Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie samochodu. Ubezpieczenie auta osobowego.

Ubezpieczenie samochodu to ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące ochroną zarówno pojazd, jak i jego właściciela, kierowcę, a nawet pasażerów. Podpowiadamy jak kupić dobre i tanie ubezpieczenie samochodu oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z umów ubezpieczeniowych OC i AC.

Sprawdź ranking najtańszych OC w 2020 roku!

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenia komunikacyjne, czyli samochodowe, dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Polisy komunikacyjne mają na celu ochronę majątku ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego jest posiadaczem.

 • Ubezpieczenie OC - jest polisą regulowaną w ustawie, jest przypisana zawsze do pojazdu i każdy pojazd zarejestrowany na terenie RP powinien posiadać ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC chroni odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego od szkód, które wyrządził osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego samochodu. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa pokryje wszystkie szkody osób trzecich, które zostały spowodowane przez Ubezpieczonego – oczywiście do określonej sumy gwarancyjnej, która obecnie wynosi 5,21 mln euro w szkodach na osobach i 1,05 mln euro w szkodach w mieniu. Składkę za najtańsze OC proponujemy sprawdzić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń samochodowych.

Sprawdź sposoby naszych ekspertów na tańsze ubezpieczenie OC:

 • Ubezpieczenie AC (autocasco) – to polisa zawierana dobrowolnie przez posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie AC pozwala na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, jeśli wskutek określonych okoliczności nasz samochód uległ uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (np. w przypadku kradzieży). AC chroni m.in. w razie szkód spowodowanych podczas kolizji i wypadków, zderzenia z innymi przedmiotami, anomalii pogodowych, a także od pożaru, kradzieży, itp.

 • ubezpieczenie NNW (kierowcy i pasażerów) – jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Może dotyczyć wyłącznie kierowcy (NNWK), albo zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu (NNWP). Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli w wyniku określonego zdarzenia drogowego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu (o czym orzeka komisja lekarska lub szkoda liczona jest na podstawie tabel ubezpieczyciela). O formie likwidacji szkody zawsze dowiadujemy się z warunków ubezpieczenia (OWU).

 • ubezpieczenie Assistance – polisa dodatkowa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Assistance oznacza dosłownie pomoc i wsparcie. Assistance zapewnia pomoc zorganizowaną przez ubezpieczyciela w razie awarii pojazdu na trasie, jak np. pęknięta opona, brak paliwa, awaria akumulatora, itp. Assistance nie jest drogim ubezpieczeniem, zatem często w wersji „mini” dodawane jest do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 • ubezpieczenie OP (ochrony prawnej) – ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia pomoc w organizacji oraz finansowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem sprawy w sądzie oraz opłat sądowych, ale związanych wyłącznie ze zdarzeniami komunikacyjnymi. I tak, z ubezpieczenia ochrony prawnej towarzystwo może zorganizować i opłacić nam adwokata oraz pozostałe opłaty sądowe, które jesteśmy zobowiązani ponieść w związku z dochodzeniem swoich praw przed sądem.

 • ubezpieczenie szyb – dobrowolne ubezpieczenie dość często wybierane przez kierowców. Ubezpieczenie szyb zawarte oddzielnie od AC pozwala na likwidację uszkodzenia, lub stłuczenia szyby samochodowej, bez utraty zniżek w autocasco. Należy jednak pamiętać, że towarzystwo likwiduje szkody zarówno do, jak i powyżej określonej kwoty, a więc może nie wypłacić odszkodowania za zbitą szybę w samochodzie o bardzo niskiej wartości.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Z racji tego, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym – za jego brak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada wysokie kary. Od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z nową ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, kara za brak OC jest kalkulowana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Wysokość kary zależy od okresu, w którym właściciel pojazdu nie posiadał ważnej polisy OC. Zapoznaj się z informacjami na temat systemu kar za brak OC.

Prawo do auta zastępczego z OC

Do momentu złożenia przez Rzecznika Ubezpieczonych wniosku do Sądu Najwyższego o zajęcie stanowiska w kwestii zwrotu kosztów za auto zastępcze z ubezpieczenia OC, sądy wydawały różne wyroki. Najczęściej krzywdzące dla osób poszkodowanych, które nie prowadziły działalności gospodarczej i w związku z tym nie używały samochodu w celach zarobkowych. Uzasadnienie, że pojazd służył na dojazdy do pracy, zawożenie dzieci do przedszkola i robienie zakupów, było niewystarczające.

Dnia 18 stycznia Sąd Najwyższy wyraził swoje stanowisko w kwestii zwrotu kosztów przez ubezpieczyciela za auto zastępcze. Zwrot powinien należeć się wszystkim kierowcom, również tym którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. SN obalił również główny argument sądów, że korzystanie z samochodu może być odtworzone przez poszkodowanego poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.

Więcej informacji można znaleźć w materiale: Auto zastępcze z OC sprawcy.

Jak kupić dobre i tanie ubezpieczenie samochodu?

Wiadomo, że na cenę ubezpieczenia samochodu ma wpływ wiele czynników. W przypadku OC miejsce zarejestrowania pojazdu, pojemność silnika, przeznaczenie pojazdu, liczba lat bezszkodowej jazdy i wiele innych. W przypadku AC cena polisy zależna jest przede wszystkim od wartości pojazdu i jego parametrów, ale także od historii ubezpieczeniowej właściciela pojazdu. Oznacza to, że cena każdego ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie.

Aby kupić jednocześnie dobre i tanie ubezpieczenie samochodu, należy po prostu dokonać dokładnej weryfikacji dostępnych na rynku ofert. Nasz kalkulator OC AC na pewno ułatwi sprawę, gdyż pozwala na porównanie kilkunastu ofert towarzystw ubezpieczeniowych w zaledwie 10 minut. W kalkulatorze można porównać zarówno ceny, jak i zakresy ubezpieczeń, co pozwala na wybór optymalnego ubezpieczenia.

Ubezpieczasz samochód? - Sprawdź.

Przydatne w naszej witrynie:

Tagi:

Komentarze