Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Nieprawidłowości w likwidacji szkód w Ergo Hestia, Compensa i TUZ

Data publikacji: 2014-11-24

18 listopada Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary na Ergo Hestia, Compensa i TUW TUZ za opieszałość w likwidacji szkód komunikacyjnych z polis OC.

Kara ubezpieczyciele KNF podała, że kary dla STU Ergo Hestia i TUW TUZ – w wysokości odpowiednio100 tys. zł i 7 tys. zł – zostały nałożone za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z OC. Z kolei dodatkowym powodem nałożenia 70 tys. zł kary na Compensę TU było niedotrzymanie ustawowego terminu obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu.

Tagi:

Komentarze

2014-12-06 00:03

GTR

Dlatego pisać skargi na ubezpieczycieli! Tylko kary finansowe są w stanie zmusić ich do poprawy jakości działania. Na stronie KNF jest specjalny formularz do składania skarg: https://www.knf.gov.pl/dane_wspolne/Serwis_konsumenta/pomoc/skarga_na_zaklad_ubezpieczen.jsp