Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce

Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce

Data aktualizacji: 2021-09-29
Do Polski przyjeżdża coraz więcej obywateli Ukrainy. Czy takie osoby potrzebują dodatkowego ubezpieczenia?

Począwszy od 2015 r. mamy do czynienia z prawdziwym boomem, jeżeli chodzi o przyjazdy obywateli Ukrainy do Polski. Najważniejszą grupę przybyszów zza wschodniej granicy stanowią osoby podejmujące pracę w naszym kraju. Dzięki ukraińskim emigrantom zarobkowym udało się częściowo wypełnić lukę na rynku pracy powstałą po wyjeździe wielu Polaków do krajów Europy Zachodniej.

Warto zdawać sobie sprawę, że rośnie również liczba Ukraińców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju jako studenci albo członkowie rodzin pracowników. Wszyscy obywatele Ukrainy przebywający czasowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą mieć pytania dotyczące dodatkowego ubezpieczenia (przede wszystkim zdrowotnego). Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili rozwiać wątpliwości związane z tym tematem.

Spis treści:

  1. Ubezpieczenie jest warunkiem otrzymania wizy
  2. Nie każdy Ukrainiec może być objęty świadczeniami z NFZ-u
  3. Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie medyczne w NFZ?
  4. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Ubezpieczenie jest warunkiem otrzymania wizy

Flaga Ukrainy Temat wymaganych ubezpieczeń dla Ukraińców warto rozpocząć od kwestii dotyczących uzyskiwania wizy. Wiele osób niestety nie wie, że posiadanie polisy medycznej jest jednym z warunków, który muszą spełnić cudzoziemcy (w tym również obywatele Ukrainy) wnioskujący o tak zwaną wizę Schengen lub wizę krajową.

W tym kontekście warto powołać się na ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650). Wspomniana ustawa wskazuje, że polisa cudzoziemca wnioskującego o wizę i wjeżdżającego na teren Polski powinna zapewniać zwrot kosztów leczenia na poziomie przynajmniej 30 000 euro. Osoba ubiegająca się o tzw. wizę Schengen musi przedstawić dowód zakupu ubezpieczenia gwarantującego zwrot kosztów leczenia na terenie wszystkich państw należących do Strefy Schengen.

Wymóg posiadania odpowiedniej polisy medycznej nie obowiązuje cudzoziemców, którzy już mają publiczne ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mowa o osobach legalnie zatrudnionych na terenie Polski albo dobrowolnie opłacających składkę do NFZ-u i członkach ich najbliższych rodzin - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przekonaj się, czy Twoje AC i Assistance działają na Ukrainie

Nie każdy Ukrainiec może być objęty świadczeniami z NFZ-u

Dla obywateli Ukrainy jest z pewnością korzystne posiadanie tytułu do objęcia publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Polski. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy cudzoziemcy mogą zostać objęci systemem świadczeń medycznych realizowanych w ramach NFZ-u.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami publicznym ubezpieczeniem medycznym na terenie Polski obowiązkowo będą objęci obcokrajowcy, którzy:

  • zostali legalnie zatrudnieni i następnie zgłoszeni przez pracodawcę do ZUS-u (przedsiębiorca powinien zgłosić pracownika do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ciągu 7 dni od jego zatrudnienia),
  • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą,
  • posiadają status uchodźcy albo są objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym,
  • zostali zarejestrowani jako bezrobotni w urzędzie pracy,
  • uczęszczają do szkoły (ubezpieczenie z NFZ-u przysługuje takim osobom, nawet jeśli pobyt ich rodziców w Polsce nie jest zalegalizowany),
  • są członkami najbliższej rodziny osoby ubezpieczonej w ramach publicznego systemu (członkowie najbliższej rodziny, których można objąć ubezpieczeniem to dzieci do ukończenia 18 roku życia, dzieci kontynuujące naukę do ukończenia 26 roku życia, dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez limitu wieku, małżonkowie oraz rodzice i dziadkowie pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną).

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie medyczne w NFZ?

Pomimo braku jednego z powyższych tytułów do publicznego ubezpieczenia cudzoziemiec (będący np. obywatelem Ukrainy) może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia medycznego oferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie rozwiązanie wymaga wizyty w wojewódzkim oddziale NFZ-u i udokumentowania legalności swojego pobytu na terenie Polski.

W dniu opracowywania niniejszego poradnika (25 wrzesień 2018 r.) miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 433,16 zł. Zgłoszenie członków rodziny do publicznego ubezpieczenia nie powoduje wzrostu podanej składki.

Cudzoziemiec ubezpieczający się dobrowolnie w NFZ (podobnie jak polski obywatel) ma obowiązek zgłoszenia wszystkich członków rodziny, którzy w ramach innego tytułu nie posiadają prawa do korzystania z publicznej opieki medycznej - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zobacz, kiedy warto wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

W ramach podsumowania warto podkreślić, że obywatele Ukrainy oraz inni cudzoziemcy niezależnie od swojego statusu ubezpieczenia z NFZ-u zawsze mają prawo do wykupienia polisy medycznej refundującej koszt prywatnego leczenia na terenie Polski lub UE.

Taki produkt ubezpieczeniowy posiada coraz większa liczba Polaków. Przyczyną jest stosunkowo niski poziom opieki medycznej zapewnianej przez publiczne przychodnie i szpitale oraz długi czas oczekiwania na niektóre świadczenia. Te same problemy dotyczą również cudzoziemców płacących składki na NFZ - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jak wybrać dobre ubezpieczenie zdrowotne

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
zycie
Ubezpieczenie na życie
2021-05-13

Ubezpieczenie w ciąży

Ubezpieczenie w ciąży zapewnia spokój i bezpieczeństwo finansowe. Aby jednak nie stracić szansy na świadczenie, polisę należy zawrzeć odpowiednio wcześnie. Sprawdź, jak działa ubezpieczenie ciąży...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Czy podróżując z pijanym kierowcą tracimy szansę na odszkodowanie?

Wiele osób świadomie wsiada do auta prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę. Wyjaśniamy, czy takie osoby dostaną pełne odszkodowanie z OC, jeżeli dojdzie do wypadku.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2021-09-24

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dziecka. Czy warto je wykupić?

Stan polskiej publicznej służby zdrowia sprawia, że coraz więcej osób decyduje się kupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Czy warto kupić taką polisę dla swojego dziecka?

Czytaj więcej
Komentarze