Strona główna  |  Wiadomości  |  Na których ubezpieczycieli rzadko się skarżymy?

Na których ubezpieczycieli rzadko się skarżymy?

Data publikacji: 2019-04-24
Wiemy już, ile skarg na ubezpieczycieli Rzecznik Finansowy otrzymał w 2018 r. Warto porównać te wyniki z udziałem rynkowym poszczególnych zakładów ubezpieczeń.

Rzecznik Finansowy na przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące swojej działalności w poprzednim roku. Ten ciekawy raport zawiera między innymi podsumowanie liczby wniosków o interwencję (skarg), które wysłali klienci zakładów ubezpieczeń i osoby poszkodowane.

Oczywiście nie wszystkie takie skargi są słuszne i uzasadnione. Tym niemniej, coroczny raport Rzecznika Finansowego dotyczący skarg daje nam ciekawy pogląd na to, jak często Polacy skarżą się na usługi poszczególnych ubezpieczycieli. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl, podobnie jak w poprzednich latach, postanowili porównać liczbę skarg do Rzecznika Finansowego oraz udział rynkowy różnych zakładów ubezpieczeń.

Jak porównaliśmy liczbę skarg na ubezpieczycieli?

Klient skarżący na ubezpieczyciela Wspomniane sprawozdanie Rzecznika Finansowego zawiera między innymi informacje na temat liczby skarg dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych.

Takie polisy są bardzo ważne z punktu widzenia działalności krajowych towarzystw. Właśnie dlatego eksperci Ubea.pl przygotowali poniższe zestawienie porównujące liczbę „komunikacyjnych” skarg na ubezpieczycieli zarejestrowanych w Polsce oraz udział rynkowy takich firm (konkretniej rzecz ujmując: udział w składce przypisanej brutto z polis komunikacyjnych od stycznia do grudnia 2018 r.).

W celach porównawczych liczba skarg została przeliczona na 1% udziału rynkowego każdego ubezpieczyciela. Pozwala to na porównywanie częstości skarg dotyczących np. PZU S.A. oraz jednego z bardzo małych ubezpieczycieli - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zobacz, jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych dobrze wypada Warta

Wiodący polski ubezpieczyciel majątkowy (PZU S.A.) w 2018 r. cechował się zdecydowanie największą liczbą skarg klientów i poszkodowanych w sprawie polis komunikacyjnych. Taki wynik nie może jednak dziwić zważywszy na fakt, że udział rynkowy wspomnianego towarzystwa w całym segmencie polis komunikacyjnych oscylował na poziomie około 34% (2018 r.). Po przeliczeniu liczby próśb do Rzecznika Finansowego o interwencję w PZU na udział rynkowy tej firmy okazało się, że największy krajowy zakład ubezpieczeń odnotował bardzo dobry wynik.

Podobna sytuacja dotyczyła również STU Ergo Hestii oraz Warty, czyli dwóch zakładów ubezpieczeń lokujących się za PZU pod względem ogólnej liczby skarg komunikacyjnych. Trzeba odnotować, że Warta osiągnęła najlepszy wynik w grupie wszystkich analizowanych zakładów ubezpieczeń. Na 1% udziału rynkowego tego ubezpieczyciela przypadały w 2018 r. tylko 22 skargi.

Dobrze wypadły również następujące towarzystwa ubezpieczeń:

 • Pocztowe TUW: wynik to 31 skarg na 1% udziału rynkowego
 • STU Ergo Hestia S.A.: wynik 35
 • TUiR Allianz Polska S.A.: wynik 36
 • Gothaer TU S.A.: wynik 43
 • PZU S.A.: wynik 45
 • Concordia Polska TUW: wynik: 46
 • TU INTERRISK S.A. VIG: wynik: 46

Na których ubezpieczycieli skarżono się najczęściej?

Nie można zapominać o tych zakładach ubezpieczeń oraz TUW-ach, które osiągnęły najmniej pozytywne wyniki. Chodzi o:

 • TUZ TUW: wynik to 104 skargi na 1% udziału rynkowego,
 • AVIVA TU Ogólnych S.A.: wynik 83
 • Link 4 TU S.A.: wynik 81

Dwa ostatnie zakłady ubezpieczeń cechują się niską składką polis komunikacyjnych, co zapewne nie pozostaje bez wpływu na odnotowane wyniki. Wszyscy klienci życzyliby sobie obecności na rynku ubezpieczyciela, który jednocześnie jest bardzo konkurencyjny cenowo i cechuje się niską „skargowością”. Takie połączenie wydaje się jednak niestety trudne do zrealizowania w praktyce - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jak złożyć reklamację na ubezpieczyciela

Liczba oraz częstość skarg na zakłady ubezpieczeniowe w 2018 r. (ubezpieczenia komunikacyjne)

Nazwa ubezpieczyciela ↓ Liczba skarg w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych
(od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)
Udział rynkowy mierzony wartością składki przypisanej brutto
(wynik dla polis komunikacyjnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)
Liczba skarg przypadająca na każdy 1% udziału rynkowego
AVIVA TU Ogólnych S.A. 61 0,7% 83
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 331 5,3% 62
Concordia Polska TUW 25 0,5% 46
Generali TU S.A. 240 3,9% 62
Gothaer TU S.A. 85 2,0% 43
Link 4 TU S.A. 323 4,0% 81
Pocztowe TUW 11 0,4% 31
PZU S.A. 1513 33,6% 45
STU Ergo Hestia S.A. 549 15,9% 35
TU Compensa S.A. VIG 224 4,4% 51
TU INTERRISK S.A. VIG 102 2,2% 46
TUiR Allianz Polska S.A. 194 5,4% 36
TUiR WARTA S.A. 358 16,5% 22
TUW TUW 130 1,9% 70
TUZ TUW 59 0,6% 104
UNIQA TU S.A. 158 2,6% 61

Uwzględniono zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce.
Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych Rzecznika Finansowego i KNF

Co wchodzi w skład ubezpieczeniowego działu II?

Polisy komunikacyjne to bardzo ważny, ale nie jedyny element ubezpieczeniowego działu II. Do wspomnianego działu zaliczamy wszystkie polisy inne niż ubezpieczenia na życie. Przykładem typowego produktu ubezpieczeniowego należącego do działu II (oprócz polisy komunikacyjnej) jest polisa mieszkaniowa, polisa turystyczna lub ubezpieczenie wypadkowe (NNW).

Poniższa tabela prezentująca liczbę oraz częstotliwość skarg na ubezpieczycieli oferujących polisy z działu II jest dłuższa niż poprzednie zestawienie. Wynika to z faktu, że można wskazać więcej firm, które są zarejestrowane na terenie Polski i jednocześnie sprzedają ubezpieczenia majątkowe lub pozostałe ubezpieczenia osobowe (tzn. polisy kwalifikowane do działu II) - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Który duży ubezpieczyciel wypadł najlepiej w dziale II?

Informacje prezentowane w drugiej tabeli również wskazują na spore zróżnicowanie ubiegłorocznych wyników dotyczących „skargowości”. Podobnie jak w przypadku polis komunikacyjnych zdecydowanie największa liczba wniosków do Rzecznika Finansowego dotyczyła PZU S.A. Ten ubezpieczyciel nie prezentuje się jednak źle po uwzględnieniu jego bardzo dużego odsetka w składce działu II z 2018 r. (32%).

Podobna sytuacja dotyczy również TUiR WARTA S.A. oraz STU Ergo Hestia S.A., czyli zakładów ubezpieczeń lokujących się na niższych stopniach podium pod względem udziału rynkowego w 2018 r. (ok. 14% - 15%). Trzeba odnotować, że Warta w zestawieniu dotyczącym całego działu II ubezpieczeń osiągnęła najlepszy wynik spośród wszystkich dużych ubezpieczycieli (57 skarg na 1% udziału rynkowego). Niewiele gorzej wypadła Ergo Hestia (wynik: 60).

Pod względem częstotliwości skarg bezkonkurencyjne okazały się jednak zakłady ubezpieczeń z małym udziałem rynkowym. Mowa o następujących towarzystwach:

 • TU EULER HERMES S.A.: wynik to 3 skargi na 1% udziału rynkowego
 • TU ZDROWIE S.A.: wynik 5
 • KUKE S.A.: wynik 5
 • PKO TU S.A.: wynik 13
 • TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH: wynik 17
 • D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A.: wynik 21
 • TUW - CUPRUM: wynik 29

Na którego ubezpieczyciela z działu II było najwięcej skarg?

Nie sposób również pominąć wyników tych ubezpieczycieli, którzy w relacji do udziału rynkowego od stycznia do grudnia 2018 r. cechowali się największą „skargowością”. Chodzi o:

 • TUZ TUW: wynik to 282
 • SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.: wynik 243

Nie najlepiej prezentują się także wyniki dotyczące UNIQA TU S.A. (159), SALTUS TUW (146), TUW TUW (145), Link 4 TU S.A. (142), TU INTERRISK S.A. VIG (138) oraz Pocztowe TUW (132).

Można uznać, że dobry wynik w poniższym zestawieniu uzyskały te firmy, które cechują się liczbą szkód nieprzekraczającą 80 - 90 w przeliczeniu na każdy jeden procent udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Liczba oraz częstość skarg na zakłady ubezpieczeniowe w 2018 r. (ubezpieczenia z działu II)

Nazwa ubezpieczyciela ↓ Liczba skarg w sprawie ubezpieczeń z działu II
(od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)
Udział rynkowy mierzony wartością składki przypisanej brutto
(wynik dla polis z działu II od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)
Liczba skarg przypadająca na każdy 1% udziału rynkowego
AVIVA TU Ogólnych S.A. 87 1,09% 80
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 457 4,78% 96
Concordia Polska TUW 61 0,99% 61
CREDIT AGRICOLE TU S.A. 4 0,05% 74
D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A. 1 0,05% 21
Generali TU S.A. 375 3,59% 104
Gothaer TU S.A. 202 1,84% 110
KUKE S.A. 1 0,19% 5
Link 4 TU S.A. 361 2,53% 142
PKO TU S.A. 19 1,45% 13
Pocztowe TUW 60 0,46% 132
PZU S.A. 2649 32,13% 82
SALTUS TUW 61 0,42% 146
SANTANDER AVIVA TU S.A. 19 0,30% 64
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. 29 0,12% 243
STU Ergo Hestia S.A. 909 15,05% 60
TU Compensa S.A. VIG 448 3,91% 114
TU EULER HERMES S.A. 2 0,71% 3
TU Europa S.A. 90 0,73% 123
TU INTER Polska S.A. 36 0,32% 114
TU INTERRISK S.A. VIG 359 2,60% 138
TU ZDROWIE S.A. 1 0,20% 5
TUiR Allianz Polska S.A. 457 5,17% 88
TUiR WARTA S.A. 792 13,79% 57
TUW - CUPRUM 4 0,14% 29
TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 23 1,36% 17
TUW TUW 228 1,57% 145
TUZ TUW 140 0,50% 282
UNIQA TU S.A. 473 2,97% 159

Uwzględniono zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce.
Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych Rzecznika Finansowego i KNF

Sprawdź, na które towarzystwo ubezpieczeniowe skarżono się najczęściej w 2017 roku

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2022-06-21

Ubezpieczenie fotowoltaiki - właściciele domów mają wybór?

Ubezpieczenie fotowoltaiki staje się coraz bardziej popularne. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć fotowoltaikę mogą właściciele domów jednorodzinnych.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-12-16

Polisę narciarską kupimy z ochroną przed COVID w pakiecie?

O ochronie ubezpieczeniowej związanej z COVID-19 mówi się w kontekście polis na letnie wakacje. Warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja dotycząca ubezpieczeń narciarskich.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Ubezpieczenie turystyczne na majówkę – ile kosztuje? Jak wybrać dobrą polisę?

Wybierasz się na majówkę za granicę, a nie masz jeszcze ubezpieczenia turystycznego? Nic straconego. Dzięki Internetowi wybór i zakup polisy zajmą Ci tylko kilka minut.

Czytaj więcej
Komentarze