Strona główna  |  Wiadomości  |  Regres ubezpieczenia OC - co to jest i jak działa?

Regres ubezpieczenia OC - co to jest i jak działa?

Data aktualizacji: 2021-09-13
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno zwalniać kierowcę od finansowych konsekwencji spowodowanego wypadku. Komunikacyjna polisa OC zwykle działa w taki sposób. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że istnieją wyjątki od generalnej zasady.

Zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania od klienta, który umyślnie spowodował wypadek lub złamał oczywiste zasady ruchu drogowego. W takiej sytuacji kierowca jest narażony na wysokie koszty.

Spis treści:

  1. Co to jest regres?
  2. Kiedy regres z OC jest możliwy?
  3. Regres a kruczki prawne
  4. Brak ubezpieczenia OC a regres UFG

Co to jest regres?

Regres ubezpieczenia OC po ucieczce Regres to rozwiązanie często stosowane w ubezpieczeniach. Polega ono na tym, że towarzystwo oferujące polisy majątkowe, po wypłaceniu odszkodowania może domagać się zwrotu kosztów od osoby trzeciej, która spowodowała szkodę (patrz art. 828 kodeksu cywilnego).

W postępowaniu regresowym dłużnik (a więc sprawca wypadku) nazywany jest regresantem, natomiast zakład ubezpieczeń (wierzyciel), który prowadzi postępowanie regresowe nazywany jest regredientem.

Wyróżnia się dwa typy regresów:

  • regres typowy (właściwy) - skierowany do osoby trzeciej (podmiotu znajdującego się poza stosunkiem ubezpieczenia). Jest stosowany w ubezpieczeniach mienia. Dla przykładu jeśli przypadkiem zalejesz sąsiadowi mieszkanie, jego ubezpieczyciel wypłaci mu najpierw odszkodowanie za zniszczone lokum. Potem zwróci się do Ciebie z regresem odszkodowania. Jeżeli sam posiadasz OC w życiu prywatnym, to Twój ubezpieczyciel stanie się regresantem i zwróci pieniądze towarzystwu poszkodowanego sąsiada. Jeśli jednak nie masz takiego OC, sam będziesz musiał pokryć koszty szkody.

  • regres nietypowy (niewłaściwy) - skierowany do podmiotów, które są stronami stosunku ubezpieczenia.

Kiedy regres z OC jest możliwy?

W przypadku ubezpieczeń OC dla kierowców mamy do czynienia z regresem nietypowym. Oznacza to, że roszczenie ubezpieczyciela jest skierowane do klienta (ubezpieczonego). Osoba poszkodowana nie odczuje konsekwencji zastosowania regresu niewłaściwego. Ubezpieczyciel najpierw zlikwiduje szkodę, a później będzie domagał się rekompensaty od swojego klienta. Takie roszczenie nie może być kierowane do spadkobiorców osoby ubezpieczonej, jeśli wypłata odszkodowania nastąpiła już po jej śmierci (zobacz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r. - sygn. III CZP 61/12).

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych dokładnie określa zasady działania regresu nietypowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczyciel może dochodzić roszczeń od kierującego pojazdem jeśli ta osoba:

1. wyrządziła szkodę umyślnie

2. uczestniczyła w wypadku, znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyków)

3. weszła w posiadanie pojazdu na wskutek popełnienia przestępstwa (przykład: kradzież samochodu)

4. zbiegła z miejsca wypadku

5. nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem (uwaga: ta zasada nie obowiązuje w sytuacjach związanych z ratowaniem życia ludzkiego lub mienia, a także podczas pościgu za sprawcą przestępstwa)

Regres a kruczki prawne

Ubezpieczyciel, który chce dochodzić roszczeń wobec klienta, powinien udowodnić wystąpienie jednej z wymienionych przesłanek. Warto zwrócić uwagę, że tylko w pierwszym przypadku (patrz punkt 1), konieczne jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy nierozsądnym działaniem kierowcy i późniejszą szkodą.

Uzasadnienie regresu nie będzie stwarzało trudności na przykład wtedy, gdy sprawca zaraz po wypadku znajdował się stanie nietrzeźwości, a policja sprawdziła i odnotowała ten fakt. Inne sytuacje mogą wzbudzać znacznie większe wątpliwości. Dlatego spory związane z regresem niewłaściwym dość często trafiają na wokandę. Niekiedy w sprawie regresów wypowiada się nawet Sąd Najwyższy (SN). Jego orzeczenia mają duże znaczenie w późniejszej ocenie wielu spraw.

Dobrym przykładem może być uchwała SN z 25 sierpnia 1994 r. (sygn. akt III CZP 107/94). W uzasadnieniu do tej uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, że:

o zbiegnięciu kierowcy można z reguły mówić wówczas, gdy oddala się on z miejsca wypadku wbrew obowiązującym przepisom, czy też by uniemożliwić zidentyfikowanie go i pociągnięcie do odpowiedzialności.

Sąd Najwyższy musiał się również wypowiedzieć w sprawie przedawnienia roszczeń z regresu nietypowego. Ta kwestia nadal wywołuje spory wśród teoretyków prawa. Ważnym argumentem w dyskusji jest uchwała SN z 10 listopada 2005 r. (sygn. III CZP 83/05). Zgodnie ze wspomnianym orzeczeniem Sądu Najwyższego, roszczenie zakładu ubezpieczeń w stosunku do swojego klienta przedawni się po upływie trzech lat. Trzeba jednak pamiętać, że bieg trzyletniego terminu będzie przerywany przez kolejne działania wierzyciela (np. wystąpienie do komornika sądowego).

Brak ubezpieczenia OC a regres UFG

Konsekwencji związanych z regresem nie unikną również nieubezpieczeni sprawcy wypadku drogowego. Szkody wyrządzone przez takie osoby naprawia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po wypłaceniu odszkodowania UFG powinien skorzystać z regresu skierowanego do sprawcy wypadku (patrz artykuł 110 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Prawo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do roszczenia regresowego nie jest uzależnione od tego, czy kierujący popełnił dodatkowe wykroczenia (np. prowadził samochód bez uprawnień).

Warto wspomnieć, że regres UFG zostanie skierowany zarówno do sprawcy wypadku (kierującego), jak i do osoby będącej właścicielem nieubezpieczonego pojazdu. Częściowe lub całkowite umorzenie roszczeń regresowych z UFG może być uzasadnione wyjątkowo trudną sytuacją życiową albo materialną dłużników.

Podobnie jak w przypadku kar za brak polisy OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny cierpliwie windykuje każdego dłużnika. Często konieczna jest interwencja komornika sądowego. Konsekwentne działania UFG przynoszą skutek w postaci wzrostu kwoty uzyskanej dzięki regresom. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od stycznia do grudnia 2014 r. ta instytucja z tytułu regresów uzyskała 37 507 497,58 zł (o 12,22% więcej niż rok wcześniej). W ramach przestrogi warto wspomnieć, że jeden z nieubezpieczonych kierowców, który spowodował śmiertelny wypadek, teraz musi wpłacić do UFG aż 1,60 mln zł.

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-04-16

Barometr Ubea.pl: ceny OC w marcu 2022 r.

Wielu analityków spodziewa się rychłego wzrostu składek OC dla kierowców. Warto sprawdzić, czy taka zmiana miała miejsce już w marcu 2022 roku.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Jak działa kalkulator ubezpieczeń?

Kalkulatory ubezpieczeń są obecnie niesamowicie popularnym sposobem na sprawdzenie składki ubezpieczenie pojazdu. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ są one dostępne o każdej porze.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-11-07

Barometr Ubea.pl: ceny OC w październiku 2021 r.

Wrześniowa podwyżka cen OC zaniepokoiła kierowców. W październiku koszty obowiązkowych polis nieco spadły. Nie oznacza to jednak, że następne podwyżki są wykluczone.

Czytaj więcej
Komentarze
Zenon
2016-11-11 12:27
IP: 78.8.x.x
W Polsce można już mówić o przemyśle regresowym. Odkąd zaczęły działać ustawy regresowe, "kancelarie prawnicze" rzuciły się do zarobku na nieszczęściu. Mam znajomego który jest tzw. naganiaczem za sowity procent wyszukuje takie przypadki i przekazuje do kancelarii. Interesują ich przede wszystkim wypadki po alkoholu, bo takie przypadki firmy ubezpieczeniowe najlepiej i najszybciej wypłacają, sądy ponoć też są przychylne. Podobno jest to bardzo opłacalne i wszystko w tzw. "świetle prawa". Swoją drogą ciekawe do ilu kolejnych tragedii doprowadzą. Dla nich nikt się nie liczy jedynie szybki i łatwy zysk. Zastanawia mnie po co płacić OC skoro są w nim liczne furtki i wyłączenia, po to aby zmaksymalizować i tak nie małe zyski firm ubezpieczeniowych. Gdzie my żyjemy. Kolejną sprawą jest to że taki regres można płacić podwójnie, potrójnie. Ubezpieczyciel wypłaci raz, po jakimś czasie po wyroku sądowym musi płacić drugi raz, bo jakaś kancelaria złoży pozew o zaniżone odszkodowanie i tak kilka razy, politycy to prawnicy i zrobili to pod siebie. Dziki kraj. MASAKRA
odpowiedz