Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w Warcie

Ubezpieczenie NNW w Warcie

Data aktualizacji: 2021-09-14
Ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) służy nie tylko kierowcy, lecz także pasażerom. W Warcie polisę można rozszerzyć dodatkowo o opcję Bezpieczna Rodzina.

Nawet najlepszym kierowcom zdarzają się wypadki. Niestety niekiedy nie kończą się one jedynie na uszkodzeniu auta. Ubezpieczenie NNW w Warcie, dostępne w dwóch wariantach, zapewni wypłatę świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu osoby kierującej pojazdem lub pasażerów.

Spis treści:

 1. Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w Warcie
 2. Kalkulator NNW w Warcie
 3. Warianty ubezpieczenia NNW w Warcie
 4. Wyłączenia odpowiedzialności NNW w Warcie
 5. Zgłoszenie szkody z NNW Warta
 6. Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie NNW w Warcie?

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w Warcie

Szpital po wypadku drogowym Jeżeli w czasie podróży autem dojdzie do wypadku, polisa NNW zapewni odszkodowanie za:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • rozstrój zdrowia,
 • śmierć

kierowcy lub pasażera. Dodatkowo w wariancie Komfort otrzyma się świadczenie, jeśli z powodu wypadku osoba poszkodowana będzie całkowicie niezdolna do pracy.

Co ważne polisa NNW obejmuje także wypadki powstałe:

 • w związku z wysiadaniem i wysiadaniem z auta,
 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu samochodu,
 • w wyniku pożaru lub wybuchu pojazdu.

Ubezpieczenie NNW w Warcie, podobnie jak polisa AC w tym towarzystwie, działa na terenie następujących krajów:

 • Polska,
 • inne kraje europejskie (w tym europejska część Rosji i Turcji),
 • Maroko,
 • Tunezja,
 • Izrael.

Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast Gruzji.

Jeżeli do wypadku dojdzie za granicą, ubezpieczyciele pokryje dodatkowo (ponad sumę ubezpieczenia):

 • koszty sprowadzenia zwłok / prochów do kraju (maks. do kwoty 3000 zł),
 • koszty przewozu do Polski, jeśli transport jest konieczny z przyczyn medycznych (maks. do kwoty 1 500 zł).

Kalkulator NNW w Warcie

Warta nie sprzedaje ubezpieczeń samochodu przez Internet. Chcąc zakupić polisę w tym towarzystwie, należy skontaktować się z agentem Warty (telefonicznie lub osobiście w oddziale ubezpieczyciela).

Zanim zawrze się umowę z towarzystwem, warto jednak sprawdzić, jaką składkę zaproponują inni ubezpieczyciele. Ceny pakietów OC+NNW oraz OC+AC+NNW można sprawdzić w naszym kalkulatorze OC AC.

Warianty ubezpieczenia NNW w Warcie

Polisa NNW w Warcie jest dostępna w dwóch wariantach: Standard oraz Komfort. W przypadku tej drugiej opcji obowiązuje dodatkowa suma ubezpieczenia w wysokości 2 000 zł. Tę kwotę ubezpieczyciel wypłaca z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Każdy z wariantów można dodatkowo rozszerzyć o opcję Bezpieczna Rodzina. Dzięki niej, w razie śmierci kierowcy wskutek nieszczęśliwego wypadku, jego bliscy otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości:

 • 100 000 zł,
 • 150 000 zł
 • lub 300 000 zł.

Sumę świadczenia z opcji Bezpieczna Rodzina wybiera się w momencie zawierania umowy. Wtedy także ustala się sumę ubezpieczenia NNW (musi się ona zmieścić w zakresie 5000 zł – 100 000 zł).

Wyłączenia odpowiedzialności NNW w Warcie

Nie każdy nieszczęśliwy wypadek związany z poruszaniem się samochodem będzie podstawą do otrzymania odszkodowania. Warta nie ponosi odpowiedzialności, jeśli:

 • zdarzenie było skutkiem użytkowania pojazdu podczas rajdów, wyścigów, pokazów, konkursów albo innych zorganizowanych imprez sportowych lub turystycznych, a także podczas treningów do tych imprez,
 • zdarzenie było skutkiem działań wojennych, stanu wyjątkowego, udziału Ubezpieczonego w strajkach, zamieszkach, rozruchach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu, sabotażu lub podobnych aktach niepokojów społecznych,
 • kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (chyba że nie miało to wpływu na powstanie nieszczęśliwego wypadku),
 • zdarzenie zaszło w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa albo samookaleczenia,
 • osoba poszkodowana była w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych (jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar następstw nieszczęśliwego wypadku).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że jeżeli samochód jest złączony z nieubezpieczoną w Warcie przyczepą, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za pasażerów przewożonych nią.

Zgłoszenie szkody z NNW Warta

Jeżeli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, powinieneś skontaktować się z Wartą w ciągu 7 dni:

 • od zaistnienia zdarzenia jeśli doszło do niego w Polsce,
 • od powrotu do kraju z zagranicy, jeśli do wypadku doszło w innym państwie.

Pamiętaj, by okazać ubezpieczycielowi dokumentację medyczną oraz wszystkie rachunki udowadniające koszty poniesione w związku z wypadkiem.

Dowiedz się więcej:

Zgłoszenie szkody - Warta

Warta kontakt - sprawdź, jak szybko i skutecznie skontaktować się z Wartą

Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie NNW w Warcie?

W 2016 r. na polskich drogach zginęło prawie 3 000 osób. Dlatego ubezpieczenie NNW w Warcie rozszerzone o opcję Bezpieczna Rodzina powinno zainteresować wszystkie te osoby, które mają dzieci i jeżdżą dużo samochodem. W razie śmiertelnego wypadku drogowego rodzina nie pozostanie wtedy całkowicie bez wsparcia.

Dowiedz się więcej:

Warunki innych ubezpieczeń komunikacyjnych w Warcie

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie NNW w Benefii

Zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na wymarzone wakacje niż na leczenie po wypadku. Mając ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymasz od ubezpieczyciela świadczenie za uszczerbek...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-17

NNW Kierowcy i Pojazdu w Generali

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Generali wyróżnia się na polskim rynku. W tym towarzystwie można kupić polisę nie tylko na konkretny pojazd, lecz także na danego kierowcę.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-02-05

Ranking OC, AC, NNW - styczeń 2018 r.

W styczniu 2018 r. ponownie sprawdziliśmy, który ubezpieczyciel proponował najniższe składki polis. Warto dowiedzieć się, czy nowy rok przyniósł zmiany w rankingu najtańszych ubezpieczeń OC, AC i NNW.

Czytaj więcej
Komentarze