Strona główna  |  Wiadomości  |  „W domu” - ubezpieczenie mieszkania i domu Aviva

„W domu” - ubezpieczenie mieszkania i domu Aviva

Data aktualizacji: 2021-09-22
Ubezpieczenie mieszkania proponowane przez Avivę jest jedną z najbardziej elastycznych opcji dostępnych na rynku. Właściciele nieruchomości mogą rozbudować ochronę lokalu aż o 9 dodatkowych polis.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania Aviva
 2. Elementy ubezpieczenia mieszkania w Avivie
 3. Suma ubezpieczenia mieszkania
 4. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania i domu
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu w Avivie
 6. Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania Aviva?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania Aviva

Zanim zdecydujesz się na konkretne ubezpieczenie, dobrze jest wiedzieć, co proponują poszczególne firmy. Na stronie porównywarki ubezpieczeń mieszkaniowych możesz sprawdzić warunki polis w różnych towarzystwach.

Elementy ubezpieczenia mieszkania w Avivie

Ubezpieczenie mieszkania da bezpieczeństwo Ubezpieczenie mieszkania w Avivie jest bardzo przejrzyste. Każda osoba ubezpieczająca lokal w tym towarzystwie musi wykupić ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. Pozostałe elementy dobierasz według swoich potrzeb i na podstawie oceny, które zagrożenie jest najbardziej prawdopodobne w przypadku Twojej nieruchomości.

Do wyboru masz następujące dodatkowe ubezpieczenia:

 • od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
 • kosztów najmu lokalu lub domu zastępczego,
 • od dewastacji,
 • ruchomości specjalnych,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • assistance,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • podróżne,
 • roweru.

Masz dzieci ze skłonnością do niszczenia różnych rzeczy, także tych należących do sąsiadów? Dokup ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Do pracy jeździsz rowerem? Zawrzyj dodatkową umowę ubezpieczenia roweru.

Uwaga! Za wyjątkiem wyliczania świadczenia za szkody spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch lub upadek statku powietrznego oraz odszkodowania dla poszkodowanego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, Aviva uwzględnia wskazany w umowie udział własny. Ubezpieczający może go wykupić, opłacając dodatkową składkę.

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć na okres:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesięcy,
 • 36 miesięcy.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa dla szkód spowodowanych przez powódź zaczyna się po upływie 31 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie czekaj więc z kupnem polisy aż do nadejścia fali powodziowej.

Sprawdź także warunki ubezpieczenia turystycznego w Avivie

Suma ubezpieczenia mieszkania

Suma ubezpieczenia jest zawsze ustalana indywidualnie przez osobę ubezpieczającą lokal. Pamiętaj, by nie zaniżać wartości swojego mieszkania. Będziesz wtedy oczywiście płacił mniejszą składkę, ale zaniżona suma ubezpieczenia sprawi też, że odszkodowanie wypłacone w razie zniszczenia nieruchomości nie wystarczy na jej odbudowę.

Jeżeli chcesz koniecznie zaoszczędzić na polisie mieszkaniowej, lepszym rozwiązaniem będzie zrezygnowanie z zawarcia dodatkowych umów ubezpieczeń.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania i domu

W przypadku tego ubezpieczenia ochrona zapewniana przez Avivę nie obejmuje nigdy:

 • przedmiotów o charakterze unikatowym, rękopisów, z wyjątkiem ruchomości specjalnych (jeżeli zawrze się dodatkową umowę ich ubezpieczenia),
 • dokumentów, akt, planów i rysunków technicznych oraz danych komputerowych,
 • pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni) oraz innych pojazdów z własnym napędem, jednostek pływających, a także ich wyposażenia, części zamiennych i zapasowych, paliw napędowych, z wyjątkiem wyposażenia oraz tych części zamiennych i zapasowych, które zostały wskazane w definicji ruchomości domowych,
 • przedmiotów zgromadzonych w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie, a także przedmiotów przyjętych w celu naprawy, wykonania usługi, przetworzenia,
 • przedmiotów wprowadzonych na polski obszar celny bądź posiadanych przez Ubezpieczonego nielegalnie,
 • ruchomości domowych znajdujących się na balkonach, tarasach lub loggiach,
 • kart kredytowych i debetowych, czeków, weksli,
 • przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych ruchomości specjalnych oraz sprzętu elektronicznego,
 • materiałów i surowców służących do wykonania elementów stałych, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem lub zaleceniami producenta znajdowały się na wolnym powietrzu,
 • paneli fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 5 kW,
 • tymczasowych obiektów budowlanych, namiotów, szklarni, tuneli foliowych,
 • obiektów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także stodół, obór, kurników, chlewów,
 • mieszkań lub domów służących wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej, ich elementów stałych, ruchomości domowych w nich zgromadzonych oraz budynków gospodarczych i budowli znajdujących się na terenie posesji, na której znajduje się takie mieszkanie lub dom,
 • budynków wielorodzinnych, tj. w skład których wchodzą więcej niż 4 lokale mieszkalne,
 • roślin i zwierząt przeznaczonych do hodowli lub handlu.

Aviva nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 • działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego,
 • działań wojennych, strajków, akcji protestacyjnych, niepokojów społecznych, aktów terrorystycznych,
 • konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na mocy aktu prawnego,
 • skażenia albo zniszczenia środowiska naturalnego lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi a także działania na środowisko czynników termicznych, chemicznych i biologicznych.

Dodatkowo Aviva nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • wyrządzone przez ubezpieczonego, jego osoby bliskie lub osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, będące w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków powodujących zaburzenia świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
 • wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie; w przypadku szkody z tytułu innego ubezpieczenia niż odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, Aviva może wypłacić odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na skutek rażącego niedbalstwa, o ile zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • powstałe w związku z popełnieniem z winy umyślnej przez Ubezpieczonego lub osobę bliską przestępstwa lub wykroczenia,
 • polegające na utracie wartości handlowej,
 • powstałe w mieszkaniu lub domu niezamieszkanym na stałe oraz w budynkach gospodarczych i budowlach znajdujących się na terenie posesji, na której znajduje się mieszkanie lub dom niezamieszkane na stałe,
 • wyrządzone przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zarobkowej albo w związku z wykonywaniem zawodu przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie.

Oprócz tego w przypadku każdej polisy obowiązują dodatkowe specyficzne wyłączenia, na które trzeba zwrócić uwagę przed kupnem ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu w Avivie

W razie wystąpienia szkody w lokalu, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, natomiast Avivę trzeba poinformować nie później niż w ciągu 3 dni roboczych pod numerem telefonu +48 22 557 44 44 (konsultanci Avivy są dostępni w dni robocze od 8:00 do 20:00).

Aby uzyskać pomoc z tytułu ubezpieczenia assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem +48 22 557 44 44. Centrum działa 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku.

W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej przez zalanie, zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub pękanie mrozowe rur trzeba od razu powiadomić zarząd budynku.

Pamiętaj, by postarać się zachować stan faktyczny nieruchomości do czasu przybycia na miejsce szkody przedstawiciela Avivy lub otrzymania zgody od ubezpieczyciela na przystąpienie do usuwania skutków zdarzenia. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia o szkodzie, nikt się z Tobą nie skontaktuje, możesz sprzątnąć miejsce zdarzenia.

Sprawdź też, jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia samochodu w Avivie i jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania Aviva?

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia mieszkania proponowanego przez Avivę jest jego duża elastyczność i możliwość wybrania jedynie tych polis, które są Ci w danym momencie potrzebne. Wadą jest jednak brak opcji All Risk, która jest rozwiązaniem pożądanym przez osoby szukające jak najpełniejszej ochrony nieruchomości.

Zobacz także:

Jakie inne ubezpieczenia proponuje Aviva?

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-26

Huragan, wichura, tornado – jak ubezpieczyć dom od silnego wiatru?

Wiatr zrywający dach z domu? Połamane drzewa upadające jak zapałki? Porwane deski uderzające w okna? To nie obrazki z filmu katastroficznego, lecz rzeczywistość, z którą coraz częściej muszą...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-14

Ubezpieczenie mieszkania „Mój dom” MTU

Własne mieszkanie to dla wielu osób najważniejszy element majątku. Warto więc zadbać o jego ochronę. Pierwszym krokiem w tym celu może być wykupienie dobrego ubezpieczenia mieszkania. Sprawdzamy,...

Czytaj więcej
Komentarze