Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie assistance dla samochodu w AXA

Ubezpieczenie assistance dla samochodu w AXA

Data aktualizacji: 2020-09-11
Nie tylko niedoświadczeni kierowcy obawiają się awarii samochodu w trakcie jazdy. Ubezpieczenie assistance w AXA zapewni Ci pomoc w nieprzewidzianej sytuacji, także w trakcie podróży zagranicznej po Europie.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń samochodu AXA
 2. Warianty ubezpieczenia assistance w AXA
 3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance samochodowego w AXA
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia assistance AXA
 5. Kiedy warto kupić ubezpieczenie assistance samochodu w AXA?

Kalkulator ubezpieczeń samochodu AXA

Składkę ubezpieczenia assistance w AXA można policzyć przez Internet. Jeżeli oferta przypadnie Ci do gustu, istnieje także możliwość zakupu polisy online. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie assistance w AXA można kupić jedynie razem z OC. Dlatego lepiej sprawdź najpierw w kalkulatorze OC, kto ma dla Ciebie najkorzystniejszą finansowo propozycję obowiązkowego ubezpieczenia.

Warianty ubezpieczenia assistance w AXA

Holowanie zepsutego samochodu AXA oferuje ubezpieczenie assistance w kilku wariantach, tak abyś mógł dobrać ofertę do swoich potrzeb:

 • Mini Assistance – dołączane bezpłatnie do polisy OC. Działa na terenie Polski.
 • Midi Assistance – oferuje nieco bardziej rozbudowaną ochronę niż Mini Assistance, ale także jedynie na obszarze Polski.
 • Premium Assistance – pomoc na terenie całej Europy.
 • Prestiż Assistance – podobnie jak w Premium zakres ochrony obejmuje całą Europę, ale osób ubezpieczonych w tym wariancie nie dotyczy kilka limitów obowiązujących w opcji Premium.
 • Opony Assistance – działa na terenie całej Europy. Pomoc w razie uszkodzenia opony.

Wybierając wariant ochrony, zastanów się, czy w najbliższym roku planujesz zagraniczne wojaże swoim samochodem, a jeśli tak, to jak dalekie one będą.

Poniżej opisujemy dokładne warunki i zakres usług oferowanych przez poszczególne warianty:

Mini Assistance

 • informacja telefoniczna
 • przekazanie wiadomości wskazanej osobie w razie zdarzenia
 • naprawa na miejscu zdarzenia: po wypadku z limitem do 300 zł i maks. 1 h
 • holowanie pojazdu: po wypadku do 100 km do warsztatu partnerskiego / autoryzowanego danej marki
 • holowanie pojazdu poszkodowanego po wypadku: jeśli to ubezpieczony spowodował wypadek AXA odholuje auto poszkodowanego do najbliższego warsztatu / na parking strzeżony / do miejsca zamieszkania (w zależności od tego, które miejsce znajduje się najbliżej)

Midi Assistance

 • informacja telefoniczna
 • przekazanie wiadomości wskazanej osobie w razie zdarzenia
 • naprawa na miejscu zdarzenia: po wypadku lub awarii z limitem do 300 zł i maks. 1 h
 • holowanie pojazdu: po wypadku lub awarii do 75 km do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
 • holowanie pojazdu poszkodowanego po wypadku: jeśli to ubezpieczony spowodował wypadek AXA odholuje auto poszkodowanego do najbliższego warsztatu / na parking strzeżony / do miejsca zamieszkania (w zależności od tego, które miejsce znajduje się najbliżej)
 • transport osób: po wypadku jeśli naprawa nie może być dokonana przed końcem dnia kalendarzowego a zdarzenie miało miejsce dalej niż 50 km od początku lub celu podróży (jeśli odległość jest mniejsza, ale ubezpieczony potrzebuje się dostać w jakieś miejsce, AXA pokryje koszt TAXI do wysokości 100 zł). AXA zorganizuje i opłaci koszty transportu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży (zależnie od tego co bliżej)
 • pojazd zastępczy: Na maks. 2 doby w razie wypadku, awarii lub kradzieży jeśli naprawa potrwa ponad 48 h oraz nie skorzysta się z usługi transportu osób. AXA podstawia pojazd zastępczy lub zapewnia transport ubezpieczonego do miejsca jego odbioru, ale to ubezpieczony zwraca pojazd zastępczy

Premium Assistance

 • informacja telefoniczna
 • przekazanie wiadomości wskazanej osobie w razie zdarzenia
 • naprawa na miejscu zdarzenia: po wypadku lub awarii z limitem do 600 zł (Polska) lub 500 euro (za granicą) i maks. 1 h
 • holowanie pojazdu: po wypadku lub awarii do 200 km do warsztatu / na parking strzeżony
 • holowanie pojazdu poszkodowanego po wypadku: jeśli to ubezpieczony spowodował wypadek AXA odholuje auto poszkodowanego do najbliższego warsztatu / na parking strzeżony / do miejsca zamieszkania (zgodnie z wyborem poszkodowanego)
 • transport osób: po wypadku lub awarii, jeśli naprawa nie może być dokonana przed końcem dnia kalendarzowego, a zdarzenie miało miejsce dalej niż 50 km od początku lub celu podróży (jeśli odległość jest mniejsza, ale ubezpieczony potrzebuje się dostać w jakieś miejsce, AXA pokryje koszt TAXI do wysokości 100 zł w Polsce lub 100 euro za granicą). AXA zorganizuje i opłaci koszty transportu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży (zależnie od tego co bliżej)
 • pojazd zastępczy: Na maks. 4 doby w razie awarii lub 7 dób w razie wypadku / kradzieży jeśli naprawa potrwa ponad 48 h oraz nie skorzysta się z usługi transportu osób. AXA podstawia pojazd zastępczy lub zapewnia transport ubezpieczonego do miejsca jego odbioru, ale to ubezpieczony zwraca pojazd zastępczy
 • pomoc przy wymianie koła: zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy (ubezpieczony musi mieć w aucie koło zapasowe / zestaw naprawczy) do 300 zł w Polsce lub 150 euro (za granicą) na 1 zdarzenie. Jeżeli wymiana na drodze nie jest możliwa, AXA odholuje auto do najbliższego, czynnego warsztatu (maks. 120 km)
 • pomoc przy otwarciu pojazdu: zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu i interwencji mechanika do kwoty 300 zł (Polska) lub 150 euro (za granicą)|
 • pomoc w razie zagubienia / uszkodzenia kluczyków do pojazdu: zorganizowanie i pokrycie kosztów odholowania do najbliższego warsztatu (do 200 km) w celu dorobienia kluczyków
 • pomoc w razie braku paliwa: jeśli w trakcie podróży zabraknie paliwa, AXA zorganizuje i pokryje koszty dowiezienia paliwa w ilości pozwalającej na dotarcie do najbliższej stacji paliw. AXA nie pokrywa kosztów zakupu paliwa!
 • pomoc w razie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa: próba naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i dowiezienie właściwego paliwa do kwoty 500 zł (Polska) lub 150 euro (za granicą). Jeśli naprawa nie jest możliwa, AXA odholuje auto do najbliższego czynnego warsztatu autoryzowanego / partnerskiego (do 200 km). Świadczenie nie obejmuje kosztów naprawy w warsztacie i zakupu paliwa
 • zorganizowanie parkingu: jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w trakcie podróży w wyniku awarii lub wypadku, AXA zorganizuje i pokryje koszty parkowania na parkingu strzeżonym przez czas niezbędny (maks. 4 doby) do umieszczenia pojazdu w warsztacie. Limit usługi to 50 zł (Polska) lub 30 euro (za granicą) na dobę. Druga dostępna opcja to odholowanie auta do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (do 200 km). Świadczenie przysługuje, jeśli unieruchomienie nastąpiło pow. 50 km od miejsca zamieszkania.
 • złomowanie pojazdu: w razie szkody całkowitej AXA zorganizuje i pokryje koszty formalności związanych ze złomowaniem pojazdu w państwie, w którym zdarzenie miało miejsce
 • dostarczenie części zamiennych: w razie naprawy poza Polską AXA zorganizuje dostarczenie części niedostępnych w kraju naprawy. Świadczenie nie obejmuje kosztów części zamiennych, transportu, ani opłat celnych / skarbowych
 • odbiór pojazdu po naprawie: po awarii lub wypadku, jeżeli odbiór pojazdu następuje po upływie 24 h od zgłoszenia zdarzenia, AXA dostarczy pojazd pod wskazany adres (ale na odległość nie większą niż do miejsca początku / celu podróży, w czasie której nastąpiło unieruchomienie pojazdu). AXA może też odholować pojazd pod wskazany adres (ale na odległość nie większą niż do miejsca początku / celu podróży, w czasie której nastąpiło unieruchomienie pojazdu). W razie awarii świadczenie przysługuje jedynie wtedy, kiedy unieruchomienie nastąpiło pow. 50 km od miejsca zamieszkania
 • kierowca zastępczy: jeżeli kierujący ze względów zdrowotnych (hospitalizacja trwająca ponad 5 dni) nie jest w stanie dalej prowadzić pojazdu, a żaden z pasażerów nie może go zastąpić, AXA zorganizuje i pokryje koszty kierowania pojazdem przez kierowcę zastępczego (maks. do pierwotnie planowanego celu podróży / miejsca zamieszkania). Świadczenie przysługuje, gdy miejsce, w którym przerwano podróż, znajduje się co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania
 • opłacenie noclegu: po wypadku lub awarii AXA organizuje i opłaca nocleg w hotelu trzygwiazdkowym i przewozi kierowcę oraz pasażerów do tego hotelu. Świadczenie przysługuje na maks. 4 doby. Usługa jest dostępna, o ile zdarzenie miało miejsce pow. 50 km od początku lub celu podróży
 • pomoc administracyjna: w razie kradzieży / utraty dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży AXA udziela informacji dotyczących niezbędnych formalności
 • tłumacz przez telefon: w razie wypadku lub kradzieży za granicą AXA zapewnia telefoniczną pomoc tłumacza (polski – angielski)
 • pomoc finansowa: w razie utraty bagażu w wyniku kradzieży pojazdu za granicą AXA pożycza środki pieniężne do równowartości kwoty 200 euro. Ubezpieczony musi zwrócić pożyczkę niezwłocznie po powrocie do Polski, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od jej otrzymania
 • opłacenie kosztów naprawy za granicą: w razie naprawy samochodu za granicą AXA opłaci koszty do równowartości 200 euro, jeżeli ubezpieczony nie może uregulować kosztów naprawy gotówką lub posiadaną kartą. Ubezpieczony oddaje koszty naprawy ubezpieczycielowi
 • pomoc prawna: jeśli kierowca spowodował wypadek / kolizję za granicą, AXA zorganizuje i pokryje koszty pomocy prawnej. Ubezpieczyciel zorganizuje pomoc pełnomocnika i udzieli zaliczki zwrotnej na pokrycie kosztów honorarium do równowartości 200 euro. Udzieli także zwrotną zaliczkę na poczet wpłaty kaucji do równowartości 200 euro. Ubezpieczony musi zwrócić zaliczkę w ciągu 90 dni od jej wpłacenia, a kaucję od razu po otrzymaniu jej zwrotu / w ciągu 15 dni od wydania przez sąd orzeczenia (nie później jednak niż w ciągu 90 dni od złożenia kaucji)
 • informacja i natychmiastowa pomoc medyczna: w razie wystąpienia w okresie podróży nieszczęśliwego wypadku AXA zorganizuje pierwszą telefoniczną poradę medyczną oraz zorganizuje i opłaci pierwszą wizytę lekarską
 • hospitalizacja: jeśli w wyniku wypadku ubezpieczony jest w szpitalu, a jego stan nie pozwala na przewiezienie do Polski, AXA organizuje i pokrywa koszty pobytu w zagranicznym szpitalu maks. do równowartości kwoty 1200 euro
 • repatriacja: jeśli w wyniku wypadku kierowca wymaga hospitalizacji (która będzie trwała ponad 5 dni) lub umrze, AXA organizuje i pokrywa koszty podróży pasażerów do Polski
 • przewóz medyczny za granicą: AXA zorganizuje i pokryje koszty przewozu ubezpieczonego do jednego ze szpitali w razie nieszczęśliwego wypadku / nagłej choroby
 • wizyta osoby bliskiej: jeśli z powodu urazu odniesionego w wyniku wypadku kierowca jest hospitalizowany za granicą (ponad 5 dni), AXA zorganizuje i pokryje koszty wizyty 1 osoby. Ubezpieczyciel pokrywa koszty podróży i noclegu w hotelu trzygwiazdkowym przez maks. 10 dni do kwoty 150 euro za dobę
 • natychmiastowa opieka za granicą: jeśli po wypadku ubezpieczony zostanie zatrzymany w szpitalu przez ponad 5 dni, AXA organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania jednej osoby pełnoletniej z kręgu osób z nim podróżujących przez okres 10 dób hotelowych do kwoty 150 euro za dobę
 • dostarczenie niezbędnych lekarstw za granicę: jeśli ubezpieczony potrzebuje koniecznie lekarstw, które w miejscu przebywania są niedostępne, AXA dostarczy je
 • opieka nad dziećmi: jeśli po wypadku za granicą, ze względu na stan zdrowia osób dorosłych, podróżujące z nimi dzieci (do 15 lat) zostały bez opieki, AXA zorganizuje i opłaci przewiezienie dzieci do opiekunów wskazanych przez rodziców i zapewni im opiekę w czasie tej podróży
 • transport zwłok z zagranicy: jeśli ubezpieczony zginie w wyniku wypadku, AXA zorganizuje i pokryje koszty formalności związanych z transportem zwłok / prochów oraz przewiezienia ich do Polski

Prestiż Assistance

W wariancie Prestiż Assistance AXA oferuje te same usługi co w Premium z tą różnicą, że:

 • limit holowania w razie awarii / wypadku wynosi 800 km w przypadku unieruchomienia za granicą. W razie unieruchomienia na terenie Polski nie ma limitu kilometrów,
 • nie ma zastosowania warunek, że zdarzenie musi mieć miejsce ponad 50 km od miejsca zamieszkania / celu podróży, by AXA udzieliła pomocy,
 • wynajmując pojazd zastępczy, AXA zajmie się także jego odbiorem od ubezpieczonego. Czas wynajmu to maks. 7 dób w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii.

Sprawdź też:

Warunki ubezpieczenia assistance w Warcie

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance samochodowego w AXA

Zakres ochrony proponowany przez AXA jest dość szeroki, ale w warunkach ubezpieczenia znajdziemy także liczne wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie zapewnia pomocy w przypadku zdarzeń powstałych w następstwie:

 • wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, promieniowania radioaktywnego,
 • strajku, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotażu,
 • powodzi lub huraganu,
 • udziału Ubezpieczonych w zakładach, przestępstwach, bójkach, z wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,
 • udziału pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach lub ich próbach,
 • winy umyślnej Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje w gospodarstwie domowym, Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za zdarzenie powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
 • kierowania pojazdem przez osoby nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo lub na stałe wymagane dokumenty,
 • kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych (o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia).

W ramach ubezpieczenia assistance AXA nie pokryje też:

 • kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez porozumienia z centrum alarmowym (chyba że skontaktowanie się było niemożliwe z przyczyn niezależnych),
 • kosztów napraw w warsztatach,
 • kosztów skutków interwencji assistance w postaci utraconych korzyści lub strat handlowych.

Dodatkowo:

 • nie podlega odpowiedzialności AXA utrata lub uszkodzenie bagażu / przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu,
 • odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli zdarzenie miało miejsce na drogach nieutwardzonych oraz tam, gdzie wstęp jest niemożliwy lub niedozwolony przez obowiązujące przepisy prawa,
 • ubezpieczyciel nie realizuje również świadczenia w stosunku do żadnej z przewożonych osób, jeżeli łączna liczba poruszających się pojazdem przekracza dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 • odpowiedzialnością nie są objęte awarie powtarzające się po pierwszej interwencji ubezpieczyciela wynikające z braku definitywnego usunięcia usterki,
 • AXA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli awaria jest spowodowana błędem w konserwacji pojazdu lub uszkodzeniem pojazdu, o którym Ubezpieczony wiedział przed wyjazdem, a także naruszeniem przez użytkownika pojazdu warunków gwarancji technicznej,
 • odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie są objęte osoby przewożone zarówno odpłatnie, jak też z grzeczności (np. autostopowicze).

W przypadku wariantu Premium oraz Prestiż:

 • zakres pomocy medycznej nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem:
  • ciąży,
  • chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie.,
 • świadczenia pomocy medycznej nie są objęte zakresem ubezpieczenia także w przypadku:
  • obrażeń ciała i chorób o powierzchownym i łagodnym charakterze umożliwiających kontynuowanie podróży ubezpieczonym pojazdem,
  • obrażeń ciała, chorób i stanów patologicznych będących konsekwencją użycia toksyn, narkotyków i środków odurzających oraz leków nie przepisanych przez lekarza,
  • chorób chronicznych, o których Ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż,
  • nawrotów chorób, o których Ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż,
  • rekonwalescencji.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia assistance AXA

Jeżeli Twój samochód ulegnie awarii na drodze, powinieneś zrobić wszystko co możliwe, by zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Na skontaktowanie się z AXA masz 48 h od momentu zdarzenia, ale pamiętaj, że przed poinformowaniem ubezpieczyciela nie powinieneś organizować żadnej pomocy. Dlatego najlepiej jest zadzwonić do AXA od razu po zdarzeniu i ustalić z towarzystwem następne działania.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w AXA oraz możliwych sposobach kontaktu z AXA

Kiedy warto kupić ubezpieczenie assistance samochodu w AXA?

Wariant Midi Assistance jest bardzo podobny do opcji Mini, dodawanej bezpłatnie do OC. Jeżeli zatem zależy Ci na większej ochronie i jesteś gotowy za nią zapłacić, lepiej od razu zdecydować się na wariant Premium.

Opcja Prestiż powinna Cię natomiast zainteresować, jeżeli planujesz naprawdę długie wojaże samochodem po Europie.

Sprawdź także:

Inne ubezpieczenia AXA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Ubezpieczenie OC PZU czy AXA? Porównanie ubezpieczeń OC

Sprawdziliśmy ofertę obowiązkowego OC z firmy PZU i AXA. Informujemy, czy istnieją duże pozacenowe różnice między tymi dwoma polisami.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie Assistance samochodowe w Aviva

Od holowania pojazdu przez samochód zastępczy po pomoc medyczną – ubezpieczenie Assistance może zapewniać bardzo różnorodne usługi. Sprawdź, jakie pakiety proponuje Aviva i wybierz wariant, który...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2017-11-16

Ubezpieczenie opon w AXA

Ubezpieczenie opon jest dostępne w AXA jako jeden z wariantów Assistance. Jaką dokładnie ochronę zapewnia ta polisa? Czy otrzymasz pieniądze, jeśli oponę uszkodzisz na drodze gruntowej?

Czytaj więcej
Komentarze