Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie od kradzieży w Warta - Auto Ochrona

Data publikacji: 2015-02-25

Przedstawiamy produkt dedykowany dla klientów poszukujących wyłącznie ochrony przed kradzieżą dla swojego auta - AC kradzieżowe z Warty.

Dodatkowe ubezpieczenie wyłącznie na wypadek kradzieży. Zapewnia odszkodowanie do wysokości 3000 zł przy składce 29 zł rocznie.

Ogólne warunki ubezpieczenia

 • ochrona obowiązuje w Polsce, na terytorium Europy (w tym w europejskich częściach Turcji i Rosji), w Maroku, Tunezji oraz w Izraelu,
 • umowę można zawrzeć na okres 12 miesięcy, jedynie razem z ubezpieczeniem OC,
 • ochroną mogą zostać objęte samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i ładowności do 800 kg, zarejestrowane na terytorium Polski.

Zakres ochrony

 • kradzież ubezpieczonego pojazdu,
 • szkodę należy zgłosić w Centrum Alarmowym najpóźniej 12 godzin od momentu zauważenia braku samochodu,
 • UWAGA: odszkodowanie równe jest wartości rynkowej auta z dnia kradzieży.

Składki i suma ubezpieczenia

 • koszt składek:
  • przy wykupieniu OC Komfort po raz pierwszy - 29 zł rocznie,
  • przy odnawianiu OC Komfort – 29 zł za pakiet Praktyczna Pomoc (Auto Ochrona+ i Opony),
 • składka jest opłacana jednorazowo w dniu zawarcia ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej,
 • suma ubezpieczenia – do 3 tys. zł (przy czym nie może być większa niż rzeczywista wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy).

Wyłączenia odpowiedzialności

 • szkody powstałe na terytorium Gruzji,
 • działanie umyślne ubezpieczonego lub osoby pozostającej w tym samym gospodarstwie domowym,
 • rażące niedbalstwo,
 • pozostawienie bez opieki kluczyków i dokumentów pojazdu,
 • pozostawienie samochodu bez jego wcześniejszego zabezpieczenia,
 • kradzież elementów i wyposażenia auta.

Więcej o ubezpieczeniach w Warcie

Tagi:

Komentarze