Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Czy można zmniejszyć karę za brak OC?

Data publikacji: 2016-05-13

Zapomniałeś wykupić nowe OC po wygaśnięciu polisy poprzedniego właściciela auta? A może jeździłeś kilka lat bez OC, ale przestraszyłeś się rosnącej skuteczności „wirtualnego policjanta” UFG i zastanawiasz się, co teraz zrobić? Sprawdź, jakie dokładnie kary za brak OC Ci grożą i czy można je zmniejszyć.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Pod koniec 2011 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił System Wykrywania Nieubezpieczonych Pojazdów zwany „wirtualnym policjantem”. Wyszukuje on samodzielnie przerwy w ubezpieczeniu zarejestrowanych samochodów, uniezależniając UFG od efektów kontroli Policji. Skuteczność programu wzrasta z roku na rok. W 2012 r. wirtualny policjant znalazł 4 500 kierowców bez ważnej polisy OC na zarejestrowane auto. W 2014 odnalazł już natomiast ponad 26 000 takich osób.

Kiedy OC nie przedłuży się automatycznie?

Wirtualny policjant coraz częściej zastępuję tradycyjne kontrole policyjne

Wzrastająca skuteczność elektronicznego policjanta może wywołać popłoch wśród kierowców, którzy od dawna nie płacili OC, licząc, że nie zostaną zatrzymani przez policję do kontroli.

Nie zawsze jednak brak OC jest wynikiem celowego działania. Niekiedy to efekt zwykłego roztargnienia, wynikającego z faktu, że polisa OC, o ile jej nie wypowiesz, przedłuża się zazwyczaj automatycznie na kolejny rok. Od tej zasady są jednak wyjątki:

  • jeżeli kupujesz używane auto i korzystasz z OC poprzedniego właściciela, musisz pamiętać, że nie ulegnie ono automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok,
  • Twoja polisa nie zostanie przedłużona także wtedy, kiedy nie zapłaciłeś drugiej lub kolejnej raty za poprzednie ubezpieczenie,
  • przedłużane nie jest także ubezpieczenie krótkoterminowe.

Dowiedz się więcej o OC na miesiąc >

Jeśli jesteś w którejś z tych sytuacji i zapomnisz o wykupieniu nowego OC, UFG będzie mogło nałożyć na Ciebie karę. Stanie się tak, nawet jeśli przerwa w ubezpieczeniu wynosiła zaledwie jeden dzień.

Zobaczmy zatem, ile dokładnie wynoszą kary za brak OC i czy istnieją sposoby na ich ewentualne zmniejszenie.

Ile wynosi kara za brak OC?

Dokładna wysokość kary za brak OC ustalana jest na podstawie stawki płacy minimalnej. W ostatnich latach płaca minimalna rokrocznie wzrasta, co pociąga za sobą także zwiększanie kary za brak OC.

W 2016 roku obowiązuje następująca wysokość kar:

Kara za brak OC od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 3 700 zł 5 550 zł 620 zł
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 1 850 zł 2 780 zł 310 zł
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 740 zł 1 110 zł 120 zł

Porównaj karę za brak OC w 2016 i 2015 r. >

Czy karę za brak OC otrzyma się za kilka lat?

Dla osób, które od kilku lat nie posiadają OC najważniejsza informacja jest taka, że kara jest nakładana jedynie za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli.

Zatem jeżeli przykładowo kierowca nie miał polisy od października 2014 r. do maja 2016 r., to w wyniku kontroli UFG w 2016 r. otrzyma on jedynie karę za 2016 r.

Czy można wykupić OC z wcześniejszym terminem rozpoczęcia polisy?

Osoby, które przegapiły o kilka dni termin wykupienia OC, mogą zastanawiać się, czy nie mogłyby wykupić polisy wstecz. Czyli wykupują OC np. 17 maja, ale polisa obowiązuje już od 12 maja. Trzeba jednak podkreślić, że takie działania są niedozwolone, nawet jeżeli przez te kilka dni auto stało unieruchomione w warsztacie.

Pozostaje więc jedynie jak najszybsze wykupienie OC i oczekiwanie, czy te kilka dni opóźnienia zostaną dostrzeżone przez UFG.

Czy da się umorzyć karę za brak OC?

Zasadniczo po otrzymaniu wezwania do zapłaty kary za brak OC, pozostaje Ci jedynie sięgnięcie po portfel i wyjęcie potrzebnej gotówki. Jednak zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Jeżeli zatem Twoja sytuacja życiowa rzeczywiście uniemożliwia zapłatę w tym momencie kary za brak OC, warto spróbować wystąpić do UFG z wnioskiem o umorzenie w całości lub w części należnej zapłaty.

Czy kara za brak OC ulega przedawnieniu?

Roszczenia z UFG o zapłacenie kary ulegają przedawnieniu po 3 latach od dnia dokonania kontroli. Musisz jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, które przedłużą ten termin. Bieg przedawnienia zostanie przerwany przez:

1. każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty,
2. uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty,
3. wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach ustalenia istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia,
4. zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli wystąpi sytuacja wymieniona w punkcie 1, 2 lub 3 trzyletni termin przedawnienia zacznie naliczać się od początku.

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego ponowne obliczanie rozpocznie się dopiero po jego zakończeniu.

Wzrost skuteczności elektronicznego policjanta oraz kar za brak OC sprawia, że coraz mniej opłacalne staje się niewykupywanie polisy. A tak naprawdę wysokość kary jest jeszcze niczym w porównaniu z wielkością ewentualnej sumy, którą kierowca w ramach regresu będzie musiał zapłacić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, jeżeli spowoduje wypadek bez ważnego OC.

Dowiedz się więcej o UFG

Wykupywanie obowiązkowego ubezpieczenia jest więc nie tylko przejawem odpowiedzialności kierowcy, ale i dowodem dbania o swoje finanse. Zwłaszcza jeżeli przed zakupieniem polisy poświęcisz chwilę i sprawdzisz, kto oferuje Ci najtańsze OC.

Tagi:

Komentarze

2016-09-14 09:03

dadi109.196.59.142

a jak auto nie jeżdzi bo jest uszkodzone i dowód zabrała policja to po co ubezpieczenie ?????????????????????????????

2016-09-19 09:53

Ubea81.190.208.17

Niestety, według polskiego prawa każde zarejestrowane auto musi posiadać ubezpieczenie. Można dyskutować nad sensownością takiego prawa w pewnych przypadkach, ale nie zmienia to faktu, że jeśli nie ma ważnego OC, to może zostać nałożona kara.

2016-09-29 13:23

kid.r212.109.146.44

Czy ja mogę poprosić o podstawę prawną, według której państwo podaliście tą informację? "Dla osób, które od kilku lat nie posiadają OC najważniejsza informacja jest taka, że kara jest nakładana jedynie za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli. Zatem jeżeli przykładowo kierowca nie miał polisy od października 2014 r. do maja 2016 r., to w wyniku kontroli UFG w 2016 r. otrzyma on jedynie karę za 2016 r."

2016-09-30 10:42

Ubea81.190.208.17

Wynika to m.in. z art. 90 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (tu cały tekst tej ustawy: https://ubea.pl/dokumenty/ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiazkowych.pdf): "Po przeprowadzeniu kontroli (...) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, określonego w art. 10 ust. 1.". Wezwany do zapłaty ma zatem albo zapłacić karę, albo przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie polisy w roku kontroli. Ciągłości ubezpieczenia w poprzednich latach nie trzeba potwierdzać.

2016-10-02 13:20

meadzia46.76.58.252

witam., mam pytanie. jak mąż zmarł. mój mąż zmarł 9.9.2016 kontrola była przeprowadzona 5.09.2016. list dostałam z wezwaniem o zapłatę za brak ważnej polisy 29.10.2016. Mój mąż był nieprzytomny od 1.09.2016 i zmarł 9.9.2016. czy w takim przypadku jest to umarzane ? gdy wezwany nie żyje ?

2017-03-05 00:08

hdi153.92.136.101

tak jest umażane

2017-03-07 10:26

zorzel188.146.143.158

Jestem posiadaczem skutera. Pojazd ten jest zarejestrowany i miałem opłacone ubezpieczenie do czerwca 2016r. Ponieważ uległ on uszkodzeniu, postanowiłem wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Nie mogłem poruszać się po drogach publicznych, ponieważ na skutek uszkodzenia nie posiadałem ważnych badań technicznych. Obecnie skuter ten naprawiłem , wykonałem badanie techniczne i chcę ponownie wznowić ubezpieczenie. Czy za okres od czerwca 2016 do chwili obecnej będę miał nałożoną karę za brak ubezpieczenia, jeżeli tak to w jakiej kwocie. Dziękuję, pozdrawiam.

2017-03-07 15:05

Ubea.pl83.3.106.181

Jeżeli UFG wykryje brak ubezpieczenia, to może nałożyć karę za brak polisy w roku kontroli. Dostaniesz zatem ewentualnie wezwanie do zapłaty kary za okres od 1 stycznia 2017 do dnia wykupu ubezpieczenia. W przypadku skutera i braku OC powyżej 14 dni kara w tym roku wynosi 670 zł. Dokładną tabelę ze stawkami znajdziesz tutaj: https://ubea.pl/Kara-za-brak-OC-w-2017-roku,artykul,850/

2017-05-04 18:49

Tomek83.28.222.48

Czy komuś umorzyli po złożeniu odwołania?

2017-06-10 22:52

Angelika89.69.65.128

Mój wujek ma starą niewyrejestrowaną skodę, która zaraz wrośnie w ziemię przed domem. Nie zapłacił OC przez 10 lat. Najpierw zmarła teściowa, która była współwłaścicielem. Samochód się zepsuł, udało się kupić inny, a tamten został w ogrodzie.Nigdy nie dostał żadnego wezwania do zapłaty. Próbuję znaleźć rozwiązanie, bo z latami wujek boi się coraz bardziej, że będzie to tak wysoka kara, że nie da rady tego zapłacić. Co można teraz zrobić? Gdzie się tego dowiedzieć? Z góry dziękuję!

2017-06-12 11:40

Ubea.pl81.190.208.17

Podstawowe pytanie brzmi: komu przydzielono w spadku część samochodu należącą do teściowej? Najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby wyrejestrowanie oraz zezłomowanie Skody, ale do tego potrzebni będą wszyscy współwłaściciele pojazdu. Pocieszeniem jest fakt, że karę za brak OC płaci się jedynie za brak ubezpieczenia w roku kontroli. Zatem jeśli UFG wykryje w tym roku brak OC, to przyjdzie wezwanie do zapłaty kary za brak OC jedynie w tym roku. Żeby wyrejestrować auto, potrzebne jednak będzie ubezpieczenie OC. Dlatego najpierw należy wykupić polisę (do czego ponownie będą potrzebni wszyscy właściciele pojazdu), potem zająć się wyrejestrowaniem i złomowaniem pojazdu. Po zezłomowaniu można zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany okres.

2017-06-22 19:50

Marcin159.205.56.175

Dzień dobry, > "Według polskiego prawa każde zarejestrowane auto musi posiadać ubezpieczenie" Czy obowiązek ubezpieczenia dotyczy również sytuacji kiedy auto nie jest zarejestrowane w Polsce? Sprowadziłem auto kupując tymczasowe ubezpieczenie na czas transportu do Polski (2 tygodnie). Później auto stało nie używane na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Ubezpieczenie zostało wykupione dokładnie w dniu rejestracji w Polsce. Mimo to UFG nałożył karę. Jaka podstawa prawna to reguluje i czy jest możliwość odwołania w tej syutuacji?

2017-06-23 10:50

Ubea.pl81.190.208.17

Prawo o ruchu drogowym mówi, że samochód osobowy sprowadzony z zagranicy może jeździć po polskich drogach nie dłużej niż 30 dni. Przez taki też czas działa ubezpieczenie krótkoterminowe. Po upływie 30 dni kierowca ma już obowiązek zarejestrować auto w Polsce i wykupić normalne ubezpieczenie. Przed rejestracją w Polsce nie ma możliwości wykupienia rocznej polisy, ale nie powinno być też przerwy między krótkoterminowym ubezpieczeniem a roczną polisą. Zgodnie z przepisami powinno to wyglądać tak: sprowadzamy auto z zagranicy, kupujemy ubezpieczenie krótkoterminowe, przez te 30 dni zajmujemy się rejestracją auta w Polsce i od razu kupujemy roczną polisę. UFG zapewne nie podoba się przerwa między ubezpieczeniem krótkoterminowym a rocznym. Może Pan jednak spróbować napisać pismo do UFG, załączając dokumenty pokazujące dzień rejestracji oraz dzień zakupu ubezpieczenia.

2017-06-27 14:53

Bartek91.237.160.1

Również mam taka samą sytuacje, auto bylo sprowadzone i bylo wykupione krotkoterminowe ubezpieczenie na 30 dni, 30dniowe ubezpieczenie konczylo sie w sobote, wiec w poniedzialek w nastepnym tygodniu zarejestrowalem auto i wykupilem ubezpieczenie, wiec wychodzi ze nie bylo ono ubezpieczone w jeden dzien (niedziela). Przyszlo mi do zaplaty 800 zl, czy jest mozliwosc uniknięcia tej platnośći z tytulu ze auto nie bylo w tym czasie zarejestrowane, a ubezpieczenie zostalo wykupione w tym samym dniu w ktorym zarejestrowano auto?