Strona główna  |  Wiadomości  |  Auto-Szyby – ubezpieczenie szyb w Warcie

Auto-Szyby – ubezpieczenie szyb w Warcie

Data aktualizacji: 2021-09-14
Jeżeli tuż obok ulicy, którą jedziesz codziennie w drodze do pracy, właśnie rozpoczęto budowę, możesz się obawiać o stan swojej szyby w samochodzie. Zastanów się wtedy nad dodatkowym ubezpieczeniem szyby w Warcie.

Szyba to jeden z elementów auta najbardziej narażonych na uszkodzenie. Dlatego Warta proponuje swoim klientom dodatkowe ubezpieczenie, które zapewnia naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby. Co ważne, jeżeli zgłosisz szkodę z polisy Auto-Szyby, twoje zniżki na AC pozostaną nienaruszone.

Spis treści:

 1. Zakres świadczeń Auto-Szyby w Warcie
 2. Suma ubezpieczenia Auto-Szyby w Warcie
 3. Wyłączenia odpowiedzialności Auto-Szyby w Warcie
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyb - Warta
 5. Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie Auto-Szyby w Warcie?

Zakres świadczeń Auto-Szyby w Warcie

Ubezpieczenie szyby chroni tylną szybę Ubezpieczenie chroni jedynie szybę czołową, tylną oraz boczne. Jeżeli Twoje auto posiada szyberdach, to ubezpieczyciel nie zapłaci za jego naprawę w razie uszkodzenia.

Co ważne polisę można kupić jedynie dla aut, które nie mają więcej niż 20 lat. Dodatkowo umowę mogą zawrzeć tylko te osoby, które wykupiły też ubezpieczenie OC lub AC w Warcie.

W razie uszkodzenia lub zniszczenia szyby Warta zorganizuje i pokryje koszty jej:

 • naprawy
 • lub wymiany w warsztacie wskazanym przez Wartę.

W przypadku pierwszej szkody w okresie obowiązywania polisy ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy w całości, natomiast w przypadku wystąpienia kolejnego uszkodzenia powodującego konieczność wymiany szyby czołowej, Warta pokryje tylko 70% faktycznych kosztów wymiany.

Uwaga! Warta wymieni szybę na szybę fabrycznie nową, posiadającą wszystkie atesty wymagane prawem, ale nie użyje oryginalnej części.

Ubezpieczenie Auto-Szyby w Warcie, w przeciwieństwie do np. ubezpieczenia szyb w PZU, działa jedynie na terenie Polski.

Suma ubezpieczenia Auto-Szyby w Warcie

Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 3000 zł brutto. Wysokość składki jest jednak ustalana indywidualnie dla każdego klienta i zależy przede wszystkim od rodzaju, marki i modelu samochodu.

Wyłączenia odpowiedzialności Auto-Szyby w Warcie

Warta nie pokrywa kosztów naprawy szyby, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie tego elementu:

 • spowodowane zostało umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby, z którymi Ubezpieczający / Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • spowodowane zostało wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
 • spowodowane zostało przez osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, podobnie działających leków (o ile miało to wpływ na powstanie szkody),
 • nastąpiło w pojeździe, którego kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstało podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu, niezarejestrowanym lub nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania technicznego (jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody),
 • powstało w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego osoby, z którymi pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoby upoważnione do korzystania z pojazdu,
 • związane jest z wadami fabrycznymi szyb (wady surowca lub defekty produkcyjne),
 • związane jest z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą, a także gdy powstało w związku z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,
 • powstało w związku z działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, czynnym uczestnictwem w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,
 • powstało w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej,
 • powstało w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia pojazdu, które nie stanowią integralnego elementu konstrukcyjnego szyby,
 • powstało w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia szyb posiadających wcześniejsze uszkodzenia,
 • powstało w wyniku kolizji elementów ubezpieczonego pojazdu,
 • powstało podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych,
 • powstało w pojazdach: pochodzących z kradzieży, rabunku lub innego przestępstwa, przeznaczonych do nauki jazdy, wynajmowanych zarobkowo,
 • powstało w trakcie bądź wskutek konserwacji lub napraw ubezpieczonego pojazdu nie związanych z naprawą bądź wymianą szyby.

Uwaga! Warta wymaga, aby w razie zaistnienia szkody skontaktować się z ubezpieczycielem w ciągu 72 h.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szyb - Warta

Jeżeli Twoja szyba została uszkodzona lub zniszczona, poinformuj o tym Wartę w ciągu 72 godzin od zaistnienia szkody (lub dowiedzenia się o niej). Następnie zabezpiecz szybę w takim stopniu, w jakim wymagają tego względy bezpieczeństwa, ale nie naprawiaj jej we własnym zakresie.

Pamiętaj, że naprawa szyby powinna zostać dokonana w warsztacie przedstawiciela Warty.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkód w Warcie

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z Wartą

Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie Auto-Szyby w Warcie?

Decyzja o kupnie ubezpieczenia szyb powinna zależeć przede wszystkim od tego, w jakich warunkach jeździsz zazwyczaj autem. Jeżeli Twoja szyba jest szczególnie narażona na uszkodzenia, dodatkowa polisa w Warcie zapewne się opłaci.

Dowiedz się więcej:

Jakie inne ubezpieczenia oferuje Warta?

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 UNIQA

Każdy kierowca wie, jak łatwo zarysować szybę w aucie. Dlatego właśnie UNIQA oferuje ubezpieczenie dedykowane samochodowym szybom. Sprawdzamy warunki tego produktu.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie szyb w Aviva

Nie chcesz stracić zniżek na AC z powodu zniszczonej szyby? Dokup dodatkowo ubezpieczenie szyb, dzięki któremu naprawisz ten najbardziej narażony na zniszczenie element auta bez uszczerbku dla...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie Moto - Assistance w Warcie

Jedni kierowcy chcą sami wszystko naprawić w aucie. Inni wolą zostawić te sprawy zawodowym mechanikom. Jeszcze inni obawiają się zostać bez pomocy za granicą. Dlatego Warta przygotowała kilka...

Czytaj więcej
Komentarze