Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie assistance dla samochodu w AXA

Data publikacji: 2017-11-15

Nie tylko niedoświadczeni kierowcy obawiają się awarii samochodu w trakcie jazdy. Ubezpieczenie assistance w AXA zapewni Ci pomoc w nieprzewidzianej sytuacji, także w trakcie podróży zagranicznej po Europie.

Kalkulator ubezpieczeń samochodu AXA

Składkę ubezpieczenia assistance w AXA można policzyć przez Internet. Jeżeli oferta przypadnie Ci do gustu, istnieje także możliwość zakupu polisy online. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie assistance w AXA można kupić jedynie razem z OC. Dlatego lepiej sprawdź najpierw w kalkulatorze OC, kto ma dla Ciebie najkorzystniejszą finansowo propozycję obowiązkowego ubezpieczenia.

Warianty ubezpieczenia assistance w AXA

Holowanie zepsutego samochodu AXA oferuje ubezpieczenie assistance w kilku wariantach, tak abyś mógł dobrać ofertę do swoich potrzeb:

 • Mini Assistance – dołączane bezpłatnie do polisy OC. Działa na terenie Polski.
 • Midi Assistance – oferuje nieco bardziej rozbudowaną ochronę niż Mini Assistance, ale także jedynie na obszarze Polski.
 • Premium Assistance – pomoc na terenie całej Europy.
 • Prestiż Assistance – podobnie jak w Premium zakres ochrony obejmuje całą Europę, ale osób ubezpieczonych w tym wariancie nie dotyczy kilka limitów obowiązujących w opcji Premium.
 • Opony Assistance – działa na terenie całej Europy. Pomoc w razie uszkodzenia opony.

Wybierając wariant ochrony, zastanów się, czy w najbliższym roku planujesz zagraniczne wojaże swoim samochodem, a jeśli tak, to jak dalekie one będą.

Poniższa tabela opisuje dokładne warunki i zakres usług oferowanych przez poszczególne warianty:

Świadczenie Mini Assistance Midi Assistance Premium Assistance
Informacja telefoniczna Tak Tak Tak
Przekazanie wiadomości wskazanej osobie w razie zdarzenia Tak Tak Tak
Naprawa na miejscu - po wypadku
- do 300 zł
maks. 1 h
- po wypadku lub awarii
- do 300 zł
- maks. 1 h
- po wypadku lub awarii
- do 600 zł (Polska) lub 500 euro (zagranicą)
- maks. 1 h
Holowanie pojazdu - po wypadku
- do 100 km
- do warsztatu partnerskiego / autoryzowanego danej marki
- po wypadku lub awarii
- do 75 km
- do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
- po wypadku lub awarii
- do warsztatu / na parking strzeżony
- do 200 km
Holowanie pojazdu poszkodowanego po wypadku - jeśli to ubezpieczony spowodował wypadek
- do najbliższego warsztatu / na parking strzeżony / do miejsca zamieszkania (w zależności od tego co bliżej)
- jeśli to ubezpieczony spowodował wypadek
- do najbliższego warsztatu / na parking strzeżony / do miejsca zamieszkania (w zależności od tego co bliżej)
- jeśli to ubezpieczony spowodował wypadek
- do najbliższego warsztatu / na parking strzeżony / do miejsca zamieszkania (według wyboru poszkodowanego)
Transport osób Nie - po wypadku
- jeśli naprawa nie może być dokonana przed końcem dnia kalendarzowego
- zorganizowanie i opłacenie kosztów transportu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży (zależnie od tego co bliżej)
świadczenie przysługuje, jeśli unieruchomienie miało miejsce dalej niż 50 km od początku lub celu podróży (jeśli odległość jest mniejsza, ale ubezpieczony potrzebuje się dostać w jakieś miejsce, AXA pokryje koszt TAXI do wysokości 100 zł)
- po awarii lub wypadku
- jeśli naprawa nie może być dokonana przed końcem dnia kalendarzowego
- AXA organizuje i opłaca koszty transportu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania / docelowego podróży (zależnie od tego co bliżej)
- świadczenie przysługuje, jeśli unieruchomienie miało miejsce dalej niż 50 km od początku lub celu podróży (jeśli odległość jest mniejsza, ale ubezpieczony potrzebuje się dostać w jakieś miejsce, AXA pokryje koszt TAXI do wysokości 100 zł (Polska) lub 100 euro (za granicą)
Pojazd zastępczy Nie - jeśli nie skorzysta się z usługi transportu osób
- w razie wypadku, awarii lub kradzieży
- jeśli naprawa potrwa ponad 48 h
- AXA podstawia pojazd zastępczy lub zapewnia transport ubezpieczonego do miejsca jego odbioru, ale to ubezpieczony zwraca pojazd zastępczy
- na czas naprawy, ale maks. 2 doby
- zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi wynajmu pojazdu po wypadku / kradzieży samochodu lub po awarii (o ile awaria nastąpiła w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania)
- pod warunkiem że naprawa potrwa ponad 48 h
- AXA podstawia pojazd zastępczy lub zapewnia transport ubezpieczonego do miejsca jego odbioru, ale to ubezpieczony zwraca pojazd zastępczy
- maks. 4 doby (w razie awarii) i 7 dób (w razie kradzieży / wypadku), ale nie dłużej niż do dnia wypłaty odszkodowania z AC
Pomoc przy wymianie koła Nie Nie - zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy (ubezpieczony musi mieć w aucie koło zapasowe / zestaw naprawczy) do 300 zł w Polsce lub 150 euro (za granicą) na 1 zdarzenie
- jeżeli wymiana na drodze nie jest możliwa, odholowanie do najbliższego, czynnego warsztatu (maks. 120 km)
Pomoc przy otwarciu pojazdu Nie Nie Zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu i interwencji mechanika do kwoty 300 zł (Polska) lub 150 euro (za granicą)
Pomoc w razie zagubienia / uszkodzenia kluczyków do pojazdu Nie Nie Zorganizowanie i pokrycie kosztów odholowania do najbliższego warsztatu (do 200 km) w celu dorobienia kluczyków
Pomoc w razie braku paliwa Nie Nie - jeśli w trakcie podróży zabraknie paliwa, AXA zorganizuje i pokryje koszty dowiezienia paliwa w ilości pozwalającej na dotarcie do najbliższej stacji paliw
- AXA nie pokrywa kosztów zakupu paliwa!
Pomoc w razie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa Nie Nie - próba naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i dowiezienie właściwego paliwa do kwoty 500 zł (Polska) lub 150 euro (za granicą)
- jeśli naprawa nie jest możliwa, odholowanie do najbliższego czynnego warsztatu autoryzowanego / partnerskiego (do 200 km)
- świadczenie nie obejmuje kosztów naprawy w warsztacie i zakupu paliwa
Zorganizowanie parkingu Nie Nie - jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w trakcie podróży w wyniku awarii lub wypadku, AXA zorganizuje i pokryje koszty parkowania na parkingu strzeżonym przez czas niezbędny (maks. 4 doby) do umieszczenia pojazdu w warsztacie
- do kwoty 50 zł (Polska) lub 30 euro (za granicą) na dobę
- druga opcja: odholowanie do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (do 200 km)
- świadczenie przysługuje, jeśli unieruchomienie nastąpiło pow. 50 km od miejsca zamieszkania
Złomowanie pojazdu Nie Nie W razie szkody całkowitej AXA zorganizuje i pokryje koszty formalności związanych ze złomowaniem pojazdu w państwie, w którym zdarzenie miało miejsce
Dostarczenie części zamiennych Nie Nie - w razie naprawy poza Polską AXA zorganizuje dostarczenie części niedostępnych w kraju naprawy
- świadczenie nie obejmuje kosztów części zamiennych, transportu, celnych i skarbowych
Odbiór pojazdu po naprawie Nie Nie - w razie awarii lub wypadku, jeżeli odbiór pojazdu następuje po upływie 24 h od zgłoszenia zdarzenia do AXA
- dostarczenia pojazdu pod wskazany adres (ale na odległość nie większą niż do miejsca początku / celu podróży, w czasie której nastąpiło unieruchomienie pojazdu)
- lub holowanie pojazdu pod wskazany adres (ale na odległość nie większą niż do miejsca początku / celu podróży, w czasie której nastąpiło unieruchomienie pojazdu)
- w razie awarii świadczenie przysługuje, jeśli unieruchomienie nastąpiło pow. 50 km od miejsca zamieszkania
Kierowca zastępczy Nie Nie - jeżeli kierujący, ze względów zdrowotnych (hospitalizacja trwająca ponad 5 dni), nie jest w stanie dalej prowadzić pojazdu, a żaden z pasażerów nie może go zastąpić, AXA zorganizuje i pokryje koszty kierowania pojazdem przez kierowcę zastępczego (maks. do pierwotnie planowanego celu podróży / miejsca zamieszkania)
- świadczenie przysługuje, gdy miejsce, w którym przerwano podróż, znajduje się co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania
Opłacenie noclegu Nie Nie - po wypadku lub awarii AXA organizuje i opłaca nocleg w hotelu trzygwiazdkowym i przewozi kierowcę i pasażerów do tego hotelu
na czas naprawy pojazdu (maks. 4 doby)
świadczenie przysługuje, jeśli zdarzenie miało miejsce pow. 50 km od początku lub celu podróży
Pomoc administracyjna Nie Nie W razie kradzieży / utraty dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży AXA udziela informacji dotyczących niezbędnych formalności
Tłumacz przez telefon Nie Nie W razie wypadku lub kradzieży za granicą AXA zapewnia telefoniczną pomoc tłumacza (polski – angielski)
Pomoc finansowa Nie Nie - w razie utraty bagażu w wyniku kradzieży pojazdu za granicą AXA pożycza środki pieniężne do równowartości kwoty 200 euro
- ubezpieczony musi zwrócić pożyczkę niezwłocznie po powrocie do Polski, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od jej otrzymania
Opłacenie kosztów naprawy za granicą Nie Nie - w razie naprawy samochodu za granicą AXA opłaci koszty do równowartości 200 euro, jeżeli ubezpieczony nie może uregulować kosztów naprawy gotówką lub posiadaną kartą
- ubezpieczony oddaje koszty naprawy ubezpieczycielowi
Pomoc prawna Nie Nie Jeśli kierowca spwoodował wypadek / kolizję za granicą, AXA zorganizuje i pokryje koszty pomocy prawnej:
- zorganizuje pomoc pełnomocnika i udzieli zaliczki zwrotnej na pokrycie kosztów honorarium do równowartości 200 euro
- udzieli zwrotną zaliczkę na poczet wpłaty kaucji do równowartości 200 euro
- ubezpieczony musi zwrócić zaliczkę w ciągu 90 dni od jej wpłacenia, a kaucję od razu po otrzymaniu jej zwrotu / w ciągu 15 dni od wydania przez sąd orzeczenia (nie później jednak niż w ciągu 90 dni od złożenia kaucji)
Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna Nie Nie W razie wystąpienia w okresie podróży nieszczęśliwego wypadku AXA zorganizuje pierwszą telefoniczną poradę medyczną oraz zorganizuje i opłaci pierwszą wizytę lekarską
Hospitalizacja Nie Nie - jeśli w wyniku wypadku Ubezpieczony jest w szpitalu, a jego stan nie pozwala na przewiezienie do Polski, AXA organizuje i pokrywa koszty pobytu w zagranicznym szpitalu
- maks. do równowartości kwoty 1200 euro
Repatriacja Nie Nie Jeśli w wyniku wypadku kierowca wymaga hospitalizacji (która będzie trwała ponad 5 dni) lub umrze, AXA organizuje i pokrywa koszty podróży pasażerów do Polski
Przewóz medyczny za granicą Nie Nie Zorganizowanie i pokrycie kosztów:
- przewozu Ubezpieczonego do jednego ze szpitali w razie nieszczęśliwego wypadku / nagłej choroby
- przewóz ubezpieczonego do szpitala w miejscu zamieszkania
Wizyta osoby bliskiej Nie Nie - jeśli z powodu urazu odniesionego w wyniku wypadku kierowca jest hospitalizowany za granicą (ponad 5 dni), AXA zorganizuje i pokryje koszty wizyty 1 osoby
- AXA pokrywa koszty podróży i noclegu w hotelu trzygwiazdkowym
- maks. 10 dni
- do kwoty 150 euro za dobę
Natychmiastowa opieka za granicą Nie Nie - jeśli po wypadku Ubezpieczony zostanie zatrzymany w szpitalu przez ponad 5 dni, AXA organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania jednej osoby pełnoletniej z kręgu osób z nim podróżujących
- przez okres 10 dób hotelowych
- do kwoty 150 euro za dobę
Dostarczenie niezbędnych lekarstw za granicę Nie Nie Jeśli ubezpieczony potrzebuje koniecznie lekarstw, które w miejscu przebywania są niedostępne, AXA dostarczy je
Opieka nad dziećmi Nie Nie Jeśli po wypadku za granicą, ze względu na stan zdrowia osób dorosłych, podróżujące znimi dzieci (do 15 lat) zostały bez opieki, AXA zorganizuje i opłaci przewiezienie dzieci do opiekunów wskazanych przez rodziców i zapewni im opiekę w czasie tej podróży
Transport zwłok z zagranicy Nie Nie Jeśli ubezpieczony zginie w wyniku wypadku, AXA zorganizuje i pokryje koszty formalności związanych z transportem zwłok / prochów oraz przewiezienia ich do Polski


W wariancie Prestiż Assistance AXA oferuje te same usługi co w Premium z tą różnicą, że:

 • limit holowania w razie awarii / wypadku wynosi 800 km w przypadku unieruchomienia za granicą. W razie unieruchomienia na terenie Polski nie ma limitu kilometrów,
 • nie ma zastosowania warunek, że zdarzenie musi mieć miejsce ponad 50 km od miejsca zamieszkania / celu podróży, by AXA udzieliła pomocy,
 • wynajmując pojazd zastępczy, AXA zajmie się także jego odbiorem od Ubezpieczonego. Czas wynajmu to maks. 7 dób w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii.

Sprawdź też:

Warunki ubezpieczenia assistance w Warcie

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance samochodowego w AXA

Zakres ochrony proponowany przez AXA jest dość szeroki, ale w warunkach ubezpieczenia znajdziemy także liczne wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie zapewnia pomocy w przypadku zdarzeń powstałych w następstwie:

 • wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, promieniowania radioaktywnego,
 • strajku, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotażu,
 • powodzi lub huraganu,
 • udziału Ubezpieczonych w zakładach, przestępstwach, bójkach, z wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,
 • udziału pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach lub ich próbach,
 • winy umyślnej Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje w gospodarstwie domowym, Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za zdarzenie powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
 • kierowania pojazdem przez osoby nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo lub na stałe wymagane dokumenty,
 • kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych (o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia).

W ramach ubezpieczenia assistance AXA nie pokryje też:

 • kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez porozumienia z centrum alarmowym (chyba że skontaktowanie się było niemożliwe z przyczyn niezależnych),
 • kosztów napraw w warsztatach,
 • kosztów skutków interwencji assistance w postaci utraconych korzyści lub strat handlowych.

Dodatkowo:

 • nie podlega odpowiedzialności AXA utrata lub uszkodzenie bagażu / przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu,
 • odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli zdarzenie miało miejsce na drogach nieutwardzonych oraz tam, gdzie wstęp jest niemożliwy lub niedozwolony przez obowiązujące przepisy prawa,
 • ubezpieczyciel nie realizuje również świadczenia w stosunku do żadnej z przewożonych osób, jeżeli łączna liczba poruszających się pojazdem przekracza dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 • odpowiedzialnością nie są objęte awarie powtarzające się po pierwszej interwencji ubezpieczyciela wynikające z braku definitywnego usunięcia usterki,
 • AXA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli awaria jest spowodowana błędem w konserwacji pojazdu lub uszkodzeniem pojazdu, o którym Ubezpieczony wiedział przed wyjazdem, a także naruszeniem przez użytkownika pojazdu warunków gwarancji technicznej,
 • odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie są objęte osoby przewożone zarówno odpłatnie, jak też z grzeczności (np. autostopowicze).

W przypadku wariantu Premium oraz Prestiż:

 • zakres pomocy medycznej nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem:
  • ciąży,
  • chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie.,
 • świadczenia pomocy medycznej nie są objęte zakresem ubezpieczenia także w przypadku:
  • obrażeń ciała i chorób o powierzchownym i łagodnym charakterze umożliwiających kontynuowanie podróży ubezpieczonym pojazdem,
  • obrażeń ciała, chorób i stanów patologicznych będących konsekwencją użycia toksyn, narkotyków i środków odurzających oraz leków nie przepisanych przez lekarza,
  • chorób chronicznych, o których Ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż,
  • nawrotów chorób, o których Ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż,
  • rekonwalescencji.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia assistance AXA

Jeżeli Twój samochód ulegnie awarii na drodze, powinieneś zrobić wszystko co możliwe, by zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Na skontaktowanie się z AXA masz 48 h od momentu zdarzenia, ale pamiętaj, że przed poinformowaniem ubezpieczyciela nie powinieneś organizować żadnej pomocy. Dlatego najlepiej jest zadzwonić do AXA od razu po zdarzeniu i ustalić z towarzystwem następne działania.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w AXA oraz możliwych sposobach kontaktu z AXA

Kiedy warto kupić ubezpieczenie assistance samochodu w AXA?

Wariant Midi Assistance jest bardzo podobny do opcji Mini, dodawanej bezpłatnie do OC. Jeżeli zatem zależy Ci na większej ochronie i jesteś gotowy za nią zapłacić, lepiej od razu zdecydować się na wariant Premium.

Opcja Prestiż powinna Cię natomiast zainteresować, jeżeli planujesz naprawdę długie wojaże samochodem po Europie.

Sprawdź także:

Inne ubezpieczenia AXA

Tagi:

Komentarze