary za brak OC od 1 do 3 dni (czyli najmniejsza stawka) w 2021 r.

2020-11-10 00:37

olo87.99.x.x

kancelarie "na mieście" muszą z czegoś żyć oprócz urlopów na protesty uliczne - kwota do zarobienia - 135 mln ( 26 000 spraw x 5200 zł )

2020-10-28 13:24

MARCIN165.225.x.x

Witam, przez niedopilnowanie nie wykupiłem polisy ubezpieczeniowej od 24.07.2020 do 28.10.2020. Jeśli UFG wykryje to w roku 2121r. wciąż będą mogli nałożyc karę?

2020-10-28 15:21

Ubea.pl83.3.x.x

Jeśli kontrola zostanie przeprowadzona w 2021 r., UFG nie będzie już mogło nałożyć karę za brak OC w 2020 r. Może jednak być tak, że kontrola zostanie przeprowadzona jeszcze w 2020 r., a wezwanie przyjdzie dopiero w styczniu czy lutym. W takim przypadku trzeba będzie zapłacić karę, ponieważ liczy się data kontroli.

2020-12-16 15:29

Daro109.196.x.x

Jak zweryfikować pismo z lutego ze kontrole przeprowadzili np 29.12.2020r? Przecież UFG zrobi wszystko aby ściągnąć karę. Znajda w 2021 brak z zeszłego roku to wpiszą, że było to 29.12.2020. Sytuacja np płatność na 27.12 i zapłaci 31.12.2020r czy zdąży wyłapać lukę?

2020-09-01 18:12

Krystyna188.146.x.x

Posiadam mercedesa z 2001 uznanego przez rzeczoznawcę " pojazd spełnia warunki na rynku polskim dla samochodu historycznego i unikatowego". Edycja specjalna, na specjalną okazję dla uczczenia rocznicy produkcji samochodu wyścigowego z 1930r.i w niedużej liczbie 1450 egzemplarzy.. W 100% oryginalne części.U.F.G. upiera się, że nie można korzystać z przywileju czasowego ubezpieczania i nałożył maksymalną karę karę. Biegły twierdzi, że w tym przypadku kryterium wieku jest bez znaczenia a jego unikatowość jest istotna i podaje przykład pojazdów "papieskich". Wiem od znajomych, że UFG różńe wydawało decyzje. Proszę o ratunek. Dziękuję. medpoli@tlen.pl

2020-09-02 08:08

Ubea.pl83.3.x.x

Ciągłości OC nie trzeba zachowywać w przypadku pojazdów historycznych. Takie samochody należy ubezpieczyć jedynie przed wyjazdem na drogę publiczną. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych pojazd historyczny to pojazd, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym 2) ma co najmniej 40 lat 3) ma co najmniej 25 lat i został uznany przez rzeczoznawcę za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Pani auta dotyczy warunek trzeci, więc z perspektywy UFG obowiązuje kryterium wieku. Aby być zwolnionym z obowiązku zachowania ciągłości OC, auto musi mieć jednocześnie 25 lat oraz być uznanym za pojazd unikatowy.

2020-08-03 11:39

raterro31.130.x.x

Witam, Kupiłem w tamtym roku w marcu auto i jeździłem nim nie myśląc o ubezpieczeniu. Skończyło się we wrześniu, a ja załapałem, że jest coś nie tak dopiero w grudniu. Nie wiem, czy miałem przez ten okres jakieś kontrole. Jak na razie nic nie przyszło. Czy może mi coś grozić?

2020-08-10 10:22

Ubea.pl83.3.x.x

UFG może karać jedynie za brak OC w roku kontroli. Jeśli jakaś kontrola została przyprowadzona jeszcze w 2019 r., to UFG może ukarać za brak ubezpieczenia. Skoro jednak do dzisiaj jeszcze Pan nic nie otrzymał, to ryzyko otrzymania kary za 2019 r. jest już stosunkowo małe.

2021-01-13 18:57

marcin62.133.x.x

co znaczy sformułowanie "w roku kontroli"? czyli jak teraz mamy 2021 to za 2020 już nie mogą kontrolować?

2021-01-14 08:13

Ubea.pl83.3.x.x

Tak, w tym roku UFG kontroluje, czy auto miało OC przez cały 2021. Może jednak być tak, że kontrola odbyła się jeszcze w 2020, a wezwanie do zapłaty kary za 2020 r. dotrze dopiero w 2021 r. W takim przypadku trzeba zapłacić karę.

2020-05-18 22:51

Grzegorz188.146.x.x

Miałem Polsę ubezpieczenia OC zawartą od dwóch lat u tego samego ubezpieczyciela. Po pierwszym roku ubezpieczyciel wznowił polisę na rok kolejny ( 11-04-2018 do 10-04-2019 wznowiona 11-04-2019 do 10.04.2020r.) Płatności były przelewem jednorazowe. Polisa powinna być wznowiona na kolejny rok 2020/2021 przez ubezpieczyciela automatycznie, tak jednak się nie stało. Dziś t.j. 18 maja 2020r. miałem kontrolę policji która ujawniła brak ubezpieczenia OC mojego pojazdu i zgłosiła notkę do UFG. Okazało się że ubezpieczalnia nie przedłużyła ubezpieczenia które skończyło się 10.04.2020r. ponieważ zakazano jej sprzedaży polis. O tym fakcie nikt ze strony ubezpieczyciela mnie nie poinformował. Czy UFG może nałożyć na mnie karę za brak OC? Skoro nie wypowiedziałem umowy a ubezpieczyciel nie powiadomił mnie o tym fakcie?

2020-05-19 08:26

Ubea.pl83.3.x.x

Niestety, w sytuacji kiedy ubezpieczyciel ma zakaz sprzedaży polis, ubezpieczenie posiadane w takiej firmie nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu. Właściciel auta ma w takim przypadku obowiązek podpisania nowej umowy w innym towarzystwie. UFG może więc nałożyć karę na Pana za brak OC.

2020-05-04 22:42

Mateusz89.73.x.x

Jakie jest prawdopodobieństwo kontroli ze strony UFG? Auta z brakami są typowane losowo? Czy każdy samochód z brakiem OC otrzyma wezwanie do wyjaśnień? Nie wiedziałem, że ubezpieczanie po poprzednim właścicielu nie jest przedłużane i ponad miesiąc nie miałem OC. Dziś jak tylko się zorientowałem wykupiłem ubezpieczanie. Czy dobrze zrobiłem? bo z tego co czytam podobno jakiekolwiek zmiany w systemie zwiększają ryzyko kontroli.

2020-05-05 08:21

Ubea.pl83.3.x.x

UFG nie ujawnia, jak dokładnie działa system wirtualnego policjanta i na jakiej podstawie typuje auta do sprawdzenia. To co widać po statystykach to to, że z każdym rokiem zwiększa się skuteczność wirtualnego policjanta, ale nadal nie jest to stuprocentowa skuteczność. Zatem nie każdy właściciel auta, które przez jakiś czas nie miało OC, otrzyma wezwanie do zapłaty kary. Skoro ma Pan już wykupioną nową polisę, to pozostaje czekać, czy otrzyma Pan wezwanie czy też nie.

2020-05-05 15:17

Mateusz83.3.x.x

Dziękuję za odpowiedź, znalazłem sporo informacji na temat tego jak działa ten algorytm w internecie. I tak istnieje matematyczna szansa, że nie otrzymam wezwania zapłaty, pozostaje mieć nadzieje.

2020-04-04 14:05

Maciej5.184.x.x

Witam, dostałem pismo od UFG, gdzie widnieje ze w okresie od 13.01.2020 do 14.01.2020 auto nie było ubezpieczone. Wedlu Mnie auto ma ciągłość ubezpieczenia na jakiej podstawie UFG uważa ze nie. Nie mamy tu choćby dnia przerwy w ubezpieczeniu. Proszę podpowiedz co w tej sprawie zrobić.

2020-04-06 08:44

Ubea.pl83.3.x.x

Aby ciągłość OC była zachowana, nie może być ani godziny przerwy pomiędzy ubezpieczeniami. Jeśli więc OC kończyło się 13.01.2020, to najpóźniej 13.01 trzeba było wykupić OC, aby od pierwszych godzin 14.01.2020 nowe OC było już ważne. Jeżeli jednak nowe OC zostało kupione np. o godzinie 10 w dniu 14.01.2020, to obowiązuje ono najwcześniej od tej godziny 10 (ubezpieczenie nie może bowiem zostać kupione wstecz). W takim przypadku nastąpiłaby przerwa w ciągłości OC (od północy z 13 na 14 stycznia do godziny 10 w dniu 14.01) i UFG miałoby prawo wystawić karę za brak OC.

2020-02-03 22:09

Alan5.172.x.x

UFG domaga się ode mnie podania danych poprzedniego właściciela, chociaż wobec przeprowadzonej kontroli w 2019 udowodniłem, że w dniu zakupu ubezpieczyłem OC pojazd i przedstawiłem polisę oraz nowy dowód rejestracyjny, a umowę nabycia zostawiłem w starostwie, a wcześniej kopię w ubezpieczalni. Czy w dalszym ciągu muszę coś przedstawiać?

2020-02-04 08:32

Ubea.pl81.190.x.x

Z tego co Pan pisze, wynika, że dopełnił Pan wszystkich swoich obowiązków ciążących na Panu jako nabywcy pojazdu. Radzimy skontaktować się telefonicznie z Rzecznikiem Finansowym i razem z nim ustalić, czy UFG może jeszcze czegoś od Pana żądać (taka porada Rzecznika jest bezpłatna).

2019-12-31 20:53

Krzysztof91.244.x.x

Witam, ostatnie opłacone ubezpieczenie auta w 2009 roku i z końcem tego samego roku zostało złożone wypowiedzenie czyli od 2010 do dzis brak OC. Auto trafiło pod płot bo jego miejsce zajeło inne. W 2015 roku zmarł właściciel auta i dalej ono tak sobie stoi do dziś bez OC czyli 10 lat. Czy po tylu latach UFG może upomnieć się o OC ? Jest ono w ich bazie ? A jeśli tak to od kogo skoro właściciel zmarł 5 lat temu. Postępowania spadkowego nie było bo wszystkie inne formalności załatwione przed śmiercią tylko został ten jeden wrak po zmarłym.

2020-01-02 08:53

Ubea.pl81.190.x.x

Dopóki auto jest zarejestrowane w Polsce, musi posiadać OC. UFG może więc skontrolować to auto i przysłać wezwanie do zapłaty kary. Odpowiedzialność za ubezpieczenie ponoszą spadkobiercy zmarłego. Jeśli nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, to wszyscy spadkobiercy zmarłego ponoszą odpowiedzialność solidarną. Oznacza to, że w przypadku nałożenia kary, UFG może domagać się jej zapłaty od dowolnie wybranego spadkobiercy. Tu może Pan poczytać więcej o tym temacie: https://ubea.pl/Ubezpieczenie-OC-po-smierci-wlasciciela%2Cartykul%2C1166/

2020-01-02 11:14

Krzysztof91.244.x.x

Wszystko rozumiem tylko skoro minęło już 10 lat od ostatniego ubezpieczenia to skąd UFG weźmie takie dane że akurat taki pojazd nie jest ubezpieczony? w systemie od 10 lat nie ma o nim śladu i jak wyczytałem jeśli w pojeździe przez ostatnie 6 lat nie było aktualizacji danych w CEP czyli wpisu o badaniu, ubezpieczeniu itp staje się taki pojazd "martwą duszą" i takich pojazdów jest pełno w ewidencji pojazdów głównie pojazdów z czasów PRL jak Fiat 126p. Bo rozumiem czas obecny bylo ubezpieczenie i nie zostało wykupione automatycznie zostaje po tym ślad w systemie i UFG się upomina, a po 10 latach wydaje mi się to mało realne chyba że teraz by się chciało z tym pojazdem coś zrobić czyli sprzedać, zezłomować to pojawi się ślad i UFG się upomni.

2020-01-03 08:22

Ubea.pl81.190.x.x

Wirtualny policjant wykrywa brak ubezpieczenia OC, porównując dane o pojazdach zawarte w CEPiK z informacjami o polisach przekazywanymi przez ubezpieczycieli. Aktualizacja danych w ewidencji nie jest więc niezbędna do tego, by wirtualny policjant taką kontrolę w ogóle przeprowadził. Faktycznie, niektóre osoby uważają, że zmiana danych na temat samochodu zwiększa ryzyko kontroli. Nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, na ile takie twierdzenie jest prawdziwe.

2020-01-04 15:22

Krzysztof91.244.x.x

Czemu komentarze są usuwane udzieliłem odpowiedzi i ktoś usunął.... Co do aktualizacji danych ewidencji większość użytkowników różnego rodzaju forów posiadających takie właśnie auta twierdzi że jeżeli nie ma aktualizacji w bazie czyli auto jest taka martwą duszą od dawna i brak ubezpieczenia przez 10 lat a nawet i więcej skutkuje bardzo małą prawdopodobnością aby wirtualny policjant wyłapał, oczywiście nie ma 100% pewności że tak się nie stanie ale nikt z formuowiczów po takim okresie braku ubezpieczenia nie dostał wezwania. Czyli coś w tym musi być skoro jest sporo artykułów że w Polsce na 2019 rok jest zarejestrowanych ponad 1,5 mln sztuk wyłącznie samych Fiatów 126p do tego wiele innych tego typu starych aut co daje około 25% wszystkich zarejestrowanych pojazdów co są w ewidencji a nie wiadomo co się z nimi dzieje bo ani nie ma ich na drogach ani nie pojawiają się na badaniach. Jak by UFG się upomiał o takie zabytki to by ich tyle nie było bo kto by za to płacił oddawali by na złom aby wyrejestrować i nie podlegać ubezpieczeniu...

2020-01-07 09:35

Ubea.pl81.190.x.x

Na naszym forum edytowane / usuwane są jedynie komentarze zawierające reklamę lub przekleństwa. Jeśli Pana post został usunięty, najprawdopodobniej doszło do jakiejś pomyłki, za którą przepraszamy. Co do Pana odpowiedzi: jest prawdopodobne, że faktycznie wirtualny policjant w pierwszej kolejności kontroluje auta, które są "aktywne" w systemie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że auto, które ma ponad 40 lat, staje się pojazdem historycznym. Taki pojazd nie musi mieć zachowanej ciągłości OC. Wystarczy, by miał ubezpieczenie w momencie wyjazdu na drogę publiczną. Jeśli więc auto ma ponad 40 lat, wirtualny policjant nie będzie go kontrolował.

2019-12-30 10:44

Jan83.7.x.x

Witam,mam auto zarejestrowane ale nie ubezpieczone juz od 7 lat,chciałbym ze zomowac auto ale jest potrzebne ubezpieczenie,jak mam ominac kare za nie opłacone lat??

2020-01-02 08:47

Ubea.pl81.190.x.x

Jeżeli w 2019 r. UFG nie skontrolowało Pana auta, to w wyniku kontroli w tym roku może ukarać jedynie za brak OC w 2020 r. Najlepiej więc kupić dzisiaj ubezpieczenie OC. Wtedy będzie Panu groziła jedynie kara za brak OC do 3 dni w 2020 r. Po zezłomowaniu auta i jego wyrejestrowaniu ma Pan prawo do zwrotu niewykorzystanej składki od ubezpieczyciela.

2019-12-16 22:26

Staszek31.0.x.x

Witam. Czy można sprawdzić datę kontroli UFG ? Jaka mam pewność że to był 31.12.2018r A nie powiedzmy 15.02.2019r?

2019-12-17 08:16

Ubea.pl81.190.x.x

Na piśmie otrzymanym od UFG powinna widnieć data kontroli i jest to jedyny obecnie dostępny prosty sposób sprawdzenia daty kontroli.

2019-12-03 12:20

Agata31.0.x.x

Dzień dobry. Od 2016 roku nie używałam oraz nie opłacałam OC. UFG nie skontaktowało się ze mną. Chciałabym zamknąć sprawę i szukam najlepszego wyjścia. Czy powinnam wyrejestrowac samochód i wystosować pismo o możliwość umorzenia z powodu trudnej sytuacji? Czy w chwili kasacji i wyrejestrowania UFG automatycznie otrzymuje informacje i nałoży karę?

2019-12-03 15:32

Ubea.pl81.190.x.x

Po wyrejestrowaniu może Pani otrzymać wezwanie z UFG do zapłaty kary, ale nie musi się tak stać. Jeśli takie wezwanie Pani otrzyma, to można poprosić o umorzenie przynajmniej części kary ze względu na trudną sytuację finansową. Musi Pani jednak pamiętać o jeszcze jednej kwestii: zgodnie z prawem w momencie wyrejestrowania auta należy okazać w Wydziale Komunikacji potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC. Niekiedy urząd zgadza się na to, by wyrejestrować auto, które takiego ubezpieczenia nie posiada, ale to już zależy od urzędnika. Jeśli więc nie chce mieć Pani żadnych problemów w momencie wyrejestrowania auta, to powinna Pani wykupić ubezpieczenie OC (na kalkulatorze OC https://kalkulator.ubea.pl może Pani sprawdzić, gdzie będzie najkorzystniej). Po wyrejestrowaniu samochodu ma Pani prawo zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

2019-12-03 16:00

Agata31.0.x.x

Jeżeli z końcem roku wykupie ubezpieczenie, a UFG nie skontaktuje się ze mną do końca roku kalendarzowego to ominę możliwość dostania kary w roku 2019?

2019-12-04 08:11

Ubea.pl81.190.x.x

Kluczowa jest data kontroli, a nie data kontaktu UFG z Panią. Jeśli jeszcze w tym roku UFG skontroluje auto, to nawet jeśli wezwanie dotrze dopiero na początku przyszłego roku, karę trzeba będzie zapłacić. Jeśli natomiast kontrola odbędzie się w 2020 r., a auto od początku 2020 już będzie miało ubezpieczenie, to nie otrzyma Pani kary za wcześniejszy brak polisy.

2019-11-27 11:49

Karol145.239.x.x

Witam. Kilkanaście lat temu kupiłem 10 letni samochód osobowy w Polsce. Opłacałem OC. Wyjechałem za granicę tym samochodem. Po jakimś czasie przestałem jeździć tym samochodem (nie wolno było w tym państwie jeździć na polskich tablicach rej.) Kupiłem tam inny samochód którym jeździłem. Z braku miejsca u siebie nie miałem gdzie na stałe parkować starego samochodu. Zaparkowałem go u znajomych za stodołą w innej miejscowości. Czas leciał i zapomniałem o tym samochodzie. Stał sobie, aż cały zardzewiał kompletnie- silnik zardzewiał i zaczął się dosłownie sypać i rozlatywać. Był niezdatny do jazdy nic nie działało. Jak się okazało po pewnym czasie znajomy zadzwonił, że samochód ktoś musiał ukraść, ale on sam nie wie kiedy i jak, bo stojącego samochodu nie widać było za budynkiem. Specjalnie nie byłem zmartwiony ponieważ i tak szukałem czasu by go gdzieś oddać na złomowisko. Był problemem. Do teraz minęło już kilkanaście lat, sam dokładnie nie pamiętam ile. Przez te ponad jakoś 10lat nie płaciłem OC, nie mam samochodu, na tutejszą policję nie zgłosiłem kradzieży bo nie było sensu. Tutaj mam pytanie: co mogę zrobić by rozwiązać ten problem? Czy ciągnie się za mną jakaś kara i muszę zapłacić? Czy jest jakieś przedawnienie? Czy ktoś mnie ściga za jakieś zobowiązanie / niepłacenie OC/ Sąd itp? Nie mieszkam w Polsce już od kilkunastu lat i nie jestem w Polsce zameldowany. Nie wiem nawet czy przychodziła jakaś korespondencja/ponaglenia za OC na mój stary adres w PL. Nie mam tego samochodu a jest nadal zarejestrowany w Polsce jak się domyślam. Nie mam możliwości przylotu do Polski (daleko i zdrowie w moim wieku nie pozwala) tak więc nie byłem w PL od wielu wielu lat. Mam niezręczną sytuację. Proszę o poradę i odpowiedzi na moje pytania. Dziękuję.

2019-11-27 15:48

Ubea.pl81.190.x.x

Aby zgodnie z prawem rozwiązać tę sprawę, należałoby wyrejestrować samochód. Przyda się jednak wiele dobrej woli Wydziału Komunikacji. Kara za brak OC ulega przedawnieniu po 3 latach. Gdyby jakaś została nałożona na Pana, to najprawdopodobniej dowiedziałby się Pan o tym, ponieważ jeśli w ciągu 30 dni od dostarczenia wezwania do zapłaty kary UFG nie otrzyma płatności, sprawa jest przesyłana do egzekucji przez urząd skarbowy.

2019-10-17 15:18

Kamila5.173.x.x

Witam , OC miałam do dnia 28 września, jednak wypowiedziałam umowę żeby wykupic nowe tańsze oc w innej firmie. Wszystko zrobiłam 28 września, jednak jak sie okazało nowe ubezpieczenie nie zostało zawarte od razu tylko od 20 października. Zorientowałam sie dopiero jak mi przyszedł sms że za kilka dni zacznie sie oc. Zadzwoniłam do firmy ubezpieczeniowej i zapytałam jak to możliwe, bo wszystko robiłam podczas konultacji. Jednak oni w systemie mieli że wpisywałam inną datę i nie jestem w stanie im udowodnić że tak nie było. Czy są jakieś okoliczności łagodzące żeby uniknąć tak wysokiej kary. Czy bycie w złej sytuacji materialnej jest powodem żeby umorzyli mi karę? I czy moze przez to że sama to zauważyłam i zgłosiłam ubezpieczycielowi jest sytuacją łagodzacą? Proszę o pomoc, ponieważ nie jestem w stanie zapłacić kwoty 4500

2019-10-17 15:34

Ubea.pl81.190.x.x

Jaka data jest wpisana na potwierdzeniu OC? Jeśli chodzi o okoliczności łagodzące: trudna sytuacja materialna może być powodem do umorzenia części lub całości kary za brak OC. UFG jednak rzadko wyraża na to zgodę. Jeżeli otrzyma Pani z UFG wezwanie do zapłaty kary, należy napisać do UFG pismo, w którym opisze Pani, jak dokładnie doszło do tej sytuacji oraz w jakiej sytuacji materialnej się Pani znajduje. Należy przesłać też do UFG dokumenty potwierdzające Pani trudną sytuację materialną.

2019-08-05 13:07

Paweł83.68.x.x

Witam, Mam motocykl który kupiłem w 2012 roku i nie przerejestrowałem go na siebie. Motocykl jest z 1976 roku produkcji. Na motocykl nie wykupywałem ubezpieczenia oc bo i tak cały czas stoi nie użytkowany. Czy jeśli wykupię teraz ubezpieczenie to mogę zostać ukarany za brak oc w przeszłości?

2019-08-05 15:51

Ubea.pl81.190.x.x

W 2019 r. motocykl ma już ponad 40 lat, więc w tym roku nie musi już mieć zachowanej ciągłości OC. Oznacza to, że wystarczy, że będzie Pan kupował ubezpieczenie przed wyjechaniem na trasę. Jako że UFG może ukarać jedynie za brak OC w roku kontroli, to obecnie nie może już nałożyć na Pana kary za brak OC w tych latach, kiedy motocykl jeszcze powinien mieć cały czas OC.

2019-07-24 23:23

Wojtek213.238.x.x

Witam , chcę kupić 50 letni samochód który od 17 lat nie ma opłaconego OC , własciciel nie chce dać mi dowodu rejestracyjnego bo obawia się kary za brak OC , chce sprzedać mi to auto jako części ,jest to auto zabytkowe ,kolekcjonerskie , ale zarejestrowane na zwykłych tablicach ,jeszcze czarnych , czy jest z tej sytuacji jakieś wyjście żeby właściciel nie płacił i dał mi dowód rejestracyjny ?

2019-07-25 09:16

Ubea.pl81.190.x.x

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych auto, które przekroczy wiek 40 lat, staje się automatyczniem samochodem historycznym (nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków). Taki pojazd nie musi już mieć zachowanej ciągłości OC. Ubezpieczenie OC trzeba kupić jedynie wtedy, kiedy wyjeżdża się takim samochodem na drogę publiczną. Kara za brak OC w przypadku tego auta grozi więc jedynie wtedy, kiedy wyjedzie się nim na drogę bez ważnego OC. Więcej o OC aut historycznych może Pan przeczytać tutaj: https://ubea.pl/Auto-zabytkowe-i-historyczne-jakie-sa-koszty-ubezpieczenia-OC%2Cartykul%2C1658/

2019-07-25 18:27

Wojtek178.37.x.x

Bardzo dziękuje za informacje ,pozdrawiam.

2019-07-23 21:55

Lola176.107.x.x

Witam. Mam pytanie: mój tata kupił samochód data zakupu 20.11.2018r data polisy na poprzedniego właściciela do 03.11.2018 i poprzedni właściciel powiedział przy zakupie że ma OC,a nie mógł tego udowodnić bo zgubił to potwierdzenie i nic nie wiedzieliśmy że nie ma OC. I złapała mnie policja do kontroli i wysłali zgłoszenie do UFG za brak OC ? Kto musi zapłacić tą kare? Czy jeśli my będziemy musieli to zapłacić to możemy się odwołać od tej kary ?

2019-07-24 08:18

Ubea.pl81.190.x.x

Nowy właściciel jest odpowiedzialny za OC samochodu od dnia zakupu. Niestety w takich sprawach należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i żądać od poprzedniego właściciela dokumentu potwierdzająceo zawarcie OC, a nie jedynie ustnego zapewnienia, że polisa jest. Jeśli sprzedawca nie był w stanie okazać takiego potwierdzenia, OC można było sprawdzić w bazie UFG / bezpośrednio u ubezpieczyciela. Będą musieli więc Państwo niestety zapłacić karę za brak OC. Ewentualnie można złożyć skargę na sprzedawcę, ale ciężko będzie udowodnić, że sprzedawca twierdził, że OC jest (chyba że sprzedawca na piśmie zaświadczył, że OC jest?).

2019-07-12 11:51

Depesz83.25.x.x

Witam, mam autko które jest zdekompletowane i podjąłem decyzję o jego kasacji, stoi w miejscu od 2016r. i w 2017r. wygasło OC. Czy jeśli poczekam do końca roku i ubezpieczę je od 01.01.2020r. i wcześniej nic mi nie przyślą to nie będą mogli na mnie nałożyć kary? Nie stać mnie i nie mam zamiaru płacić złodziejom którzy i tak mnie okradają koniecznością wykupienia OC i wielkimi stawkami. Pozdrawiam

2019-07-12 15:33

Ubea.pl81.190.x.x

Wszystko zależy od daty przeprowadzenia kontroli, a nie daty przysłania wezwania. Może być tak, że kontrola zostanie przeprowadzona jeszcze w grudniu 2019 r., a wezwanie do kontroli przyjdzie dopiero na początku 2020 r. Mówiąc krótko: jeśli kontrola zostanie przeprowadzona w 2019 r., a ubezpieczenie kupi Pan 1 stycznia 2020 r., trzeba będzie zapłacić karę.

2021-04-19 21:50

wezu193.192.x.x

Muszą być pełne 3 okresy,czyli 01.01.2017-01.01.2020.Jeżeli np.Ubezpieczony pojazd 02.01.2017 ,to do końca 2017 to ten rok sie nie liczy.Trzeba zacząć liczyć od 01.01.2018 i dopiero 01.01.2021 sprawa ulegnie przedawnieniu.

2019-06-22 15:24

Krystian151.227.x.x

Witam, w Marcu 2014 roku ubezpieczylem samochod na rok, po czym wywiozlem auto do Anglii, tam po kilku miesiacach jazdy auto stalo 5 lat zepsute i nie ubezpieczone w garażu. Dodam ze jestem wspolwlascicielem auta, glownym wlascicielem jest moja babcia ktora zmarla w 2016 roku, ubezpieczenie ktore wykupilem w 2014 roku tez bylo na babcie. Przez 5 lat auto bylo nie uzywane, nawet twardego dowodu nie wyciagnalem jeszcze z wydzialu komunikacji, da sie jakos wyjsc z tej sytuacji nie placac kary?

2019-06-22 15:27

Krystian151.227.x.x

Zapomnialem dodac ze samochod ma 35 lat jesli to ma jakies znaczenie.

2019-06-24 08:37

Ubea.pl81.190.x.x

Wiek auta akurat w tym przypadku nie pomoże, ponieważ ciągłość OC nie jest wymagana dopiero w momencie, kiedy pojazd ma co najmniej 40 lat. Wiek ten może zostać zmniejszony do 25 lat , jeśli auto zostanie uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za maszynę unikatową lub mającą szczególne znaczenie dla dziejów motoryzacji, jednak jak rozumiem tak się nie stało w przypadku Pana auta. Jeżeli auto zostało wywiezione z kraju, to można by je wyrejestrować w Polsce. Do tego jednak potrzebna byłaby zgoda wszystkich właścicieli. Czy po śmierci babci przeprowadzono postępowanie spadkowe, w którym określono by, kto jest nowym właścicielem auta?

2019-06-24 11:34

Krystian151.227.x.x

Postepowanie spadkowe jeszcze nie bylo przeprowadzone, dopiero w tym roku bede sie tym zajmowal i rejestrowal auto w Anglii. Jesli samochod bedzie juz w 100% moja wlasnocia to czy kara nalozonana babcie przechodzi rowniez na mnie?

2019-06-24 15:36

Ubea.pl81.190.x.x

Jako współwłaściciel auta już teraz ponosi Pan odpowiedzialność za ubezpieczenie OC auta. Jeżeli więc UFG skontroluje auto i stwierdzi brak OC, to właśnie do Pana skieruje wezwanie do zapłaty kary.

2019-06-20 20:28

Kasia-80z176.106.x.x

Witam Bardzo prosze o informacje. Moj ojciec kupił w 2018 roku samochód. Polisa oc była wazna do 31.03.2018 roku.Od 01.04.2018 r powinien miec nowa polise. Poniewaz były swieta Wielkanocne i nie miał mozliwosci zakupinenia polisy. Wrócił do domu i od razu pojechał dokonac zakupu. Niestety agentka nie przedłuzyła mu polisy w tej samej ubezpieczalni, tylko wystawiłą nowa z data 04.04.2018 wiec jest przerwa 4 dni. Oczywiscie juz dostał decyzje o karze. czy fakt ze nie było mozliwosci zakupu (rodzice sa starszymi osobami bez internetu) ma jakies znaczenie?

2019-06-21 08:36

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety to raczej nie będzie wystarczający powód do umorzenia choć części kary. Nowe ubezpieczenie OC można bowiem zakupić wcześniej, nawet na miesiąc przed końcem poprzedniej polisy. Można natomiast poprosić UFG o rozłożenie płatności kary na raty.

2019-06-21 09:50

Kasia-80z176.106.x.x

dziekuje za odpowiedz. prosze jeszcze o informacje , jaki czas ma UFG oby powiadomic o konroli. zdpisma wynika , ze kontrola była przeprowadzona w 31.12.2018 a pismo otrzymalismi 11.03. 2019.

2019-06-21 15:06

Ubea.pl81.190.x.x

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie określa czasu, w jakim UFG powinno powiadomić o kontroli. Sytuacje, w których ktoś otrzymuje wezwanie do zapłaty kary dwa czy trzy miesiące po kontroli są jednak dość częste.

2019-06-06 10:20

Herman31.0.x.x

Witam mam samochód niestety bez oc pożyczyłem koledze żeby pojechał mi do sklepu6i złapała go policja po czym po 2 tygodniach przyszedł mi listek z zapłatą 4500 zł kto za to płaci kierowca czy właściciel proszę o pomoc bo nie chce żeby z mojej winy kolega płacił

2019-06-06 10:31

Herman31.0.x.x

Poprawiam listek przyszedł koledze a nie mi niestety

2019-06-06 15:46

Ubea.pl81.190.x.x

Za brak OC odpowiada właściciel samochodu, więc Pan powinien zapłacić karę. Pana kolega ponosi natomiast odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia popełnione w trakcie jazdy (np. przekroczenie prędkości).

2021-05-25 01:06

ANIA31.182.x.x

MAM PYTANIE DOSTAŁAM WEZWANIE DO ZAPŁATY OD UFG ZA BRAK OC OD1.01.2021 DO 08.03 2021,NADMIENIAM,ŻE W 2020 I2019 TEŻ NIE BYŁO OPŁACONE OC.MOGĄ TERAZ UKARAĆ MNIE ZA LATA UBIEGŁE???

2021-05-25 09:09

Ubea.pl178.36.x.x

Wygląda na to, że UFG przeprowadziło kontrolę Pani auta dopiero w tym roku. W takim przypadku może ukarać jedynie za brak OC w bieżącym 2021 roku.

2019-06-05 16:41

grzegorz46.174.x.x

Witam Dziś dostałem wezwanie do zapłaty lub okazania dokumentu zbycia pojazdu kontrola za okres luty marzec 2019 , samochód zbyłem 17 stycznia 2019 r ale w ubiegłum roku 2018 miałem przerwę w oc , to teraz jak okaż umowę zbycia to mogą jeszcze raz zrobić kontrolę za 2018 rok . dziękuje z góry za pomoc

2019-06-06 08:18

Ubea.pl81.190.x.x

UFG może karać jedynie za brak OC w roku kontroli. Jeżeli zatem dotychczas Fundusz nie skontrolował przebiegu OC w 2018 r., to teraz nie będzie mógł nałożyć kary za ten okres. Proszę więc przesłać do UFG umowę zbycia pojazdu, aby udowodnić, że od 17 stycznia 2019 r. nie ponosił Pan już odpowiedzialności za polisę auta.

2019-05-24 12:31

czakton11@wp.pl185.239.x.x

Witam mam taką sprawę kupiłem starego dostawczaka bez OC od handlarza który n ie płacił bo twierdził że nie ježdził miał lawete wiec przywiózł zakupione auto mi do domu ale że było to po południu nie były czynne ub ezpieczalnie chciałem zrobić to online ale program żadnej z firm nie miał opcji OC dla transit wiěc zawarłem OC po dwóch dniach u agenta po jakimś czasie przyszło pismo z funduszu o braku OC przez 2 dni oraz kara 1260 dzwoniłem Pisa) em że to nie zmojej winy tylko systemów firm ubezp. ale panitwierdzi że nie trzeba było kupować auta w sobotě bez OC czy można jakoș uniknąć tej kary bez drogi sądowej

2019-05-24 15:25

Ubea.pl81.190.x.x

UFG może odstąpić od części lub całości kary jedynie w przypadku ciężkiej sytuacji ekonomicznej ukaranej osoby. Inne powody braku OC nie są brane pod uwagę. Bardzo często UFG zgadza się natomiast na rozłożenie płatności kary na raty.

2019-06-27 07:52

Karina188.117.x.x

Witam niestety tez przegapiłam moment zapłaty polisy i mam wezwanie do zapłaty wiem ze na odwołanie nie mam szans ale chciałabym rozłożyc na raty. Czy muszę napisać na jakie raty i ile bym chciała czy UFG sam proponuje i nakłada kwoty. Proszę o odpowiedz.

2019-06-27 08:55

Ubea.pl81.190.x.x

Powinna Pani napisać prośbę do UFG o zgodę na rozłożenie płatności kary na raty. W takim wniosku najlepiej jest zawrzeć także gotową propozycję liczby rat i ich wielkości. Dzięki temu ma Pani większe szanse na to, że płatność zostanie rozłożona na pasujące Pani raty.

2019-05-24 11:33

Kasia31.0.x.x

Witam, spozniłam się z zapłatą 17 dni, czy jest jakiś okres przedawnienia? Czy mogę się spodziewać pisma za rok, 2 lub 5?

2019-05-24 15:22

Ubea.pl81.190.x.x

UFG może karać za brak OC w roku kontroli. Jeśli zatem nie miała Pani OC przez 17 dni w 2019 r., to UFG może przysłać wezwanie do zapłaty kary, jeśli skontroluje Pani auto jeszcze w 2019 r. Przy czym należy podkreślić, że liczy się data kontroli a nie data wysłania wezwania do zapłaty kary. Często więc zdarza się tak, że kontrola odbywa się jeszcze w listopadzie czy w grudniu, a wezwanie do zapłaty kary dociera dopiero w pierwszych miesiącach następnego roku.

2019-06-27 08:00

Karina188.117.x.x

Witam proszę o pomoc dostałam wezwanie z UFG 16.05.2019 r.wezwanie dotyczy braku zapłaty za brak polisy w roku 2018 czy to też jest rok kontroli? jak mam to rozumieć. Jak mogę sie do tego ustosunkować?

2019-06-27 08:58

Ubea.pl81.190.x.x

Na wezwaniu do zapłaty kary powinna być podana dokładna data kontroli. Jeśli takowej nie ma, warto skontaktować się z UFG i zapytać, kiedy kontrola została przeprowadzona.

2019-05-14 20:48

dodo.k83.7.x.x

Witam. Mam pytanie: mój tata, stary człowiek, kupił starego fiata , data zakupu 23.01.2017r data polisy na poprzedniego właściciela do 24.01.2017. Polisa nie przedłużona, auto nie przerejestrowane na ojca, auto nie zostało złomowane porostu Auto nie wyjeżdża na ulice stoi zarośnięte trawą. I tak trwa to do dzisiaj. Moje pytanie czy mogę spodziewać się jakiejś kary do tej pory nic nie przyszło czy organ ma jakiś określony termin kontroli?

2019-05-15 08:54

Ubea.pl81.190.x.x

Niestety, w takim przypadku UFG może nałożyć karę za brak OC. Ubezpieczeniowy Fundusz może karać za brak OC w roku kontroli. Jeśli więc auto dalej stoi nieubezpieczone i UFG dokona kontroli w tym roku, to nałoży karę za brak OC w 2019 r. W tej sytuacji pozostaje ubezpieczenie auta (w kalkulatorze OC można sprawdzić, gdzie będzie najtaniej: https://kalkulator.ubea.pl ) i następnie albo pozostawienie auta, albo zezłomowanie go. Jeżeli zdecydują się Państwo zezłomować auto, to po zezłomowaniu będzie można zwrócić się do ubezpieczyciela po zwrot niewykorzystanej części składki.

2019-05-15 20:04

dodo.k83.7.x.x

Dziękuje za odpowiedź. A mam jeszcze małe pytanie do postu z dnia 14.05.2019. A co w przypadku gdy nagle mój tata umiera (tzn. obecny właściciel samochodu-dowód rejestracyjny jest na poprzedniego właściciela). To czy sprawa wygasa, czy któregoś pięknego dnia komornik przyjdzie i będzie żądał pieniędzy z majątku zmarłej osoby.

2019-05-16 08:39

Ubea.pl81.190.x.x

Po śmierci właściciela samochodu za OC pojazdu stają się odpowiedzialni jego spadkobiercy (fakt że dowód rejestracyjny jest jeszcze na poprzedniego właściciela nie ma znaczenia - ważne jest to, że w wyniku umowy kupna-sprzedaży własność pojazdu, a wraz z nią odpowiedzialność za OC, przeszła na Pana tatę). O kwestii OC po śmierci właściciela szczegółowo pisaliśmy tutaj: https://ubea.pl/Ubezpieczenie-OC-po-smierci-wlasciciela%2Cartykul%2C1166/ Zachęcam do zapoznania się z tym artykułem, a jeśli po jego przeczytaniu coś jeszcze będzie niejasne, proszę śmiało pytać.

2019-05-15 10:17

Andrzej5.173.x.x

Witam, a jako ubezpiecze na 2019 rok i dopiero sprzedam?

2019-05-15 16:03

Ubea.pl81.190.x.x

Nawet jeśli ubezpieczy Pan teraz auto na 2019 r., to ta polisa będzie obowiązywała dopiero od dnia jej zakupu (ubezpieczyciel nie może wystawić polisy ze wsteczną datą rozpoczęcia). UFG nadal będzie więc mogło nałożyć karę za brak OC od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakupu polisy. Zawarcie polisy OC przed sprzedażą auta pomoże natomiast zdecydowanie osobie kupującej auto, która nie będzie musiała od razu w dniu zakupu kupować nowego ubezpieczenia. W celu znalezienia najtańszego OC zapraszamy na kalkulator ubezpieczeń: https://kalkulator.ubea.pl

2021-04-19 22:05

wezu193.192.x.x

W takim wypadku najlepiej poczekać jeszcze do 24.01.2021 i w tym właśnie dniu minie 3 lata ,więc sprawa się przedawni.Wykupić w tym samym dniu ubezpieczenie.

2019-05-11 13:47

Andrzej5.173.x.x

Witam. Co w przypadku kiedy miałem wypadek w 2016 roku, umowa o była do marca 2017 roku. To tej pory OC nie było płacone ponieważ auto nie nadawało się do jazdy (urwane koło). Dopiero teraz auto ktoś ode mnie odkupił i będzie je rejestrował . Czy unikne kary mimo że auto było powypadkowe?

2019-05-13 09:10

Ubea.pl81.190.x.x

Nawet jeśli auto nie nadawało się do jazdy, lecz było zarejestrowane w Polsce, to powinno przez cały czas posiadać ubezpieczenie OC. Grozi więc Panu niestety kara za brak OC i pozostaje czekać, czy takową karę Pan otrzyma. Nowy właściciel także powinien jak najszybciej wykupić polisę OC, ponieważ jest odpowiedzialny za OC samochodu od dnia zakupu pojazdu.

2019-04-15 22:27

Compask185.5.x.x

Witam, czy w sytuacji zachorowania na przewlekłą chorobę nowotworową pod koniec okresu OC, przedłużającej się diagnozy i leczenia, które skutkowało nie zapłaceniem OC, można liczyć na umorzenie kary? Oczywiście po dojściu do siebie, OC wykupiłem, nie wiem tylko czy czekać na karę, czy samemu odezwać się do UFG?

2019-04-16 08:19

Ubea.pl81.190.x.x

Czy poprzednie OC było wykupione przez Pana i opłacone? W takiej sytuacji powinno się ono przedłużyć automatycznie na następny rok. Należałoby więc zacząć od ustalenia, czy nie ma Pan teraz podwójnego OC (w takiej sytuacji ma Pan prawo wypowiedzieć to OC przedłużone automatycznie, ale trzeba będzie zapłacić za czas, kiedy ubezpieczyciel udzielał ochrony). Jeżeli jednak OC nie przedłużyło się automatycznie (bo poprzednie OC wykupił jeszcze poprzedni właściciel auta lub nie zapłacił Pan którejś z rat za polisę), to wystąpiła przerwa w OC i grozi Panu kara. Jeżeli otrzyma Pan wezwanie z UFG do zapłaty kary, można przedstawić dokładnie całą sytuację i poprosić o przynajmniej częściowe umorzenie kary. UFG w szczególnych przypadkach trudnej sytuacji ekonomicznej może odstąpić od kary.

2019-04-16 08:51

Compask185.5.x.x

Niestety to sytuacja zakupionego auta, ktorego OC przeszlo z poprzedniego wlasciciela, czyli nie zostalo przedluzone.

2019-04-16 15:33

Ubea.pl81.190.x.x

Pozostaje zatem czekać, czy otrzyma Pan wezwanie z UFG do zapłaty kary.

2019-04-08 16:32

Traf37.249.x.x

Witam. Moja sytuacja jest następująca : Ubezpieczenie na starego właściciela wygasło 13.01 2018. Samochód przerejestrowałem na siebie 30.01.2018. Od 06.02.2018 mam ubezpieczenie na siebie. UFG wykryło przerwę w ubezpieczeniu i żąda 4200 zł W tym czasie byłem w złym stanie psychicznym. Czy można się powołać na takie perturbacje sensie jakiejś ulgi w każe ? Obecnie jestem również w trudnej sytuacji finansowej. Czy UFG bieże takie okoliczności pod uwagę?

2019-04-09 08:23

Ubea.pl81.190.x.x

UFG może zmniejszyć karę ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Radzimy napisać pismo do UFG, w którym opisze Pan dokładnie swoją sytuację i poprosi o umorzenie choć części kary.

2019-03-27 21:05

Łukasz5.173.x.x

Czy jest szansa uniknięcia kary przy rejestracji samochodu z zagranicy? Ojciec podczas rejestracji usłyszał że przy odbiorze twardego dowodu musi mieć OC a że auto jest na warsztacie i dotarło tam na lawecie nie zdawał sobie sprawy ze musi wykupić OC minęło 4dni no już ma ale co dalej.

2019-03-28 08:31

Ubea.pl81.190.x.x

Ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wprowadzenia tego pojazdu do ruchu (zależnie od tego, co nastąpiło pierwsze). Panu ojcu grozi więc niestety kara za brak OC. Jeśli auto ma już ubezpieczenie, to teraz pozostaje czekać, czy UFG dostrzeże ten brak OC i przyśle karę czy też nie.

2019-03-28 20:07

Łukasz5.173.x.x

A fakt że ojciec przez 40 lat nigdy nie miał problemów z placeniem i że w urzędzie otrzymał informacje ze dopiero po twardy dowód ma się pojawić z polisa OC też nic nie zmienia?

2019-03-29 08:22

Ubea.pl81.190.x.x

Jeżeli UFG przyśle wezwanie do zapłaty kary, można oczywiście napisać odwołanie do funduszu i zwrócić uwagę na podane przez Pana fakty. Możliwe, że UFG zgodzi się na zmniejszenie kary.

2019-03-21 19:53

kriss83.20.x.x

Po zarejestrowaniu samochodu i chęci przepisania ubezpieczenia okazało się, że mój samochód wcale nie jest ubezpieczony. Sprzedający jawnie wprowadził mnie w błąd, dając mi polisę w którą się nie wczytałem i okazała się jakąś zwykłą kalkulacją z prawidłowymi datami. Czy coś pomoże mi jego oświadczenie o wprowadzeniu mnie w błąd, bo czytając komentarze to nie widzę żadnego wyjścia z sytuacji? Jak zrzucić winę na niego? Brak oc przekroczył 14dni.

2019-03-22 08:50

Ubea.pl81.190.x.x

Jeśli UFG dostrzeże brak OC, to karę na pewno nałoży. Pozostaje więc tylko kwestia, kto tę karę zapłaci. Może Pan albo spróbować się pisemnie dogadać ze sprzedawcą, aby to on zapłacił karę, albo podać go na policję za próbę oszustwa.

2019-03-11 15:13

artek83.31.x.x

wiatam. kupiłem auto rozbite z zabranym dowodem.sprzedający wystawił mi fakture .po tygodniu zabrałem auto od sprzedającego,miedzyczasie skończyła się polisa ubezpieczeniowa o której nawet nie wiedziałem bo sprzedający dał mi ją jak zabierałem auto na lawete.dwa dni bez ciągłości w ubezpieczeniu .była sobota wieczór.w poniedziałek rano ubezpieczyłem auto.co w takiej sytuacji?

2019-03-11 15:52

Ubea.pl81.190.x.x

Nawet jeżeli samochód ma zabrany dowód, to pozostaje zarejestrowanym pojazdem, a jako taki musi mieć zachowaną ciągłość ubezpieczenia OC. Pan, jako nabywca auta, odpowiada za jego ubezpieczenie OC od dnia zakupu. Grozi więc Panu niestety kara za brak OC (w najniższej stawce - kara za brak OC do 3 dni).

2019-03-10 18:49

Agrafka89.64.x.x

Witam. Mój ojciec dostał 24.01.2019r. pismo z UFG z nałożoną karą 840zł za 1 dzień przerwy w ubezpieczeniu za zeszły rok. Ubezpieczenie OC skończyło się 24.11. (sobota), poszedł w poniedziałek 26.11 i ubezpieczył auto. W niedzielę logicznie żadna agencja nie pracuje, więc nie miał jak wykupić OC od 25.11. I teraz UFG się obudziło i wysyła pismo 24.01.2019r. w którym nakłada na niego karę, chociaż on wcale nie uchylał się od opłacenia składki. Tylko nie miał możliwości jej opłacenia w danym dniu. Pisał pismo wyjaśniające, jednak Fundusz olał jego wyjaśnienie i nadal żąda od niego kwoty 840zł dając mu termin 30 dni do zapłaty. Gdzieś poniżej wyczytałam, że nie może nałożyć kary za rok poprzedni. Co robić??? Nie stać mojego ojca ani mnie na zapłacenia takiej kary, a tym bardziej na prawowanie się przed sądem. Proszę o pomoc.

2019-03-11 08:45

Ubea.pl81.190.x.x

Kiedy dokładnie została przeprowadzona kontrola (na piśmie wzywającym do zapłaty kary powinna być o tym informacja)? Ważna jest bowiem data kontroli, a nie wysłania czy dostarczenia pisma. Na przyszłość radzimy nie czekać z kupnem ubezpieczenia do ostatniego dnia. Nową polisę można zakupić nawet miesiąc przed końcem poprzedniej i nie trzeba się wtedy martwić, kiedy wypadnie ostatni dzień ubezpieczenia. Dodatkowo dzięki internetowym porównywarkom można zakupić OC online o dowolnej porze każdego dnia.

2019-02-15 23:35

gosia91.192.x.x

Witam! jak się ma sprawa jesli poprzedni własciciel nie posiadał oc na samochód który od niego kupiłam (jak kupowałam dostałam druczek z polisą że jest wykupiona na rok ) pozniej jednak okazało sie że ta polisa była wykupiona ale nie opłacona (oczywiście od razu zapłaciłam za okres który użytkowałam samochód i wykupiłam swoją polisę ,a teraz po 3 miesiącach jak jestem właścicielem pojazdu przyszła mi kara do zapłaty ? proszę o odpowiedz czemu ja mam płacić za coś co zrobił poprzedni własciciel

2019-02-18 08:29

Ubea.pl81.190.x.x

Jako nabywca auta odpowiada Pani za OC samochodu od dnia jego zakupu. Radzimy przesłać do UFG kopię umowy kupna-sprzedaży samochodu oraz potwierdzenie polisy OC, aby wykazać, że w okresie kiedy Pani posiadała auto, ciągłość OC była zachowana.

2019-02-07 03:22

Olo88.156.x.x

Witam a co z sytuacja, kiedy ubezpieczenie skończyło się 30.01.2019, Nowe ubezpieczenie opłaciłem 31.01. 2019,a polisę przysłali od 1.02.2019, widocznie wystąpiła jakaś pomyłka, co wtedy

2019-02-07 08:33

Ubea.pl81.190.x.x

Najprawdopodobniej zaszła pomyłka po stronie ubezpieczyciela. Warto byłoby skontaktować się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym i poprosić o aneks do umowy, który poprawi datę rozpoczęcia ochrony. Jeśli Pan tego nie zrobi, będzie Panu groziła kara za brak OC przez jeden dzień (chyba że to ubezpieczenie, które kończyło się 30.01.2019, kupił Pan i go Pan nie wypowiedział. W takim przypadku takie ubezpieczenie przedłużyłoby się automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Trzeba by wtedy złożyć wypowiedzenie do poprzedniego ubezpieczyciela).

2019-01-29 15:29

Matej83.9.x.x

Witam złożyłem pismo elektronicznie do Ufg o umorzenie kary mija 2 tydzień i brak jakiejkolwiek odpowiedzi co robić?

2019-01-29 15:46

Ubea.pl81.190.x.x

Zgodnie z ustawą po otrzymaniu wezwania do zapłaty od UFG ma się 30 dni na wykazanie, że w danym roku kalendarzowym miało się OC lub wniesienie opłaty. Po tym terminie egzekwowaniem opłaty zajmie się urząd skarbowy. Jeśli więc w najbliższych dniach nie otrzyma Pan odpowiedzi z UFG, warto spróbować skontaktować się w inny sposób (np. telefonicznie), by ustalić, jaka jest Pana sytuacja.

2019-02-11 15:33

AREK83.6.x.x

Witam mam ten sam problem.Zlozylem o umorzenie kary elektronicznie bez skutku.Listownie bez skutku odpowiedzi.Telefonocznie firma nie odbiera.Co mam zrobić? Nie stać mnie na zapłacenie całej kwoty.Prosze o pomoc co mam zrobić?

2019-02-12 08:28

Ubea.pl81.190.x.x

Czy dzwonił Pan do Centrum Obsługi Klienta UFG (numer +48 22 53 96 100)?

2018-11-22 13:41

fryta83.13.x.x

Czy każdego kto spóźni się jeden dzień UFG ściga ?

2018-11-22 15:33

Ubea.pl81.190.x.x

Już jeden dzień braku OC sprawia, że UFG może nałożyć karę za brak polisy (w przypadku polisy OC jest bowiem wymagana ciągłość ubezpieczenia). System kontroli jest coraz skuteczniejszy, ale nadal nie jest to 100% skuteczności. Nie wszyscy więc zostaną przyłapani na braku OC. Każdej osobie, która miała przerwę w OC, taka kara jednak grozi.

2018-11-15 16:55

Marzena188.147.x.x

Witam.Moj syn opłacił składkę ale z opóźnieniem po terminie ale po paru dniach składkę mu odesłali i napisali że umowa wygasła więc syn na nowo wykupił polisę i przez to miał 1 miesiąc przerwy dostał karę .co może on w tej sprawie jeszcze zrobić .

2018-11-16 08:23

Ubea.pl81.190.x.x

Rozumiem, że ta polisa nie była automatycznie przedłużonym ubezpieczeniem z poprzedniego roku? W takiej sytuacji pozostaje jedynie wysłanie do UFG pisma, w której opisze się dokładnie sytuację i podkreśli się, że brak polisy wynikał z opóźnienia w opłacie, a nie z tego, że celowo zawarło się później umowę. Można poprosić o rozłożenie płatności kary na raty / umorzenie części kary.

2018-10-01 20:29

rrrr217.99.x.x

Do tego co napisałem poniżej Jak UFC podchodzi do aktu czynnego żalu , czy gdybym sam się przyznał , napisał do nich przed kontrolą czy to ma jakieś znaczenie ze ewentualnie nie wlepią kary ?

2018-10-02 08:43

Ubea.pl81.190.x.x

Każde zarejestrowane auto musi mieć ubezpieczenie OC. Nie ma znaczenia, czy jest ono codziennie używane czy też stoi na prywatnej posesji. Grozi więc niestety Panu kara za brak OC. Nie mamy żadnych potwierdzonych informacji, że kupno nowej polisy sprawia, że UFG uważniej przygląda się temu autu, czego efektem miałoby być większe ryzyko wykrycia braku OC. Teraz tak: jeżeli kara zostanie nałożona, to UFG praktycznie w każdym przypadku zgadza się na rozłożenie płatności kary na raty. Wystarczy poprosić po otrzymaniu pisma. Czynny żal nie spowoduje raczej, że kara nie zostanie nałożona. Może jedynie zwiększy nieco szanse na uzyskanie zgody na umorzenie części kary. A kiedy będzie Pan szukał nowej polisy OC, zapraszamy na kalkulator OC https://kalkulator.ubea.pl Poszukamy najtańszej opcji dla Pana auta.

2018-10-01 20:23

rrrr217.99.x.x

Witam od marca nie posiadam ubezpieczenia na samochód którym w ogolę nie jeżdżę. Auto czeka w garażu az córka będzie mogła zdać prawo jazdy i to będzie jej pierwsze auto.Potrwa to jeszcze ponad rok. teraz dowiedziałem się ze grozi mi kara z ufc. z tego co rozumie to jeżeli zrobią mi kontrole to grozi mi kara 4200 zł. Pytanie czy jeżeli czym prędzej ubezpieczę auto to nie spowoduje to ze gdzieś w systemie im wyskoczy ze była przerwa w ubezpieczeniu, czy nie lepiej poczekać i ubezpieczyć auto od 1 stycznia 2019 bo generalnie w 2018 roku nie ma juz znaczenia czy ja ubezpiecze auto dzis czy 31 grudnia bo jeżeli sprawdzą to i tak dostane kare 4200 zł za 2018 r ? i rozumie ze dla nich nie ma najmiejszego znaczenia ze auto stoi nieuzywane na prywatnej posesji ?

2018-10-08 23:26

DM5.173.x.x

Kupno polisy powoduje że UFG stwierdza brak ciągłości i nakłada karę. Jedynym wyjściem jest poczekać do końca roku i kupić polisę np. 31 grudnia, wtedy UFG nie zdąży przeprowadzić kontroli w bieżącym roku a najwyżej w następnym a wtedy już polisa w roku kontroli już jest i nie może nałożyć kary. pzdr