Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie AC - autocasco z Warty

Data publikacji: 2015-02-27

Warta oferuje kierowcom ubezpieczenie autocasco w dwóch wariantach – Autocasco Standard i dużo bardziej rozbudowane Autocasco Komfort. Sprawdzamy jakie ubezpieczenie dają te produkty.

Obie opcje obejmują ochroną efekty wypadków, działania żywiołów (formuła all risks, wyjaśniona poniżej) i ubezpieczenie od kradzieży, włamania i dewastacji. Na uwagę zasługuje brak franszyzy integralnej, dzięki czemu możemy mieć pewność pokrycia kosztów nawet najmniejszych szkód. Przyjrzyjmy się szczegółowym warunkom wariantów oferowanych przez Wartę.

Ogólne warunki ubezpieczenia AC w Warta:

 • formuła all risks – ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie,
 • umowa zawierana jest standardowo na 12 miesięcy,
 • ubezpieczenie można wykupić na cudzy rachunek,
 • składkę można zapłacić jednorazowo lub w ratach,
 • wartość pojazdu przy podpisywaniu umowy określa się w oparciu o system Info-Ekspert lub inny uzgodniony z ubezpieczonym (dla pojazdów fabrycznie nowych przyjmuje się cenę fakturową przez 6 miesięcy od daty faktury),
 • koszt naprawy ustala się w oparciu o system Audatex, Eurotax lub DAT,
 • koszt robocizny ustala się jako średnią stawkę jednej roboczogodziny obowiązującą w województwie zamieszkania ubezpieczonego.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC w Warta:

 • uszkodzenie, całkowite zniszczenie, kradzież pojazdu lub części jego wyposażenia (w wyniku działania osób trzecich lub żywiołów),
 • szkody powstałe na terytorium Polski i Europy (w tym Rosja i Turcja w ich europejskich częściach) oraz Maroka, Tunezji i Izraela,
 • możliwe jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na pojazdy używane do nauki jazdy lub wynajmowane zarobkowo,
 • ubezpieczyciel zwraca również dodatkowe, udokumentowane koszty (do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 4000 zł):
  • zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu i zapobieżenia większej szkodzie,
  • zabezpieczenie pojazdu do momentu oględzin przez likwidatora,
  • transport uszkodzonego auta (do 1500 zł, a w przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – maksymalnie do kwoty 1000 zł),
  • dodatkowego badania technicznego.

Standard:

 • pojazd wraz z wyposażeniem, który ma sprawne zabezpieczenie antykradzieżowe i jest zarejestrowany na terytorium Polski,
 • za dodatkową opłatą można rozszerzyć ubezpieczenie o:
  • brak procentowego pomniejszania wartości części (odszkodowanie wyliczane według kosztów oryginalnych części),
  • brak pomniejszania sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania,
  • koszty naprawy wyliczane według stawek autoryzowanych stacji obsługi,
  • brak udziałów własnych.

Komfort:

 • auta stosunkowo nowe (do 6 lat) – osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony (przy ładowności 800 kg), zarejestrowane w Polsce i mające sprawne zabezpieczenie przeciwwłamaniowe,
 • wysokość odszkodowania ustalana według wartości auta z dnia podpisania umowy,
 • w razie kradzieży albo całkowitego rozbicia nowego auta (w ciągu 3 lat od zakupu) – wypłata równa wartości wpisanej na fakturze,
 • brak procentowego pomniejszania wartości części (odszkodowanie wyliczane według kosztów oryginalnych części),
 • brak pomniejszania sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania,
 • koszty naprawy wyliczane według stawek autoryzowanych stacji obsługi,
 • brak udziałów własnych,
 • ubezpieczenie bagażu (uszkodzonego lub zniszczonego w momencie wypadku, do 5% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 3000 zł; jeśli bagaż jest starszy niż 5 lat, jego wartość może zostać pomniejszona o stopień zużycia),
 • assistance w wariancie Złotym (pomoc w razie awarii, braku paliwa czy przebicia opony),
 • dodatkowo można rozszerzyć ubezpieczenie o klauzulę GSU 3 Lata (szkoda całkowita i kradzież pojazdu), jeśli zostały spełnione warunki:
  • umowa jest podpisywana razem z polisą Autocasco,
  • okres eksploatacji nie przekracza 36 miesięcy,
  • wartość pojazdu z wyposażeniem nie przekracza 300 tys. zł,
  • pojazd nie jest używany do zarobkowego przewozu osób lub towarów,
  • właściciel/użytkownik posiada oryginał faktury zakupu auta.

Likwidacja szkody w Warcie

 • koszt części zamiennych ustalane w oparciu o system Audatex, Eurotax lub DAT, maksymalnie do wysokości średnich cen zalecanych przez producenta pojazdu lub oficjalnych importerów,

 • odszkodowanie za szkodę całkowitą ustala się jako różnicę między wartością pojazdu bezpośrednio sprzed wypadku a jego wartością w stanie uszkodzonym,

 • w przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel może pomóc w zorganizowaniu sprzedaży wraku,

 • w przypadku szkody częściowej (dotyczy opcji Standard):

  • średni koszt części zamiennych pomniejszany jest o współczynnik w wysokości 0,6 ze względu na uwzględnienie w wycenie cen zamienników,
  • wartość części przed wypadkiem pomniejszana procentowo, w zależności od okresu eksploatacji pojazdu (chyba, że opłacono dodatkową składkę):
Okres eksploatacji Procent pomniejszenia
do 1 roku 0%
powyżej 1 do 2 lat 15%
powyżej 2 do 3 lat 25%
powyżej 3 do 5 lat 35%
powyżej 5 do 7 lat 45%
powyżej 7 do 8 lat 50%
powyżej 8 do 10 lat 55%
powyżej 10 lat 60%
 • nie uwzględnia się ubytku wartości pasów bezpieczeństwa, napinaczy pasów, poduszek powietrznych i sterowników do tych urządzeń,
 • jeżeli szkoda wystąpiła za granicą, a jej wartość jest mniejsza niż 1500 euro, naprawa może zostać dokonana bez zgody ubezpieczyciela (w innym przypadku należy najpierw tę zgodę uzyskać),
 • każde wypłacone świadczenie pomniejsza sumę ubezpieczenia (chyba, że opłacono dodatkową składkę),
 • stosuje się 10% udział własny w szkodzie, jeśli prowadzącym była osoba o zwiększonym ryzyku (chyba, że opłacono dodatkową składkę),
 • dla niektórych marek może zostać wprowadzony indywidualny wkład własny dla kradzieży (ustalany przez Dyrektorów Centrów Produktowych Warty).

Wyłączenia odpowiedzialności Warty w AC:

 • szkody powstałe na terytorium Gruzji,
 • działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub osoby pozostającej z nim w jednym gospodarstwie domowym,
 • działanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • kierowanie pojazdem bez stosownych uprawnień,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • kierowanie pojazdem, który nie został dopuszczony do ruchu (bez ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania technicznego),
 • wada pojazdu lub jego użycie niezgodnie z przeznaczeniem,
 • niewłaściwe przewożenie ładunku,
 • zassanie wody do silnika,
 • normalne zużycie samochodu,
 • niewłaściwy dobór paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych lub zły montaż instalacji gazowej,
 • awaria,
 • utrata paliwa,
 • działania wojenne, zamieszki, czynny udział w akcjach protestacyjnych,
 • zniszczenie ogumienia, które nie było wynikiem działania osób trzecich,
 • pojazd użyty jako narzędzie przestępstwa albo rekwizyt,
 • udział w wyścigach i rajdach,
 • pojazdy służące do nauki jazdy lub wynajmowane zarobkowo (chyba, że opłacono dodatkową składkę).

Bonusy:

 • formuła all risks,
 • brak udziałów własnych (w standardzie za dodatkową opłatą).

Więcej o Warta

Tagi:

Komentarze

2018-11-07 00:02

mały jasio89.72.x.x

jednorazowo można dołączyć 5 plików. Maksymalny rozmiar jednego pliku: 4.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt. Maksymalna długość nazwy pliku: 128 znaków. kopia z informacji o dosłaniu dokumentów. oto osiągięcia WARTY. nIE DOŚLE SIE NORMALNCH DOKUMENTOW BO PRZKRACZJĄ 4,0MB BRAWO WARTO nie warto ,a może popracują nad elektroniką

2018-08-12 05:58

Blazej94.251.x.x

Odradzam auto casco w warcie! Jestem miesiąc bez samochodu bo tyle trwają ich procedury a o samochód zastępczy trzeba się prosić. W zamian za suva z 2017r proponują mi zastępczego opla astre. Płaciłem do tej pory niemałą składkę praiwe 4tys złotych. Juz szukam innego ubezpieczyciela a z wartą nie chcę mieć więcej do czynienia. Odradzam zdecydowanie!

2017-10-25 21:13

Tinnuviel89.76.x.x

WARTA UJAWNIA DANE OSOBOWE! Odradzam współpracę - ujawnili moje dane osobowe nazwisko, PESEL, adres zameldowanie, dane o moim kredycie hipotecznym. Wysłali pismo o szkodzie zamiast do Banku to na pomylony adres prywatny. Domagam się od nich wypłaty odszkodowania za ujawnienie moich danych, sprawa jest już u Rzecznika Finansowego; Biuro GIODO również wszczęło wobec nich postępowanie. Nawet przeprosin nie dostałam. Żałosne kogo zatrudniają i jak nie próbują nawet brać odpowiedzialności za błędy. Nie zawierajcie umów z Wartą jeśli nie chcecie aby Wasz PESEL krążył wśród nieuprawnionych.

2015-07-23 17:42

kornik195.149.x.x

W AC Standard nie ma w ogóle franszyzy integralną, na samym początku opracowania jest zatem błąd...nie ma potrzeby wykupywania franszyzy integralnej w żadnym produkcie AC Warty. Kolejny błąd - motorowery posiadają wyłączenie tylko w zakresie ryzyka KR, w AC są chronione.