Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Kolizja drogowa - jak się zachować po zdarzeniu i uzyskać odszkodowanie?

Data publikacji: 2019-12-23

Zachowanie po kolizji drogowej jest ważne nie tylko z punktu widzenia prawa drogowego i prawa karnego. Prawo ubezpieczeniowe także wprowadza pewne zasady.

Niewłaściwe zachowanie po wypadku na drodze naraża jego uczestnika nie tylko na sankcje związane z prawem drogowym oraz prawem karnym. Warto zdawać sobie sprawę, że postępowanie uczestników kolizji jest ważne również z punktu widzenia prawa ubezpieczeniowego. Dotyczy to nie tylko ewentualnych sankcji w ramach ubezpieczenia OC dla osoby, która zbiegła z miejsca wypadku drogowego. Zachowanie po wypadku może wpływać również na wypłatę odszkodowania z autocasco.

Kodeks drogowy określa obowiązki uczestnika kolizji

Kolizja drogowa a odszkodowanie Analizę zasad zachowania po wypadku drogowym warto rozpocząć od odpowiednich przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602). Ten akt prawny, który jest zwany potocznie kodeksem drogowym jednoznacznie wskazuje, co powinien zrobić każdy uczestnik wypadku drogowego. Zgodnie z artykułem 44 ustawy prawo o ruchu drogowym, osoba kierująca pojazdem po wypadku na drodze musi:

 • zatrzymać swój pojazd bez stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
 • usunąć pojazd z miejsca wypadku tak, aby nie utrudniał on ruchu (uwaga: taki obowiązek występuje, jeśli w wypadku nie było zabitych lub rannych)
 • w razie potrzeby podać swoje dane osobowe, a także dane swojego zakładu ubezpieczeń, który sprzedał polisę OC
 • udzielić pomocy ofiarom wypadku i wezwać pogotowie ratunkowe oraz Policję
 • powstrzymać się od działań, które mogą utrudnić ustalenie przyczyn oraz przebiegu poważnego wypadku (powodującego rany lub śmierć co najmniej jednej osoby)
 • pozostać na miejscu poważnego wypadku albo powrócić na nie, jeśli wezwanie pomocy (Policji lub pogotowia) wymagało czasowego oddalenia się.

Warto nadmienić, że powyższe obowiązki dotyczą wszystkich osób uczestniczących w wypadku drogowym (bez względu na rodzaj prowadzonego pojazdu) - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC i AC

Czym grozi ucieczka z miejsca wypadku?

Jeżeli natomiast chodzi o prawo ubezpieczeniowe, to w kontekście zachowania po wypadku warto wskazać między innymi na artykuł 43 punkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Wspomniany przepis grozi sprawcy wypadku regresem, czyli zwrotnym roszczeniem ubezpieczyciela o zwrot wypłaty z OC.

Taki karny zwrot jest możliwy między innymi wtedy, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jak powinien się zachować poszkodowany w kolizji?

Warto wiedzieć, że ustawa z 22 maja 2003 r. stawia pewne obowiązki nie tylko przed sprawcą wypadku. Zgodnie z przepisami wszystkie osoby uczestniczące w kolizji drogowej powinny:

 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a także w miarę możliwości chronić mienie poszkodowanych
 • podjąć wysiłki zmierzające do złagodzenia skutków wypadku i zapobiegające powiększeniu szkody
 • zapewnić osobom rannym pomoc lekarską
 • wezwać Policję, jeżeli w wypadku są ranni lub zabici albo zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa (np. jest prawdopodobne, że jeden z kierowców biorących udział w zdarzeniu prowadził pod wpływem alkoholu).

Jeśli osoba poszkodowana w wyniku swojego działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa nie wypełniła co najmniej jednego z powyższych obowiązków, a jej zachowanie miało wpływ na rozmiar szkody, to ubezpieczyciel może pomniejszyć wypłatę świadczenia z OC sprawcy. Taką sankcję przewiduje artykuł 17 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Sprawdź, o ile ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z OC

Warto dodać, że zlekceważenie obowiązków wymienionych na powyższej liście może również skutkować roszczeniem ubezpieczyciela do sprawcy wypadku o zwrot części świadczenia z OC (o ile postępowanie ubezpieczonego było efektem rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej) - ostrzega Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czy odszkodowanie z AC też może zostać obniżone?

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl podkreślają, że zachowanie po wypadku może mieć wpływ również na odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Taką możliwość dopuszczają przepisy kodeksu cywilnego.

Jeżeli poszkodowana osoba na wskutek rażącego niedbalstwa widocznego po wypadku przyczyniła się powiększenia szkód majątkowych likwidowanych potem z autocasco, to zakład ubezpieczeń będzie mógł odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. Warunkiem jest wpływ rażącego niedbalstwa na powiększenie się wartości szkód. Zasady ewentualnych sankcji związanych z zachowaniem po wypadku powinny zostać wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Niestety OWU polis autocasco dość często przyznają ubezpieczycielom dużą swobodę w kontekście oceny rażącego niedbalstwa oraz jego skutków. Jeżeli poszkodowany uważa, że OWU ubezpieczenia autocasco jest zbyt swobodnie interpretowane przez zakład ubezpieczeń, to warto skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dowiedz się więcej o tym, jak pomaga Rzecznik Finansowy

Tagi:

Komentarze