Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Moto - Assistance w Warcie

Ubezpieczenie Moto - Assistance w Warcie

Data aktualizacji: 2021-09-14
Jedni kierowcy chcą sami wszystko naprawić w aucie. Inni wolą zostawić te sprawy zawodowym mechanikom. Jeszcze inni obawiają się zostać bez pomocy za granicą. Dlatego Warta przygotowała kilka wariantów Moto Assistance, w tym krótkoterminowe assistance na podróże.

Ubezpieczenie assistance samochodu zapewnia pomoc w różnych nagłych sytuacjach na drodze. Dokładny zakres tej pomocy zależy od wybranego wariantu. W Warcie do wyboru mamy aż cztery opcje moto-assistance oraz ubezpieczenie krótkoterminowe na czas wyjazdu autem na wakacje.

Spis treści:

 1. Warianty ubezpieczenia Moto - Assistance w Warcie
 2. Kalkulator Assistance w Warcie
 3. Warunki ubezpieczenia Moto – Assistance w Warcie
 4. Wariant krótkoterminowy Assistance samochodowego Podróżnik 15 w Warcie
 5. Wyłączenia odpowiedzialności w Assistance samochodowym w Warcie
 6. Kiedy warto kupić ubezpieczenie Moto - Assistance w Warcie

Warianty ubezpieczenia Moto - Assistance w Warcie

Ubezpieczenie assistance - naprawa samochodu w warsztacie W ramach ubezpieczenia Moto-Assistance Warta proponuje następujące możliwości:

 • Standard – obejmuje jedynie teren Polski. Jest dodawany bezpłatnie do OC lub AC w Warcie.
 • Złoty – świadczenie jest realizowane tylko, jeżeli odległość miejsca zdarzenia od domu przekracza 25 km (limit ten nie dotyczy usług związanych z wypadkiem). Ten wariant mogą kupić jedynie osoby mające też OC lub AC w Warcie.
 • Złoty+ - Ten wariant mogą kupić tylko osoby mające też OC lub AC w Warcie.
 • Platynowy – jest przeznaczony jedynie dla aut mających nie więcej niż 10 lat. Ten wariant mogą kupić osoby zawierające jednocześnie umowę AC Komfort w Warcie.
 • krótkoterminowy Podróżnik 15.

Zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance (za wyjątkiem wariantu Standard) to:

 • Polska,
 • pozostałe kraje europejskie (w tym europejska część Rosji i Turcji),
 • Maroko,
 • Tunezja,
 • Izrael.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Gruzji.

Kalkulator Assistance w Warcie

Warta nie prowadzi sprzedaży ubezpieczeń Assistance przez Internet. Warunki poszczególnych opcji można sprawdzić poniżej. Jeżeli chciałbyś zakupić któryś z przedstawionych poniżej wariantów, musisz skontaktować się z agentem Warty (telefonicznie lub osobiście w oddziale). Wcześniej sprawdź jednak też inne opcje Assistance samochodowego (np. oferowanego przez PZU ubezpieczenia Assistance: Pomoc w drodze ).

Warunki ubezpieczenia Moto – Assistance w Warcie

Poniższa tabela prezentuje dokładne warunki poszczególnych wariantów Assistance. Opcja krótkoterminowego assistance samochodowego Podróżnik 15 została opisana pod tabelą.

Świadczenie Standard Złoty Złoty+ Platynowy
Suma ubezpieczenia 5000 PLN 10000 PLN 20000 PLN 50000 PLN
Informacja serwisowa (informacja o warsztatach partnerskich i lokalnych możliwościach naprawy) Tylko w razie wypadku Tak Tak Tak
Przekazanie wiadomości (osobie na terenie RP, pilna wiadomość w związku ze zdarzeniem) Tylko w razie wypadku Tak Tak Tak
Pomoc tłumacza Nie Tak Tak Tak
Próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (ubezpieczyciel nie pokrywa kosztu części zamiennych) Nie Tak Tak Tak
Holowanie jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa W razie wypadku
do 100 km
Tak
do 200 km
Tak
do 400 km
Tak
na terenie RP bez limitu
poza RP do 1200 km
Holowanie pojazdu poszkodowanego na terenie RP W razie wypadku W razie wypadku W razie wypadku W razie wypadku
Organizacja parkingu (jeśli warsztat nie jest czynny w momencie zdarzenia) Nie Tak
do 2 dób
Tak
do 3 dób
Tak
do 3 dób
Ekspertyza techniczna Nie Tak Tak Tak
Złomowanie pojazdu (holowanie do miejsca złomowania, zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania) Nie Tak Tak Tak
Odbiór ubezpieczonego pojazdu (zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu właściciela / osoby upoważnionej) Nie W razie wypadku, awarii, kradzieży W razie wypadku, awarii, kradzieży W razie każdego zdarzenia
Kontynuacja podróży / powrót do miejsca zamieszkania Nie Tak
do miejsca bliższego miejscu zdarzenia
Tak
do miejsca bliższego miejscu zdarzenia
Tak
miejsce wskazane przez ubezpieczonego
Zakwaterowanie (zamiast kontynuacji podróży / powrotu do miejsca zamieszkania) Nie Nie Hotel 2/3 gwiazdkowy do 2 dób Hotel 2/3/4 gwiazdkowy do 5 dób
Pojazd zastępczy po wypadku Nie Tak
do 5 dni
Tak
do 10 dni
Tak
do 30 dni jeśli naprawa jest w warsztacie partnerskim
do 15 dni w pozostałych przypadkach
Pojazd zastępczy po wypadku gdy nie spełniono warunku unieruchomienia (maks. 3 razy w okresie ubezpieczenia) Nie Nie Tak
do 5 dni w przypadku naprawy w warsztacie partnerskim
Tak
do 10 dni w przypadku naprawy w warsztacie partnerskim
Pojazd zastępczy po kradzieży Nie Tak
do 5 dni
Tak
do 10 dni
Tak
do 15 dni
Pojazd zastępczy po awarii (maks. 2 razy w okresie ubezpieczenia) Nie Nie Tak
do 5 dni
Tak
do 5 dni
Podstawienie / odbiór pojazdu zastępczego Nie Tak
podstawienie lub odbiór
Tak
podstawienie lub odbiór
Tak
podstawienie i odbiór
Pomoc medyczna:
- zastępczy kierowca
- przewóz dzieci wraz z osobą towarzyszącą / przewóz wskazanej osoby do dzieci (jeśli ubezpieczony umrze / jest hospitalizowany)
- organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej (ubezpieczyciel nie pokrywa kosztu wizyty)
- dostawa leków (ubezpieczony płaci za leki)
- rehabilitacja wraz z informacją o możliwości zakupu / wypożyczenia sprzętu (maks. 3 wizyty)
- pomoc psychologa (ubezpieczonego / członków najbliższej rodziny, maks. 5 wizyt na dany wypadek)
Nie Nie Tak Tak
Usługi pomocowe Nie Nie Nie Tak


Uwaga! Klasa pojazdu zastępczego jest ekwiwalentna do klasy auta ubezpieczonego. W wariancie Złotym oraz Złotym+ nie może być jednak wyższa niż C, a w wariancie Platynowym niż D.

Wariant krótkoterminowy Assistance samochodowego Podróżnik 15 w Warcie

Awaria samochodu za granicą to powód do stresu dla nawet najbardziej doświadczonego kierowcy. Problem robi się jeszcze większy, jeśli dopiero co wyrobiliśmy prawo jazdy i ruszyliśmy w pierwszą trasę zagraniczną lub też podróżujemy z małymi dziećmi. Dzięki krótkoterminowemu Assistance samochodowemu Podróżnik 15 nie zostaniemy jednak sami w takiej sytuacji.

Ubezpieczenie Podróżnik 15, jak sama nazwa wskazuje, zawiera się na maksymalnie 15 dni, a suma tej polisy wynosi 10 000 zł. Oferuje następującą pomoc:

 • informacja serwisowa
 • przekazanie wiadomości
 • pomoc tłumacza
 • próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia
 • holowanie pojazdu do 400 km
 • holowanie pojazdu poszkodowanego na terenie RP bez limitu km
 • parking do 3 dób
 • ekspertyza techniczna
 • złomowanie pojazdu
 • odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskanego po kradzieży
 • kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania – do miejsca bliższego miejscu zdarzenia
 • zakwaterowanie: hotel 2/3 gwiazdkowy do 2 dób
 • pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży do 10 dni, a po awarii (maks. 1 raz w okresie ubezpieczenia) do 5 dni. Klasa pojazdu zastępczego jest ekwiwalentna do klasy ubezpieczonego auta, ale nie może być wyższa niż C
 • podstawienie albo odbiór pojazdu zastępczego
 • pomoc medyczna.

Wyłączenia odpowiedzialności w Assistance samochodowym w Warcie

Przede wszystkim w razie zdarzenia należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem, aby uzgodnić z nim, jaka dokładnie pomoc jest możliwa. Warta nie ponosi bowiem odpowiedzialności za koszty usług, jeżeli ubezpieczony zorganizował je bez porozumienia z towarzystwem ubezpieczeniowym.

W jakich jeszcze sytuacjach Warta nie pokryje kosztów pomocy? Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane:

 • na skutek działań wojennych, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotażu, ruchów społecznych, katastrofy nuklearnej lub radioaktywności,
 • umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także osoby, z którymi Ubezpieczający, Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, innych środków ograniczających zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi albo przez kierowcę nieposiadającego wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie zdarzenia,
 • przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia
 • w trakcie działania przestępczego dokonywanego z wykorzystaniem ubezpieczonego pojazdu – wyłączenie odpowiedzialności dotyczy świadczeń assistance w stosunku do sprawców przestępstwa,
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do nauki jazdy lub do jazd próbnych, tj. badań i prób pojazdów dokonywanych przez producentów lub upoważnione jednostki,
 • w pojazdach udostępnianych Upoważnionym jako pojazd zastępczy.

Dodatkowo w zakresie świadczenia pomocy medycznej w ramach Assistance Warta nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

 • obrażeń ciała i chorób o powierzchownym i łagodnym charakterze, umożliwiających kontynuowanie podróży ubezpieczonym pojazdem,
 • obrażeń ciała, chorób i stanów patologicznych będących konsekwencją użycia toksyn, narkotyków i środków odurzających oraz leków nie przepisanych przez lekarza,
 • chorób przewlekłych o których Ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż,
 • chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie,
 • nawrotów chorób, o których Ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Moto - Assistance w Warcie

Wariant złoty ubezpieczenia Moto – Assistance zapewni wystarczającą pomoc w większości sytuacji na drodze. Jeżeli jednak nie chcemy przejmować się liczeniem, czy do danego zdarzenia doszło odpowiednio daleko od domu, wybierzmy wariant Złoty Plus. Opcję Platynową powinni natomiast rozważyć właściciele bardziej luksusowych aut.

Jeżeli z kolei na co dzień mamy jedynie minimalną wersję assistance dodawaną bezpłatnie do ubezpieczenia OC, wyjeżdżając na wakacje autem, dokupmy krótkoterminowe ubezpieczenie Podróżnik 15 w Warcie.

Zobacz też:

Inne ubezpieczenia samochodowe Warty

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie Assistance samochodowe w Aviva

Od holowania pojazdu przez samochód zastępczy po pomoc medyczną – ubezpieczenie Assistance może zapewniać bardzo różnorodne usługi. Sprawdź, jakie pakiety proponuje Aviva i wybierz wariant, który...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-11

Ubezpieczenie assistance dla samochodu w AXA

Nie tylko niedoświadczeni kierowcy obawiają się awarii samochodu w trakcie jazdy. Ubezpieczenie assistance w AXA zapewni Ci pomoc w nieprzewidzianej sytuacji, także w trakcie podróży zagranicznej...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Auto-Szyby – ubezpieczenie szyb w Warcie

Jeżeli tuż obok ulicy, którą jedziesz codziennie w drodze do pracy, właśnie rozpoczęto budowę, możesz się obawiać o stan swojej szyby w samochodzie. Zastanów się wtedy nad dodatkowym ubezpieczeniem...

Czytaj więcej
Komentarze