Strona główna  |  Wiadomości  |  Co trzeba wiedzieć o UFG?

Co trzeba wiedzieć o UFG?

Data aktualizacji: 2020-09-25
Z istnienia UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, kierowcy cieszą się, otrzymując odszkodowanie, gdy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia. Z mniejszą sympatią myślą o tej instytucji, kiedy otrzymują wezwanie do zapłaty kary za brak OC. Co warto wiedzieć o UFG? Kiedy dokładnie możemy liczyć na jego pomoc?

Spis treści:

 1. Kiedy możesz otrzymać odszkodowanie z UFG?
 2. Jak uzyskać odszkodowanie z UFG?
 3. Czy posiadanie AC wpływa na wysokość odszkodowania otrzymanego z UFG?
 4. Czy zawsze otrzymamy odszkodowanie, jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku?
 5. Jakie konsekwencje grożą sprawcy wypadku bez ważnego OC?
 6. Skąd UFG bierze pieniądze na wypłaty odszkodowań?
 7. Jaka jest kara za brak OC?
 8. Czy kara za brak OC ulega przedawnieniu?
 9. Czy jest możliwe umorzenie kary za brak OC?
 10. Jaki jest związek UFG z polisami na życie?
 11. Co sprawdzimy w UFG?
 12. Jak kontaktować się z UFG?

1. Kiedy możesz otrzymać odszkodowanie z UFG?

Kierowcy mają prawo zwrócić się po odszkodowanie do UFG, kiedy z jakiegoś względu nie mogą otrzymać odszkodowania od komercyjnego ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia miał wykupione OC. W praktyce chodzi o dwie sytuacje:

 • sprawca wypadku nie wykupił OC (żaden ubezpieczyciel nie wypłaci więc odszkodowania za spowodowaną przez niego szkodę),
 • sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia (nie znamy więc jego numeru polisy OC).

Sprawdź, kiedy polisa OC nie ochroni sprawcy wypadku

2. Jak uzyskać odszkodowanie z UFG?

Pytanie o UFG Aby uzyskać odszkodowanie z Funduszu wystarczy zgłosić się do UFG za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela, który sprzedaje OC. Pamiętajmy, że żadne towarzystwo nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Wybrane przez nas towarzystwo przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne. Jemu też przekazujemy wszystkie potrzebne dokumenty. Towarzystwo przesyła dane do UFG, który ma 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania aktu szkody.

Jeżeli wyjaśnienie niezbędnych okoliczności nie będzie możliwe w tym terminie, UFG powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od daty ustalenia wszystkich ważnych faktów. Bezsporna część świadczenia powinna zostać jednak wypłacona w ciągu pierwszych 30 dni.

Warto zauważyć, że jeśli sprawca wypadku jest nieubezpieczonym cudzoziemcem, UFG wypłaci odszkodowanie tylko poszkodowanym w wypadku obywatelom polskim.

3. Czy posiadanie AC wpływa na wysokość odszkodowania otrzymanego z UFG?

Jeżeli zgłaszamy szkodę w mieniu, czyli np. uszkodzenie samochodu, musimy także zaznaczyć, czy posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC. Jeśli tak, to właśnie z tej polisy zostanie wypłacone nam odszkodowanie. UFG zrekompensuje nam jedynie dodatkowe koszty.

Dodatkowe koszty to:

 • zniżki utracone na AC
 • oraz koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

Dzięki temu fakt, że towarzystwo wypłaciło nam pieniądze z AC, nie będzie miał wpływu na naszą historię ubezpieczeniową.

4. Czy zawsze otrzymamy odszkodowanie, jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku?

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku, UFG wypłaci pełne odszkodowanie za szkody osobowe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone tylko wtedy, jeżeli równocześnie w wypadku ktoś zginął lub został ranny, a rozstrój jego zdrowia trwał dłużej niż 14 dni. Nawet jednak gdy powyższy warunek jest spełniony, wypłacone świadczenie za szkody majątkowe zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro.

Skąd takie ograniczenia? To proste – skoro sprawca wypadku jest nieznany, UFG nie ma do kogo zwrócić się później o regres wypłaconego świadczenia. Dodatkowo brak takich obostrzeń mógłby prowadzić do łatwego wyłudzania odszkodowania.

5. Jakie konsekwencje grożą sprawcy wypadku bez ważnego OC?

Jeśli tylko sprawca wypadku jest znany, od razu po wypłacie odszkodowania UFG rozpocznie postępowanie regresowe. Oznacza to, że właściciel samochodu bez ważnego OC oraz osoba kierująca pojazdem w chwili wypadku otrzymają wezwanie do zapłacenia Funduszowi równowartości świadczenia wypłaconego poszkodowanemu.

Dlatego właśnie jeśli sprawca wypadku jest znany, UFG bez problemu wypłaca poszkodowanemu 100% świadczeń za szkody osobowe i majątkowe, niezależnie od ich wielkości.

Sprawca wypadku powinien uregulować należności w okresie 30 dni od momentu otrzymania wezwania. Jeśli przez ten czas pieniądze nie zostaną wpłacone, sprawa zostanie skierowana do sądu. Potem dochodzeniem wypłaty całości sumy zajmie się komornik sądowy.

Warto zauważyć, że koszty procesu czy odsetki za zwłokę także obciążą sprawcę wypadku oraz właściciela auta. Próby przeczekania UFG mogą więc okazać się bardzo nieopłacalne.

6. Skąd UFG bierze pieniądze na wypłaty odszkodowań?

Postępowanie regresowe może trwać bardzo długo, dlatego odszkodowanie wypłacane jest najpierw poszkodowanym ze środków UFG. Skąd jednak Fundusz bierze pieniądze na te odszkodowania? Przede wszystkim ze składek opłacanych przez wszystkich ubezpieczycieli, którzy oferują w Polsce obowiązkowe polisy. A pieniądze na składki towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują oczywiście od kierowców płacących OC.

Im więcej kierowców nie wykupuje obowiązkowego ubezpieczenia, tym częściej UFG musi wypłacać odszkodowanie ze swoich środków. Aby wyrównać rachunki, podnosi składki płacone przez ubezpieczycieli, co skutkuje wzrostami cen OC. Dlatego właśnie kierowcom powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej osób wykupywało obowiązkowe ubezpieczenie.

7. Jaka jest kara za brak OC?

Co robi UFG? UFG nie oczekuje jednak biernie, aż nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek. W miarę swoich możliwości stara się wyłapywać wcześniej osoby bez ważnego OC i wzywa je do zapłaty wysokiej kary za brak OC. W 2020 r. za brak OC samochodu osobowego powyżej 14 dni zapłacimy aż 5200 zł.

W 2011 r. UFG uruchomił system zwany elektronicznym policjantem wykrywający samodzielnie kierowców, którzy nie wykupili OC. Jak to działa?

Kierowca ma 14 dni na poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Ta informacja jest przekazywana do bazy danych stale monitorowanej przez wirtualnego policjanta, który dzięki temu łatwo może wykryć przerwę w OC danego auta.

Skuteczność elektronicznego policjanta rośnie z roku na rok. W 2015 r. prawie 35 000 osób otrzymało wezwanie do zapłaty kary, mimo że wcześniej nie zostały skontrolowane przez policję. Wcześniej takie kontrole drogowe były jedynym sposobem na wykrycie osób bez OC. A przy odrobinie szczęścia i niewychylaniu się ryzykowną jazdą kierowca mógł uniknąć kontroli przez wiele lat.

Kiedy UFG wykryje kierowcę bez ważnego OC, wysyła mu wezwanie do zapłaty kary, której wysokość ustalana jest każdego roku na nowo. Określana jest ona bowiem na podstawie wielkości płacy minimalnej. Oczywiście dokładna wysokość kary uzależniona jest także od długości przerwy w ubezpieczeniu oraz od tego, o jakim pojeździe mowa (samochód osobowy, ciężarowy czy motocykl).

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty od UFG, mamy 30 dni na:

 • wykazanie, że nasze OC obejmowało dany rok kalendarzowy,
 • lub udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy nas obowiązek posiadania ubezpieczenia (np. przez okazanie dokumentu sprzedaży auta, który udowadnia, że w dniu kontroli nie byliśmy już właścicielami pojazdu – wtedy trzeba też jednak okazać dodatkowo dowód ubezpieczenia ważnego do dnia zbycia pojazdu)
 • albo wniesienie opłaty.

Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, egzekwowaniem opłaty zajmie się urząd skarbowy.

8. Czy kara za brak OC ulega przedawnieniu?

Kara za brak OC ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia kontroli (nie później jednak niż 3 lata od końca roku, w którym dłużnik nie posiadał ubezpieczenia). Taka sytuacja nie jest jednak częsta, ponieważ bieg przedawnienia przerywa np. każda czynność mająca na celu wyegzekwowanie opłaty. Trzyletni okres zaczyna się wtedy liczyć od początku.

9. Czy jest możliwe umorzenie kary za brak OC?

Niektórym osobom wezwanym do zapłaty kary może pomóc art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nim „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Jeżeli zatem nasza sytuacja życiowa rzeczywiście uniemożliwia nam zapłatę w tym momencie kary za brak OC, warto spróbować wystąpić do UFG z wnioskiem o umorzenie w całości lub w części należnej zapłaty.

10. Jaki jest związek UFG z polisami na życie?

Kiedy upada towarzystwo ubezpieczeniowe, UFG wypłaca świadczenia i odszkodowania ubezpieczonym w danej instytucji tzn. posiadaczom polis na życie lub ubezpieczeń obowiązkowych.

Gwarancja wypłaty dla polis na życie jest jednak limitowana do 50% wartości roszczenia (dodatkowo maksymalna kwota świadczenia wynosi 30 000 euro). Wspomniany limit nie dotyczy odszkodowań z ubezpieczeń obowiązkowych (za szkody powstałe na terenie Polski).

11. Co sprawdzimy w UFG?

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ufg.pl możemy szybko sprawdzić wiele przydatnych informacji dotyczących swojej historii ubezpieczeniowej i szkód. Można także zweryfikować, czy samochód należący do innej osoby jest ubezpieczony w zakresie OC.

Przekonaj się, jak prosto sprawdzić:

 • czy uczestnik wypadku ma wykupione OC

Ze strony UFG można pobrać specjalną aplikację, dzięki której już na miejscu zdarzenia można sprawdzić, czy jego uczestnicy mają wykupione i ważne OC.

Aplikacja „Na wypadek” to także mobilny przewodnik wskazujący kolejne kroki, które należy wykonać tuż po wypadku.

Sprawdź, co trzeba zrobić po wypadku

Jeżeli zapomnimy o sprawdzeniu ważności OC drugiego kierowcy na miejscu wypadku, możemy to zrobić także w domu. UFG, przez swoją stronę internetową, udostępnia każdemu zainteresowanemu informację, czy posiadacz danego pojazdu wykupił OC. Dowiemy się także, w którym towarzystwie zawarł on umowę. Nie poznamy oczywiście żadnych danych osobowych właściciela auta.

 • jaka jest nasza historia ubezpieczeniowa

Wystarczy zalogować się na stronie UFG i uwierzytelnić swoje dane, aby sprawdzić informacje o ubezpieczeniu i szkodach zgłoszonych z naszego OC w ciągu ostatnich 5 lat.

Ośrodek Informacji UFG przyjmuje także wnioski o udostępnienie danych o historii ubezpieczeniowej w formie papierowej. Taki wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie UFG.

W naszej historii szkód odnajdziemy podstawowe informacje o wypadkach, takie jak:

 • data zdarzenia,
 • identyfikator szkody w towarzystwie,
 • nazwa ubezpieczyciela,
 • nasza rola w zdarzeniu (czy byliśmy sprawcą, czy poszkodowanym),
 • typ ubezpieczenia.

12. Jak kontaktować się z UFG?

Poniżej podajemy adresy skrzynek e-mailowych, pod które należy pisać w poszczególnych sprawach:

 • opłaty karnej za brak OC: oplaty@ufg.pl
 • wypłaty świadczeń za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców: odszkodowania@ufg.pl
 • zwrotu wypłaconych odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców wypadków (regresu): regresy@ufg.pl
 • centralnej bazy danych polis OC i AC: oi@ufg.pl
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: tfg@ufg.pl
 • w pozostałych sprawach: ufg@ufg.pl

Tel.: +48 22 53 96 100

Dane teleadresowe UFG:

ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta działa od 8:00 do 17:00 (w dni powszednie)

Najczęściej zadawane pytania
Kiedy możesz otrzymać odszkodowanie z UFG?

Kierowcy mają prawo zwrócić się po odszkodowanie do UFG, kiedy z jakiegoś względu nie mogą otrzymać odszkodowania od komercyjnego ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia miał wykupione OC. W praktyce chodzi o dwie sytuacje:

 • sprawca wypadku nie wykupił OC (żaden ubezpieczyciel nie wypłaci więc odszkodowania za spowodowaną przez niego szkodę),
 • sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia (jego numer polisy OC jest więc nieznany)

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG?

Aby uzyskać odszkodowanie z Funduszu wystarczy zgłosić się do UFG za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela, który sprzedaje OC. Pamiętajmy, że żadne towarzystwo nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Czy posiadanie AC wpływa na wysokość odszkodowania otrzymanego z UFG?

Jeżeli zgłaszamy szkodę w mieniu, czyli np. uszkodzenie samochodu, musimy także zaznaczyć, czy posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC. Jeśli tak, to właśnie z tej polisy zostanie wypłacone nam odszkodowanie. UFG zrekompensuje nam jedynie dodatkowe koszty.

Czy zawsze otrzymamy odszkodowanie, jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku?

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku, UFG wypłaci pełne odszkodowanie za szkody osobowe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone tylko wtedy, jeżeli równocześnie w wypadku ktoś zginął lub został ranny, a rozstrój jego zdrowia trwał dłużej niż 14 dni. Nawet jednak gdy powyższy warunek jest spełniony, wypłacone świadczenie za szkody majątkowe zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro.

Jakie konsekwencje grożą sprawcy wypadku bez ważnego OC?

Jeśli tylko sprawca wypadku jest znany, od razu po wypłacie odszkodowania UFG rozpocznie postępowanie regresowe. Oznacza to, że właściciel samochodu bez ważnego OC oraz osoba kierująca pojazdem w chwili wypadku otrzymają wezwanie do zapłacenia Funduszowi równowartości świadczenia wypłaconego poszkodowanemu.

Skąd UFG bierze pieniądze na wypłaty odszkodowań?

Postępowanie regresowe może trwać bardzo długo, dlatego odszkodowanie wypłacane jest najpierw poszkodowanym ze środków UFG. Skąd jednak Fundusz bierze pieniądze na te odszkodowania? Przede wszystkim ze składek opłacanych przez wszystkich ubezpieczycieli, którzy oferują w Polsce obowiązkowe polisy. A pieniądze na składki towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują oczywiście od kierowców płacących OC.

Jaka jest kara za brak OC?

UFG nie oczekuje jednak biernie, aż nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek. W miarę swoich możliwości stara się wyłapywać wcześniej osoby bez ważnego OC i wzywa je do zapłaty wysokiej kary za brak OC. W 2020 r. za brak OC samochodu osobowego powyżej 14 dni zapłacimy aż 5200 zł.

Czy kara za brak OC ulega przedawnieniu?

Kara za brak OC ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia kontroli (nie później jednak niż 3 lata od końca roku, w którym dłużnik nie posiadał ubezpieczenia). Taka sytuacja nie jest jednak częsta, ponieważ bieg przedawnienia przerywa np. każda czynność mająca na celu wyegzekwowanie opłaty. Trzyletni okres zaczyna się wtedy liczyć od początku.

Czy jest możliwe umorzenie kary za brak OC?

Niektórym osobom wezwanym do zapłaty kary może pomóc art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nim „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Jaki jest związek UFG z polisami na życie?

Kiedy upada towarzystwo ubezpieczeniowe, UFG wypłaca świadczenia i odszkodowania ubezpieczonym w danej instytucji tzn. posiadaczom polis na życie lub ubezpieczeń obowiązkowych.

Co sprawdzimy w UFG?

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ufg.pl możemy szybko sprawdzić wiele przydatnych informacji dotyczących swojej historii ubezpieczeniowej i szkód. Można także zweryfikować, czy samochód należący do innej osoby jest ubezpieczony w zakresie OC.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-12-21

Współwina za wypadek wyklucza odszkodowanie z OC?

Współodpowiedzialność za wypadek drogowy zdarza się dość często. Sprawdzamy, jak w takiej sytuacji wyglądają perspektywy wypłaty odszkodowania z OC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-06-03

Kolizja drogowa – co dalej? Jak otrzymać odszkodowanie?

Chwila nieuwagi i niestety, stało się – kolizja drogowa może przydarzyć się nawet dobremu kierowcy. A nawet jeśli jesteś przekonany, że Ciebie to nie dotyczy, zawsze możesz paść ofiarą nierozważnej...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-12-23

Kolizja drogowa - jak się zachować po zdarzeniu i uzyskać odszkodowanie?

Zachowanie po kolizji drogowej jest ważne nie tylko z punktu widzenia prawa drogowego i prawa karnego. Prawo ubezpieczeniowe także wprowadza pewne zasady.

Czytaj więcej
Komentarze