Strona główna  |  Wiadomości  |  Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia turystycznego?

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia turystycznego?

Data aktualizacji: 2021-09-29
Niekiedy trzeba niestety odwołać zaplanowany wyjazd. Czy w takiej sytuacji ubezpieczyciel zwróci składkę za polisę podróżną?

Życie często pisze zaskakujące scenariusze. Dlatego nagłe rezygnacje z urlopowego wyjazdu nie są rzadkim zjawiskiem.

Rezygnacja z wyjazdu wakacyjnego W takiej sytuacji konsument może odzyskać przynajmniej część środków wpłaconych do biura podróży. Operator turystyczny zwykle pomniejsza zwracaną kwotę o koszty, które już poniósł w związku z organizacją wyjazdu.

Wiele osób chciałoby otrzymać podobny zwrot składki zapłaconej za ubezpieczenie turystyczne. Niestety w przypadku polisy sytuacja jest już nieco trudniejsza.

Spis treści:

  1. Przepisy utrudniają wypowiedzenie ubezpieczenia turystycznego
  2. Zbyt krótki okres ochrony może uniemożliwić odstąpienie od umowy ubezpieczenia
  3. Po rezygnacji z wyjazdu ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie

Przepisy utrudniają wypowiedzenie ubezpieczenia turystycznego

Dla osoby, która wcześniej wykupiła ochronę w ramach polisy turystycznej i nie pojedzie na wakacje (np. z powodu choroby dziecka), jedyne dostępne rozwiązanie polega na odstąpieniu od umowy albo jej wypowiedzeniu.

W przypadku wypowiedzenia trzeba się jednak liczyć z faktem, że skutek tej decyzji raczej nie będzie natychmiastowy. Zakłady ubezpieczeń różnie ustalają okres wypowiedzenia dla klienta, który chce zrezygnować z turystycznej ochrony. Taki okres może wynosić 7 dni, ale w ogólnych warunkach ubezpieczenia turystycznego czasem znajdziemy również zapis mówiący o trzydziestodniowym okresie odstąpienia.

Warto też pamiętać, że warunki polis turystycznych zobowiązują klienta wypowiadającego umowę do zapłacenia składki za faktyczny okres zapewnionej ochrony. Właśnie dlatego wypowiedzenie umowy ubezpieczenia turystycznego, czasem bywa po prostu bezsensowne. Wystarczy podać przykład klienta, który na jeden dzień przed dwutygodniowym wyjazdem do Grecji wypowiedział umowę wcześniej kupionego i opłaconego ubezpieczenia turystycznego. Jeśli taka polisa ma trzydziestodniowy okres wypowiedzenia, ubezpieczyciel pobierze całą składkę. Odzyskanie przynajmniej części składki byłoby możliwe, gdyby zakład ubezpieczeń ustalił siedmiodniowy okres wypowiedzenia.

Powyższy przykład tłumaczy, dlaczego klient przed zawarciem umowy ubezpieczenia turystycznego powinien sprawdzać warunki ochrony (OWU) i zwracać uwagę na wszystkie terminy wymienione w tym dokumencie - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zobacz też:

Jak wypowiedzieć OC?

Zbyt krótki okres ochrony może uniemożliwić odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Drugi wariant dla osoby odwołującej swój wyjazd polega na odstąpieniu od umowy ubezpieczenia turystycznego. Możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia przewiduje kodeks cywilny (KC), którego przepisy mają zastosowanie również do ubezpieczeń turystycznych. Trzeba jednak pamiętać o istotnych ograniczeniach.

Zgodnie z artykułem 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego konsument może odstąpić od umowy ubezpieczenia w czasie 30 dni od jej zawarcia tylko wtedy, gdy uzgodniony okres ochrony przekraczał 6 miesięcy.

Nabywcy polis turystycznych zwykle kupują je w celu niezwiązanym z działalności gospodarczą lub zawodową (tzn. są konsumentami), ale okres ochrony takich ubezpieczeń jest znacznie krótszy od 6 miesięcy. Wspomniana okoliczność uniemożliwia odstąpienie od umowy ubezpieczenia turystycznego na podstawie artykułu 812 par. 4 KC - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Osoby nabywające ubezpieczenia turystyczne przez Internet lub telefon mogą z kolei powoływać się na możliwość odstąpienia zagwarantowaną im przez ustawę o prawach konsumenta. Warto jednak zwrócić uwagę na kolejne ograniczenie w przepisach.

Ustawa o prawach konsumenta (patrz art. 40 ustęp 2 tego aktu prawnego) przewiduje możliwość odstąpienia od zdalnie zawartej umowy ubezpieczeniowej w trakcie 30 dni. Po dokładniejszym przeanalizowaniu wspomnianej ustawy, można jednak zauważyć istotne ograniczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwość rezygnacji konsumenta (w ciągu 30 dni) z kupionej zdalnie polisy nie dotyczy ubezpieczeń podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni (patrz artykuł 40 ustęp 6 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

Takie brzmienie przepisów przesądza, że z prawa odstąpienia od umowy zdalnie kupionej polisy turystycznej można skorzystać tylko w przypadku, gdy okres ochrony został ustalony przynajmniej na 30 dni. Nawet jeśli taki warunek zostanie spełniony, to ustawa o prawach konsumenta obliguje klienta do pokrycia kosztu ochrony, jaką faktycznie zapewniał ubezpieczyciel - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Po rezygnacji z wyjazdu ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie

W nawiązaniu do analizowanej tematyki warto dodać, że niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę przed skutkami odwołania wyjazdu turystycznego. Takie ubezpieczenie nie zapewni zwrotu składki za niepotrzebną polisę turystyczną, ale może przynajmniej częściowo zrekompensować koszty odwołania urlopu.

Osoba rozszerzająca zakres ochrony o skutki odwołanego wyjazdu turystycznego powinna jednak pamiętać o dwóch kwestiach.

Po pierwsze, takie rozszerzenie ochrony będzie się wiązało ze wzrostem składki za ubezpieczenie turystyczne. Po drugie, zakłady ubezpieczeń stosują liczne wyłączenia w przypadku odszkodowań za odwołany wyjazd. Warto dokładnie przestudiować OWU, bo może się okazać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania np. wtedy, gdy rezygnacja z wyjazdu była efektem ciąży albo chorób, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia - ostrzega Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Dowiedz się więcej:

Warunki ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z wyjazdu

Najczęściej zadawane pytania
Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczyciel daje zwykle możliwość wypowiedzenia ubezpieczenia, ale trzeba zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia.

Czy można odstąpić od umowy ubezpieczenia turystycznego?

Od umowy ubezpieczenia turystycznego można odstąpić w ciągu 30 dni od jej zawarcia, jeśli okres ochrony przekracza 6 miesięcy.

Jakie ubezpieczenie ochroni przed skutkami odwołania wyjazdu?

Ubezpieczyciele oferują specjalne ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu, które zabezpieczy Cię, jeśli np. w wyniku wypadku nie będziesz mógł wyjechać na zaplanowane wakacje.

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-04-27

Assistance w podróży – jak działa assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

Miała być piękna podróż, a tu nagle dopada Cię choroba. Zamiast cieszyć się beztroskim wypoczynkiem za granicą, zaczynasz więc w panice szukać lekarza w nieznanym mieście. Spokojnie. Weź głęboki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-27

Ubezpieczenie turystyczne a ciąża

Wiele kobiet wyjeżdża na zagraniczne wakacje, będąc w ciąży. Taka sytuacja wymaga przeanalizowania warunków ubezpieczenia turystycznego.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
Komentarze