Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Czy można zmniejszyć karę za brak OC?

Data publikacji: 2016-05-13

Zapomniałeś wykupić nowe OC po wygaśnięciu polisy poprzedniego właściciela auta? A może jeździłeś kilka lat bez OC, ale przestraszyłeś się rosnącej skuteczności „wirtualnego policjanta” UFG i zastanawiasz się, co teraz zrobić? Sprawdź, jakie dokładnie kary za brak OC Ci grożą i czy można je zmniejszyć.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Pod koniec 2011 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił System Wykrywania Nieubezpieczonych Pojazdów zwany „wirtualnym policjantem”. Wyszukuje on samodzielnie przerwy w ubezpieczeniu zarejestrowanych samochodów, uniezależniając UFG od efektów kontroli Policji. Skuteczność programu wzrasta z roku na rok. W 2012 r. wirtualny policjant znalazł 4 500 kierowców bez ważnej polisy OC na zarejestrowane auto. W 2014 odnalazł już natomiast ponad 26 000 takich osób.

Kiedy OC nie przedłuży się automatycznie?

Wirtualny policjant coraz częściej zastępuję tradycyjne kontrole policyjne

Wzrastająca skuteczność elektronicznego policjanta może wywołać popłoch wśród kierowców, którzy od dawna nie płacili OC, licząc, że nie zostaną zatrzymani przez policję do kontroli.

Nie zawsze jednak brak OC jest wynikiem celowego działania. Niekiedy to efekt zwykłego roztargnienia, wynikającego z faktu, że polisa OC, o ile jej nie wypowiesz, przedłuża się zazwyczaj automatycznie na kolejny rok. Od tej zasady są jednak wyjątki:

  • jeżeli kupujesz używane auto i korzystasz z OC poprzedniego właściciela, musisz pamiętać, że nie ulegnie ono automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok,
  • Twoja polisa nie zostanie przedłużona także wtedy, kiedy nie zapłaciłeś drugiej lub kolejnej raty za poprzednie ubezpieczenie,
  • przedłużane nie jest także ubezpieczenie krótkoterminowe.

Dowiedz się więcej o OC na miesiąc >

Jeśli jesteś w którejś z tych sytuacji i zapomnisz o wykupieniu nowego OC, UFG będzie mogło nałożyć na Ciebie karę. Stanie się tak, nawet jeśli przerwa w ubezpieczeniu wynosiła zaledwie jeden dzień.

Zobaczmy zatem, ile dokładnie wynoszą kary za brak OC i czy istnieją sposoby na ich ewentualne zmniejszenie.

Ile wynosi kara za brak OC?

Dokładna wysokość kary za brak OC ustalana jest na podstawie stawki płacy minimalnej. W ostatnich latach płaca minimalna rokrocznie wzrasta, co pociąga za sobą także zwiększanie kary za brak OC.

W 2016 roku obowiązuje następująca wysokość kar:

Kara za brak OC od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 3 700 zł 5 550 zł 620 zł
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 1 850 zł 2 780 zł 310 zł
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 740 zł 1 110 zł 120 zł

Porównaj karę za brak OC w 2016 i 2015 r. >

Czy karę za brak OC otrzyma się za kilka lat?

Dla osób, które od kilku lat nie posiadają OC najważniejsza informacja jest taka, że kara jest nakładana jedynie za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli.

Zatem jeżeli przykładowo kierowca nie miał polisy od października 2014 r. do maja 2016 r., to w wyniku kontroli UFG w 2016 r. otrzyma on jedynie karę za 2016 r.

Czy można wykupić OC z wcześniejszym terminem rozpoczęcia polisy?

Osoby, które przegapiły o kilka dni termin wykupienia OC, mogą zastanawiać się, czy nie mogłyby wykupić polisy wstecz. Czyli wykupują OC np. 17 maja, ale polisa obowiązuje już od 12 maja. Trzeba jednak podkreślić, że takie działania są niedozwolone, nawet jeżeli przez te kilka dni auto stało unieruchomione w warsztacie.

Pozostaje więc jedynie jak najszybsze wykupienie OC i oczekiwanie, czy te kilka dni opóźnienia zostaną dostrzeżone przez UFG.

Czy da się umorzyć karę za brak OC?

Zasadniczo po otrzymaniu wezwania do zapłaty kary za brak OC, pozostaje Ci jedynie sięgnięcie po portfel i wyjęcie potrzebnej gotówki. Jednak zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Jeżeli zatem Twoja sytuacja życiowa rzeczywiście uniemożliwia zapłatę w tym momencie kary za brak OC, warto spróbować wystąpić do UFG z wnioskiem o umorzenie w całości lub w części należnej zapłaty.

Czy kara za brak OC ulega przedawnieniu?

Roszczenia z UFG o zapłacenie kary ulegają przedawnieniu po 3 latach od dnia dokonania kontroli. Musisz jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, które przedłużą ten termin. Bieg przedawnienia zostanie przerwany przez:

1. każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty,
2. uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty,
3. wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach ustalenia istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia,
4. zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli wystąpi sytuacja wymieniona w punkcie 1, 2 lub 3 trzyletni termin przedawnienia zacznie naliczać się od początku.

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego ponowne obliczanie rozpocznie się dopiero po jego zakończeniu.

Wzrost skuteczności elektronicznego policjanta oraz kar za brak OC sprawia, że coraz mniej opłacalne staje się niewykupywanie polisy. A tak naprawdę wysokość kary jest jeszcze niczym w porównaniu z wielkością ewentualnej sumy, którą kierowca w ramach regresu będzie musiał zapłacić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, jeżeli spowoduje wypadek bez ważnego OC.

Dowiedz się więcej o UFG

Wykupywanie obowiązkowego ubezpieczenia jest więc nie tylko przejawem odpowiedzialności kierowcy, ale i dowodem dbania o swoje finanse. Zwłaszcza jeżeli przed zakupieniem polisy poświęcisz chwilę i sprawdzisz, kto oferuje Ci najtańsze OC.

Odpowiedzi na inne pytania związane z karą za brak OC znajdziecie tutaj:

Tagi:

Komentarze

2017-08-16 15:38

Marcin37.47.130.149

Tak na pewno zrobię. Dziękuję.

2017-08-14 12:21

Marcin37.47.130.149

Kupiłem samochód, który nie miał ubezpieczenia OC 27 lipca. Zarejestrowałem go 11 sierpnia, a ubezpieczyłem 14 sierpnia. Czy w takiej sytuacji grozi mi kara 4000 tys. czy 800zl?

2017-08-14 12:36

Marcin37.47.130.149

Dodam jeszcze, że samochód nie miał ważnego przeglądu rejestracyjnego w dniu zakupu.

2017-08-16 09:03

Ubea.pl81.190.208.17

Czy 11 sierpnia Pan jedynie przerejestrował to auto na siebie czy zarejestrował to auto po raz pierwszy w Polsce? Jeśli to pierwsze, to niestety grozi Panu kara za brak OC od 27 lipca do 14 sierpnia, czyli 4 tys. zł. Według prawa polisę OC musi posiadać każde auto zarejestrowane w Polsce (ważność przeglądu rejestracyjnego nie gra tu roli), a nabywca auta jest odpowiedzialny za ubezpieczenie od razu od dnia zakupu (a nie przerejestrowania samochodu na siebie).

2017-08-16 10:56

Marcin37.47.130.149

Niestety przerejestrowałem.. Przyznam, że tjbdla mnie chory przepis, o którym nie wiedziałem. Szczegolnie, że samochód od dnia zakupu ani razu nie wyjechał na drogę. Orientuje się Pan jaką mają skuteczność w wykrywaniu takich przypadków jak mój? Dziękuję za odpowiedź.

2017-08-16 13:17

Ubea.pl81.190.208.17

Skuteczność wirtualnego policjanta UFG, który może wykryć przerwę w OC w Pana przypadku, cały czas rośnie, ale nadal nie jest to stuprocentowo działające narzędzie. Pozostaje więc czekać, czy wezwanie przyjdzie. Warto pamiętać, że UFG może ukarać Pana jedynie, jeśli kontrolę przeprowadzi do końca 2017 r. (może się jednak zdarzyć tak, że wezwanie z takiej kontroli przyjdzie np. dopiero w styczniu 2018). Jeśli wezwanie przyjdzie, to tak jak pisaliśmy w artykule, można jeszcze próbować poprosić o rozłożenie płatności na raty / umorzenie części spłaty.

2017-08-08 06:12

Arek81.190.228.9

"Sprzedaż samochodu powinniśmy zgłosić w właściwym wydziale komunikacji w terminie do 30 dni od momentu zawarcia umowy". A jeżeli sprzedałem auto bez ważnego OC i pójdę zgłosić sprzedaż, to czy wydział komunikacji sprawdza datę na umowie sprzedaży, porównuje z datą wygaśnięcia polisy i donosi do Funduszu, żeby nałożył karę?

2017-08-14 09:20

Ubea.pl83.3.106.181

UFG korzysta z informacji Wydziału Komunikacji, ale to czy urząd będzie się tak dokładnie przyglądał dokumentom to już zależy od danego oddziału. Prawda jest jednak taka, że korzystając z wirtualnego policjanta, UFG może stwierdzić brak OC u Pana bez pomocy urzędu.

2017-08-06 23:37

Adi46.134.129.231

Witam. W roku 2016 kupiłem przyczepę kempingową ubezpieczenie było ważne do końca września 2016r. i zapomniałem wykupić nowego. Przyczepa nie została przerejstrowana w urzędzie na mnie i nie ma takiej potszeby bo stoi jako składzik bez kół na działce. Co zrobić teraz ? Wykupić u poprzedniego ubezpieczyciela nowe O.C. i czekać na karę( 670zł.)? Jak długo mogą mnie ścigać za taką lukę w O.C. ? Czy ubezpieczyciel nie poinformuje UFG o tym od razu ?

2017-08-14 09:15

Ubea.pl83.3.106.181

Karę może Pan otrzymać za brak ubezpieczenia w roku kontroli. Czyli jeśli teraz wykupi Pan ubezpieczenie, to UFG ma czas maksymalnie do końca 2017 r. na przeprowadzenie kontroli i stwierdzenie braku OC (może jednak być tak, że kontrola zostanie przeprowadzona w grudniu 2017, a wezwanie przyjdzie dopiero np. w lutym 2018 r. W takiej sytuacji trzeba zapłacić karę). Polisę może Pan wykupić w dowolnym towarzystwie. Ubezpieczyciele przekazują informacje do bazy danych UFG, ale nie informują bezpośrednio o braku OC u danego właściciela. Wirtualny policjant UFG musi wykryć brak OC, przeglądając bazę. Radzimy zatem jak najszybciej wykupić ubezpieczenie OC, by uporządkować sytuację.

2017-08-04 15:17

Mirek94.254.244.202

Spuznilem się z opłatą OC 15 dni ponieważ auto kturyktórym jeździłem zepsuło się stało i mechanika miesiąc czasu jakoś czas zleciał praca praca auto odebrałem od mechanika patrzę na dowód brak oc i przeglądu posiadam jeszcze 2 auta zawsze na czas płaciłem oc Po prostu zagapiłem się jeszcze mi nic nie przyszło to nie było zwlekanie

2017-08-14 09:09

Ubea.pl83.3.106.181

Czy to zepsute auto należało wcześniej do Pana? Jeśli tak i jeśli wykupił Pan w poprzednim roku OC, to taka polisa powinna się przedłużyć automatycznie u tego samego ubezpieczyciela. Najlepiej skontaktować się z towarzystwem, by sprawdzić, czy tak się stało.

2017-08-03 15:14

magik188.165.247.207

Chcę kupić stary motocykl, który nie ma OC od kilkunastu lat. Obecny właściciel (wujek) chce mi go sprzedać bez spisywania umowy obawiając się, że jak podpisze umowę a ja motocykl ubezpieczę i przerejestruję to on może dostać od UFG wezwanie do zapłaty kary za brak OC. Czy rzeczywiście ma się czego obawiać? Jak przekonać go aby podpisał umowę? Jak postąpić aby motocykl przerejestrować a jednocześnie nie narażając wujka na jakiekolwiek przykrości? Czy wujek na pewno nie otrzymałby żadnego wezwania gdybym poczekał i pojazd ubezpieczył dopiero np 31 grudnia?

2017-08-03 16:17

Ubea.pl81.190.208.17

Jeśli motocykl nie ma OC, to wujek może otrzymać wezwanie od UFG w każdym momencie. Dodatkowo ostatnio UFG zaczęło mocniej pilnować motocyklistów. Rzeczywiście niektórzy mówią, że po przerejestrowaniu pojazdu jest nieco większa szansa na otrzymanie wezwania do zapłaty kary, ale ile w tym prawdy, to trudno powiedzieć. Najważniejsze jest to, że takie wezwanie może przyjść, niezależnie czy przerejestrujesz motocykl już teraz czy poczekacie do końca grudnia (i kara też zawsze będzie taka sama, czyli opłata za ponad 14 dni bez ubezpieczenia według tegorocznej stawki). Aha, i pamiętaj, żeby samemu wykupić ubezpieczenie tego samego dnia, którego przerejestrujesz motocykl na siebie. Aby się potem nie okazało, że wezwanie dostanie i wujek, i Ty.

2017-07-27 16:34

doris83.28.237.133

Co w sytuacji gdy samochód miał ubezpieczenie do 30 kwietnia ale z racji tego ze była to niedziela a 1 maja święto i ubezpieczyłam z dniem 2 maja i dostałam wezwanie do zapłaty za ten 1 dzień 1 maja?

2017-07-28 11:31

Ubea.pl81.190.208.17

Niestety, to czy danego dnia było święto nie ma znaczenia. Polisę OC można wykupić wcześniej, więc UFG nie przyjmie takiej argumentacji. Pytanie jednak czy polisa, która obowiązywała do 30 kwietnia była wykupiona przez Panią? Jeśli tak i opłaciła ją Pani w całości, to powinna się ona przedłużyć automatycznie (chyba że ją Pani wypowiedziała). Chyba że polisa obowiązująca do 30 kwietnia była wykupiona przez poprzedniego właściciela. Wtedy faktycznie nie przedłużyłaby się ona automatycznie.

2017-07-26 23:27

Fiki176.221.122.96

Moj kolega kupil motocykl 10 lat temu, byl on zarejestrowany i oplacony. Kolega nie przerejestrowal go " na siebie" nie przepisal oc. Wyjechal za granice i motocykl de fakto stal te wszystkie lata w garazu.Przez tyle lat nie dostal zadnego wezwania. Wlasnie wrocil do Polski i udalo mu sie uruchomic stojacy ponad dekade sprzet. I teraz pojawia sie pytanie Czy jak sie zglosi po takim czasie zarejestrowac motocykl "na siebie" to czy z automatu nie dostanie tej kary 670 zl? I czy tylko tyle bedzie wynosila kara?

2017-07-27 10:24

Ubea.pl81.190.208.17

Jeżeli otrzyma karę, to będzie ona wynosiła 670 zł, ponieważ kara jest płacona za brak OC w roku kontroli. Poprzednie lata już nie mają znaczenia. To czy dostanie karę nie jest jednak pewne. Lepiej, aby kolega najpierw wykupił ubezpieczenie. Potem w czasie rejestracji będzie mógł już okazać aktualne OC. Oczywiście nadal może zostać skontrolowany przez wirtualnego policjanta UFG, ale to się może stać niezależnie od tego, czy przerejestruje pojazd czy nie.

2017-07-25 14:51

adig31.179.13.42

Bardzo dziękuję za odpowiedź i porady. A jeszcze jedno: jak długo muszę żyć w stresie?

2017-07-26 10:09

Ubea.pl81.190.208.17

Nie ma za co ;) Odnosząc się do pytania: skoro ewentualny brak OC był w 2017 r., to UFG ma prawo przesłać wezwanie do zapłaty kary za ten okres, jeśli kontroli dokona także w 2017 r. Przy czym jeśli kontrola odbędzie się w grudniu 2017, to może się zdarzyć tak, że wezwanie przyjdzie dopiero w styczniu / lutym 2018 r. Jeśli natomiast UFG przeprowadzi kontrolę w styczniu 2018 lub później, to będzie już sprawdzało jedynie, czy OC było przez cały 2018 r.

2017-07-21 20:54

adig31.179.13.42

4 kwietnia br. kupiłem samochód w komisie. Zadzwoniłem niezwłocznie do ubezpieczalni, posprawdzać status OC, posząc o naniesienie stosownych zmian dot. danych osobowych. Od komisnta dostałem dwa potwierdzenia polisy : o d poprzedniego właściciela (do połowy listopada) i tzw. "OC komisowe" na dwa okresy (jedno mniej więcej za cały kwiecień i drugie za cały maj). Przyznam, że zapomniałem zapytać dlaczego tak jest. Po kilku dniach zadzwoniłem znowu do ubezpieczyciela aby wyprzedzająco przedstawił mi ofertę na nowy okres. Konsultant zajrzał do danych w bazie samochodu (tak przypuszczam) i zaproponował przepisanie polisy poprzedniego właściciela (tej do listopada) po zapłaceniu odpowiedniej kwoty (jej drugiej raty ). Przekazano mi potwierdzenie zawarcia umowy polisy i tyle. Ja zapłaciłem co trzeba i normalnie uznając, że polisa OC jest jak trzeba i użytkowałem auto. Kilka dni temu (16 lipca) otrzymałem pocztą elektroniczną od ubezpieczyciela informację, że mam nadwyżkę na koncie (dokładnie taką jak opłata którą wniosłem za polisę) i mam podać numer konta, aby mi ja przekazano. Zaskoczony zadzwoniłem do ubezpieczyciela ustalić o co chodzi. Ze zgrozą usłyszałem, że kilka dni po przekazaniu mi dokumentów, umowa została rozwiązana więc chcą mi zwrócić pieniądze. Potwierdzono, że od początku kwietnia (choć jest opcja,że od końca maja, bo wtedy kończyła się wspomniana polisa "komisowa") jeżdżę bez OC, bo została ona wypowiedziana przez komis przed data nabycia auta. przeze mnie . Jak przypuszczam tak długo aktualizowano dane, że nie zauważył tego konsultant gdy sprzedawał mi "przepisaną" polisę. Ubezpieczyciel z nieznanych mi powodów nie poinformował mnie niezwłocznie o rozwiązaniu umowy i uzbierał się dwumiesięczny okres bez ubezpieczenia. Powtórzę jeszcze raz: działałem w dobrej wierze, wypełniałem zalecenia konsultanta, zawarłem umowę, mam dokumenty, zapłaciłem składkę, a o zerwaniu polisy dowiedziałem się z opóźnieniem, bo ubezpieczyciel mnie o tym fakcie nie poinformował. Dodam, że próby reklamacji lub przywrócenia polisy spełzły na niczym. Ubezpieczyciel nie poczuwa się do winy. Jak taką sytuację może potraktować UFG? Dodam, że w całym okresie użytkowania auta nie było żadnej szkody, żadnej kontroli policyjnej, a po stwierdzeniu jak wyglądają fakty. niezwłocznie wykupiłem nową polisę OC na przedmiotowy samochód. (oczywiście u innego ubezpieczyciela). Wskazałem też sposób przekazania mi wspomnianej nadwyżki przez ubezpieczalnie, która zerwała umowę. I ostatnia sprawa. Sprawdziłem na stronie UFG czy auto ma ochronę OC. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że ma a w informacji widnieje numer polisy, która została rozwiązana.

2017-07-25 10:38

Ubea.pl81.190.208.17

Możliwe że w bazie UFG dane nadal nie są zaktualizowane. Jednak jeśli w okresie kiedy nie miał Pan OC, nie miał Pan też kontroli policyjnej, a w bazie UFG jest informacja, że auto posiada OC, to UFG nie będzie miało raczej możliwości stwierdzenia dwumiesięcznego okresu bez ubezpieczenia. Jeżeli jednak mimo wszystko otrzyma Pan wezwanie z UFG do zapłaty kary, to radzimy niezwłocznie wyjaśnić UFG, jak wyglądała cała sytuacja i przesłać wszelkie dokumenty. Dopóki jednak nie otrzyma Pan wezwania z UFG, lepiej w tym kierunku nic nie robić. Warto jednak jeszcze raz skontaktować się z towarzystwem, w którym obecnie ma Pan OC, by potwierdzić zawarcie tej polisy oraz z towarzystwem, w którym miał OC poprzedni właściciel, by się upewnić, że nie ma Pan tam polisy (by za kilka miesięcy nie zaskoczyło np. Pana pismo, że nagle trzeba coś dopłacić...).

2017-07-07 21:35

Małgorzata83.10.32.50

Jeżeli kupię auto bez ważnego ubezpieczenia oc ,to kto będzie musiał zapłacić karę za brak ubezpieczenia ja , cz poprzedni właściciel?

2017-07-10 10:15

Ubea.pl81.190.208.17

Kupując auto bez ważnego OC, musi Pani od razu tego samego dnia wykupić ubezpieczenie (w kallkulatorze OC https://kalkulator.ubea.pl może Pani online sprawdzić, kto będzie miał dla Pani najtaniej i od razu zakupić taką polisę przez Internet). Jako nowy właściciel jest Pani bowiem odpowiedzialna za OC od dnia zakupu. W razie ewentualnej kontroli okazuje więc Pani dokument umowy-sprzedaży oraz polisę OC. Jeśli data kupna pokrywa się z datą polisy, UFG nie może od Pani żądać żadnej opłaty.

2017-07-03 22:16

Dominoka94.254.243.211

Nie zaacilam skladki oc w ubieglym roku i teraz chce wyrejstrowac auto o co bede musiala wykupic polise i zap.kare

2017-07-04 10:57

Ubea.pl81.190.208.17

W momencie wyrejestrowania pojazdu Wydział Komunikacji niekiedy żąda okazania polisy samochodu, ale nie jest tak w każdym urzędzie. Jeżeli jednak nawet w urzędzie uda się wyrejestrować samochód bez OC, to bardzo prawdopodobne, że urząd przekaże informację do UFG o braku OC. Lepiej więc wykupić nowe OC (przy pomocy kalkulatora OC https://kalkulator.ubea.pl znajdzie Pani najtańsze ubezpieczenie), wyrejestrować samochód, a potem zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki. Jeżeli UFG dostrzeże w systemie brak polisy we wcześniejszym okresie, będzie Pani musiała zapłacić karę, ale może akurat UFG nie skontroluje Pani pojazdu w tym roku.

2017-06-30 03:29

Yupi ya80.231.4.84

Ktoś się spóźnił parę dni z różnych przyczyn życiowych i został zatrzymany przez policję która wysyła informację do UFG .Po tygodniu przychodzi kara.Jeśli jeździsz dwa lata to co robi w tym czasie t.z. wirtualny policjant??? ile kosztował ten wspaniały system i ludzie co go obsługują??czekają na gotowe??Czy wszystko w tym kraju opiera się na zabieranie kasy biedakom.

2017-06-30 08:49

Ubea.pl83.3.106.181

System tzw. wirtualnego policjanta jest cały czas rozwijany i jego skuteczność rośnie z roku na rok. Statystyki wyraźnie pokazuje, że UFG jest coraz mniej zależne od wyników kontroli drogowych przeprowadzanych przez policję.

2017-06-22 19:50

Marcin159.205.56.175

Dzień dobry, > "Według polskiego prawa każde zarejestrowane auto musi posiadać ubezpieczenie" Czy obowiązek ubezpieczenia dotyczy również sytuacji kiedy auto nie jest zarejestrowane w Polsce? Sprowadziłem auto kupując tymczasowe ubezpieczenie na czas transportu do Polski (2 tygodnie). Później auto stało nie używane na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Ubezpieczenie zostało wykupione dokładnie w dniu rejestracji w Polsce. Mimo to UFG nałożył karę. Jaka podstawa prawna to reguluje i czy jest możliwość odwołania w tej syutuacji?

2017-06-23 10:50

Ubea.pl81.190.208.17

Prawo o ruchu drogowym mówi, że samochód osobowy sprowadzony z zagranicy może jeździć po polskich drogach nie dłużej niż 30 dni. Przez taki też czas działa ubezpieczenie krótkoterminowe. Po upływie 30 dni kierowca ma już obowiązek zarejestrować auto w Polsce i wykupić normalne ubezpieczenie. Przed rejestracją w Polsce nie ma możliwości wykupienia rocznej polisy, ale nie powinno być też przerwy między krótkoterminowym ubezpieczeniem a roczną polisą. Zgodnie z przepisami powinno to wyglądać tak: sprowadzamy auto z zagranicy, kupujemy ubezpieczenie krótkoterminowe, przez te 30 dni zajmujemy się rejestracją auta w Polsce i od razu kupujemy roczną polisę. UFG zapewne nie podoba się przerwa między ubezpieczeniem krótkoterminowym a rocznym. Może Pan jednak spróbować napisać pismo do UFG, załączając dokumenty pokazujące dzień rejestracji oraz dzień zakupu ubezpieczenia.

2017-06-27 14:53

Bartek91.237.160.1

Również mam taka samą sytuacje, auto bylo sprowadzone i bylo wykupione krotkoterminowe ubezpieczenie na 30 dni, 30dniowe ubezpieczenie konczylo sie w sobote, wiec w poniedzialek w nastepnym tygodniu zarejestrowalem auto i wykupilem ubezpieczenie, wiec wychodzi ze nie bylo ono ubezpieczone w jeden dzien (niedziela). Przyszlo mi do zaplaty 800 zl, czy jest mozliwosc uniknięcia tej platnośći z tytulu ze auto nie bylo w tym czasie zarejestrowane, a ubezpieczenie zostalo wykupione w tym samym dniu w ktorym zarejestrowano auto?

2017-06-29 10:18

Ubea.pl81.190.208.17

Tak jak pisaliśmy powyżej, w takiej sytuacji trzeba będzie raczej zapłacić karę. Może Pan jednak napisać do UFG, pokazując, jak dokładnie wyglądała sytuacja. Może uda się umorzyć przynajmniej część kary. Decyzja należy jednak do UFG.

2017-06-10 22:52

Angelika89.69.65.128

Mój wujek ma starą niewyrejestrowaną skodę, która zaraz wrośnie w ziemię przed domem. Nie zapłacił OC przez 10 lat. Najpierw zmarła teściowa, która była współwłaścicielem. Samochód się zepsuł, udało się kupić inny, a tamten został w ogrodzie.Nigdy nie dostał żadnego wezwania do zapłaty. Próbuję znaleźć rozwiązanie, bo z latami wujek boi się coraz bardziej, że będzie to tak wysoka kara, że nie da rady tego zapłacić. Co można teraz zrobić? Gdzie się tego dowiedzieć? Z góry dziękuję!

2017-06-12 11:40

Ubea.pl81.190.208.17

Podstawowe pytanie brzmi: komu przydzielono w spadku część samochodu należącą do teściowej? Najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby wyrejestrowanie oraz zezłomowanie Skody, ale do tego potrzebni będą wszyscy współwłaściciele pojazdu. Pocieszeniem jest fakt, że karę za brak OC płaci się jedynie za brak ubezpieczenia w roku kontroli. Zatem jeśli UFG wykryje w tym roku brak OC, to przyjdzie wezwanie do zapłaty kary za brak OC jedynie w tym roku. Żeby wyrejestrować auto, potrzebne jednak będzie ubezpieczenie OC. Dlatego najpierw należy wykupić polisę (do czego ponownie będą potrzebni wszyscy właściciele pojazdu), potem zająć się wyrejestrowaniem i złomowaniem pojazdu. Po zezłomowaniu można zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany okres.

2017-05-04 18:49

Tomek83.28.222.48

Czy komuś umorzyli po złożeniu odwołania?

2017-03-07 10:26

zorzel188.146.143.158

Jestem posiadaczem skutera. Pojazd ten jest zarejestrowany i miałem opłacone ubezpieczenie do czerwca 2016r. Ponieważ uległ on uszkodzeniu, postanowiłem wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Nie mogłem poruszać się po drogach publicznych, ponieważ na skutek uszkodzenia nie posiadałem ważnych badań technicznych. Obecnie skuter ten naprawiłem , wykonałem badanie techniczne i chcę ponownie wznowić ubezpieczenie. Czy za okres od czerwca 2016 do chwili obecnej będę miał nałożoną karę za brak ubezpieczenia, jeżeli tak to w jakiej kwocie. Dziękuję, pozdrawiam.

2017-03-07 15:05

Ubea.pl83.3.106.181

Jeżeli UFG wykryje brak ubezpieczenia, to może nałożyć karę za brak polisy w roku kontroli. Dostaniesz zatem ewentualnie wezwanie do zapłaty kary za okres od 1 stycznia 2017 do dnia wykupu ubezpieczenia. W przypadku skutera i braku OC powyżej 14 dni kara w tym roku wynosi 670 zł. Dokładną tabelę ze stawkami znajdziesz tutaj: https://ubea.pl/Kara-za-brak-OC-w-2017-roku,artykul,850/

2017-03-05 00:08

hdi153.92.136.101

tak jest umażane

2016-10-02 13:20

meadzia46.76.58.252

witam., mam pytanie. jak mąż zmarł. mój mąż zmarł 9.9.2016 kontrola była przeprowadzona 5.09.2016. list dostałam z wezwaniem o zapłatę za brak ważnej polisy 29.10.2016. Mój mąż był nieprzytomny od 1.09.2016 i zmarł 9.9.2016. czy w takim przypadku jest to umarzane ? gdy wezwany nie żyje ?

2016-09-29 13:23

kid.r212.109.146.44

Czy ja mogę poprosić o podstawę prawną, według której państwo podaliście tą informację? "Dla osób, które od kilku lat nie posiadają OC najważniejsza informacja jest taka, że kara jest nakładana jedynie za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli. Zatem jeżeli przykładowo kierowca nie miał polisy od października 2014 r. do maja 2016 r., to w wyniku kontroli UFG w 2016 r. otrzyma on jedynie karę za 2016 r."

2016-09-30 10:42

Ubea81.190.208.17

Wynika to m.in. z art. 90 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (tu cały tekst tej ustawy: https://ubea.pl/dokumenty/ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiazkowych.pdf): "Po przeprowadzeniu kontroli (...) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, określonego w art. 10 ust. 1.". Wezwany do zapłaty ma zatem albo zapłacić karę, albo przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie polisy w roku kontroli. Ciągłości ubezpieczenia w poprzednich latach nie trzeba potwierdzać.

2016-09-14 09:03

dadi109.196.59.142

a jak auto nie jeżdzi bo jest uszkodzone i dowód zabrała policja to po co ubezpieczenie ?????????????????????????????

2016-09-19 09:53

Ubea81.190.208.17

Niestety, według polskiego prawa każde zarejestrowane auto musi posiadać ubezpieczenie. Można dyskutować nad sensownością takiego prawa w pewnych przypadkach, ale nie zmienia to faktu, że jeśli nie ma ważnego OC, to może zostać nałożona kara.