Strona główna  |  Wiadomości  |  Warta Travel Plus – ubezpieczenie turystyczne

Warta Travel Plus – ubezpieczenie turystyczne

Data aktualizacji: 2021-09-15
Wakacje to czas niespodzianek, niestety nie zawsze przyjemnych. Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel Plus zapewni Ci pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, tak abyś na urlopie mógł zapomnieć o problemach.

Wakacje na plaży Minimalna wersja polisy turystycznej Warta Travel Plus na wyjazd zagraniczny składa się z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz Assistance w wariancie Standard. Do tego podstawowego pakietu można dokupić różne dodatki i klauzule rozszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Dzięki temu Warta może zapewnić optymalną ochronę, niezależnie od tego, czy w planach mamy rodzinną podróż do Francji, city break w Berlinie czy miesięczną ekspedycję do Ameryki Południowej.

Spis treści:

 1. Kalkulator i zakup ubezpieczenia turystycznego Warta
 2. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Warta Travel Plus
 3. Zakres terytorialny Warta Travel Plus
 4. Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Warta Travel Plus
 5. Rozszerzenia odpowiedzialności polisy turystycznej Warta Travel Plus
 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia Warta Travel Plus
 7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia kosztów leczenia w Warcie

Kalkulator i zakup ubezpieczenia turystycznego Warta

Ubezpieczenie turystyczne Warty można zakupić bezpośrednio u agenta, ale wygodniejszym sposobem będzie zawarcie umowy przez Internet.

Korzystając z porównywarki ubezpieczeń turystycznych istnieje dodatkowo możliwość sprawdzenia, jak oferta Warty prezentuje się na tle propozycji innych ubezpieczycieli.

Uwaga! Warta oferuje zniżki za ubezpieczenie osób poniżej 24 roku życia. Podnosi natomiast cenę polisy w przypadku turystów mających więcej niż 67 lat.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Warta Travel Plus

W przypadku ubezpieczenia turystycznego najlepiej nie czekać ze zgłoszeniem szkody, tylko od razu po zdarzeniu skontaktować się z Centrum Alarmowym Warty działającym 24 h na dobę 7 dni w tygodniu. Przedstawiciele ubezpieczyciela są dostępni pod numerem telefonu:

 • 801 308 308 (jeśli dzwonisz z Polski)
 • +48 502 308 308 (jeśli dzwonisz z zagranicy)

Ubezpieczyciel powie Ci, do której placówki medycznej się udać i zaleci odpowiednie działanie. Pamiętaj, że organizacja usług bez zgody Warty może spowodować, że ubezpieczyciel nie będzie chciał zwrócić Ci kosztów tej pomocy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nie możesz skontaktować się z Wartą z przyczyn niezależnych od Ciebie.

Dokumenty potrzebne do dokładnej wyceny szkody możesz natomiast przekazać Warcie dopiero po powrocie do kraju. Pamiętaj jednak, że jeśli masz podejrzenie, że dana szkoda jest wynikiem przestępstwa (np. kradzież bagażu), musisz od razu poinformować miejscową policję i uzyskać od niej potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia.

Od momentu poinformowania ubezpieczyciela o zdarzeniu, ma on 30 dni na wypełnienie świadczenia. Jeśli nie jest to możliwe, Warta powinna wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe.

Zakres terytorialny Warta Travel Plus

Warta wyróżnia w ubezpieczeniu turystycznym 3 strefy geograficzne:

 • Strefa 1: państwa europejskie oraz kraje położone w basenie Morza Śródziemnego (takie jak Cypr, Egipt, Izrael, Tunezja, Turcja, Wyspy Kanaryjskie) z wyłączeniem Polski i kraju zamieszkania Ubezpieczonego
 • Strefa 2: cały świat z wyłączeniem Polski i kraju zamieszkania Ubezpieczonego
 • Strefa 3: Polska

Jeżeli kupuje się polisę na podróż do jednego z krajów ze Strefy 1 lub 2, ubezpieczenie musi objąć przynajmniej koszty leczenia (KL) oraz Assistance Standard. Natomiast jeżeli ruszamy w podróż krajową, minimalny zakres ubezpieczenia to NNW.

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Warta Travel Plus

Ubezpieczenie turystyczne na podróż zagraniczną można rozszerzyć o:

 • Assistance Super,
 • NNW,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego (w tym sprzętu sportowego) i opóźnienia jego dostarczenia,
 • kontynuację leczenia powypadkowego w Polsce,
 • SKI PLUS.

Natomiast w przypadku polisy na wyjazd krajowy Warta daje możliwość dokupienia:

 • ubezpieczenia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego (w tym sprzętu sportowego) i opóźnienia jego dostarczenia,
 • SKI PLUS.

Wybór odpowiedniego produktu pozwoli dopasować polisę turystyczną do naszych potrzeb wynikających z celu podróży oraz tego, kto jedzie z nami.

Dodatkowo warto wspomnieć, że ubezpieczenie turystyczne w Warcie jest dostępne w następujących formach:

 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • rodzinna.

Rozszerzenia odpowiedzialności polisy turystycznej Warta Travel Plus

Rozszerzenia odpowiedzialności powiększają zakres ochrony dawanej przez dane ubezpieczenie. Co ważne kupuje się je dla konkretnej osoby. Zatem jeżeli jeden z członków rodziny wybierającej się na wakacje do Hiszpanii cierpi na chorobę przewlekłą, rozszerzenie kosztów leczenia należy kupić tylko dla tej jednej osoby. Jakie konkretnie rozszerzenia odpowiedzialności oferuje Warta?

W przypadku podróży zagranicznej do wyboru są następujące klauzule (w nawiasie wymieniono ubezpieczenia, które można rozszerzyć o dany zapis):

 • amatorskiego uprawiania sportów (KL, Assistance, NNW, OC, bagaż, kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce)
 • wyczynowego uprawiania sportów (KL, Assistance, NNW, bagaż, kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce)
 • uprawiania sportów ekstremalnych (KL, Assistance, NNW, bagaż, kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce)
 • pracy za granicą (KL, Assistance, NNW, kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce)
 • działań wojennych lub stanu wyjątkowego (KL, NNW, bagaż, kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce)
 • następstw chorób przewlekłych (KL, Assistance, SKI PLUS)
 • następstw wypadków powstałych w wyniku chorób tropikalnych (NNW)

Natomiast w przypadku podróży krajowej dostępne są następujące rozszerzenia:

 • amatorskiego uprawiania sportów (NNW, OC, bagaż),
 • wyczynowego uprawiania sportów (NNW, bagaż),
 • uprawiania sportów ekstremalnych (NNW, bagaż).

Ubezpieczenie kosztów leczenia Warta Travel Plus

Obawa przed koniecznością leczenia za granicą jest podstawową motywacją do kupna ubezpieczenia turystycznego, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Należy pamiętać, że polisa zapewnia zwrot jedynie niezbędnych i udokumentowanych kosztów leczenia, które są konieczne ze względu na nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek. Finansowanie zabiegów profilaktycznych czy estetycznych przez ubezpieczyciela nie wchodzi zatem w grę. Tak samo nie ma mowy o niepotrzebnym z medycznego punktu widzenia przedłużaniu pobytu w zagranicznym szpitalu.

Suma ubezpieczenia jest uzgadniana przez Wartę razem z osobą kupującą polisę. Decyzja o wysokości tej sumy jest tak naprawdę jedną z najważniejszych które trzeba podjąć, ustalając warunki ubezpieczenia. Zbyt niska suma nie da nam bowiem w praktyce żadnej ochrony.

Zobacz, jak wybrać sumę ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia kosztów leczenia w Warcie

Niekiedy ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia. Kiedy dokładnie? Warta nie odpowiada za koszty powstałe w przypadku:

 • istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych,
 • istnienia przed wyjazdem wskazań do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu,
 • leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót Ubezpieczonego do jego miejsca zamieszkania albo kraju zamieszkania,
 • leczenia w kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
 • porodu oraz związanego z nim leczenia i opieki nad matką lub dzieckiem, jeśli nastąpił powyżej 32 tygodnia ciąży,
 • sztucznego zapłodnienia lub leczenia bezpłodności,
 • poronienia sztucznego – za wyjątkiem przypadku ciąży pozamacicznej,
 • uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane,
 • umyślnego działania Ubezpieczonego,
 • leczenia chorób przewlekłych,
 • leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV i chorób przenoszonych drogą płciową, bez względu na sposób zarażenia się,
 • operacji plastycznej,
 • leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego,
 • leczenia we własnym zakresie lub leczenia przez lekarza będącego osobą bliską dla Ubezpieczonego,
 • napadu padaczkowego,
 • zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego,
 • zdarzeń w związku ze spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego,
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
 • udziału w zamieszkach, rozruchach, bójkach a także wszelkiego rodzaju zakłóceniach porządku publicznego (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
 • zdarzeń powstałych w związku z zawodowym uprawianiem sportu,
 • działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych,
 • usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa,
 • leczenia profilaktycznego,
 • przebywania przez Ubezpieczonego na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź korzystania z nich np. szlaki turystyczne, trasy zjazdowe, akweny wodne itp.
 • leczenia i pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach oraz specjalnego odżywiania, nawet jeśli było zalecane przez lekarza
 • leczenia wypadków wynikających z uprawiania sportów, pracy fizycznej, działań wojennych, stanu wyjątkowego lub następstw chorób przewlekłych (chyba że wykupi się wcześniej odpowiednie rozszerzenie polisy).

Sprawdź także:

Ubezpieczenia samochodu, mieszkania i na życie proponowane przez Wartę

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-14

Ubezpieczenie turystyczne w Proama

Wypadek może zdarzyć się wszędzie. Dzięki ubezpieczeniu turystycznemu od Proamy nie zostaniesz jednak bez pomocy, jeśli będziesz potrzebował leczenia w trakcie wakacji setki kilometrów od domu.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-15

Ubezpieczenie turystyczne w Link4: Podróże

Nagłe zachorowanie za granicą może przydarzyć się zawsze, niezależnie od tego, czy jedziesz na długi weekend do Niemiec czy na dwa tygodnie do Meksyku. Dlatego przed każdą podróżą warto kupić...

Czytaj więcej
Komentarze